#kambadan

MOST RECENT

#kermanshah

ﺩﻭﺍﺭَﻩ ﺷﻮ ﺣﺮﺍﻣﻪ ﺧﻮ ﺩﻭﺍﺭَﻩ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻮ ﺩﻟِﻢ ﺟَﻨﮕﻪ ﺩﻭﺍﺭَﻩ ﺑﻐﺾ ﺩﻭﺍﺭَﻩ ﺗُﻮﻭ ﭼُﻮﯾﻠﻢ ﺍَﺑﺮﯾﻪ ﺩﻟِﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﺩﻭﺍﺭَﻩ ﺷُﻮ ﭘﯿﺎﺩَﻩ ﺭﻭ
ﻭَﯾﺎﺩﺩ ﺍﯼ ﺷَﻬﺮﻩَ ﮊﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐِﺮﺩﻡ ﺩﻭﺍﺭَﻩ ﺭﻭ ﻭَ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭِﺳﺎﻣﻮ ﻋﺸﻘﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐِﺮﺩﻡ . . .
ﺷﻌﺮ ﺁﻫﻨﮓ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻮﺏ ﻗﻠﻌﻪ

#kermanshah #kermanshahi #kermanshahia#kambadan #kermashan#kermanshahiha
#kord#kordestan

/3/
🔅یِ گوشِمان دەر ، یەکێ دەروازە
یک گوشمان در و یکی دروازه ست
🔅آموژاری حەق لێمان ناسازە
نصیحت به حق با وجودمان ناسازگار است
🔅کەڵِن بیم ، پیر بیم ، بیمار بیم ، مِردیم
بزرگ شدیم،پیر شدیم،افتاده و بیمار شدیم و در نهایت مُردیم
🔅ئەمان حەقِ ناس وە جی ناوِردیم
اما رعایت حق ناس را نیاموختیم و بجا نیاوردیم

#شعر_کردی #شعر_کوردی #کوردەواری #کردەواری #کردی_وار #کوردی_وار #کردىوار #کوردىوار #کۆردەواری #شێر_کردی #شێر_کوردی #شێر_کۆردی
#sher_kordi #shere_kordi #sheri_kordi #sher_kurdi #shere_kurdi #kurd #kord #kermashan #kambadan #kordawaree #kordawari #kordawary #kordiwar #kurdiwar #kurdawaree #kurdawari #kurdawary
#۰شعر

#kermanshah
.
کاروانسرای شاه عباسی
.
کاروانسرای شاه عباسی در شهر بیستون قرار گرفته و بزرگترین کاروانسرای ایران به شمار می رود.این کاروانسرا احتمالا در زمان پادشاهی شاه سلیمان و صدارت شیخ علیخان زنگنه مربوط به دوره صفوی ساخته شده است.
.
_____________
تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما 🙏
Photo by :@atieh.kazemi
. ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd
#کرمانشاه#کرمانشاهی

#kermanshah
.
خدای خوب من
امروزم را به تو می سپارم
نا امیدی دیروزم را دور کن
به من کمک کن تا آن چه را سبب درد و رنجم شده است
و آن چه رامحدود و محصورم می کند ، ببخشم.
پروردگارا
به زندگیم برکت ببخش و ذهنم را روشن کن .
روزی را که پیش رو دارم به تو می سپارم.
لطفا به هر کس و هر موقعیتی که با آن روبه رو می شوم ، برکت ببخش.
از من انسانی بساز که خودت می خواهی تا کاری را انجام دهم که تو می خواهی…
خدای مهربانم به درون قلبم نفوذ کن وهمه خشم ,ترس و درد درونم را دور کن.
روحم را جانی تازه ببخش و ذهنم را آزاد کن.
آمین
سلام صبح همگی بخیر
.
_____________
تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما 🙏
Photo by :@fkarami96
.
رودخانه رازاور ، کرمانشاه/جاده کامیاران
Razavar river, kermanshah,IRAN ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#ایرانگردی#ایران_را_باید_دید#پاییز#فصل#زرد#کرد

#kermanshah .
تفاوت آدمهاوانسانها!

آدم‌ها!...زندگی می‌کنند!!
انسان‌ها!...زیبا زندگی میکنند!!...
آدم‌ها!...میشنوند!!
انسانها!...گوش میدهند!!....
آدم‌ها!...میبینند!
انسانها!...عاشقانه نگاه میکنند!!...
آدم‌ها!...درفکر خودشان هستند!
انسانها!...بدیگران هم فکر میکنند!!...
آدم‌ها!...میخواهند شاد باشند!
انسانها!. میخواهند شاد کنند!!...
آدم‌ها!...اسم اشرف مخلوقات را دارند!
انسانها!...اعمال اشرف مخلوقات را انجام میدهند!!...
آدم‌ها!...انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند!
انسان‌ها!...تغییر کردن را پذیرفته‌اندتا انسان شدند!!...
آدم‌ها!...میتوانندانسان شوند!
انسانها!...درابتدا آدم بودند!!...
آدم‌ها!...آدمند!
انسانها!...انسانند!!...اما
آدمها و انسانها!...هردوحق انتخاب دارند!...اینکه آدم باشند یا انسان!...انتخاب با خودشان است!!....
نیاز نیست انسان بزرگی باشیم!...انسان بودن خود نهایتِ بزرگیست!!...
واینست تفاوت انسان بودن و آدم بودن!!.. ازکتاب"یار پنهان"!...نوشته : "جان سنفورد"!
.
.
با سپاس و تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما🙏
.

Photo by:@khashi.m
.
کرمانشـاه /بلوار طاقبستان . ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#کرد#ایرانگردی#ایران_را_باید_دید#پاییز#فصل#زرد
‌‌

Kermanshah .
کی میدانه عکس بالا کجای کرمانشاه😇
میدانم همتان میدانین کجاس ولی مخوام بینم درست تلفظ مکنین اسمش یا نه!!! .
کی میدانه چرا ای اسم روش گذاشتن😉
.

تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما 🙏
Photo by:@mohammad.nia70
. ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#کرد#ایرانگردی#زمستان #فصل#سرد #برف#بارون

#kermanshah .
ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮐﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ﺑە ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ . ﻭﺍﯾﻦ ﺣﻖ ﺭﺍﺑە ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻡ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ ﮐە ﺍﺯﺳﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻭ ﮐﯿﻨە ﺩﺳﺖ ﺑە
ﺍﻫﺎﻧﺖ ﺑﺰﻧﺪ،
ﺑە ﻗﻮﻝ ﺷﺎﻣﻠﻮﯼ ﺑﺰﺭﮒ؛
ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎﻭﻧﺪﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻨﺠﺮﯼ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .
ﻧﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﯿﮑﺸﺪ،
ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﺒﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻦ ﯾﮏ ﻟﺮ ﺑﻠﻮﭺ ﮐﺮﺩ ﻓﺎﺭﺳﻢ
ﯾﮏ ﻓﺎﺭﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﮎ ،
ﯾﮏ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ ﺍﻡ
ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺯﺭﺩ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮﺥ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪﻡ،
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺧﻮﺩﻡ ﻭﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﻭﺣﺸﺖ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ .
ﻣﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﻘﺪﺱ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ‏) .
.
.
تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما 🙏
Photo by :@Edris.moridi74
.
#kermanshah #kermanshahi #kermanshahia#kambadan #kermashan#kermanshahiha
#kord#kordestan#elipi#kermashani
#کرمانشاه #کرمانشاهی #کرمانشاهیا #کرمانشاهیها#کامبادن#الیپی #کرمانشاهان#کرد#کردی #کورد #قهرمانشهر#کرماشان#کرماشانی
.

Kermanshah .
.....
ســــلـــام به فالورای خوبم😀
امروز چطورین؟؟؟؟
----------
#امروز #تکرار نمیشه#لطفاً #لبخند بزنید.
----------
😃😀😄😆😂😁
😃😀😄😆😂😁
😃😀😄😆😂😁
😃😀😄😆😂😁
😃😀😄😆😂😁
😃😀😄😆😂😁
😃😀😄😆😂😁
😃😀😄😆😂😁
.

تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما 🙏
Photo by:@Soroush_y65
. ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#کرد#ایرانگردی#زمستان #فصل#سرد #برف#بارون

#Kermanshah .
چندتا بهارو برنمیگردی؟؟
چند ساله درگیر زمستونم...
این زمستونم بیاد تو میمونم
برف و بارونم بیاد تو میمونن
هرچی میتونی نیا و تلافی کن
من تا میتونم بیاد تو میمونم...
.
.
تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما 🙏
Photo by :@yalda_photography
.
کرمانشـاه /پارک شاهد
.
#kermanshah #kermanshahi #kermanshahia#kambadan #kermashan#kermanshahiha
#kord#kordestan#elipi#kermashani
#کرمانشاه #کرمانشاهی #کرمانشاهیا #کرمانشاهیها#کامبادن#الیپی #کرمانشاهان#کرد#کردی #کورد #قهرمانشهر#کرماشان#کرماشانی

#kermanshah .
سلام دوستان عزیز
صبح زیبای زمستانی شمابخیر
ان شالله روزخوبی داشته باشید
.
.
من تسليم نخواهم شد !
زندگي مي‌کنم ...
براي روياهايي که منتظرند به دست من واقعي شوند ...
من فرصتي براي بودن دارم،
پس ساکت نمي نشينم ....!!!
مي‌گذارم همه بدانند که من با تمام توانايي‌ها و کاستي‌ها، شاهکار زندگي خود هستم؛
کافي است لحظات گذشته را رها کنم و براي ثانيه‌هاي آينده زندگي کنم ...!!!
چون روياهايم آنجاست ،
و من فقط ؛ يک بار فرصت زندگي کردن را دارم ...
لازم نيست بهترين باشي تا شروع کني ،
بايد شروع کني تا بهترين شوي.
هرگز منتظر معجزه نباش ، باور کن که معجزه بزرگ خدا ، " خودت هستي " 
#روز_بخیر 🍁🍃🌞🌾 .
تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما 🙏
Photo by :@khashi.m
.
کرمانشـاه /بلوار تاق وه سان
.
#kermanshah #kermanshahi #kermanshahia#kambadan #kermashan#kermanshahiha
#kord#kordestan#elipi#kermashani
#کرمانشاه #کرمانشاهی #کرمانشاهیا #کرمانشاهیها#کامبادن#الیپی #کرمانشاهان#کرد#کردی #کورد #قهرمانشهر#کرماشان#کرماشانی
.

#kermashani #kambadan #kordestan #kordi #kord #kermashan #kermanshahi #kermanshahia #kord
#کورد #کرمانشاهیها #کرمانشاهان #باختران #کوردستان #کرمانشاه #کرماشانی #کامبادن #کرماشانی .
.
😎😎😎keep calm plzzz
.
.
😂😂
پرچممان رفته بری کره ماه....🙌💪✋✌
tag your friends ====================================

#kermanshah .
این عکس متعلق به امروز😉که از شهرک ژاندارمری گرفتن قابل توجه اونایی که تا 12 ظهر میخوابن بعد چشم واز مکنن میان اینستا میگن کی برف امده بری چه دروغ میگین😆اگه امده پس بری چه در کوچه برف نیس، آری روله برف امده فقط تو لاف آو بردتت تا 12 ظهر میخوابی 😇 .
برف آمد فقط باران زده آبش کرد😧
.
با تشکر از همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما 🙏
Photo by :@amirali_parvin
.
کرمانشـاه /شهرک ژاندارمری .
#kermanshah #kermanshahi #kermanshahia#kambadan #kermashan#kermanshahiha
#kord#kordestan#kermashani
#ایران#کرمانشاه #کرمانشاهی #کرمانشاهیا #کرمانشاهیها#کامبادن#ایرانگردی#زمستان #کرمانشاهان#کرد#کردی #کورد#سرما #کرماشان#کرماشانی#طاقبستان .

#kermanshah
#زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت #مرگ
پرسشی دارد اندازه ی #عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود
#سهراب_سپهری
آخرین #آدینه پاییزیتون سرشار از شادی!
.
با سپاس و تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما🙏
.
Photo by:@sepideh_sh_72
.
کرمانشـاه /اسلام آباد غرب . ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#کرد#ایرانگردی#ایران_را_باید_دید#پاییز#فصل#زرد

#kermanshah .
دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود
هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟
گله هارابگذار!
ناله هارابس کن!
تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازکم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست که نیست!!
زندگی گاه به کام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و کم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
چه به کام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد...
زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد
.
با سپاس و تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما🙏
.

Photo by:@63__mehdi
.
کرمانشـاه /بلوار طاقبستان . ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#کرد#ایرانگردی#ایران_را_باید_دید#پاییز#فصل#زرد

#kermanshah .
🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘
.
دعای شب...!
.
خداوندا
.
آرامم کن همان گونه که دریا را پس از هر طوفانی آرام می کنی...
راهنمایم باش که در این چرخ و فلک روزگار بدجور سرگیجه گرفته ام...!
ایمانم را قوی کن که تو را در تنهایی ام گم نکنم... خداوندا
من فراموش کارم،
.
اگر گاهی یا لحظه ای فراموشت کردم
تو هیچ وقت فراموشم نکن...
.
آمین .
.
#خدا#خدایا#دعای_شب#دعا#التماس_دعا#مهدی_رفیعی#رفیعی#مهدی#mehdirafiee
.
#خدا#خدایا#دعای_شب#دعا#التماس_دعا#مهدی_رفیعی#رفیعی#مهدی#mehdirafiee .
Video by:@afshin__fatahi
. ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#کرد#ایرانگردی#زمستان #فصل#سرد #برف#بارون

#kermanshah .
از «فرانک لوید رایت» معمار بزرگ و نامدار در سن ۸۳ سالگی پرسیدند: «از میان کارهای بزرگی که کرده‌ای کدام را بیشتر دوست داری؟» پاسخ داد: «کار بعدی را»
کار بعدیتان، روز بعدیتان و خود فردایتان باید بهتر، عظیم‌تر از کار، روز و فردای، امروزتان باشد،
زیرا زندگی و موفقیت یک مقصد نیست یک سفر است، سفری که تا پایان عمر جریان دارد.
موفقیت، پیش رفتن مدام است نه به نقطهٔ پایان رسیدن؛ فتح قله و صعودی دوباره برای فتح قله‌های بلند‌تر زندگی.... «اگر بازرگان هستید،
هنوز بهترین قرارداد خود را نبسته‌اید.
اگر معمار و سازنده هستید،
هنوز بهترین ساختمان خود را نساخته‌اید.
اگر آموزگار هستید،
هنوز بهترین درس خود را نداده‌اید.

زمان آن رسیده که بر امیدواری خود بیفزائید.
پندار‌هایتان را وسیع کنید و برای موفقیت‌های بعدی آماده شوید.
بهترین روز‌ها را شما در پیش دارید،
هنوز بهترین روز‌هایتان را سپری نکرده‌اید...» ☀️
.
موقعیت مکانی:/کرمانشاه /جوانرود .
.
با سپاس و تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما🙏 ====================================== #kermanshahi #kermanshahia#kambadan#
#کرمانشاه #کرمانشاهی #کرمانشاهیا #کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان

#kermanshah .
بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر ...
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان ... قراری طولانی به بلندای یک شب....
شب عشق بازی برگ و برف...
پاییز چمدان به دست ایستاده ....
عزم رفتن دارد....
..آسمان بغض میکند ...میبارد...خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست ..دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن میدهد ....
آخرین نگاه بارانی اش را به درختان عریان میدوزد ..دستی تکان میدهد ......قدمی برمیدارد سنگین و سرد

کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز... و....تمام میشود ...
پاییز ای آبستن روزهای عاشقی ...رفتنت به خیر ..سفرت بی خطر
.
یلدای همگی پیشا پیش مبارک
.
با سپاس و تشکر فراوان از این همشهری عزیز بابت اشتراک گذاری عکس با ما🙏
.
Photo by:@1_h_r_m_1
.
کرمانشـاه /لب آب (پل قوسی)
. ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#کرد#ایرانگردی#ایران_را_باید_دید#پاییز#فصل#زرد
#بافتنی #کاموا #حس_قشنگ #حس_قدیمی_خاطره#تنهایی #عشق#مقصد #شادی#زمستان #سرما #فصل_سرد

#kermanshah .
پاييز با همه خوب و بدش تمام شد.
اميدوارم تو خاطراتتان به خوشى ازش ياد بكنين
حالا روزاىِ سردِ زمستانى در راهنُ باكلى اتفاقاىِ تازه که ميخوان مارو غافلگير كنن
يلداىِ همتان مبارك همشهریای عزیز من ❤️
.
Video by:@khashi.m
. ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#کرد#ایرانگردی#یلدا#پاییز#فصل#زرد

#kermanshah .
شروع فصل جدید، زمستان پاک و سفید مبارک ♥
امیدوارم همگی دیشب لحظه های شادی رو کنار خانواده هاتون سپری کرده باشین دوستان 😊
ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ آﻣﺪ ....
ﺩﻭﺭ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﻻﮎ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ،ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﻮﺩ ....
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﺭﻭﺣﺘﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﺷﻮﺩ ...
ﺣﻮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﯼ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،ﺍﻧﻬﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺭﺧﺘﯽ
ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻟﻬﺸﺎﻥ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﻣﺪﻩ ،
زمستان را میگویم فصل سفیدی!
ارزومندم که سفیدی دلها را برایتان ب ارمغان بیاورد، بلکه کمی از دردی که سیاهی ها بر دلها میگذارند بکاهد... .
Video by:@Sina_zareiii
. ============================= #kermanshahi#kermanshahia
#kermanshahiha#kambadan#kurd #کرمانشاهی#کرمانشاهیا#کامبادن#کرمانشاهان#کرماشان#ایرانی#کرمانشاه#کرد#ایرانگردی#زمستان #فصل#سرد #برف#بارون
#زمستون #برفی#بارونی#سوز#سرما#یخ#یلدا

Most Popular Instagram Hashtags