#ixlas

817 posts

TOP POSTS

✅D A N I Ş I R Q U R A N❗
🌷Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə🌷
Mənim adım Qurandır. Mən Allahın kitabıyam. Mən yer əhlinə şəfaətçi (hidayət edən) olaraq göndərilmişəm. Məni oxumadan keçmə.😔 Oxu! Oxu ki, nicat tapanlardan olasan...
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
Və ona (bütün peyğəmbərlərin səmavi) kitab(larını), şəriət hökmləri və əqli elmləri, həmçinin Tövrat və İncili öyrədəcək.
📚 Quran | Ali-İmran | 48
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
Və bir peyğəmbər olaraq İsrail övladlarına (göndərəcək və o, onlara deyəcək) ki: «Mən sizə Rəbbiniz tərəfindən bir nişanə gətirmişəm; mən sizin üçün gildən quş surətində bir şey düzəldər, sonra ona üfürərəm, Allahın izni ilə quş olar; Allahın izni ilə anadangəlmə koru və cüzamı sağaldar, ölüləri dirildərəm və sizə evlərinizdə yediyiniz və yığıb saxladığınız şeylərdən xəbər verərəm. Həqiqətən əgər mömin olsanız sizin üçün bunda (Allahın tovhidinə, elm və qüdrətinə, eləcə də mənim peyğəmbərliyimə dəlalət edən) nişanə vardır.»
📚 Quran | Ali-İmran | 49
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
«Özümdən əvvəlki Tövratı təsdiq edirəm və sizə haram olmuş şeylərin bəzisini (şənbə günü balıq ovlamağı, dəvə ətini, dördayaqlıların bədənlərinin yağını) halal etmək üçün (gəlmişəm). Və sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən (öz peyğəmbərliyimə dair) nişanə gətirmişəm. Odur ki, Allahdan qorxun və mənə itaət edin».
📚 Quran | Ali-İmran | 50
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
#allah #islami #duaa #namazı #sunne #hedisler #hedislimane #dua #sunny #hedis #imam #sübhanallah #photo #ixlas #secde #azerbaycan #azerbaycaninsta #islam #rebbine_mohtac #instaazerbaijan #baki #baku #quran #kâbe #karbala #meshed #quranhedis #kufa #islamicart @rebbine_mohtac

Sabahiniz xeyir eziz mömün baci və qardaslarmiz.
#ixlas.biz

#Xose -#Ixlas ..🔘

MOST RECENT

✅D A N I Ş I R Q U R A N❗
🌷Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə🌷
Mənim adım Qurandır. Mən Allahın kitabıyam. Mən yer əhlinə şəfaətçi (hidayət edən) olaraq göndərilmişəm. Məni oxumadan keçmə.😔 Oxu! Oxu ki, nicat tapanlardan olasan...
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
Və ona (bütün peyğəmbərlərin səmavi) kitab(larını), şəriət hökmləri və əqli elmləri, həmçinin Tövrat və İncili öyrədəcək.
📚 Quran | Ali-İmran | 48
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
Və bir peyğəmbər olaraq İsrail övladlarına (göndərəcək və o, onlara deyəcək) ki: «Mən sizə Rəbbiniz tərəfindən bir nişanə gətirmişəm; mən sizin üçün gildən quş surətində bir şey düzəldər, sonra ona üfürərəm, Allahın izni ilə quş olar; Allahın izni ilə anadangəlmə koru və cüzamı sağaldar, ölüləri dirildərəm və sizə evlərinizdə yediyiniz və yığıb saxladığınız şeylərdən xəbər verərəm. Həqiqətən əgər mömin olsanız sizin üçün bunda (Allahın tovhidinə, elm və qüdrətinə, eləcə də mənim peyğəmbərliyimə dəlalət edən) nişanə vardır.»
📚 Quran | Ali-İmran | 49
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
«Özümdən əvvəlki Tövratı təsdiq edirəm və sizə haram olmuş şeylərin bəzisini (şənbə günü balıq ovlamağı, dəvə ətini, dördayaqlıların bədənlərinin yağını) halal etmək üçün (gəlmişəm). Və sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən (öz peyğəmbərliyimə dair) nişanə gətirmişəm. Odur ki, Allahdan qorxun və mənə itaət edin».
📚 Quran | Ali-İmran | 50
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
#allah #islami #duaa #namazı #sunne #hedisler #hedislimane #dua #sunny #hedis #imam #sübhanallah #photo #ixlas #secde #azerbaycan #azerbaycaninsta #islam #rebbine_mohtac #instaazerbaijan #baki #baku #quran #kâbe #karbala #meshed #quranhedis #kufa #islamicart @rebbine_mohtac

✅D A N I Ş I R Q U R A N❗
🌷Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə🌷
Mənim adım Qurandır. Mən Allahın kitabıyam. Mən yer əhlinə şəfaətçi (hidayət edən) olaraq göndərilmişəm. Məni oxumadan keçmə.😔 Oxu! Oxu ki, nicat tapanlardan olasan...
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
Bu (hekayətlər), qeyb xəbərlərindəndir ki, onu sənə vəhy edirik. (Yoxsa ki) sən onların Məryəmi kimin himayəyə götürməsi üçün qələmlərini (püşk məqsədi ilə suya) atdıqları zaman onların yanında deyildin. Həmçinin, onlar bir-birləri ilə (Məryəmi saxlamaq üçün) mübahisə və dava-dalaş etdikləri zaman (da sən) onların yanında deyildin.
📚 Quran | Ali-İmran | 44
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
(Yada sal) o zaman(ı) ki, mələklər dedilər: «Ey Məryəm, həqiqətən, Allah sənə Öz tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə (Onun «ol» deməyi ilə bətndə yaranan bir övlad) ilə müjdə verir ki, o, dünya və axirətdə cəlal və ehtiram sahibi və (Allah dərgahına) yaxınlardandır».
📚 Quran | Ali-İmran | 45
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
«İnsanlarla beşikdə (möcüzə ilə) və yaşa dolduqda (vəhy əsasında) danışacaq və (o) salehlərdəndir.» 📚 Quran | Ali-İmran | 46
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
#allah #islami #duaa #namazı #sunne #hedisler #hedislimane #dua #sunny #hedis #imam #sübhanallah #photo #ixlas #secde #azerbaycan #azerbaycaninsta #islam #rebbine_mohtac #instaazerbaijan #baki #baku #quran #kâbe #karbala #meshed #quranhedis #kufa #islamicart @rebbine_mohtac

Küsmək və incimək, sevmək və sevilmək... (istənilən şəkli paylaşmağa halallıq verilir)
#küsmək #incimək #sevmək #sevilmək #iman #islah #ibadət #ixlas #islam #iman #ehsan #muselman #edeb #exlaq #xeyir #ish #ishlerde #yarishmaq #feziletli #emel #tovhidedevet #tovhidedevetcom

✅D A N I Ş I R Q U R A N❗
🌷Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə🌷
Mənim adım Qurandır. Mən Allahın kitabıyam. Mən yer əhlinə şəfaətçi (hidayət edən) olaraq göndərilmişəm. Məni oxumadan keçmə.😔 Oxu! Oxu ki, nicat tapanlardan olasan...
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
Dedi: «Ey Rəbbim, (bu müjdənin şeytanın vəsvəsəsi deyil, Sənin tərəfindən olmasını və ya zövcəmin hamilə olduğunu bilməyim üçün) mənə bir nişanə müəyyənləşdir.» Dedi: «Sənin nişanən budur ki, üç gün camaatla yalnız rəmz və işarə ilə danışa biləcəksən. Və öz Rəbbini çox zikr et, axşam və səhər çağı pak sifətlərlə mədh edərək müqəddəs bil!»
📚 Quran | Ali-İmran | 41
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
Və (yada sal) o zaman(ı) ki, mələklər dedilər: «Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçib, paklaşdırıb və (Beytül-Müqəddəsdə xidmət etmək, ruzinin səmadan gəlməsi, mələk ilə söhbət etmək və dünyaya atasız övlad gətirmək şərəfinə nail olduğun üçün öz əsrində) aləmdəki bütün qadınlardan üstün edib.
📚 Quran | Ali-İmran | 42
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
#allah #islami #duaa #namazı #sunne #hedisler #hedislimane #dua #sunny #hedis #imam #sübhanallah #photo #ixlas #secde #azerbaycan #azerbaycaninsta #islam #rebbine_mohtac #instaazerbaijan #baki #baku #quran #kâbe #karbala #meshed #quranhedis #kufa #islamicart @rebbine_mohtac

Səndəki 'dərdi' nemət sayanlar da var... (istənilən şəkli paylaşmağa halallıq verilir)
#səndəki #dərdi #nemət #sayanlar #iman #islah #ibadət #ixlas #islam #iman #ehsan #muselman #edeb #exlaq #xeyir #ish #ishlerde #yarishmaq #feziletli #emel #tovhidedevet #tovhidedevetcom

✅D A N I Ş I R Q U R A N❗
🌷Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə🌷
Mənim adım Qurandır. Mən Allahın kitabıyam. Mən yer əhlinə şəfaətçi (hidayət edən) olaraq göndərilmişəm. Məni oxumadan keçmə.😔 Oxu! Oxu ki, nicat tapanlardan olasan...
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
🔹A R D I Y C A O X U Y U N⤵⤵
Beləliklə, mələklər onu öz mehrabında namaz və dua üçün durduğu halda səslədilər ki: «Allah səni Yəhya (adlı bir övlad) ilə müjdələyir ki, o, Allah tərəfindən olan kəlməni (İsanı) təsdiq edən, (öz qövmünün) böyük və rəhbər(i), (bütün batil işlərdən) çəkinən və ləyaqətlilərin nəslindən olan bir peyğəmbərdir».
📚 Quran | Ali-İmran | 39
🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃🍀🍃 🍀🍃🍀🍃🍀🍃
#allah #islami #duaa #namazı #sunne #hedisler #hedislimane #dua #sunny #hedis #imam #sübhanallah #photo #ixlas #secde #azerbaycan #azerbaycaninsta #islam #rebbine_mohtac #instaazerbaijan #baki #baku #quran #kâbe #karbala #meshed #quranhedis #kufa #islamicart @rebbine_mohtac

Most Popular Instagram Hashtags