[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#isithombe

191 posts

TOP POSTS

Ukuvimbeka kwayo kukodwa nje kukhomba ukuthi kunesimanga esikhona. Khona iqiniso lihle, Lukhulu luyeza luyanyelela la, kuzohlukana inhloko nesixhanti bese kucaca isidindi sobhaqa nesoqunga #Phumzile dadewethu kababa eseMatshalini. Izinkomo zizosala esibayeni amankonyane esihulugwini. Kuyobe ayiphumile, iyothengwa oyedwa nomunye oyoyizwa uyofisa ukuba nayo. Umlayezo, isigqi, iphimbo konke kusha akukho okwethekeliwe. Kuculwe ngezivuvaba zothando kuphela nawe odlule kuzo, ngeke ungathinteki. Isingili isikhona nakuma #Itunes nakuma #callertunes ikhona eyengoma ethi, "#BayekeBalugxeke" iyona ebe yinja yomnumzane ze nizwe ukuthi khona okuzayo. Ngayo nje sekukhona ama-order ecwecwe. #Ningakhohlwa, yonke into isezingeni #lomhlaba, kusuka #eStudio, #amaphimbo, #izinsimbi, #isithombe, #isleeve, #iCD uqobo phecelezi #packaging.
Ukuba nayo kuzokwenza ube #ayoba ube #sesitayeleni, ungasali. Amavideo omhlaba asendleleni nisazomangala, akudlalwa.

Stressed at the office and decided to cool up with #isithombe

#isithombe sepasi #haircut # don't care

@nomkelemane - Ukuvimbeka kwayo kukodwa nje kukhomba ukuthi kunesimanga esikhona. Khona iqiniso lihle, Lukhulu luyeza luyanyelela la, kuzohlukana inhloko nesixhanti bese kucaca isidindi sobhaqa nesoqunga #Phumzile dadewethu kababa eseMatshalini. Izinkomo zizosala esibayeni amankonyane esihulugwini. Kuyobe ayiphumile, iyothengwa oyedwa nomunye oyoyizwa uyofisa ukuba nayo. Umlayezo, isigqi, iphimbo konke kusha akukho okwethekeliwe. Kuculwe ngezivuvaba zothando kuphela nawe odlule kuzo, ngeke ungathinteki. Isingili isikhona nakuma #Itunes nakuma #callertunes ikhona eyengoma ethi, "#BayekeBalugxeke" iyona ebe yinja yomnumzane ze nizwe ukuthi khona okuzayo. Ngayo nje sekukhona ama-order ecwecwe. #Ningakhohlwa, yonke into isezingeni #lomhlaba, kusuka #eStudio, #amaphimbo, #izinsimbi, #isithombe, #isleeve, #iCD uqobo phecelezi #packaging.
Ukuba nayo kuzokwenza ube #ayoba ube #sesitayeleni, ungasali. Amavideo omhlaba asendleleni nisazomangala, akudlalwa.

Living legend, uGogo ❤️️❤️️❤️️ #legend #uGogo #uthando #isithombe #photograph #MaMgobhozi #Mahlinza

MOST RECENT

@nomkelemane - Ukuvimbeka kwayo kukodwa nje kukhomba ukuthi kunesimanga esikhona. Khona iqiniso lihle, Lukhulu luyeza luyanyelela la, kuzohlukana inhloko nesixhanti bese kucaca isidindi sobhaqa nesoqunga #Phumzile dadewethu kababa eseMatshalini. Izinkomo zizosala esibayeni amankonyane esihulugwini. Kuyobe ayiphumile, iyothengwa oyedwa nomunye oyoyizwa uyofisa ukuba nayo. Umlayezo, isigqi, iphimbo konke kusha akukho okwethekeliwe. Kuculwe ngezivuvaba zothando kuphela nawe odlule kuzo, ngeke ungathinteki. Isingili isikhona nakuma #Itunes nakuma #callertunes ikhona eyengoma ethi, "#BayekeBalugxeke" iyona ebe yinja yomnumzane ze nizwe ukuthi khona okuzayo. Ngayo nje sekukhona ama-order ecwecwe. #Ningakhohlwa, yonke into isezingeni #lomhlaba, kusuka #eStudio, #amaphimbo, #izinsimbi, #isithombe, #isleeve, #iCD uqobo phecelezi #packaging.
Ukuba nayo kuzokwenza ube #ayoba ube #sesitayeleni, ungasali. Amavideo omhlaba asendleleni nisazomangala, akudlalwa.

Ukuvimbeka kwayo kukodwa nje kukhomba ukuthi kunesimanga esikhona. Khona iqiniso lihle, Lukhulu luyeza luyanyelela la, kuzohlukana inhloko nesixhanti bese kucaca isidindi sobhaqa nesoqunga #Phumzile dadewethu kababa eseMatshalini. Izinkomo zizosala esibayeni amankonyane esihulugwini. Kuyobe ayiphumile, iyothengwa oyedwa nomunye oyoyizwa uyofisa ukuba nayo. Umlayezo, isigqi, iphimbo konke kusha akukho okwethekeliwe. Kuculwe ngezivuvaba zothando kuphela nawe odlule kuzo, ngeke ungathinteki. Isingili isikhona nakuma #Itunes nakuma #callertunes ikhona eyengoma ethi, "#BayekeBalugxeke" iyona ebe yinja yomnumzane ze nizwe ukuthi khona okuzayo. Ngayo nje sekukhona ama-order ecwecwe. #Ningakhohlwa, yonke into isezingeni #lomhlaba, kusuka #eStudio, #amaphimbo, #izinsimbi, #isithombe, #isleeve, #iCD uqobo phecelezi #packaging.
Ukuba nayo kuzokwenza ube #ayoba ube #sesitayeleni, ungasali. Amavideo omhlaba asendleleni nisazomangala, akudlalwa.

#isithombe sepasi #haircut # don't care

"The authority itself can be explained as the power of God. Firstly, it can be said with certainty that both authority and power are positive. They have no connection to anything negative, and are unrelated to any created or non-created beings. The power of God is able to create things of any form that have life and vitality, and this is determined by the life of God. God is life, so He is the source of all living beings. Furthermore, the authority of God can make all living beings obey every word of God, that is, come into being according to the words from God’s mouth, and live and reproduce by God’s command, after which God rules and commands all living beings, and there shall never be a deviation, forever and ever. No person or object has these things; only the Creator possesses and bears such power, and so it is called authority. This is the uniqueness of the Creator. As such, regardless of whether it is the word 'authority'itself or the substance of this authority, each can only be associated with the Creator, because it is a symbol of the unique identity and substance of the Creator, and it represents the identity and status of the Creator; apart from the Creator, no person or object can be associated with the word 'authority.'This is an interpretation of the unique authority of the Creator."
from “God Himself, the Unique I God’s Authority (I)” in Continuation of The Word Appears in the Flesh—The Way to Know God #uNkulunkulu #inkosi  #Kristi  #uJesu  #Kristi  #isithombe #uNkulunkulu  #ibhayibheli #Ameni  #ukuhlakanipha  #Dumisa #isibhalo  #landela  #Dumisa

When I was on set shooting #Isithembiso I came across this man on the picture who lives by the street of Johannesburg and makes a living by recycling bottles and plastics. I was inspired to take him isithombe, he is very intelligent and a very humble soul.#reflectionsofmypeople#naturallightphotography#welovetakingpictures#portraitphotography#blackman#jozihustle#mzansiafrika#ntsakoimages#ngcwalakleva#isithombe

https://www.holyspiritspeaks.org/why-doesnt-god-work-and-appear-to-man-in-a-spiritual-body
🔍 #isithombe sosuku #uNkulunkulu Muhle #ibhayibheli #Ameni #ukuhlakanipha #Dumisa #isibhalo esingcwele #hambisa ivangeli #khuleka #uNkulunkulu #ukuphila #Izikhathi zokugcina #uThando #insindiso #Indumiso/ihubo lokudumisa #Dumisa #Ubufakazi #ukuhlakanipha #umusa #uKholo #ivangeli #uNkulunkulu uyangithanda #umusa kaNkulunkulu #izifundo zebhayibheli #Izwi likaNkulunkulu #Isahlulelo #Moya ongcwele / umoya weqiniso #inkolo #umhlengi #iWundlu

https://www.holyspiritspeaks.org/why-does-god-appear-to-man-by-being-incarnated-to-be-a-son-of-man
#Moya ongcwele / umoya weqiniso #inkolo #ivangeli #iWundlu #uNkulunkulu uyangithanda #umusa kaNkulunkulu #izifundo zebhayibheli #ukukhanya #inkululeko #Moya ongcwele / umoya weqiniso #Ubusisekile / #Ubusisiwe #Ukwazi / ulwazi #Izikhathi zokugcin #uThando #insindiso #isithombe sosuku #Ibandla #Abantwana bakaNkulunkulu #unkulunkulu uMninimandla onke #Izwi likaNkulunkulu #Isahlulelo #Ubufakazi #ukuhlakanipha #umusa #uKholo #ivangeli #hambisa ivangeli #khuleka

https://www.holyspiritspeaks.org/but-of-that-day-and-that-hour-knows-no-man
#Moya ongcwele / umoya weqiniso #inkolo #ivangeli #iWundlu #uNkulunkulu uyangithanda #umusa kaNkulunkulu #izifundo zebhayibheli #ukukhanya #inkululeko #Moya ongcwele / umoya weqiniso #Ubusisekile / #Ubusisiwe #Ukwazi / ulwazi #Izikhathi zokugcin #uThando #insindiso #isithombe sosuku #Ibandla #Abantwana bakaNkulunkulu #unkulunkulu uMninimandla onke #Izwi likaNkulunkulu #Isahlulelo #Ubufakazi #ukuhlakanipha #umusa #uKholo #ivangeli #hambisa ivangeli #khuleka

Most Popular Instagram Hashtags