#ishp

MOST RECENT

#love forever #dil di ya glaa#ishp #☺

CIKLI JETËSOR I #HIV
Infeksioni primar HIV:
Menjëherë pas kontaktit me HIV,
Latenca klinike:
Faza pas infeksionit primar me HIV. Mund të kalojnë edhe shumë vite pa pasur simptoma të sëmundjes.
#SIDA: Si rezultat i shumimit të vazhdueshëm të virusit për një periudhë më të gjatë kohore, vjen deri tek zvogëlimi gradual i aftësive mbrojtëse të organizmit.
Prandaj, në këtë fazë përfundimtare të HIV mund të paraqiten sëmundje të ndryshme (#infeksione oportuniste) dhe sëmundje malinje të cilat janë shkaktari kryesor i sëmurjes dhe vdekjes nga infeksioni HIV.

#stophiv #stopaids #albania #hivaidsawareness #HIVAIDSALBANIASOCIALMEDIACAMPAIGN #shqip #informacion #testohu #manhealth #womanhealth #gay #boy #lgbt #ishp #qsut #news #prevention #health #ministriaeshendetesisedhembrojtjessociale #edukim

* #Hepatitet #virale*
Në raportimin mujor të sëmundshmërise infektive gjatë muajit #Janar #2018 janë raportuar në total 20 raste me
hepatite virale akute nga te cilat 5 (25%) raste janë Hepatite virale te paspecifikuar, 11 (55%) raste me Hepatit viral akut B dhe 4 (20%) rast me Hepatit virale as A as B.
Përsa i përket HBV, 3 (27.3%) raste i përkasin moshës 25-44 vjeç, 5 (45.4%) raste grupmoshës 45-59 vjeç dhe 3 (27.3%) raste grupmoshës mbi 60 vjeç. Ndërsa rastet me hepatit as A as B janë përkatësisht: 25-44 vjeç -1 (25%) rast, 45-59 vjeç -2 (50%) raste, mbi 60 vjeç -1 (25%) raste.
Siç shihet rastet e raportuara janë të grupmoshës së rritur mbi 25 vjeç.
Në lidhje me shpërndarjen sipas rretheve, gjatë këtij muaji #Korça ka raportuar rastet me Hepatite virale B (4) e ndjekur nga Tirana (3). Rrethet #Durrës, #Elbasan, #Shkodër, #Tiranë kanë raportuar nga 1 rast me hepatit viral as A as B.
Nga hetimi epidemiologjik i kryer për këto rastet rezultoi se janë raste sporadike pa lidhje epidemiologjike mes tyre.
Vazhdimi i raportimit te rasteve me hepatit viral te paspecifikuar ndodh për shkak te kapaciteteve te pamjaftueshme laboratorike për diagnostikimin e tyre ne laboratorët mikrobiologjike të #DSHP në rrethet e vendit.

#hepatites #buletin #january #albania #shqiperi #health #qsut #ishp #test #testyourself #shendetesi #male #manhealth #womanhealth #gay #lgbt #boy #girl #HIVAIDSALBANIASOCIALMEDIACAMPAIGN

BULETINI MUJOR I SEMUNDSHMERISE INFEKTIVE, JANAR, 2018
#HIV / #AIDS
Survejaca e SMBS ne lidhje me diagnozën AIDS nuk paraqet ndonjë rast te raportuar ne muajin Janar 2017 dhe ne
Janar 2018.
Sipas te dhënave të Programit Kombëtar të HIV/AIDS, gjatë muajit Janar 2017 janë raportuar 6 raste HIV pozitive, ndërsa ne muajin Janar 2018 nuk është raportuar ndonjë rast HIV pozitiv.
Shpërndarja sipas gjinisë e
rasteve te muajit Janar 2017, paraqet 3 raste tek meshkujt dhe 3 raste i përkasin gjinisë femërore.
Shpërndarja sipas grupmoshës tregon se grupmosha mbi 25-45 vjeç zë 83% te rasteve ne muajin Janar 2017.

#HIVAIDSALBANIASOCIALMEDIACAMPAIGN #buletin #surveillance #albania #shqip #ishp #info #stophiv #stopaids #tirana #male #woman #boy #girl #gay #lgbt #campaign #test #testim #shqiperi #ist #std #health #qsut

Thank you to WesternU's AMCP for having us be a part of their Night of Managed Care! Had a blast having several ISHP members speak to students from WesternU, Loma Linda University, USC, Chapman, and Marshall B. Ketchum. #pharmacy #giveback #thewesternuway #thefutureofpharmacy #ishp

Most Popular Instagram Hashtags