[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#iranroyalfamily

3160 posts

TOP POSTS

شب جشن تولد شهبانو به همراه شاهزاده رضا و پرنسس یاسمین در مریلند، آمریکا - ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -
Crown prince Reza & Princess Yasmin with Empress Farah on the night before her birthday in Maryland, USA - Oct 13, 2017

#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbanou#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi#crownprince#reza#rezapahlavi#princess#yasmin#yasminepahlavi #empressofiran#royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynasty

۲۲مهرماه
هفتاد و نهمین زادروز شهبانو فرح پهلوی فرخنده و خجسته باد
با آرزوی عمری طولانی برای ایشان❤👑🌷😍💕💎
October14
Happy the 79th birthday to Her majesty Empress Farah Pahlavi 😍❤💕💎👑
we wish a long life for you😍🙏🙏
We love you
❤👑@shahbanou_farah_pahlavi❤👑
@rpfamilyphotos
@noorzpahlavi
@imanp

#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbanou#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi#love#happybirthday#empressofiran#royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynast

MOST RECENT

شب جشن تولد شهبانو به همراه شاهزاده رضا و پرنسس یاسمین در مریلند، آمریکا - ۲۱ مهر ۱۳۹۶ -
Crown prince Reza & Princess Yasmin with Empress Farah on the night before her birthday in Maryland, USA - Oct 13, 2017

#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbanou#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi#crownprince#reza#rezapahlavi#princess#yasmin#yasminepahlavi #empressofiran#royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynasty

۲۲مهرماه
هفتاد و نهمین زادروز شهبانو فرح پهلوی فرخنده و خجسته باد
با آرزوی عمری طولانی برای ایشان❤👑🌷😍💕💎
October14
Happy the 79th birthday to Her majesty Empress Farah Pahlavi 😍❤💕💎👑
we wish a long life for you😍🙏🙏
We love you
❤👑@shahbanou_farah_pahlavi❤👑
@rpfamilyphotos
@noorzpahlavi
@imanp

#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbanou#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi#love#happybirthday#empressofiran#royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynast

زادروز #ملکه تاجدار #شهبانوفرح_پهلوی
زادروزت ای مادر مهر
زادروزت ای بانوی اسطوره ای
زادروزت ای همسر وفادار
گرامی و فرخنده باد 💙💙💙💙
فریده چو سهراب را یارشد
زمانی گهرزا پدیدار شد
ز #گیلان و از #آذرآبادگان
نمودند دیدار دو خاندان
وزآن آشنایی چوگاهش رسید
درخشنده نوزادی آمد پدید
چو مادرچنین تاج یکدانه زاد
پدر این گهر را فرح نام داد
به روزدو با بیست درمهربود
که مه زاده ای پا به هستی گشود
بر و بوم تبریز آباد باد
که این مه درآن پا به دنیا نهاد
فریده پدر داشت بس سربلند
سفیری ز ایرانزمین در هلند
فرح را پدر پیشه با جاه بود
یکی پایه در ارتش شاه بود
چو بگذشت از #تاج ما شش بهار
به زین هنر شد سوار استوار
ندید آدمیزادی از کودکی
همانند او را به گیتی یکی
فرح را چوشد نُه زمستان زسر
ورا پر زد از دست جان پدر
نمیرد به دل آنکه سرباز رفت
هرآنکو زمیهن سرافراز رفت
درآنروزهای پر از کودکی
بر او مادر و هم پدر شد یکی
ز ده سال تا پانزده هم گذشت
به گِرد هنرهمچو پروانه گشت
ز گهواره پس رفت ده سال و شش
نشان زد چنان قهرمان پرِش
نخستین سفر را چو آغاز کرد
به پاتخت ژاندارک پرواز کرد
به دل عشق میهن چوتدبیرشد
به آباد سازی فراگیر شد
درآنجا براو سخت شد روزگار
شدش دانش و نان شب کارزار
درآن خاک بیگانه هم تا که بود
پرستاری از کودکان مینمود
ترا گویم اکنون ازین داستان
فرح را چه پیش آمدی ناگهان
چویکسال بگذشت از بیست زو
#شهنشاه_ایران شدش پیش رو
فرح بود چون سرو آزاده ای
نه خان بود و دارا نه شهزاده ای
چگونه چنین شاخ گُل بردمید
که او را #شهنشاه ما برگُزيد
پس ازآن به میهن چوپروازکرد
نوین بخت شاهانه آغاز کرد
در آنگه که با #شاه همگام شد
به بیست و نُه آذر انجام شد
نگر کاینچنین کودک نازنین
شدی شاهبانوی ایرانزمین
به ماه ده آمد چو این بازدید
نخستین جگرگوشه آمد پدید
ز وی کشوری شاد وخرسند شد
که او مادر چار فرزند شد
شهنشه چو بر تاج شاهی شتافت
#فرح نایب السلطنه نام یافت
به بیست وشش دی به پنجاه وهفت
فرح همچو خورشیدی از خانه رفت
ازو یادگاران در ایران بسی ست
بسا انجمن های نیکوگری ست
زمن این سخن را بخوان این زمان
بمانند نیکو گران جاودان .......
#مسعودآذر

#empress #empressfarahdiba #empressfarah #empressfarahpahlaviofiran  #shahbanou #farah
#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi #farah_pahlavi #empressofiran #royalfamily #iranroyalfamily  #pahlavidynasty

Ein neuer Teil der Serie „Royals, die viel zu jung sterben mussten“! Prinzessin Leila Pahlavi (+31): Am Ende hatte sie keine Kraft mehr!
Die wunderschöne Tochter von Ex-Kaiserin Farah Diba und Schah Reza setzte ihrem Leben selbst ein Ende. Doch warum nur wollte die junge Prinzessin Leila sterben? Den Link zum Blogpost findet ihr 🔝
-
My new Blogpost is about the beautiful Princess Leïla and why she committed suicide... a really sad story. It’s not a political article. It’s just to keep the memory of a young woman alive! -
Foto: Reza Pahlavi via Facebook. #royal #royals #royalty #royalsdievielzujungsterbenmussten #adel #adelswelt #adelshaus #blog #bloggerin #blogger_de #blogpost #princessleila #empressfarah #prinzessin #prinzessinleila #kaiserinfarah #iran #persia #persianroyals #iranianroyals #farahpahlavi #farahdibapahlavi #princesseleila #leilapahlavi #königshaus #Persien #iranroyalfamily

Empress Farah and Brigitte Macron( wife of Emmanuel Macron, President of France ) at the Foundation Stephane Bern pour
شهبانو فرح و بریژیت مکرون(همسر امانوئل مکرون,رئیس جمهور فرانسه)در بنیاد استفانی برن پور
@shahbanou_farah_pahlavi
#empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbanou#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi #empressofiran#love #royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynasty#iran
#emmanuelmacron #brigittemacron #france

Empress Farah Pahlavi & Crown princess Victoria of sweden with her husband Prince Daniel at the wedding of Prince Albert II of Monaco and Princess Charlene of Monaco 
July 2, 2011 in Monaco
شهبانو فرح به همراه شاهدخت ویکتوریا و همسرش پرنس دنیل در مراسم ازدواج شاهزاده آلبرت دوم و پرنسس شارلین موناکو
11تیر 1390
#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbanou#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi #empressofiran#love #royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynasty#iran
#crownprincess #victoria#prince#daniel #sweden #princealbert #charlene #monaco

Most Popular Instagram Hashtags