#iran_quote

MOST RECENT

هیچکس جرأت نمی‌کند #واقعیتِ خود را، نشان دهد !
بلکه خود را به کسوتِ فردی #فرهیخته، #محقق، #شاعر، #سیاست‌مدار و... نشان می‌دهد !
اگر شخصی چنین صورتکهایی را جدّی بیانگارد و آن را به مثابه ی نمایش #عروسکی تلقی نکند ( که به ظاهر همهٔ آنها واقعی وانمود می‌کنند).
ناگهان درمی‌یابد که به #هیچ، آونگان شده است و جز جامه‌های #ژنده و وصله‌های چندرنگ چیزی در دست ندارد ! بنابراین #شخص نباید به خود اجازه
دهد... که بیش از این #فریب بخورد !

بلکه باید با تحکّم، به آنان بگوید: « صورتک‌های خود را بردارید و آنچه واقعاً هستید را بنمائید ! »
⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫
#فریدریش_نیچه #ایران #کتاب #روحانی #تفکر #انتخابات #iran #ir #iran_quote

#هیتلر:
وانمود كن که #كشور در خطر[#دشمن] است!
زيرا وقتى #مردم بترسند، براى #بردگی آماده میشوند؛
وقتى مردم بترسند، آنگاه آماده اند تا از #سياستمدارها[ی فاسد] پيروى كنند.
⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫
#ایران #کتاب #تفکر #حکومت #ظلم #کتابخوانی #iran #ir #iran_quote

درسی از دفاعیه سقراط برای انتخابات:

در دادگاهی که برای سقراط تشکیل شده و ملتوس او را به محاکمه کشانده است، سقراط #تنها با اختلاف سی #رای از بین حدود پانصد رای به #اعدام محکوم می‌شود.
رسم بر این بوده است که مجرمان #خانواده و #فرزندان خود را به دادگاه می‌آوردند و ایشان با گریه و زاری و عجز و لابه درخواست تخفیف مجازات می‌کردند و دادگاه که با رای مردمی به صدور حکم می‌پرداخته نیز به تخفیف مجازات یا #عفو مجرم تن می‌داده است.
اما سقراط به هیچ وجه دست به چنین عملی نمی‌زند و با #استرحام طلب بخشش نمی‌کند. چرا که او حتی در لحظه #مرگ نیز به #فکر #تربیت خردورزانه است. او نمی‌خواهد با روش‌های عوام فریبانه به نفع خود (زندگیِ خود) رای جمع کند.
همانطور که خود او می‌گوید:
«آری #آتنیان،
#گریز از مرگ دشوار نیست،
گریز از بدی دشوار است.» ⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫
#پرهیز_از_عوام_فریبی #دموکراسی #سقراط #ایران #انتخابات #روحانی #رای_میدهم #iran #ir #iran_quote

مرد جوانی را نزد #حکیم #خردمندی بردند و گفتند: ببین #زنان دارند این پسر را خراب و #فاسد می کنند.
مرد خردمند سری تکان داد، لبخندی زد و فریاد برآورد که: این مردان هستند که زنان را خراب و فاسد می کنند! هر نقضی در زنان باشد، مردان باید تاوانش را بپردازند و آن نقض را در وجود خود #اصلاح کنند، زیرا این #مرد است که تصویر زن را برای خود می آفریند و زن #تنها خود را با این تصویر منطبق می سازد.
یکی از آن میان گفت: "به زنان بسی خوشبینی، تو آنها را خوب نمی شناسی!"
مرد خردمند جواب داد: خصلت مرد اراده و خصلت زن فرمان پذیری است، در حقیقت این #قانون جنسهاست.
#آری قانون سختی است برای زن.
⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫
#حکمت_شادان
#فریدریش_نیچه #ایران #پند #سخن #تفکر #کتابخوانی #کتاب #iran #ir #iran_quote

وقتی تصمیم می گیری یک #احساس را به سرانجامی به نام " #ازدواج " برسانی، اولین حرکت مفید این است که از خودت بپرسی، آیا واقعاً #باور داری که تا سنین پیری از #سخن گفتن با این زن، لذت خواهی برد ؟

سخن گفتن و نه "#همخوابگی" !
تمامی مسائل دیگر در ازدواج موقت و گذرا است ... تا زمانی که دو نفر حرفی برای گفتن و گوشی برای شنیدن دارند، می شود به #عمر ارتباطشان #امید داشت ...
⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫🔸⚫ #نیچه #ایران #سخن_قصار #تفکر #زن #مرد #تاهل #انسان #iran #ir #iran_quote

⚠لینک کانال در بیو ⚠
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
#جبران_خلیل_جبران #ایران #کتاب #تفکر #زن #موسیقی #قهوه #آرامش #iran #ir #iran_quote

زمانی که شما خود را یک #هندی، یا یک #آسیایی یا یک #مسیحی، یک #اروپایی یا هرچیز دیگری می نامید، شما لجوج و #خشن هستید. آیا متوجه هستید و می بینید که چرا این رفتار، #خشونت و #لجاجت است؟ چرا که شما با این گفته، خود را از بقیه ی نوع #بشر جدا می کنید. هنگامی که خود را به وسیله ی عقیده #ملیت و#سنت جدا می کنید، این عمل خود مولد لجاج و #تهاجم است. بنابراین انسانی که در تلاش برای فهمیدن و درک خشونت و لجاج و #عصیان است، متعلق به هیچ #کشور یا #مذهب یا #حزب #سیاسی یا سیستم خاصی نیست. او با درک کلی نوع بشر سروکار دارد. ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
#رهایی_از_دانستگی #کریشنا_مورتی #تعصب #تفکر #نژادپرستی #ایران #iran #ir #iran_quote

⚠لطفاً تلاوت نکنید، مطالعه کنید ⚠
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
#کتاب #ایران #ثواب #دین #مذهب #کعبه #قرآن #مطالعه #تفکر #تامل #مسلمان #مسیحیت #یهودیت #توجه #⚠ #انسان #iran #ir #iran_quote

#امروز منتظر #فردا هستیم و فردا که شد انتظار پس فردا را داریم و پس فردا منتظر #هفته ی بعد و آن هفته منتظر سال بعد و #سال دیگر منتظر سالهای آینده می باشیم.
تا وقتی که #جوان هستیم تصور می کنیم انتظار ما برای تشکیل #خانواده است و پس از #زن گرفتن و به وجود آمدن #فرزندان تصور می کنیم که انتظار ما برای پس انداز و گرد آوردن اندوخته جهت #روزگار پیری است.
در روزهای سالخوردگی هم مرتبا انتظار فردا را داریم و شگفت اینجاست که نظیر عاشقی که در انتظار #معشوق باشد و دقیقه شماری نماید سعی می کنیم که هر چه زود تر امروز بگذرد و فردا بیاید.

یک وقت متوجه می شویم که انتظار ما برای وصول فردا هیچ علتی نداشته جز این که منتظر #مرگ بودیم... آری، آن چه از #آغاز #حیات در انتظارش بودیم همین است.
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
#خدا_و_هستی #موریس_مترلینگ #کتاب #نویسنده #ایران #iran #ir #iran_quote

هرگز از #مرگ نهراسیده‌ام
اگرچه دستان‌اش از #ابتذال شکننده‌تر بود.
#هراس ِ #من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ست
که مزد ِ #گورکن
از بهای ِ آزادی‌ی ِ آدمی
افزون باشد.

جُستن
یافتن
و آن‌گاه
به اختیار برگزیدن
و از #خویشتن ِ خویش
باروئی پی‌افکندن ــ
اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش‌تر باشد
#حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.
◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
#احمد_شاملو #شعر #شاعر #ادبیات #کتاب #نویسنده #ایران #فرهنگ #تمدن #iran #ir #iran_quote

#دعا کن که پیش از #مرگ، روزهای عمرت بلند باشد،
و آکنده از #دل‌آسودگی و #عزت؛ چرا که پس از مرگ
نه آسایشی هست و نه زایشی دیگر
و دیگر از آن پس نگاه نخواهی کرد تا #سپیده‌دم را ببینی.
و به جایی که می‌روی از #نور خبری نیست.
#زندگی کن و از تمامی روزهایت یک‌سر لذت ببر، و بمیر
هنگامی‌که مرگت فرا می‌رسد؛ دل به #هراس مرگ مسپار!
مبادا که پیش از آن‌که لحظه‌ی مرگت فرا برسد، زندگیت را #تباه کند.
◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾ #گفتگو_با_مرگ #آرتور_کوستلر # نویسنده #کتاب #کتابخوانی #انسان #تفکر #ادبیات #ایران #iran #ir #iran_quote

اگر ندانیم که می میریم طعم #زنده بودن را نمی توانیم بچشیم و بدون دریافت شگفتی شگرف #زندگی، تصور #مرگ نیز ناممکن است.
روزی که #پزشک به مادربزرگش خبر داد که بیماری اش #لاعلاج است چیزی بدین مضمون بر زبان آورد‌‌:
« تا این لحظه نفهمیده بودم، زندگی چه زیباست»
تاثر آور نیست که #آدم باید #بیمار شود تا بفهمد زنده بودن چه نعمتی است؟ ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾
#یاستین_گوردر
از #کتاب: #دنیای_سوفی #کتابخوانی #ایران #فرهنگ #تفکر #حیات #انسان #خدا #جنبش #iran #ir #iran_quote

Most Popular Instagram Hashtags