#ikinciabdülhamidhan

MOST RECENT

Bahriye Mektebi'nin camisi ile komutanlık binası arasındaki cümle kapısı.
- Sultan İkinci Abdülhamid Devri Yıldız Arşivi Okullar Albümü, Fotoğraf: Abdullah Freres.

#eğitim #okul #osmanlı #ikinciabdülhamidhan #payitaht #cümlekapısı #osmanlıdaeğitim #osmanlıdaeğitimeverilenönem #sondönem #eğitimde #zirve #okullar #mektepler #tarihi #bilgi #arşiv #devletialiyye #fotoğraf

...Hareket Ordusu ise ,25 Nisan 1909 sabahı Yıldız Sarayı'na girerek kontrolü ele geçirmiştir. Yıldız Sarayı herhangi bir askeri direnişle karşılaşılmadan Hareket Ordusu İkinci Fıkra komutanı Mirliva Şevket Turgut Paşa tarafından teslim alınmıştı. Bu esnada Binbaşı Enver (Paşa) Bey de Yıldız Sarayı'na girmiş ve Hareket Ordusu gönüllüleri adı altında beraberinde bulunan meşhur Bulgar komitacılarından Çirçis, Bayram Fehmi, Avdül gibi Balkanların meşhur eşkiya çeteleri, Yıldız'ı tarihinde benzeri görülmedik bir şekilde yağmalamışlardı.
Syf:32
...
Şevket Turgut Paşa'nın ,Yıldız Sarayı'nı İşgali şu şekilde olmuştur; ilk önce yanında Esad Paşa da bulunduğu halde Ihlamur Köşkü üstünde bir çadırda ordugâh kurmuş, daha sonra Yıldız'a hakim tepelere toplar tabiye ettirip, kendilerine keçekülâh giydirilmiş Harbiye Mektebi talebesi ve keçekülâhlı Rumeli askeriyle (komitacılarla) 24 Nisan'dan başlamak üzere Yıldız Saray'ı müştemilâtını kuşatma altına almıştır. Bu kuşatma giderek daraltılmış ve kademeli olarak sarayın Harem-i Hümayun'dan başka bütün daireleri işgal edilmiştir. Ayrıca Şevket Turgut Paşa, önceden sarayın havagazını,suyunu,elektiğini,hatta erzağını kestirdiği gibi saray halkını korkutmak için İkinci Abdülhamid'in bulunduğu dairenin etrafındaki binaların üzerine arada sırada ateş açtırmıştır.6 ...
Diğer taraftan Teşkilat-ı Mahsusa başkanı ve Enver Paşa'nın yakın arkadaşlarından Hüsamettin Ertürk, hatıralarında Yıldız Sarayı'nın yağmalanması ve İttihatçılar hakkında " yeni devrin resm-i küşâdını (açılış merâsimini),Yıldız yağmasıyla yaptılar. " demektedir...
Syf:33,34
(6"İkinci Abdülhamid ,Hareket Ordusu askerlerinin saray müştemelâtına girdiğini haber aldıkça Hemen kapıya çıkın! Tüfekçilere söyleyin silah isti'mâl etmesinler. Herkeste mevcûd silâh teslim olunsun" diyerek kan dökülmesini istemediğini bildiriyordu. Bendelerine de aynı şekilde sabır ve sessizlik tavsiye ediyordu.Bk.İrtem,a.g.e.,,s.268-69)
~'SON YILDIZ DÜŞERKEN'kitabından(Murat Candemir)~
#ikinciabdülhamidhan #yıldızsarayı

Yolculuğun en güzel kısmı kitap okumaya bolca vakit ayırabilmek olsa gerek ... Cennet mekan Sultan Abdulhamid Han ın torunları tarafından kaleme alınan muhteşem bir kitap, okumanızı şiddetle tavsiye ederim.. #mottoyayınları #sürgün #ikinciabdülhamidhan

Cennet Mekân Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 27 Nisan 1909 da hain bir darbe ile tahtından indirilişinin 109. Yılı.

Sultan Abdülhamid Han düşmanı bir şairin yazdığı itiraf ve pişmanlık dolu şiirin bir kıtası…

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN’IN RUHANİYETİNDEN İSTİMDAT

Tarihler ismini andığı zaman
Sana hak verecek ey koca Sultan!
Bizdik utanmadan iftira atan
Asrın en siyâsi padişahına.

Rıza Tevfik Bölükbaşı

#sultanikinciabdülhamidhan #sultanabdülhamidhan #abdülhamidhan #abdülhamid #sultanabdulhamid #ikinciabdülhamid #ikinciabdülhamidhan #ikinciabdulhamidhan #ikinciabdulhamid #sultanikinciabdülhamid #sultanikinciabdulhamid #cennetmekan #yıldızsarayı #saraydarbesi #hâlfetvası

#kitapyorumum67 Payitahtın Son Sahibi II. Abdülhamid Han 5/5
Talha Hoca’nın her kitabını severek okuyorum ama II. Abdülhamid Han’ı anlattığı iki kitabının yeri ayrı. Bu kadar tartışılan, Türk nesline yanlış tanıtılan bir dehayı bu kadar güzel anlatmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Okurken sıkıldığınız biran olmuyor. Sayfaları çevirirken her bir sayfada onun hakkında yeni bir bilgi öğreniyorsunuz.
İlk kitapta daha çok hangi şartlar altında ne zorluklarla tahta çıktığı anlatılırken ikinci kitapta devletin başındayken yaptığı birbirinden kıymetli işler anlatılıyor. Devletin bekası halkının refahı için neler yapmamış ki? Sanattan eğitime inançtan mimariye aklınıza gelebilecek birçok işte onun adı var. Bazılarının söylediği gibi yalnızca sarayında korkarak oturup bir diktatör gibi ülke yöneten biri değil. (Yazdığım cümle bile nasıl çelişki içinde.
Bu kitapları okumuş olmasam da inanmam zaten.) Ama öyle düşünenler de var maalesef. Sevip sevmemek göreceli bir şey, evet. Ama bir şey bilmeden atıp tutmak ... insanlarının işi.
Bu kitaplar sanki Abdülhamid Han’a atılan iftiraların cevabı şeklinde. Bir yerlerden benim de duyduğum tüm yanlış anlatımların doğru bir karşılığı var. Doğru diyorum çünkü kitapta yalnızca belgelere dayalı bir anlatım yok. Sanat tarihinin güzel yanı olsa gerek Han’ın ardında bıraktığı her şey bugün onun sesi sanki. Belgelerden ziyade bugüne kalan eserlere bakmak bu yüzden bana daha doğru geliyor. Kitapta da fotoğraflarla bu iş hakkıyla yapılmış. İnşallah gidip görmek de nasip olur.
Bilenler zaten bir gün alıp okur ama Talha Hoca’yı tanımayanlar onunla tanışmak için II. Abdülhamid Han’ı seçebilirler.#evreminkitaplariyorumladı #payitahtınsonsahibi #abdülhamidhan #talhauğurluel #timaşyayınları

Bir hatim daha biter Allah 'ın izniyle 😊#buhatimkime ydi ? Aslında ip ucu paylaşmıştım ☺️ Ölümünün 100. Yılında II. Abdülhamit Han' a Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşllh 😌 #ikincihatim @payitahtabdulhamid @ikraesintisi #ikinciabdülhamidhan

Hepinize hayranım ❤
. "Osmanlı padişahları büyük adamlardır"
.

En öndeki Sultan 2. Mahmud. Ortadaki Abdülaziz Han . En köşedeki 2.Abdülhamid Han.
.
İnsan bu üçünün yanında Sultan Abdülmecid Han'ı da arıyor ; sonradan hemen aklınıza geliyor malumunuz o dedesi Yavuz'un yanında yatmayı tercih etmişti.
Bu arada buraya bir kaç değerli bilgi bırakayım : Amcası Sultan Aziz,Sultan Hamid'e Bülbül dermiş fasih konuştuğu için.*
Babası Abdülmecid Han da oğlu Abdülhamid'e içli evladım dermiş küçük yaşta annesini kaybettiği için.** Ayrıca yine babası onun için bu benim evladım derviştir , dermiş***
.
.
*Sultan Abdülhamid'in Son zevcesi (E. B. Ekinci)
**Babam Sultan Abdülhamid (Ayşe Osmanoğlu)
***sanıyorum bu bilgi de Sultan Abdülhamid'in son zevcesi kitabında geçiyordu emin olamadım.
.
.
.

#ikincimahmudhan#sultanhamid#sultanaziz#türbe#onşubat#ikinciabdülhamidhan#abdülhamidhan#osmali#yeşil#photo#photography#photolike#like#best#osmanliimp#ottoman#tr#istanbul#payitaht#fotograf#ikincimahmudtürbesi#istanbul#ist#padişah#padisah#osmanlı#instagram
.
çok şükür #ELHAMDÜLİLLAH

KİTAP~TALHA UĞURLUEL~BİR DEHANIN İZLERİ ||. ABDÜLHAMİD HAN

#okudumbitti

Abdülhamid’i anlamak herşeyi anlamak olacaktır! -Necip Fazıl Kısakürek-

100 gram aklın 90 gramı Abdulhamid Han’da, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer siyasilerdedir! -Otto von Bismarck-

Kalbimde yalnız Allah korkusu vardır.Başka bir şeyden korku duymam.Bir hadise olmadan evvel onu önlemek için telaş ederim.Ama tehlikenin içinde bulunduğumu hissedersem icabında ateşe atılmaktan bile çekinmem.
-Sultan Abdülhamid Han-

Gerek başkalarının onun hakkında söylediği sözler olsun gerek kendi sözleri olsun insanı onun hakkında meraka sevkediyor.Hele de bu merakı @talhaugurluel 'in kaleminden tarihi resimlerle adeta oralarda dolaşır gibi okuyarak gidermek daha güzel... #kitap#kitaptavsiyesi#kitapönerisi
#birdehanınizleri#ikinciabdülhamidhan
#talhauğurluel#uluhakan#sultanabdülhamid#abdülhamidianlamak

'Aklına her zaman hayran kaldım'
( kızı Ayşe Osmanoğlu)
.
.
.
İçimde her seferinde daha da büyüyen bir sevgi var ona karşı. Bir cuma namazı çıkışında halkın arasından koşarak boynuna atlayan küçük bir kız çocuğu olsam. Ben senin elin öpsem , sen benim başımı okşasan. Gözlerindeki o şefkate, sıcaklığa, merhamete şahit olsam.
Seni çok seviyorum , cennetmekan.
.
.#10ŞUBAT1918
.
.
#ikinciabdülhamidhan#ayşeosmanoğlu#timaş#abdülhamidhan#padişah#onşubat#dede#osmanli#sevgi#sevmek#subat#1918#cennetmekan#sultan#payitaht#best#şah#history#tarih#tarihiseviyorum#good#tr#türkiye#istanbul#veli#birdeha#osmanlı

Hala senden korkuyolarsa ölmemişsin demektir.
Osmanlı'nın son padişahlarından 113. İslam Halifesi ve 34. Osmanlı Padişahı, Milletin Babası, Ulu Hakan cennet mekan II. Abdülhamid Han'ın 100. Yıldömünde rahmet, minnet ve dualar ile anıyoruz.
1842-1918.. 🇹🇷 🌹
#abdülhamidhan #osmanlıdevleti #ikinciabdülhamidhan

Şubat ayında sık sık Sultan 2.Abdülhamid Han paylaşımı yapalım mı ? Her gün, günde bir kaç kere, bazen bir kaç günde bir kere ..
.
.
.
.
''30 sene saraydan idare ettiği ülkeyi ; maarif, ziraat, ticaret ve sanayi bakımından geliştirmeye çalıştı. Demir yollarına ehemmiyet verdi. Bugün en iyi işleyen müesseselerden çoğun,bu zamandan kalmadır" .
.
.
.
.
.

#sultan#2.abdülhamidhan#cennetmekan#abdülhamidhan#payitaht#oamanli#ottoman#lalegüldergisi#lalegül#best#tarih#hiatory#good#likeforlike#dergi#dedem#padişah#ikinciabdülhamidhan#osmanlı#şubatayı#birdenememvarbenim

II.ABDÜLHAMİD HAN ADETİ OLDUĞU ÜZERE FAKİR FUKARAYA BAKIMA MUHTAÇ MÜŞKÜL DURUMDA OLAN KİŞİLERE ERZAK VE PARA YARDIMI YAPAR,VE BU YARDIMI DEVLET HAZNESİNDEN DEĞİL BİZZAT KENDİ ŞAHSİ SERVETİNDEN KARŞILARDI.

#sultanabdülhamidhan #ikinciabdülhamidhan #abdülhamidisani #serdarıhakan #uluhakan #projelersultanı #cennetmekansultan #yeniliklerpadişahı #evliyasultan #evladiosmanli #hamidiyye #osmanlı #devletialiyyeiosmaniyye

II.ABDÜLHAMİD HAN

OSMANLI'NIN 34.PADİŞAH'I 113.İSLAM HALİFESİDİR

BABASI:ABDÜLMECİD HAN
ANNESİ:TİR-İ MÜJGAN SULTAN
DOĞUMU:21 EYLÜL 1842 TOPKAPI SARAYI
ÖLÜMÜ:10 ŞUBAT 1918 BEYLERBEYİ SARAYI
SALTANATI:1876-1909(33 SENE)

Bunalımlı bir dönemde tahta çıkan Abdülhamid Han,Batı'ya karşı dengeci,Doğu'ya karşı islami politikalar izlemiş,ülke içinde mutlakiyeti güçlendirmiştir.Annesinin ölümü üzerine babası Abdülmecid Han'ın diğer hanımı Perestû kadınefendi tarafından büyütülmüştür.Eğitimiyle bizzat amcası Abdülaziz Han ilgilenmiştir.Çok iyi bir tahsil görerek din ilimlerini ve Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrenmiştir.Musikiyle ve ahşapla ilgilenirdi,kendisinin,Yıldız Sarayında marangozhanesi vardır.yaptığı ahşap çalışmaları,mobilyalar ve eserler günümüze kadar gelmiştir.Amcası Abdülaziz Han onu Mısır ve Avrupa seyahatlerinde yanında götürmüştür.Abdülaziz Han'ı şehid eden cemiyetin hizmet ettiği batı kuklası paşalar V.Murad Han'ın şuurunun bozulması üzerine Abdülhamid Han'ı yalnız millet meclisinin çıkaracağı kararları uygulamak şartıyla sultan ilan etmiştir.Fakat meclisi kapatma yetkisi Abdülhamid Han'da olduğu için meclis'i süresiz kapatıp tatil ettirmiştir ve Yönetimi tam manasıyla ele almıştır.Osmanlı'nın ömrünü 33 yıl uzatmış,siyasi bir yönetim tarzıyla ülkeyi yönetmiştir.Hafiye teşkilatını kurarak(Yıldız İstihbarat Teşkilatı) ülkelerden,kişilerden ve kurumlardan haberdar olmuştur.
Defnedildiği yer:II.Mahmud türbesi

Erkek Çocukları:Mehmed Abdülkadir Efendi,Mehmed Burhaneddin Efendi,Mehmed Abid Efendi,Mehmed Selim Efendi,Abdürrahim Hayri Efendi,Ahmed Nuri Efendi,Mehmed Bedreddin Efendi,Ahmed Nureddin Efendi
Kız Çocukları:Ayşe Sultan,Fatma Naime Sultan,Şadiye Sultan,Ulviye Sultan,Samiye Sultan,Refia Sultan,Cemile Sultan,Seniha Sultan,Saliha Sultan,Naile Sultan,Zekiye Sultan,Aliye Sultan,Hatice Sultan

#sultanabdülhamidhan #ikinciabdülhamidhan #abdülhamidisani #cennetmekansultan #hamidiyye #serdarıhakan #evliyasultan #uluhakan #projelersultanı #yeniliklerpadişahı #evladiosmanli #osmanlı #devletialiyyeiosmaniyye

Zeynep Kerman "Türk Edebiyatında Victor Hugo" adlı bibliyografyasında, Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın meşhur kütüphanesinde Victor Hugo'nun iki romanının, Sultan için yapılmış iki çevirisinin yazma nüshalarının bulunduğunu yazar. Bu romanlardan biri "Bug-Jargal" olup çevirmeni Rıza Bey'dir. Diğeri ise "L'Homme qui rit"dir. Gülen Adam diye çevirebileceğimiz bu eserin hâlâ Türkçeye kazandırılmadığını söyleyelim... #ikinciabdülhamidhan #payitaht #kitap #kitapsevgisi #sultanabdülhamidhan #devletialiyye #tarih #osmanlı

Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın Pekin'de yaptırdığı Hamidiye Üniversitesi'nin açılış fotoğrafı.
Çinli Müslümanlar.

#pekinhamidiye #abdülhamidhan #payitaht #istanbul #hamidiye #üniversite #osmanlı #eğitim #çinli #müslümanlar #ikinciabdülhamidhan #çin #pekin #medrese

⏳Kitap Yorumu /Bir Dehanın İzleri 2.Abdülhamid Han

Tarih benim en sevdiğim ve en çok ilgilendiğim ders. Özellikle de bu sene 10.sınıf da işlediğimiz Osmanlı Tarihini çok seviyorum. Bu sebepten dolayı, geçen seneden bu yana Payitaht Abdülhamid dizisini severek izliyorum.
Bir Dehanın İzleri 2.Abdülhamid Han kitabını da ilk olarak @evreminkitaplari nda gördüm ve bende aldım.💓 Bu kitap bize tarihimizin ne kadar yanlış anlatıldığını ve o dönemin aslında bir baskı dönemi olmadığı gibi daha bir çok şeyi gösteriyor.
Ben kitabı çok sevdim. İçerisinde anlatılan birkaç olay beni çok etkiledi. Özellikle de kitabın son bölümü beni çok duygulandırdı. Ayrıca içindeki fotoğraflarda çok güzeldi. Tasarımına bayıldım. Yeni çıkacak kitabı da çok merak ediyorum. Ve bu kitabıda belli aralıklarla ,sık sık okumayı düşünüyorum.

5/5🌟

Payitaht Abdülhamid demişken , orada oynayan ve aynı zamanda yazar olan @yenisehirlioglu nun Mersin Cnr Kitap Fuarındaki imzası 2 Aralıktaymış ve ben bunu fuara gittikten sonra öğrendim.😢Umarım Adana Tüyap'a da gelir.😔 -Sali🌿

Most Popular Instagram Hashtags