[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ihramcizade

254 posts

TOP POSTS

الصحبة الحلوة 😊😊
شوية نفاق مش هايأثر.. 😁😁😁
#ihramcizade 🏫🏫
#بدايةالدراسة.. 📑📑

ihramcızade ismail hakkı toprak hazretlerinin kabri ulu camii bahçesindedir... 28012017 #sivas #sivasulucamii #ihramcızade

Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların
dilsiz olduklarını anlıyorum.
Kar yağıyor
ve ben hatırlıyorum..
#NazımHikmet
#ihramcızade
#sivas

MOST RECENT

Bunlar müminleri irşad ederler,
Mahzun olan dili pürşad ederler,
Viran gönülleri âbâd ederler,
Sivalardan heman azad edeler,
Bu zatlara uyup hakka gidelim,
Cemal-i bâ kemale seyredelim..
(Risale-i Kudsiyye)...#sivas#ulucami#ismailhakkitoprakhz#ihramcizade#ismetgaribullahhz #risaleikudsiyye#tarikatialiyye #huzur#

Deme "ben incitmem yerdeki karıncayı bile ". Karıncayı incitir bu sözündeki "BİLE". İhramcızade Hz. ince düşünceli oluşu hasebi ile karıncayı "DA" incitmemiştir. Tüm canları aziz tutup Mevla cc. için sevmiştir.

#ihramcizade #ihramcizadeismailhakkitoprak #allahdostu #gönül

Bir gece ihvanlar ile beraber oturan İhramcızade Hazretleri "toplanın , hazırlıklı olun bir misafirimiz gelmek üzeredir" buyurur ve bunun üzerine gece yarısı Mustafa Haki hz. oğlu Bahaeddin Efendi'nin geldiği görülür. Etrafa haber verilmesi üzerine cümle ihvan Hazretin evinde toplanır. Bahaeddin Efendi:. -Gardaşım biz buraya bir vazifenin ifası için geldik. Evvela bu vazifemizi ifa edelim. Efendi babam irtihalinden üç gün evvel :" Oğlum bize yolculuk göründü. Bizden sonra ihvan-ı kiramı idare yetkisi Sivas'taki İhramcıoğlu İsmail Efendiye verildi. Şu cübbemi , sarığımı ve tesbihimi kendisine teberrüken götür ve vazifesini tebliğ et." buyurdular. İşte bende bu vazifeyi tebliğ için geldim.
Bunun üzerine İhramcızade hz. " Gardaşım Hacı Mustafa Taki Efendi bizden yaşça büyük ve tarikatta da bizden eski ... Henüz seyri sulûk görmemiş olmam hasebi ile bu vazifeyi onun yapması gerekir." buyurmuştur.

Orada toplanan ihvanlar itiraz etmiş ve uzun müzakere sonucu Mustafa Taki hz. vekaleten bir müddet bu sorumluluğu almıştır. Daha sonra Mustafa Taki Efendi'nin vefatı ile vazife tekrar Ihramcızade hz. verilmiştir.
İhramcızade hz. daha sonraları çokça :"M.Taki Efendi bizim seyri sülûk(manevi terbiye yolu) şeyhimizdir" buyurmuştur. (Not: Bahaeddin Efendi "babamdan sonra beni şeyh ilan ederler" korkusu ile gittiği hac seferinden dönmemiş ve Şam'a yerleşmiştir.)
#ihramcizade #ihramcizadeismailhakkitoprak #katre #şiir #aşk #seyrisuluk #allah

Ihramcızade hz.ks. aslının toprak gibi sırlı olduğunu bildiriyor. Ancak her işin bir sureti olduğu gibi bir de sireti var. Manen Şeyhi Mustafa Haki Hazretlerine atıf yaparak "Hakidir özüm" buyuruyor. Onun hali ile hallendiğini, özü ve sözüyle O'nun aynı olduğunu hatta fenafişşeyh oluş sırrını ayan ediyor. Çay ile şekerin karışıp bir oluşu gibi "teku tenha( tenhada tek) olmuşuz" buyuruyor.

#ihramcizade #ihramcizadeismailhakkitoprak #katre #aşk #allah #hubbufillah #fenafillah #şiir

Ruhlar meclisinde seçkinlerin etrafına ruhlar dökülmüştür. O gün birbirine yakınlık bulanlar sanki bilerek bulmuşlardır. Bunun beşer alemine de etkisi olmuştur. Lakin bu etkide kimseye söz düşmez. Onun için orada yakın olduğuna dünyada da yakın olmuşsundur.

Mesela Peygamber sav ve ala alihî gören insanlar, bir konuşması ile islama girmesi bu önceden olan beraberliğin işaretidir. Yoksa çok kere islama davet ettiği halde gelmeyenler o zaman da O'ndan uzakta idiler.
...İhramcızade İsmail Hakkı TOPRAK ks.

Ta ezelde , ruhlar aleminde Allah'ın Habibi'ne bağlandım denmesi bundandır.Ruhu bedenini buldu bulalı aşkı ile yanışı bundandır. Hakk'a yalvarışı ve Mevla aşkına boyanışı yine bundandır. İşte böyle ezelden ebede giden bir aşkın öyküsünü dinlemek gibidir, İhramcızade hazretlerini tanımak.

#ihramcizade #ihramcizadeismailhakkitoprak #katre #şiir #aşk

Ayşe Hanım , eşi Hüseyin Efendi ile beraber hac yolculuğuna çıkmadan evvel bir paşa hanımı : " Ayşe Hanım bir bebek kıyafeti diktir. Habib-i Ekber sav. Efendimizin ravzasina koy . Belki Allah cc. Habibi hürmetine size bir evlat verir." diye tavsiyede bulundu.

Ayşe hanım kıyafet ile Efendimizin sav kabr-i şerifine vardı.
"Ya Rabbi ! Bu Habibin hürmetine bana dünya ve ahiret kederi olmayan bir evlat ihsan eyle. Onu cami kölesi yapayım." diye dua etti.

Gece rüyasında Peygamber sav ve ala alihi Efendimizi gördü. Ona
"Kızım, İsmail'i biz kendi hamurumuzdan yoğurduk ve de ekşitmedik. Sana da hediye ettik." buyurdu.

Ayşe annemiz orada İhramcızade Hazretlerine hamile olduğu halde tavaf etmiş ve götürdüğü elbiseyi daha sonra giydirmiştir.

#ihramcizade #ihramcizadeismailhakkitoprak #aşk #katre #şiir

Gaflet uykusu ölüm uykusunun üstündedir. Yani gafil kimse ölüden beterdir demek istenmiştir.

#ihramcizade #ihramcizadeismailhakkitoprak #gaflet #ölüm

Günün birinde bir Allah dostu berbere gider. Berber koltuğuna henüz oturmuşken içeri bir külhanbeyi girerek :"Kalk şurdan kabak! Kalk da şu sırma saçlarımızı kestirelim ." der. Allah dostu hiç ses çıkarmadan kalkar ve kenara geçer. Külhanbeyi de oturup saçını kestirir. İşi biten kaba adam ücreti öder ve dükkandan çıkar. Az sonra bir feryat duyulur. Külhanbeyi bir faytonun altında kalarak can verir. O sırma saçları da derisi ile beraber kalkıp kafatasından ayrılmıştır. Berber hemen gözünü Allah dostuna çevirir:" Efendim biz biliriz ki sizler böyle işler için beddua etmezsiniz. Peki neden böyle oldu ?" diye sorunca hazret durumu izah eder:" Vallahi ona zerre kadar incinmedim ve beddua da etmedim. Amma gel gör ki bu kabağında bir sahibi var." der.
#ihramcizade #ihramcizadeismailhakkitoprak

Most Popular Instagram Hashtags