#ihmal

MOST RECENT

Hep bi hüzünlüydü bakışların,erken gideceğin içinmiydi?#17ağustos1999 #kaderdeğil #ihmal#hirsizlik#denetimsizlik#cehalet#aci#hasret#öfke#bitmez bir özlem

CİNSEL İSTİSMARA ÇÖZÜM İÇİN "KİMYASAL HADIM" KONUSU BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? BİR HUKUK DEVLETİNİN KİMYASAL HADIM UYGULAMASI GETİRMESİ HUKUKA NE DERECE UYGUNDUR?

Aslında hukuk sistemimizde buna ilişkin bir düzenleme var. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Dair Kanun’un 108. Maddesinde cinsel suç hükümlüleri için tıbbi tedavi düzenlemesi yer alıyor. Kanunda tedaviden ne anlaşılacağı açıkça belirtilmemiş olsa da yönetmelikte tıbbi tedavinin cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntem olduğu belirtilmiş ancakTürk Psikiyatri Derneği’nin başvurusu üzerine, Danıştay tarafından 2016 haziranında bu maddenin yürütmesi durduruldu. Zira Anayasa’da tıbbi zorunluluk ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı hükmü yer almakta ve Kanunda düzenlenmeyen kastrasyon uygulamasının yönetmelikle düzenlenmesi hukuka aykırı.

Davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olmayan ve işlediği suçun hukuki anlam ve önemini anlayamayacak biri olduğunda bu tür yaptırımlar gündeme gelebilir ve sonuç verebilir ancak o zaman dahi bu uygulama gönüllülük esasına tabi olmalıdır.

Önemle belirtmek gerekir ki, cinsel istismar eyleminde bulunmak failin hastalığı değil suçudur. Bu eylemler failler tarafından iradi olarak işleniyor ve tüm sonuçları öngörülebiliyor. Failler, davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahipler ve onların bu suçu işlemesinin nedeni cinsel dürtüleri değil şiddet eğilimleri ve kadına çocuğa yönelik bakış açıları.

Bu suçlarla mücadele ancak çocukları ve kadınları eşit hak sahibi bireyler olarak kabul edip erkek egemen sistemin tüm toplumda ve devlette yarattığı ezberin bozulması ile mümkün olabilir.

#istismar #çocuk #ihmal #farkındalık #soru #cevap #eğitim #aile #adliye #meclis #komisyon #fikir #bebek #travel #event #photo #foto #video #sağlık #cinsellik #çocukhakkı

🇹🇷

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden #19 #yıl geçti #1999gölcük
#Canlar #yok oldu ve bu acıyı yaşatanlardan hesap sorulmadı
HEY! ORADA KİMSE VAR MI?
#ordakimsevarmı
#sesimiduyanvarmı
#17Ağustos1999 #Deprem öldürmez #ihmal öldürür!

Siz hiç renkli sokak direkleri gordunuzmu çok ilginç destek için teşekkürler BBDGRUP #BBDGRUP #direk #kaza #ihmal #haber #news #

Hareket aynı sadece ülke farklı #figjt #traffic #kaza #car #ihmal #

#tbt --- Sektör OSGB’nin kurucu ortağı Av. Dilek Özdemir Bayram’ın gözünden İş Sağlığı ve Güvenliği... 👉🏼 link bio’da!

#sektörosgb #osgb #işgüvenliği #işsağlığı #iş #sağlık #güvenlik #işyerihekimliği #işyeriuzmanlığı #uzmanlık #hizmet #avukat #avukatgözünden #nacekodu #önceinsan #işkazası #işçi #ihmal #önlemal #riskalma

İSTİSMAR OLAYLARINDA ÇOCUGUN BEYANI NASIL ALINMALI?

Cinsel suç mağduru çocukların, hem yaşadıkları eylemin ağırlığı hem de bu eylemin yarattığı etki nedeniyle, soruşturma ve kovuşturma aşamasında özel bir önemle, adli görüşme amacıyla kurulmuş yerlerde dinlenmeleri ve sürece katılımlarının sağlanması gerekiyor.
Soruşturma aşamasında, Çocuk İzlem Merkezi’nde adli görüşme konusunda uzman bir kişinin eşliğinde çocuğun ifadesi alınmalı. Bu uzman, çocukla yaptığı ön görüşmenin ardından camlı ve aynalı bir bölmenin olduğu odada, ses ve görüntü kaydı altına alınan adli görüşme yapmalı. Bu görüşmeye aynalı camın arkasından çocuğun avukatı ve cumhuriyet savcısı eşlik etmeli.
Çocuğun adliye ortamına girmesinden, birden çok kez ifade vermesinden ve sanıkla karşı karşıya getirilmesinden kaçınmak gerekiyor. Çocuğun ifadesi adliyede alınacaksa bu amaçla kurulmuş Adli Görüşme Odaları (AGO) kullanılabilir. Burada uzmanın çocukla yaptığı adli görüşme SEGBİS ile yargı mensuplarına yansıtılıyor ve onların soruları da çocuğa doğrudan değil uzman aracılığıyla soruluyor.
Tüm adli süreçte kanun gereği çocuğa baro tarafından atanan bir avukat eşlik etmeli.
Duruşmalar çocukların özel hayatlarına saygının bir gereği olarak kapalı yapılmalı ve bu tür suçlar öncelikle ele alınmalı ve adli süreç süratlice sonlandırılmalı. Çocukla çalışacak personellerin bu alanda uzmanlaşmış ve gönüllü olarak bu alanı tercih etmiş olması da çok önemli.
Failin yargılanmasından ve alacağı cezadan bağımsız bir şekilde, çocuğun her türlü beyanı çocuğun korunması, desteklenmesi, güvenliğinin sağlanması ve haklarına erişmesi için bir fırsat olarak görülmeli. Adli ve idari merciiler bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirerek çocuk için gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu tedbirlerin takibini sağlamalı.
#istismar #çocuk #ihmal #farkındalık #soru #cevap #eğitim #aile #adliye #meclis #komisyon #fikir #bebek #travel #event #photo #foto #video #sağlık #cinsellik #çocukhakkı #çocuklar #youtube #tv

Çalışma ortamına yönelik işveren yükümlülüklerini öğrenin; 👉link bio'da! https://www.sektorosgb.com/calisma-ortamina-yonelik-isveren-yukumlulukleri/
#sektörosgb #osgb #işgüvenliği #işsağlığı #iş #sağlık #güvenlik #işyerihekimliği #işyeriuzmanlığı #uzmanlık #hizmet #çalışmaortamı #nacekodu #önceinsan #işkazası #işçi #ihmal #önlemal #riskalma

ÇOCUKLAR ADLİ SÜREÇTE MAĞDURİYET YAŞIYORMU? YAŞIYORSA BU MAĞDURİYET NELER?

Uygulamaya baktığımızda, çocukların adli görüşmeye uygun olmayan ortamlarda, uzman olmayan kişilerce, defalarca dinlendiğini görüyoruz. Çocuklar ve aileleri adli süreçte pek çok kez sanık ve sanığın ailesi ile karşı karşıya getiriliyor. Yargılamalar çok uzun sürüyor ve bu aşamada çocukların kimlikleri ve yaşadıkları duyulmaya başlıyor, özel hayatlarının gizliliği ihlal ediliyor. Yargı mensuplarının örseleyici ve damgalayıcı soru ve tutumlarına maruz kalabiliyorlar. Tüm bunlar çocuğun adli süreçte ikinci kez mağdur edilmesine neden oluyor. Oysaki çocuğun adli süreçten en az zararla çıkmasını sağlayacak tedbirler kanunumuzda var, bu usullerin genele yayılması gerekiyor. #istismar #çocuk #ihmal #farkındalık #soru #cevap #eğitim #aile #adliye #meclis #komisyon #fikir #bebek #travel #event #photo #foto #video #sağlık #cinsellik #çocukhakkı

Kentsel dönüşüm projeleri çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Gerekli önlemlerini almak için bizimle iletişime geçin ☎️ 0212 224 05 67 / 📩info@sektorosgb.com

#sektörosgb #osgb #işgüvenliği #işsağlığı #iş #sağlık #güvenlik #işyerihekimliği #işyeriuzmanlığı #uzmanlık #hizmet #kentseldönüşüm #kentseldönüşümprojesi #tehlike sınıfı #nacekodu #önceinsan #işkazası #işçi #ihmal #önlemal #riskalma

Cinsel istismar davalarında 'iyi hal indirimi' gibi indirimlere rastlıyor muyuz? Eğer rastlıyorsak bu çocuk hakkı ihlaline girmez mi?

Kanun koyucunun hakimin takdirine bıraktığı iyi hal indirimi uygulaması için kanun, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri hakimin değerlendirmesini öngörüyor. Ancak iyi hal indirimleri neredeyse otomatik olarak matbu gerekçelerle hemen hemen her çocuk istismarı dosyasında uygulanıyor. Örneğin, öğretmen olan sanığa, öğrencisi olan birden fazla çocuğa karşı işlediği ve uzun yıllar süren cinsel istismar suçundan verilen cezada, sanığın öğretmen olması ve yargılama sürecinde saygılı davranması dikkate alınarak iyi hal indirimi yapılabiliyor. Oysaki hakim, her somut olayda takdiri indirimi uygulayıp uygulamayacağını gerekçelendirilerek açıklamalı ve bu indirimi cezanın bireyselleştirilmesine hizmet etmesi için vermeli.

Takdiri indirimi, ceza adaleti bakımından hukuk sisteminden tümden kaldırmak uygun ve kabul edilen bir görüş değil. Neredeyse her ülkede bu tür bir takdir yetkisi hakime tanınmış. Ancak çocuk istismarı suçlarında yargılamadaki genel kuralın somut davanın hiçbir özelliğine bakmadan iyi hal indirimi uygulamak şeklinde olması ceza adaletini yerine getirmekten çok uzak ve çocuklara zarar veren nitelikte. Bu suçların ciddiyeti dikkate alınarak etkili, caydırıcı ve kaçınılmaz şekilde cezalandırılması için gerekli tedbirleri almak Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel İstismardan Korunması Sözleşmesi uyarınca devletin sorumluluğundadır. . #istismar #çocuk #ihmal #farkındalık #soru #cevap #eğitim #aile #adliye #meclis #komisyon #fikir #bebek #travel #event #photo #foto #video #sağlık #cinsellik #çocukhakkı

Farkında olmadan mutlu olur ya insan bazen, gözleri dudaklarından daha fazla tebessüm eder 💐
#göremediğim #özlediğim #kokusunu #hissedemediğim #uzak #kaldığım #ihmal #ettiğim #anlardan

Most Popular Instagram Hashtags