#iGersjp

MOST RECENT

Feeling lost

Jóvenes con yukata tradicional. Templo Sensō-ji. Tokio, Japón.

Phải dựa vào một phía thì mới không gục ngã.
việc muốn dựa về phía nào,

không phải, nếu cứ cố gượng ép
thì sẽ đổ bệnh đấy.

Ninh Chu, 2017

Most Popular Instagram Hashtags