#hyatt_hotels

MOST RECENT

.
تاریخچه ی پریتزکر
جی و سیندی پریتزکر باور داشتند که یک جایزه ی معنادار نه تنها آگاهی عمومی بیشتری از ساختمانها را تشویق و تحریک می کند، همچنین الهام بخش خلاقیت بیشتری در حرفه های معماری هم خواهد بود. جایزه ی پریتزکر نام خود را از خانواده ی پریتزکر گرفته است، آنها که سهام بین المللی کسب و کارشان در شیکاگو بود. این نام مترادف است با هتلهای هیات Hyatt Hotels که در سرتاسر جهان جای دارند. خانواده ی پریتزکر بیشتر برای پشتیبانی از کارهای دانش بنیان، آموزشی، پزشکی و فرهنگی شناخته شده هستند. جی ای. پریتزکر جایزه را با همسرش سیندی پایه گذاری کرد.
ادامه در
http://noorarch.ir/تاریخچه-ی-پریتزکر/
#جایزه_معماری #پریتزکر #جایزه_پریتزکر #معماری
#pritzker #architecture #chicago #jay_pritzker #pritzker_prize #hyatt_hotels #sindy_pritzker #architecture #awards #architectureprize #architecture_prize

همیشه #مهربان خواهم ماند
حتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداند
من #خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند …

#worlds_eyes #pics #Picture #photography #pics_art #Nightingale
#No_effect #Sea #Beach #Shell #Sea_wave
#Photography_love #April #Nature_of_God #Nature_of_God
#Nature #focus
#Mazandaran #Namakabroud #Hyatt_Hotels

Photo by: @f_ghorbanipour_k

نگاهش که بالا آمد و به نگاهم گره خورد،
احساس کردم تعداد زیادی #مرغ_دریایی در قلبم گیرافتاده اند
و میخواهند به هر کلکی شده خودشان را #رها کنند!
#امیررضا_لطفی_پناه
@amirreza_lotfipanah

#worlds_eyes #pics #Picture #photography #pics_art #Nightingale
#No_effect #Sea #Seagull #Beach #Shell #Sea_wave
#Photography_love #April #Nature_of_God #Nature_of_God
#Nature #focus
#Mazandaran #Namakabroud #Hyatt_Hotels
Photo by: @f_ghorbanipour_k

تو با #قلب ویرانه ی من چه کردی
ببین عشق دیوانه ی من چه کردی
در ابریشم عادت آسوده بودم
تو با بالِ پروانه ی من چه کردی
ننوشیده از جام #چشم تو مستم
خمار است میخانه ی من، چه کردی؟
مگر #لایق تکیه دادن نبودم
تو با حسرتِ شانه ی من چه کردی؟
مرا #خسته کردی و خود خسته رفتی
#سفر کرده با خانه ی من چه کردی؟
جهان من از #گریه است خیسِ #باران
تو با سَقف کاشانه ی من چه کردی؟

#دکتر_افشین_یداللهی

#worlds_eyes #pics #Picture #photography #pics_art #Nightingale
#No_effect #Sea #Beach #Shell #Sea_wave
#Photography_love #April #Nature_of_God #Nature_of_God
#Nature #focus
#Mazandaran #Namakabroud #Hyatt_Hotels

Photo by: @f_ghorbanipour_k

آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت
اندر این #خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد
تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت

دل تنگش سر گل چیدن از این باغ نداشت
قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت

#مرغ_دریا خبر از یک شب توفانی داشت
گشت و فریادکشان بال به #دریا زد و رفت

چه #هوایی به سرش بود که با دست تهی
پشت پا بر هوس دولت دنیا زد و #رفت

بس که اوضاع جهان درهم و ناموزون دید
قلم نسخ بر این خط چلیپا زد و رفت

دل #خورشیدی اش از ظلمت ما گشت ملول
چون شفق بال به بام شب یلدا زد و رفت

همنوای دل من بود به تننگام قفس
ناله ای در غم #مرغان هم آوا زد و رفت

#هوشنگ_ابتهاج

#worlds_eyes #pics #Picture #photography #pics_art #Nightingale
#No_effect #Sea #Seagull #Beach #Shell #Sea_wave
#Photography_love #April #Nature_of_God #Nature_of_God
#Nature #focus
#Mazandaran #Namakabroud #Hyatt_Hotels

Photo by: @f_ghorbanipour_k

چو غنچه گر چه فرو بستگیست کار جهان تو همچو باد بهاری گره گشایی کن
#حافظ
#worlds_eyes #pics #photos #love #Picture #photography #pics_art #pic #Nightingale
#No_effect
#Photography_love #Nature_of_God #Nature_of_God
#Singing #Nature #focus
#Mazandaran #Namakabroud #Hyatt_Hotels
Photo by: @f_ghorbanipour_k

هتل پارسیان آزادی خزر ( هتل هایت سابق ) – چالوس #iran #chaloos #Hyatt_Hotels #photography

Good Morning. Today's drive to Starbucks.

Lake Tahoe

Sunset-Friday

My niece took this picture

Sunset

Sunset shadows

Most Popular Instagram Hashtags