#husbandkitchen

MOST RECENT

Taká normálna nedeľa 😊 Spoločný rodinný obed je tradícia, ktorá sa dúfam udrží čo najdlhšie 🤗.A prvýkrát domáca parená knedľa, pravá od manžela, áno mužík sa činí v kuchyni ako pán 😍😀👍. Dobrú chuť a krásnu nedeľu 😘
.
.
#sunday #weekend
#lunch #lunchtime#familytime #timeforfamily #homemade #homekitchen #husband #husbandkitchen #bigboss #meat #meatboss #dnesvarimuz #love #smile #dnespeciem #dnesjem #foodlover #food #foodporn #instafood #eating #slovakia

Husband making flapjacks #husbandkitchen

👨🏻‍🍳
집에서 보내주신 감자로 #뇨끼 만들기
새로운 음식을 만들어보는건 정말 흥미진진하다~~ 책 봐가며 더듬더듬 만드는 수준이지만 언젠가 능숙해지겠지~~
맨날 같이 먹어주는 아내에게 감사 🤗@mj_manoa
.
#남편키친 #husbandkitchen #요리 #블랙페퍼크림뇨끼 #gnocchi #술안주가필요한모든순간나만의홈파티가빛나는순간

👨🏻‍🍳
아침식사 #달걀샌드위치 #오이샌드위치
.
오이샌드위치는 오이, 크림치즈, 딜의 조합인데 상쾌하고 맛있다! 레시피를 보자마자 맛이 너무 궁금해서 아내의 만류에도 불구하고 꼭 만들어보고 싶었다 ㅋㅋ 항상 이해해주어 고맙구나 🙏🏻 @mj_manoa
.
#남편키친 #husbandkitchen #요리 #샌드위치가필요한모든순간나만의브런치가완성되는순간

👨🏻‍🍳
연휴 3일차 저녁식사
.
로건이가 생기고 나니 요리하면서 타이밍 맞추기가 쉽지 않다. 몇 번 시행착오를 겪으면서 재우다 실패해서 음식 다 식는 것 보다 처음부터 그냥 데리고 먹는게 더 편하다는 것을 알게 됨 ㅋㅋㅋ 😂
.
#쭈꾸미우동볶음
냉동실에 잠자던 쭈꾸미 빛본 날
다음엔 더 맵게! 고수도 꼭 사와야지
#콘치즈그라탕
아몬드가 들어가는게 킥인 듯
#중국식오이피클
간편해서 좋음. 전에 해먹었던 마라황과에서
두반장이랑 고추기름만 빠진 느낌
.
#남편키친 #husbandkitchen #요리 #술안주가필요한모든순간나만의홈파티가빛나는순간

긴 연휴에도 아내를 위해 요리를 하신다는 #남편키친 독자분 ^^ 멋진 리뷰 👍🏻 고맙습니다
#Repost @husbandkitchen with @get_repost
・・・
👨🏻‍🍳
긴 연휴를 집에서 보내기 위해
평소 관심갖고 있던 요리책 두권과
일용할 양식 준비 완료 ㅎㅎㅎ
이제 3권 세트 완성! 😎
.
#남편키친 #husbandkitchen #요리 #술안주가필요한모든순간나만의홈파티가빛나는순간 #샌드위치가필요한모든순간나만의브런치가완성되는순간 #샐러드가필요한모든순간나만의드레싱이빛나는순간 #헥헥

👨🏻‍🍳
긴 연휴를 집에서 보내기 위해
평소 관심갖고 있던 요리책 두권과
일용할 양식 준비 완료 ㅎㅎㅎ
이제 3권 세트 완성! 😎
.
#남편키친 #husbandkitchen #요리 #술안주가필요한모든순간나만의홈파티가빛나는순간 #샌드위치가필요한모든순간나만의브런치가완성되는순간 #샐러드가필요한모든순간나만의드레싱이빛나는순간 #헥헥

토요일 어김없이#호키친오픈👨🏻‍🍳 .
.
주방에서나는 도마에 칼질소리
달그락 그릇소리
뜨거운 기름에 튀겨지는 소리
내콧구멍이 반응한다 벌름벌름👃🏻
.
👨🏻 티비보고있어 근처에오지말구 기름위험해 👧🏻 응 .
.
.
.
#옐호하우스#옐호키친
#우리저녁식탁 #호쉐프 #호키친 #우리집요리사 #옐전용 #요리사 #남표니의요리 #돈가스 #신랑요리 #언제나 #바로이맛이야 #비법소스 #맛있다 #며느리도모른다는 #비밀소스 #나는먹는담당 #우리집디너 #옐호부부 #신혼부부 #신혼일상 #저녁스타그램 #myhome #homemade #husbandkitchen #koreafood #korealife #foodstagram

А что твой муж приготовил сегодня на ужин? 🤗 #husbandcooking #evening #sweethome #familytime #mancooking #mancook #husbandkitchen #mankitchen #malekitchen

👨🏻‍🍳🥔
곱게 빚은 해쉬브라운, 아침부터 재밌네
우리 여보 아침 @mj_manoa
.
#남편키친 #husbandkitchen #해쉬브라운 #hashbrowns

👨🏻‍🍳
오랜만에 남편키친 출동!
냉장고 탈탈 털어서
아침은 치아바타 샌드위치
점심은 파스타 샐러드 (와 계란김밥전)
.
나 있을 때 만이라도
부디 기분나는 식사 하시라고 😭
@mj_manoa
.
#남편키친 #husbandkitchen #집밥 #샐러드가필요한모든순간나만의드레싱이빛나는순간

👨🏻‍🍳
이제 주말 아침식사는
되도록 빠르고 간편하게..ㅋㅋㅋ
그래도 기분전환이 조금이나마 되면 좋겠어 😭
@mj_manoa
.
#남편키친 #husbandkitchen #avocadoeggtoast #박로건그램 #육아스타그램

Most Popular Instagram Hashtags