#honari_dostan

.
من حواسم آنقدر پرت تو بود که
هر روز میامدم باغچه را آب دهم
غافل از اینکه
زیر بارانم من!
ایوان خانه مان هم تویِ پنج دری نشسته بود...
من‌ هم اتفاقا؛ اتفاقی
عاشق معماری ایوان شده ام!
فلسفه ی جالبی دارد لابد؛
که
توی ایوان بشود
عاشق شد...
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #ak_30

.
عاشق شدن یک چیز شبیه آب دادن به گلدان است...
گل ها مدام تشنه ی آب هستند
جان میخواهند بگیرند...
عاشق شدن یک چیز شبیه زندگی دوباره است...
گل میکنی
وقتی
دستانت را میگیرد...
طراوت میگیری وقتی بوسه بارانت میکند.
عطر خاک بلند میشود
مثل حیات
مثل زندگی
مثل نفس
مثل عشق
مثل تو...
دقیقا عشق یک چیزی است مثل تو!
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #zhest_akasi

.
لحظه های من درست وقتی شیرین تر میشود که؛
قهر میکنم!
معمولا لابه لای قهرهای من
دستت ،سر از، موهایم در می آورد.
و آن لحن مردانه و محکم که...
حرف نمیزند...
بیشتر اشاره بر آغوش کشیدن دارد.
چه آشتی دلچسبی
بین آغوشِ مردانه ات...
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #honari_doostan #zhest_akasi

عاجز شده ام، درمانده و خسته
کلافه و سر در گم
چنگ میزنم به گریبان خویش
تا راهی برای تنفس پیدا کنم
عمیق نفس میکشم
فکرم را جمع و جور میکنم
سرم را پایین می اندازم
گام برمیدارم
خودم را گم کرده ام
شاید باید
چند روزی را به ساحل خویش پناه ببرم
شاید هم
نباید
نمیدانم باید خودم را گم کنم
یا دلم را
هرکدامش یک جور سخت است
من اما
مرد روزهای سختم
یکی را گم خواهم کرد
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #zhest_akasi

خدا کند
بیایی
از آن آمدنهایی که
یک دفعه بیایی
دستت را دورم حلقه کنی
چشم از افق بردارم
محو چشمان تو شوم
و
اخمم از خم بیوفتد.
تمام جهان من
دستهای تو میشود
وقتی
روی شانه ام میگسترانیشان...
دل به دریا زده ام
شاید
امروز بیایی.
از همین آمدنها...
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa

کاش لحظه های خوب
همانجا
در همان ساعت
در همان حس خوبش میماند و
عقربه ها جان تکان خوردن نداشتند.
اما میگذرد
میگذرد که چند سال بعد
زُل بزنیم تا افق های دریا و بگوییم یادش بخیر...
کاش یادمان چند سال بعد
بخیر شود
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa

هرچقدر میتوانی بالا و پایین بپر.
این روزها
زمین برای پا کوبیدنهایت
برای خنده هایت
برای بازی هایت
دنبال تلافی نیست.
بزرگتر ک شدی،
میفهمی؛
زمین خودش بالا و پایین داشته.
تفاوتش در زمان است...
کودکی است و بی پروایی
بزرگی و بی همپایی...
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa

تو با دستهایت هرچه نمیدانی را میپرسی و اشاره میکنی،
من با جانِ دلم به اشاره هایت جواب میدهم،
بعد از خدا
اشاره من
سمت توست.
تو و قدم های کودکانه ات،
وسعت تمام دنیای من است.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa

میشود بیایی
روی سرم گُل ببافی؟
میشود بیایی
برایم یک بغل هوای خوب بیاوری؟
تو بیا
من میخواهم با تو تا باغ گیلاس بروم
تو بیا
من میخواهم تا دشت گل یاس بروم
من با تو
میخواهم
تا آنجا که راه هست
بروم.
تو که باشی
من روی پای عشق بند میشوم.
یک بار امتحان کن...
ببین آمدنت چقدر شکوفه ببار میآورد
یک بار بیا
دنیایم را گلستان کن...
بگذار عطر نفسهایت این زندگی را به ثمر بنشاند.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #ak_30 #aksiine #art_cameraa

من اینجا روی پای انتظار نشسته ام
به قول معروف
علف زیر پایم سبز شده.
اما
تو می آیی
من خبر رسیدنت را از زوزه ی باد شنیده بودم.
و ردپایت را دَمِ ریشه های بید مجنون دیده بودم.
حالا
حتی اگر نهال های کوچک این عشق تا کوه ها قد بکشند...
من پای این انتظار نشسته ام...
اطمینان دارم همین حوالی هستی...
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #ak_30 #aksiine #art_cameraa

شکوفه زده ام
من میان لبخند های تو شکوفه زده ام
موهایم عطر بهار گرفته
تو بهار منی
من میان دستهای تو شکوفه میزنم.
تو شکوفه بارانِ منی
سایه ات از سرم کم نشود روزی، که؛ زمستان میشوم.
من آفتابی ترین روزهایم را در راس چشمان تو دیده ام...
تا ابد بر من بتاب.
#الهه_تهمتن
#بهار
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #ak_30 #aksiine #pic_firik_

تو بیا دایره وار
من برایت لیلی
تو بیا عشق بگو
منم عاشق خیلی
تو بیا ریسه بزن
بر دلم بر جانم
من کمی ناز کنم
گل کند دامانم
تو بیا از پسِ برف
من بهارِ تو شوَم
گل کنم از رویت
به خجالت بروم
تو همه جان و تنی
من توام وَ تو منی
من به سال تو خوشم
عید باشد ، گلشنی
سال تا سال برفت
من شوم پیرزنی
تو ولی عاشق من
هرچقدر پیلتنی
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #ak_30 #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #ir_photographer

حوالیه ی خیال تو
امسالم تمام میشود
ساز دلم که کوک نیست
عشق بهانه میشود
خانه تنهاییه من
باتو بهار میشود
کوکه دلم بیاد تو
با تو ترانه میشود
سین دلم به سفره ات
عشق ارائه میدهد
هفت شود برای تو
سال احاطه میشود.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #photoaxgram #ir_photographer #ak_30

میخواهم از تو بنویسم
تمام لغات بهم ریخته اند...
تمام اشعارم درهمند...
من وزن و قافیه لازم دارم...
لابد سبک جدیدی از ادب هستی
که
نمیتوانم به قلم بیاورمت!
نه سپیدی نه غزل
حرفی از جنس بغل
شعری از کوی نگاه
تومرا سخت بخواه
وندرین جمله که شد
تو بمان با دل خود
یار من باش، ولی
گاه گاه دل به دلی
دل به من بسپاری
یادگاری داری
جان من میشوی و
دلبری ،جان داری
شعر من از تو خوشت
چون رباعی داری
نظم دارد قلمم
چون تبسم داری
شعر آخر نشود شعر
چرا؟
چونکه تو قافیه بسیار داری.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #canon #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #ak_30

قول داده بودم ، هرچه قدر هم که جمعیت شهر زیاد باشد، من فقط تورا ببینم.
که تو را گوش کنم
که تو را فقط زمزمه کنم...
قرار گذاشته بودیم که فراموش کنیم در شهر جز ما کسی هست،
روزهای زیادی گذشت تا من مردم شهر را دوباره دیدم؛
اما باز هم زیر قولم نزدم.
تو انگار بین مردم گم شده ای...
آمده ام پیدایت کنم.
پیدایت خواهم‌کرد؛
من فقط
تورا
میبینم.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #zhest_akasi

هرچه را که باید دیده ام
و از تو به عشق رسیده ام
هیچ چیز را نمیبینم
و
ندیده ام
من غافل از غوغای پشت سرم
میان آرامش تو پریده ام
من فکر و ذکرم تمنای تو شد
ولی
من در هوای تو به مستی کشیده ام
پشت کرده ام به هرچه که هست و نیست
در پیش رو
فقط
از تو
عشق
خریده ام
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #ir_photographer

هرشب برایت نور میآورم
میترسم تاریک باشد
راه را گم‌ کنی...
خودم هم ، همین دَم
نشسته ام
میگویم
شاید ؛ سالهاست این کوچه را ندیده ای...
یادت رفته باشد شاید...
من اما همانم که بودم
کمی خمیده تر
کمی چروکیده تر
کمی چشم به راهتر،فقط.
تو نگاه های پریشان مرا خوب میشناسی؛
صورتم شاید برایت غریب بزند
اما
تو نگاهم را میشناسی،
از این کوچه گذر کردی
دنبال سیمای آشنا نباش
کسی جز من اینجا نمانده...
تو فقط
نگاه چشم به راهم را
یادت باشد
کافیست...
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #ir_photographer

دلمان فقط یکم بیشتر تنگ میشود وقتی...
آسمان را به زمین میدوزیم برای دیدن هم.
دلمان فقط یکم بیتاب تر میشود...
پشت، لحظه ای که ؛ میگویی:
خدا به همراهت.
دل دل میکنیم برای ، یک لحظه بودن...
بودن برای همیشه اما...
انگار لحظه لحظه میخواهیم باشیم.
انگار کسی نیست که جایت را پر کند،
انگار هیچکس، هیچوقت،هیچ جا، برای من؛
تو
نمیشود.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #myphotoshop

چرا ساعت های باهم بودن همیشه تندتر میگذرد؟
حالا بیا و کمی تنها باش
سالها ، عقربه های ساعت از کار می افتند
مثل اینکه از اول هیچ وقت حرکت نکرده اند
و روزهای بی هم بودن
بدتر.
حالا نمیدانم
همیشه باهم باشیم و از زندگی و ساعت و زمان هیچ نفهمیم...
یا دنبال هم باشیم و از فراق عشق لذت ببریم؟
اصلا بیا
باهم یکی باشیم
باید نظم زمان را برهم بریزیم
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #myphotoshop

Most Popular Instagram Hashtags