[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#honari_dostan

75 posts

TOP POSTS

هرشب برایت نور میآورم
میترسم تاریک باشد
راه را گم‌ کنی...
خودم هم ، همین دَم
نشسته ام
میگویم
شاید ؛ سالهاست این کوچه را ندیده ای...
یادت رفته باشد شاید...
من اما همانم که بودم
کمی خمیده تر
کمی چروکیده تر
کمی چشم به راهتر،فقط.
تو نگاه های پریشان مرا خوب میشناسی؛
صورتم شاید برایت غریب بزند
اما
تو نگاهم را میشناسی،
از این کوچه گذر کردی
دنبال سیمای آشنا نباش
کسی جز من اینجا نمانده...
تو فقط
نگاه چشم به راهم را
یادت باشد
کافیست...
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #ir_photographer

شاید باید گاهی، محکم بایستی؛ نگاهش کنی، لبخند بزنی؛ و رفتنش را تماشا کنی در حالی که کاسه ای آب پشت سرش روی زمین میریزی....
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon

هرچقدر میتوانی بالا و پایین بپر.
این روزها
زمین برای پا کوبیدنهایت
برای خنده هایت
برای بازی هایت
دنبال تلافی نیست.
بزرگتر ک شدی،
میفهمی؛
زمین خودش بالا و پایین داشته.
تفاوتش در زمان است...
کودکی است و بی پروایی
بزرگی و بی همپایی...
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa

خدا کند وسط بی قراری هایم
یکهو سرو کله ات پیدا شود...
من بی قراری نمیکنم ها، نه...
موهایم بهانه دستهای تورا میگیرد...
دلش نوازش میخواهد.
خدا کند وسط نوازش هایت،
یادت بیوفتد،
دستهایم سرد شده!
تو که همیشه نگاهت گرم است، دستهایم را به حرم چشمهایت گرم کن.
راستی یادت میاید؟
من سرمایی هستم...!
کمی آغوش لطفا.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #myphotoshop

میشود بیایی
روی سرم گُل ببافی؟
میشود بیایی
برایم یک بغل هوای خوب بیاوری؟
تو بیا
من میخواهم با تو تا باغ گیلاس بروم
تو بیا
من میخواهم تا دشت گل یاس بروم
من با تو
میخواهم
تا آنجا که راه هست
بروم.
تو که باشی
من روی پای عشق بند میشوم.
یک بار امتحان کن...
ببین آمدنت چقدر شکوفه ببار میآورد
یک بار بیا
دنیایم را گلستان کن...
بگذار عطر نفسهایت این زندگی را به ثمر بنشاند.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #ak_30 #aksiine #art_cameraa

یک قدم من
یک قدم تو
من نگاه میکنم
تو نفس بکش
من دل میکنم
از دنیا
تو دل ببند
به دنیای من
من چشم می بندم
بر هستی
تو چشم بر ندار
از من
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon

برای روزی که بگویی
دلم برایت تنگ شده
برگرد
خودم را آماده میکنم
بوی رفتن به مشامم میرسد
غریب
ساکت
و آرام...
چه بوی تندی دارد

@DELNEVIS25

#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon

زمستان معنی ندارد
وقتی
آغوش تو گرم ترین روز سال است.
برفها انگار رقص میکنند پیش چشممان.
حالا فکر کن
بوسه ای هم در کار باشد‌....
ای وای
انگار مرداد را بغل کرده ام.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon

حالا فرصت خوبی است...
که خستگی هایم را پرت کنم روی صندلی نیمه جان اتاقم...
که نگاه تب دارم را بدوزم به جای خالی ات
که بجای حرف، سکوت کنم
سکوت برای جواب سوالی بزرگ
چه شد که یکدفعه
نیستی؟
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #canon

MOST RECENT

...
بعد از تو
می‌توان به همان خیابان رفت
به همان کافه
همان میز
و همان قهوه را سفارش داد
اما چه کسی می‌تواند
اسمم را مثل تو صدا بزند؟

#بهزاد_رحیمی

:
طبق معمول هرشب
شالم را روی سرم میکنم
همان شالی که تو دوست داشتی
روپوشم کمی ژنده و بی رنگ و رو شده البته،
اما؛
همان را باز بر تن میکنم.
تو میگفتی با این رنگ و این لباس مثل #خانم گل" میشوی...
دلبرتر کمی...
همان ساعتِ همیشگی میرسم همان جای همیشگی...
ولی روزهاست
که نه ساعت
نه زمان
نه تن پوش و
نه جان
دیگر یاری ام نمیکنند...
مثل اینکه باید رخت و لباسم را نو کنم
شاید دوباره" خانم گل" شدم.. شاید دوباره دلبر...
ببینم
تو اصلا
خانم گل
را یادت میآید...؟!
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa

.
توی بن بست ترین خاطره ام جا مانده ای...
من میروم که کمی از بن بست های ارغوانی دل بِکَنَم.
اینجا روزی تو بودی که توی گوشم گفتی:
"مارا چه به جهان و جهان گردی، تمام جهان من همینجاست، توی همین چشمهای تو، انتهای همین خیابان بن بست"
من هم که انگار نقل و نبات توی دلم پخش میکردند؛ شیرین ترین لبخندِ جانم را تحویلت دادم...
فقط یک چیزی ...؟!
یک سوال دارم
بن بست های جهان را کجا نوشته اند؟!
میخواهم تمام بن بست های دنیا را بگردم، شاید دوباره یافتمت...
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa

میشود بیایی
روی سرم گُل ببافی؟
میشود بیایی
برایم یک بغل هوای خوب بیاوری؟
تو بیا
من میخواهم با تو تا باغ گیلاس بروم
تو بیا
من میخواهم تا دشت گل یاس بروم
من با تو
میخواهم
تا آنجا که راه هست
بروم.
تو که باشی
من روی پای عشق بند میشوم.
یک بار امتحان کن...
ببین آمدنت چقدر شکوفه ببار میآورد
یک بار بیا
دنیایم را گلستان کن...
بگذار عطر نفسهایت این زندگی را به ثمر بنشاند.
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #ak_30 #aksiine #art_cameraa

شکوفه زده ام
من میان لبخند های تو شکوفه زده ام
موهایم عطر بهار گرفته
تو بهار منی
من میان دستهای تو شکوفه میزنم.
تو شکوفه بارانِ منی
سایه ات از سرم کم نشود روزی، که؛ زمستان میشوم.
من آفتابی ترین روزهایم را در راس چشمان تو دیده ام...
تا ابد بر من بتاب.
#الهه_تهمتن
#بهار
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #thstreetlife #photographer #ak_30 #aksiine #pic_firik_

هرچقدر هم که اتاق را تاریک کنم
هرچقدر هم که ذهنم را پرت کنم گوشه ی خیالم
اصلا تو فرض کن چشمانم را بستم‌ و هیچ ندیدم...
کور هم که باشم...
فرقی ندارد،
بیشتر تورا نفس میکشم معمولا
اینگونه در جانم هستی.
نه به دیدن
نه شنیدن
اصلا تو تمام منی...
به اندازه تنفس هایم
حیاتی
نباشی
نیستم
#الهه_تهمتن
#Alihajiloo_photography #honari #honari_pics #photographer #modeling #aks_mtn #axrooz #honaristayl #akkasane_javan #ax_caption #ir_image #at_diff #photoss_ir #vsco_iran #iranian_photography #honari_ha #honari_dostan #pic_poem #harfeaks #iranphoto #axemroz #aksdastan #pix__2__pix #aksiine #thstreetlife #photographer #ak_30 #aksiine #pic_firik_ #art_cameraa #myphotoshop

Most Popular Instagram Hashtags