#homsiam

MOST RECENT

"ผ้าฝ้ายยกดอก" ตัวซิ่นและเชิงยกดอกผ้าฝ้าย ลายดอกพิกุล เป็นลายผ้าพื้นเมืองตามแบบฉบับของลำพูนแท้
เนื้อผ้านิ่ม ลายงามสลวย มีเสน่ห์ความเป็นพื้นเมือง แต่ละผืนออกแบบและใช้เวลาทอขึ้นอย่างประณีตด้วยฝีมือของชาวบ้านเวียงยอง จ.ลำพูน

ผ้าทุกผืนผ่านการอาบน้ำยาที่ทำให้ผ้านิ่ม เนื้อผ้าเรียบ ช่วยให้ลายทอแน่นขึ้น น้ำยาช่วยป้องกันฝุ่นละออง ไม่ให้ฝังลึกถึงเส้นใย ทำให้ผ้าดูใหม่เสมอ ประหยัดเวลารีด รีดง่ายและเรียบนานค่ะ

ขนาดผ้า 2 หลา ยาวประมาณ 1.8 เมตร
ราคาผ้าผืนละ 1,900 บาท

ผ้านุ่งสำเร็จ ราคา 2,300 บาท รวมบริการอัดกาวและตัดตามขนาดรอบเอว สะโพก และความยาวตามไซส์ของลูกค้า เป็นผ้านุ่งพร้อมใส่เลยค่ะ

สนใจสอบถามสั่งซื้อที่ไลน์ไอดี @homsiam99 ค่ะ

#ห่มสยาม #homsiam #ผ้านุ่ง #ผ้าถุง #ผ้าซิ่น #ผ้าทอ #ผ้านุ่งทอ #ทอผ้านุ่ง #ผ้าถุงสำเร็จ #ผ้าฝ้ายยกดอก #ผ้าทอมือ #ผ้านุ่งทอมือ #ผ้าลายไทย #ผ้ายกดอก #ผ้าซิ่นยกดอก #ผ้านุ่งพื้นเมือง #ผ้าไทย #ล้านนา #ลำพูน #ผ้าฝ้าย #ผ้าฝ้ายทอ #ผ้าไทย #ชุดไทย #ผ้านุ่งยกดอก #ผ้าถุงสำเร็จรูป

"ผ้าฝ้ายยกดอก" ตัวซิ่นและเชิงยกดอกผ้าฝ้าย ลายดอกพิกุล เป็นลายผ้าพื้นเมืองตามแบบฉบับของลำพูนแท้
เนื้อผ้านิ่ม ลายงามสลวย มีเสน่ห์ความเป็นพื้นเมือง แต่ละผืนออกแบบและใช้เวลาทอขึ้นอย่างประณีตด้วยฝีมือของชาวบ้านเวียงยอง จ.ลำพูน

ผ้าทุกผืนผ่านการอาบน้ำยาที่ทำให้ผ้านิ่ม เนื้อผ้าเรียบ ช่วยให้ลายทอแน่นขึ้น น้ำยาช่วยป้องกันฝุ่นละออง ไม่ให้ฝังลึกถึงเส้นใย ทำให้ผ้าดูใหม่เสมอ ประหยัดเวลารีด รีดง่ายและเรียบนานค่ะ

ขนาดผ้า 2 หลา ยาวประมาณ 1.8 เมตร
ราคาผ้าผืนละ 1,900 บาท

ผ้านุ่งสำเร็จ ราคา 2,300 บาท รวมบริการอัดกาวและตัดตามขนาดรอบเอว สะโพก และความยาวตามไซส์ของลูกค้า เป็นผ้านุ่งพร้อมใส่เลยค่ะ

สนใจสอบถามสั่งซื้อที่ไลน์ไอดี @homsiam99 ค่ะ

#ห่มสยาม #homsiam #ผ้านุ่ง #ผ้าถุง #ผ้าซิ่น #ผ้าทอ #ผ้านุ่งทอ #ทอผ้านุ่ง #ผ้าถุงสำเร็จ #ผ้าฝ้ายยกดอก #ผ้าทอมือ #ผ้านุ่งทอมือ #ผ้าลายไทย #ผ้ายกดอก #ผ้าซิ่นยกดอก #ผ้านุ่งพื้นเมือง #ผ้าไทย #ล้านนา #ลำพูน #ผ้าฝ้าย #ผ้าฝ้ายทอ #ผ้าไทย #ชุดไทย #ผ้านุ่งยกดอก #ผ้าถุงสำเร็จรูป

"ผ้าฝ้ายยกดอก" ตัวซิ่นและเชิงยกดอกผ้าฝ้าย ลายดอกพิกุล เป็นลายผ้าพื้นเมืองตามแบบฉบับของลำพูนแท้
เนื้อผ้านิ่ม ลายงามสลวย มีเสน่ห์ความเป็นพื้นเมือง แต่ละผืนออกแบบและใช้เวลาทอขึ้นอย่างประณีตด้วยฝีมือของชาวบ้านเวียงยอง จ.ลำพูน

ผ้าทุกผืนผ่านการอาบน้ำยาที่ทำให้ผ้านิ่ม เนื้อผ้าเรียบ ช่วยให้ลายทอแน่นขึ้น น้ำยาช่วยป้องกันฝุ่นละออง ไม่ให้ฝังลึกถึงเส้นใย ทำให้ผ้าดูใหม่เสมอ ประหยัดเวลารีด รีดง่ายและเรียบนานค่ะ

ขนาดผ้า 2 หลา ยาวประมาณ 1.8 เมตร
ราคาผ้าผืนละ 1,900 บาท

ผ้านุ่งสำเร็จ ราคา 2,300 บาท รวมบริการอัดกาวและตัดตามขนาดรอบเอว สะโพก และความยาวตามไซส์ของลูกค้า เป็นผ้านุ่งพร้อมใส่เลยค่ะ

สนใจสอบถามสั่งซื้อที่ไลน์ไอดี @homsiam99 ค่ะ

#ห่มสยาม #homsiam #ผ้านุ่ง #ผ้าถุง #ผ้าซิ่น #ผ้าทอ #ผ้านุ่งทอ #ทอผ้านุ่ง #ผ้าถุงสำเร็จ #ผ้าฝ้ายยกดอก #ผ้าทอมือ #ผ้านุ่งทอมือ #ผ้าลายไทย #ผ้ายกดอก #ผ้าซิ่นยกดอก #ผ้านุ่งพื้นเมือง #ผ้าไทย #ล้านนา #ลำพูน #ผ้าฝ้าย #ผ้าฝ้ายทอ #ผ้าไทย #ชุดไทย #ผ้านุ่งยกดอก #ผ้าถุงสำเร็จรูป

"ผ้าฝ้ายยกดอก" ตัวซิ่นและเชิงยกดอกผ้าฝ้าย ลายดอกพิกุล เป็นลายผ้าพื้นเมืองตามแบบฉบับของลำพูนแท้
เนื้อผ้านิ่ม ลายงามสลวย มีเสน่ห์ความเป็นพื้นเมือง แต่ละผืนออกแบบและใช้เวลาทอขึ้นอย่างประณีตด้วยฝีมือของชาวบ้านเวียงยอง จ.ลำพูน

ผ้าทุกผืนผ่านการอาบน้ำยาที่ทำให้ผ้านิ่ม เนื้อผ้าเรียบ ช่วยให้ลายทอแน่นขึ้น น้ำยาช่วยป้องกันฝุ่นละออง ไม่ให้ฝังลึกถึงเส้นใย ทำให้ผ้าดูใหม่เสมอ ประหยัดเวลารีด รีดง่ายและเรียบนานค่ะ

ขนาดผ้า 2 หลา ยาวประมาณ 1.8 เมตร
ราคาผ้าผืนละ 1,900 บาท

ผ้านุ่งสำเร็จ ราคา 2,300 บาท รวมบริการอัดกาวและตัดตามขนาดรอบเอว สะโพก และความยาวตามไซส์ของลูกค้า เป็นผ้านุ่งพร้อมใส่เลยค่ะ

สนใจสอบถามสั่งซื้อที่ไลน์ไอดี @homsiam99 ค่ะ

#ห่มสยาม #homsiam #ผ้านุ่ง #ผ้าถุง #ผ้าซิ่น #ผ้าทอ #ผ้านุ่งทอ #ทอผ้านุ่ง #ผ้าถุงสำเร็จ #ผ้าฝ้ายยกดอก #ผ้าทอมือ #ผ้านุ่งทอมือ #ผ้าลายไทย #ผ้ายกดอก #ผ้าซิ่นยกดอก #ผ้านุ่งพื้นเมือง #ผ้าไทย #ล้านนา #ลำพูน #ผ้าฝ้าย #ผ้าฝ้ายทอ #ผ้าไทย #ชุดไทย #ผ้านุ่งยกดอก #ผ้าถุงสำเร็จรูป

"ผ้าฝ้ายยกดอก" ตัวซิ่นและเชิงยกดอกผ้าฝ้าย ลายดอกพิกุล เป็นลายผ้าพื้นเมืองตามแบบฉบับของลำพูนแท้
เนื้อผ้านิ่ม ลายงามสลวย มีเสน่ห์ความเป็นพื้นเมือง แต่ละผืนออกแบบและใช้เวลาทอขึ้นอย่างประณีตด้วยฝีมือของชาวบ้านเวียงยอง จ.ลำพูน

ผ้าทุกผืนผ่านการอาบน้ำยาที่ทำให้ผ้านิ่ม เนื้อผ้าเรียบ ช่วยให้ลายทอแน่นขึ้น น้ำยาช่วยป้องกันฝุ่นละออง ไม่ให้ฝังลึกถึงเส้นใย ทำให้ผ้าดูใหม่เสมอ ประหยัดเวลารีด รีดง่ายและเรียบนานค่ะ

ขนาดผ้า 2 หลา ยาวประมาณ 1.8 เมตร
ราคาผ้าผืนละ 1,900 บาท

ผ้านุ่งสำเร็จ ราคา 2,300 บาท รวมบริการอัดกาวและตัดตามขนาดรอบเอว สะโพก และความยาวตามไซส์ของลูกค้า เป็นผ้านุ่งพร้อมใส่เลยค่ะ

สนใจสอบถามสั่งซื้อที่ไลน์ไอดี @homsiam99 ค่ะ

#ห่มสยาม #homsiam #ผ้านุ่ง #ผ้าถุง #ผ้าซิ่น #ผ้าทอ #ผ้านุ่งทอ #ทอผ้านุ่ง #ผ้าถุงสำเร็จ #ผ้าฝ้ายยกดอก #ผ้าทอมือ #ผ้านุ่งทอมือ #ผ้าลายไทย #ผ้ายกดอก #ผ้าซิ่นยกดอก #ผ้านุ่งพื้นเมือง #ผ้าไทย #ล้านนา #ลำพูน #ผ้าฝ้าย #ผ้าฝ้ายทอ #ผ้าไทย #ชุดไทย #ผ้านุ่งยกดอก #ผ้าถุงสำเร็จรูป

Most Popular Instagram Hashtags