#hobybetta

MOST RECENT

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
"Specification"
Type : King Crowntail
Colour : Black Orchid
Gender : Male
Age : 2 Month
Size : Small +
Price : Direct Message
Status : Available
Location : Tangerang

shipping to domestic and international
For more details DM me or contact me at
What'sApp 081290824545
MASIH BANYAK
. . . . . . . . .
#plakatbetta #plakat #bettafish #bettasoftinstagram #mybetta #bettaindonesia #dumboearbetta #bettadumboear #karawacibetta #indobetta #kchi #goldenbetta #bettatangerang #cupang #bettatank #cupangplakat #bettamarket #hobicupang #hobybetta #ikanhias #blackdragon #betta #jualikancupang #jualikancupanghias #plakatkoi #cupangserit #cupangcrowntail #plakatmarble #plakatdascop

CAPTION CUPANG
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
"Specification"
Type : Baby KCT
Colour : Black Orchid
Gender : Male
Age : 2 Month
Size : Small
Price : Direct Message
Status : Available
Location : Tangerang

shipping to domestic and international
For more details DM me or contact me at
What'sApp 081290824545
. . . . . . . . .
#plakatbetta #plakat #bettafish #bettasoftinstagram #mybetta #bettaindonesia #dumboearbetta #bettadumboear #karawacibetta #indobetta #kchi #goldenbetta #bettatangerang #cupang #bettatank #cupangplakat #bettamarket #hobicupang #hobybetta #ikanhias #blackdragon #betta #jualikancupang #jualikancupanghias #plakatkoi #cupangserit #cupangcrowntail #plakatmarble #plakatdascop

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
"Specification"
Type : Red Dragon
Colour : Red - White
Gender : Male
Age : 5 Month
Size : Medium
Price : Direct Message
Status : Available
Location : Tangerang

shipping to domestic and international
For more details DM me or contact me at
What'sApp 081290824545
#PROMO
. . . . . . . . .
#plakatbetta #plakat #bettafish #bettasoftinstagram #mybetta #bettaindonesia #dumboearbetta #bettadumboear #karawacibetta #indobetta #kchi #indobetta #kchi #goldenbetta #bettatangerang #cupang #bettatank #cupangplakat #bettamarket #hobicupang #hobybetta #ikanhias #blackdragon #betta #jualikancupang #jualikancupanghias #plakatkoi #cupangserit #cupangcrowntail #plakatmarble #plakatdascop

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
"Specification"
Type : Plakat Marble
Colour : white - blue
Gender : Male
Age : 2 Month
Size : Small
Price : Direct Message
Status : Available
Location : Tangerang

shipping to domestic and international
For more details DM me or contact me at
What'sApp 081290824545
. . . . . . . . .
#plakatbetta #plakat #bettafish #bettasoftinstagram #mybetta #bettaindonesia #dumboearbetta #bettadumboear #karawacibetta #indobetta #kchi #goldenbetta #bettatangerang #cupang #bettatank #cupangplakat #bettamarket #hobicupang #hobybetta #ikanhias #blackdragon #betta #jualikancupang #jualikancupanghias #plakatkoi #cupangserit #cupangcrowntail #plakatmarble #plakatdascop

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
"Specification"
Type : Red Dragon
Colour : Red - White
Gender : Male
Age : 5 Month
Size : Medium
Price : 100K
Status : Available
Location : Tangerang

shipping to domestic and international
For more details DM me or contact me at : What'sApp 081290824545
. . . . . . . . ๐Ÿ“ท Taken by @akrz17
#plakatbetta #plakat #bettafish #bettasoftinstagram #mybetta #bettaindonesia #dumboearbetta #bettadumboear #karawacibetta #indobetta #kchi #goldenbetta #bettatangerang #cupang #bettatank #cupangplakat #bettamarket #hobicupang #hobybetta #ikanhias #blackdragon #betta #jualikancupang #jualikancupanghias #plakatkoi #cupangserit #cupangcrowntail #plakatmarble #plakatdascop

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
"Specification"
Type : Fancy
Colour : Pink
Gender : Male
Age : 2 Month
Size : Small
Price : Direct Message
Status : SOLD OUT
Location : Tangerang

shipping to domestic and international
For more details DM me or contact me at
What'sApp 081290824545
. . . . . . . . .
#plakatbetta #plakat #bettafish #bettasoftinstagram #mybetta #bettaindonesia #dumboearbetta #bettadumboear #karawacibetta #indobetta #kchi #goldenbetta #bettatangerang #cupang #bettatank #cupangplakat #bettamarket #hobicupang #hobybetta #ikanhias #blackdragon #betta #jualikancupang #jualikancupanghias #plakatkoi #cupangserit #cupangcrowntail

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
"Specification"
Type : Royal Blue
Colour : Blue
Gender : Male
Age : 6 Month
Size : Medium
Price : Direct Message
Status : Available
Location : Tangerang

shipping to domestic and international
For more details DM me or contact me at : What'sApp 081290824545
#plakatbetta #plakat #bettafish #bettasoftinstagram #mybetta #bettaindonesia #dumboearbetta #bettadumboear #karawacibetta #indobetta #kchi #goldenbetta #bettatangerang #cupang #bettatank #cupangplakat #bettamarket #hobicupang #hobybetta #ikanhias #blackdragon #betta #jualikancupang #jualikancupanghias #plakatkoi #cupangserit #cupangcrowntail #plakatmarble #plakatdascop

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
"Specification"
Type : Galaxy Koi
Colour : Yellow
Gender : Male
Age : 5 Month
Size : Medium +
Price : Direct Message
Status : SOLD OUT
Location : Tangerang

shipping to domestic and international
For more details DM me or contact me at : What'sApp 081290824545
#plakatbetta #plakat #bettafish #bettasoftinstagram #mybetta #bettaindonesia #dumboearbetta #bettadumboear #karawacibetta #indobetta #kchi #goldenbetta #bettatangerang #cupang #bettatank #cupangplakat #bettamarket #hobicupang #hobybetta #ikanhias #blackdragon #betta #jualikancupang #jualikancupanghias #plakatkoi #cupangserit #cupangcrowntail

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
"Specification"
Type : Fancy Marble
Colour : Pink - Blue
Gender : Male
Age : 5 Month
Size : Medium
Price : Direct Message
Status : Available
Location : Tangerang

shipping to domestic and international
For more details DM me or contact me at
What'sApp 081290824545
. . . .
#plakatbetta #plakat #bettafish #bettasoftinstagram #mybetta #bettaindonesia #dumboearbetta #bettadumboear #karawacibetta #indobetta #kchi #goldenbetta #bettatangerang #cupang #bettatank #cupangplakat #bettamarket #hobicupang #hobybetta #ikanhias #blackdragon #betta #jualikancupang #jualikancupanghias #plakatkoi #cupangserit #cupangcrowntail #plakatmarble #plakatdascop

Most Popular Instagram Hashtags