[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#hiyerarşi

MOST RECENT

Kâinât'ta abes yoktur; O'nun her zerresi bir hikmete mebnî yaratılmış ve bu yaratılış gâyesini gerçekleştirebilecek vasıflarla techiz olunmuştur. Bu cihazlanma sebebiyle varlıklar basitten mükemmele doğru bir kademeleşme (hiyerarşi) teşkil ederler. İnsanoğlu, bu hiyerarşinin zirve noktasındadır. Çünkü o, Kâinât'ın yegâne hükümrânı olan Yaratıcı'nın yeryüzünde vekîli veya Kur'ânî ifadeyle söylemek gerekirse "halîfesi" olmak üzere en mükemmel bir surette yaratılmıştır. Bu murâd-ı ilâhî îcâbı olarak Âlem, insanoğluna musahhar kılınmış, yani onun istifadesine sunulmuştur. Lâkin cennette yaratılmışken imtihan olunmak üzere Dünya'ya gönderilmiştir. Bu imtihan olunma keyfiyeti ise, onun hayra da, şerre de mütemayil olmasını icap ettirmiştir. Bu sebepledir ki, insanoğlu birçok mümtaz sıfatın yanı sıra pek çok zaafla da ma'lul kılınmıştır. Ezcümle "bir damla sudan yaratıldığı" hâlde, Allah'a "apaçık hasım kesildiği" (Nahl_4), "pek aceleci olduğu" (İsra_11), "başıboş bırakılacağını sandığı" (Kıyame_36), "pek zâlim ve pek câhil bulunduğu" (Ahzab_36), "nimetler karşısında şımardığı ve nankörlük ettiği" (Hûd_9), zira "zayıf yaratılmış olduğu" (Nisa_28) gibi birçok beşeri zaaf, yaratıcının beyanları ile sabit bulunmaktadır. İnsanların çoğu bir imtihan âlemi olan Dünya'da bu ve benzeri zaafların müşterek adı olan "nefs" in hâkimiyeti altında bir ömür sürerler. Bununla beraber bütün bu zaaf ve kusurlara rağmen insanoğlu, varlıklar hiyerarşisinin zirvesinde yer almaktadır...
#kuranikerim #kuran #nahl #isra #kıyamesuresi #ahzab #hud #nisa #hiyerarşi #nefs #nefis #insan #dünya #cennet #cehennem #nimet #zayıf #zaaf #istanbul #arnavutköy #karaburun

1905 yılına ait bir illüstrasyon.Altta halk yığınları,onun üzerinde burjuvalar,askerler,rahipler sınıfı ve piramidin tepesinde ise imparatorluk ailesi görülmekte. #hiyerarşi #hiyerarşik #rusdevrimi #ekimdevrimi #burjuva #burjuvazi #imparatorluk #krallık #illüstrasyon #illustration #art

Bu hafta ki seminerimizde Teskilatçılık ve Hiyerarşi konusunu işledik.
@cubuk.alperen.ocaklari
#seminer #toplanti #Teskilatçılık #Hiyerarşi #Alperen #AlperenGençlik #ocak #MuhsinBaşkan

"En temel ihtiyacımız, fiziksel olarak sağ kalmaya yöneliktir ve bu davranışlarımızı güdüleyen ilk etken olacaktır." Maslow'un ihtiyaçların hiyerarşisinin detaylı anlatımını sizin için çevirdik!

Çeviri: İpek Türel

Gorgon Dergisi

Yazının tamamına gorgondergisi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

#maslow #hierarchyofneeds #ihtiyaç #hiyerarşi #psikoloji #psychology #abrahammaslow

Canım Maslow ağabeyim, insanın fizyolojik ihtiyaçlarının sıralamasını yaparken umarım iskender yiyordur. Yaklaşık dört-beş yıldır evden uzakta olmakla birlikte *mutfağa elimi sürmeyim de ne olursa olsun* dediğim için acıkınca bisküvi kemirmek, şeker yumağı çikolatalar tüketmek en birinci vazifemlerden idi. Ancaaak çamaşır suyunun sadece çamaşırlarda kullanılmadığı gibi, benim bu düşüncem de geçerliliğini yitirdi. Mercimek çorbası stoğu yapıyor, orduluk pirinç pilavı pişiriyor ve düğün evine gönderecek gibi karnıyarık yapıyorum. Akşamdan kalan yemek artıkları beni mutlu ediyor. İki ekmek fazla alıyor ve ertesi sabah bayat ekmekleri fırına sürüp, üzerine tereyağı koyup *hışşşzşş* diye ısırmak âdeta yaşama stilim. Haftada bir defa temizlik yapmak ata sporum, temiz evi sakınmak ise boynumun borcu. Çamaşır makinasını o çalışırken izlemek, izlerken kitap okumak; süpürge sesinden ilham alıp makale tanzim etmek; erkence uyanıp, sabah saat dokuzda günün beşinci parçasına başlamak, ne diyeyim. Bu sadece ben olamam. #çünkühayatsenelmabeklerkenportakalverir #maslow #persembe #şubat #instawrite #instablog #vscocam #akdeniz #maslow #hiyerarşi

#Farklı #beden ve yönelimlerde #translar #vardır ve kimsenin translığı arasında #hiyerarşi kurulamaz! #Trans farkındalığı ayımız #kutlu olsun!💘🏳️‍🌈

#kpss2108 #idarehukuku #hiyerarşi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Türkiye iş kurumu >>> kamu tüzel kişiliği var
Türkiye istatistik kurumu >>> Devlet tüzel kişiliği içinde "Devletin istatistiğini tutuyor" diye akılda kalmasını kolaylaştırabiliriz 😉
Cevap B

How I rule the household #hiyerarşi #ontop #fluffytail

Most Popular Instagram Hashtags