#hattat

MOST RECENT

15 Eylül itibariyle #hattat @ozgul.omer20 ile birlikte ilk #hüsnühat dersimize başladık. Her hafta cumartesi günü #denizlibüyükşehirbelediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'ndeyiz.

"Yetmez mi Allah kuluna?" Zümer Sûresi, 36. âyet
Hat: Fevzi Günüç
#hat #hattat #fevzigünüç #allah #zümersuresi #kul

ehl-i dünyâ kim cihân zevkın demâdem sandılar
veh ki bu mâtem-serâyı cây-ı hürrem sandılar
rahmî
dünyaya düşkün olanlar, buradaki zevki devamlı sandılar, yazıktır ki; matem evini düğün evi sanıp aldandılar...
.
.
Eserde Elif harfi içerisinde Celi Divani Ayet-el Kürsi yazmakta. .

#gold #altın #elif #yazı #sanat #art #hatsanatı #hattat #ayetelkürsi #arabic #ottoman #osmanlı #türkiye #istanbul

📍Eyle tevfîkini bu bendene yâ Rabb refîk
📍Kıl inâyet bana kim ente veliyyü't-tevfîk
________________________________________________
📍Ya Rab, yoldaş eyle bu kuluna yardımını, lütufta bulun bana.
📍Çünkü sen yardım eden ve başarıya ulaştıransın.
*Hattat: Hâmid Aytaç
________________________________________________ #hattat #hamidaytaç #hatsanatı #sülüs #islamicart #tezhip #paint #hatayi #illumination #fineart

Dime 'aşk içre beni kim ide irşâd-ı tarîk
Sen hemân gir yola "Allahü veliyyü't-tevfîk"
____________________________________________
İbn Kemâl ____________________________________________
“Eğer aşk yoluna girersem, bu yolda yol göstericim kim olacak?” deme.
Sen hemen gir yola. Allah yardım eden ve başarıya ulaştırandır.
____________________________________________♦️- İrşâd: doğru yolu gösterme, uyarma, tasavvufta irfan sâhibi birinin, bir kimseye tarikatı ve Allah yolunu göstermesi. ♦️-Tarîk: yol.
♦️- Allahü veliyyü't-tevfîk: Allah yardım eden ve başarıya ulaştırandır. ____________________________________________ #ibnüleminmahmudkemalinal #hatsanatı #sonhattatlar #sülüs #calligraphy #hattat

♦️Bakma şâhım noksanıma cürmü büyük isyânıma
♦️Verme halel îmânıma yâ Rabbenâ vağfirlenâ
____________________________________________________
*** Hulûsî-i Dârendevî *** ____________________________________________________
#Hattat: Abdullah Aydemir @hat_aydemir
#Müzehhip: Muhammet Mağ
__________________________ #tezhip #hatsanatı #paint #calligraphy #sülüs #islamicart #ink

📍Kurretü'l Ayn-ı Halîl'i itdiler nâ-hak şehîd
📍Bir alay hod-bîn kâfir korkmayub Allah'dan
📍Sanma ey Safvet Muharrem’de husûf itdi kamer
📍Perde geldi dîde-i çarha hücûm-ı âhdan * Safvet ?* ____________________________________________________ ♦️Bir alay kendini beğenmiş kafir, Allah’tan korkmayıp Halil’in (Hz. Muhammed veya Hz Ali) gözünün nurunu haksızca şehit ettiler. ♦️Ey Safvet, Muharrem ayında Ay’ın ışığı söndü zannetme. ♦️Edilen âhların hücumundan feleğin gözlerine perde geldi.
Hattat Nazif Efendi
___________________________________
#Hattat: #nazifefendi #hatsanatı #islamicart #kerbela #muharrem1440
#aşura

🎈Bir kez Allah dise aşk ile lisân
🎈Dökülür cümle günâh misl-i hazân **** Süleyman Çelebi ****
__________________________
Bir kez Allah dese aşk ile dil;
Dökülür bütün günahlar sonbahar misali..
__________________________ #hattat #hamidaytaç #hatsanatı #talik #marbling #ebru #calligraphy

Most Popular Instagram Hashtags