#harfeakse

MOST RECENT

"بسمه"
شما خیال کرده اید ما از این عشق و عاشقی ها دوست نداریم؟؟؟
پیش خودتان فکر کرده اید بدمان می آید صبحمان باصدای خواب آلود یک نفر از پشت گوشی بخیر شود؟؟؟
خوشمان نمی آید دست یک نفر را بگیریم و راه بیوفتیم و پیاده رو های ولیعصر را برویم و برویم تا از زور پادرد و خستگی اولین کافه ی سر راه را پاتوق عاشقی هایمان کنیم؟؟؟
شما فکر می کنید دوست نداریم بنشینیم قهوه بخوریم و آخر سر فال ته فنجان را به نیت آینده مان بگیریم؟؟؟
دوست نداریم جانمان را برای یک نفر بدهیم؟؟؟
نه جانم
نه عزیز دل
ما هم دوست داریم شب و روزمان را با یک نفر سر کنیم...
ما هم دوست داریم تمام خودمان را خرج یک نفر کنیم...
ما هم دلمان میخواهد قربان صدقه ی یار برویم
اما به دنبال اهلش هستیم
دنبال کسی می گردیم که معنی دوست داشتن را بفهمد
ما را از ته دل بخواهد
ما میخواهیم دوستت دارم هایمان را خرج اهلش کنیم
و الا ما عشق و عاشقی کردن را همه بلدیم... #عرفان_عسگری
تکبییییییییییییییر

...
چه زیبا بود دریا
تک عروسی فریبنده
که تاج افق را بر سر گذاشته بود
و دامن حریرش را به رقص وا می داشت
تا با دُر های نهفته اش
برتری خود را به خشکی نشان دهد
و چه با فخر،مرغان ماهی خوار را
که همچون شاپرک هایی
در میان موهای مجعدش قرار می گرفتند
با ناز و عشوه های زیرکانه
به گوشه ای میراند
گویی که خود
تک عروس این زمین است
در میان این کهکشان
شاعر : #شیده_علائی

#خلیج_همیشه_فارس#غروب#بندرکنگان#موبایلگرافی
#akasbashi #persianliks #instagood #ipixell #picfaa #ir_ig #akas_khoneh #natgeo #harfeakse #iranpicato #iranianpoms #irpics #ig_persia #snapshot #natrul #1pix #pix1 #beautiful_iran #look #child #wu_asia #عکاسباش #عکاسان_جوان #عکاسان_نهاوند #عکاسان_ایران

#عاشورا
شانه های زخمی اش را هیچ كس باور نداشت
بار غربت را كسی از روی دوشش بر نداشت
در نگاهش كوفه كوفه غربت و دلواپسی
عابر دلخسته جز تنهائیش یاور نداشت
دخترش با دیدن بازارهای كوفه گفت
خوب شد بابای من در دست انگشتر نداشت
#akasbashi #persianliks #instagood #ipixell #picfaa #ir_ig #akas_khoneh #natgeo #harfeakse #iranpicato #iranianpoms #irpics #ig_persia #snapshot #natrul #1pix #pix1 #beautiful_iran #look #child #wu_asia #عکاسباش #عکاسان_جوان #عکاسان_نهاوند #عکاسان_ایران

#پیر هیئت #پیر روستا
به پیری قد کمان گردیده، در دستم عصامانده
سپیدی برسرو رویم،چو برفی دیر پا مانده

سرم کج، منتظر تا بشنوم صوتی، که درراهست
ولی غافل که گوشم از شنیدن، سخت وامانده
#پرویز_بابادی
#akasbashi #persianliks #instagood #ipixell #picfaa #ir_ig #akas_khoneh #natgeo #harfeakse #iranpicato #iranianpoms #irpics #ig_persia #snapshot #natrul #1pix #pix1 #beautiful_iran #look #child #wu_asia #عکاسباش #عکاسان_جوان #عکاسان_نهاوند #عکاسان_ایران

Most Popular Instagram Hashtags