#hamedan_aks

67 posts

TOP POSTS

همدان از نمای الوند
نمای شب همدان بینظیره
#همدان
#hamedan
#hamedan_aks

برج قربان واقع در همدان متعلق به سده ششم و هفتم هجری قمری
#برج_قربان_همدان
#برج_قربان
#همدان#hamedan_aks #hamedan

نمای داخلی برج قربان
#برج_قربان_همدان
#hamedan
#hamedan_aks

جاده فامنین همدان
#hamedan
#hamedan_aks

MOST RECENT

.
زندگی سهم مردم جدی نیست
آن هایی که جدی هستند
سهم شان سختی و فشار است
زندگی به آن هایی تعلق دارد که
شاد هستند و در بزم اند، آنهایی که
می دانند بودنشان را چگونه
جشن بگیرند...
.
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell

.
جمعه بچه خوبیست
از صبح با ما میخندد, مهربانی میکند
منتها زیادی خوب است ...
آنقدر خوب است که به شب نرسیده
همه بدش را می گویند ...
میدانی!?
زیادی که خوب باشی زننده میشوی
ته دلشان را می زنی ...
یکنواخت میشوی ...
این است حکایت انسان ها ...
.
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell

.
زندگی من مبهم شده
در چراغ هایی
از جنس ترس
در خیابان هایی
از جنس مرور
و من اشفته میشوم این وسط
گاه بی تاب گذشته
و گاه امید به اینده
احساس من دود میشود
و من فقط سکوت را به اغوش میکشم
Photo by me
Pajohesh Underpass
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell

.
زندگی مثل دوربین عکاسی است
روی مسائل مهم تمرکز کن؛
لحظات خوب رو ثبت کن؛
نکات منفی رو بهتر کن؛
و اگه کارت خوب پیش نرفت...
کافیه فقط یه عکس دیگه بگیری ...!
.
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell

.
صدای بوسه باران
صدای خنده ی گل
صدای کف زدن لحظه ها برای بهار
دوباره معجزه ی آب و آفتاب و زمین
شکوه جادوی رنگین کمان فروردین
شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود
سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود
دوباره عشق و امید ...
دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار
غم زمانه به پایان نمی رسد ،
برخیز ...
به شوق یک نفس تازه در هوای بهار ...
.
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell

.
صدایي که نمي تواند حرف بزند،
در سکوت طنین مي اندازد،
کور در آن مي بیند،
کَر مي شنود.
.
هر انزوایی سرشار از دیگران است.
تاریکي ها میدرخشند…
.
.
.
اصطبل قدیمی ورکانه
.
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell

Avicenna Mausoleum (BouAli) Sqaure, Hamedan, Iran
میدان آرامگاه ابوعلی سینا، همدان
© 2014 #pourya_ali

Copyrighted by 500px / Available for purchase in high quality printable version at www.500px/pourya_ali

He was a Persian polymath regarded both in Europe and the Middle East as one of the most significant thinkers and writers of the Islamic Golden Age.

He is known to have written around 450 works across a wide range of subjects, of which around 240 have survived, including 150 on philosophy and 40 on medicine.

He died in June 1037, in his fifty-eighth year, in the month of Ramadan and was buried in Hamadan, Iran.

@hamedan.online @mustseehamedan @hamedanpic @hamedan_aks @hamedan_pic @bache_hamedani @hamedan_photo_cafe
#همدان #نوروز #همدان_شهر_اطلسیها #ایران #بوعلي #آرامگاه_ابوعلی_سینا 
#hamedan_photographers #hamedan #hamedan_city #hamedan_pictures #hamedan_aks #iran #hdr #spring #architectural #architecture #art #building #people #city #street #instagram #landscape #avicenna #bouali #history #ancient #fisheye #editorial

امامزاده عبدالله، از فرزندان امام موسی کاظم، همدان

Imamzadeh Abdullah, the offspring of Imam Musa al-Kadhim (the seventh Shiite Imam), Hamedan, Iran © 2014 #pourya_ali
Copyrighted by 500px / Available for purchase in high quality printable version at www.500px/pourya_ali

@mustseehamedan @hamedanpic @hamedan_aks @hamedan_pic @bache_hamedani @hamedan_photo_cafe 
#همدان #مسجد #fisheye #editorial #سال_نو #بهار #هنر 
#hamedan_photographers #hamedan #hamedan_pictures #religious #iran #ایران #persian #hdr #islam #mosque #spring #history #hamedan_aks #architectural #architecture #art #building #همدان_شهر_اطلسیها #people #hamedan_city #city #street

.
خودت باش،
نه تنديسي كه ديگران مي
خواهند،
وقتي روحت را قالب فكر ديگران ميكني،
زيبا ميشوي به چشمشان،
اما،
قبول كن،
تمام مجسمه ها شكستني هستند، در كمال زيبايي...
. .
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell
.
@zibasazihmd

.
"جمعه" ات را
وابسته به هيچ بنى بشرى نكن
خودَت بسازَش!
تمامِ آنهايى كه جمعه هايشان بوىِ كسلى ميدهد
منتظر كسى مانده اند،
كه براى هميشه قالِشان گذاشته!
.
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell

.
دنیا پر است از حرف های نگفته ،
پر است از راه های نرفته،
کار های نکرده ،
خیال های بر باد رفته ...
توی اتاقمان آنقدر حرفِ جا مانده ،
آنقدر رویا داریم ، که جا برای خودمان نیست ...
آخر غرق می شویم
میان بغض ها و میان همان حرف های نزده
میان خودمان !
.
Model: @amir_ehsasian .
[سفارش عکاسی دایرکت]
.
.
.
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell

.
کاش زندگی از آخر به اول بود...
پیر بدنیا می آمدیم
آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم...
سپس کودکی معصوم می شدیم و در نیمه شبی با نوازش های مادر
آرام میمردیم...!
. .
.
.
.
.
.
#Photo_by_me #harfeaks #ir_aks #negahe_shoma #ak_30 #ir_photographer #seeipc #young_photographerss #akas_khoone #ir_photographers_club #photography_aks #ig_myshot #ir_photos #hamedan #hamedan_pic #hamedan_aks #mustseehamedan #mustseeiran #ax_honari_ #poem_pic #photo__caption #thstreetlife #axozendegi #negahe_shoma #ir_life_time #_wonderful_nature_ #akase_shomare1 #young_photographerss #akas_khoone #golden_ig #ipixell

Most Popular Instagram Hashtags