#gujaratifoodie

146 posts

TOP POSTS

@jay.eyeview
▪પાઉંભાજી વિથ દહીં ટીકી__
ઝરમર થતી ભીની મૌસમ માં ગરમા ગરમા આલુ ટીકી ઉપર વલોવેલું દહીં નાખી આમલીની ચટણી લીલી ચરણી ફુદીનાની ચટણી ને સતરંગી બનાવી તાજી લીલી કોથમીરથી શણગારેલી તૈયાર દહીંટીકી ને પછી પેટમાં થોડી જગ્યા મોકળી કરી તીખી પાઉંભાજી નો ય ટેસડો કરો..😀😍😋
-
_Indian snacks_
-
#pavbhaji #indiansnack #snacksmart #ig_gujarat #gujarat_diaries #foodpics #dahitikki #fastfood #instafood #foodporn #yummy #delicious #realfastfood #fooddrinks #bread #yoghurt #spicy #spicyfood #everydayindia #surat_foodie #gujaratifoodie #ahmedabad_foodaholic #indianfoodblogger #indianfoodie #foodlover #beautiful #prettyfood #mobileclick #mysimpleclick #everydayahmedabad

😘Apna Adda😘
A must try for the mouth watering barbeque items. Started by a bunch of HL students, the place offers some of the best frankies, rolls, hot and cold beverages. They even have drool worthy barbeque items on their menu that you must try. Go for their Chatpata Masala Khichiya, Tandoori Paneer Platter, Barbeque rolls and peach coffee.

Address: HL College, Commerce Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad.

#ahmedabadfoodblogger #amdavadi #ahmedabad #ahmedabad_diaries #gujaratifoodie

Da Kitchen by Arnava Caterers
Menu I tried 》
In starters- Honey Chilli Potato
 Chripsy, spicy and the apt amount of honey makes  a perfect Honey Chilly Potato😍 highly recommended guys to try this so heavenly taste and taste of toasted sesame seed which was sprinkled on the top were cheery on the cake
will be visiting this place again to try this dish am just in love with honey chilli potato❤ &
second thing i tried was Ghandhari Paneer Tikka 🍡which was marinated in beetroot bater having little spicy and tangy in taste. Perfectly barbecued paneer which melted in mouth super yummm!🍢❤ Shakes and Mocktails 》
Tried Kitkat shake which was great in taste and Green apple Martini 🍸which was too sweet in taste not recommended.🍹 Main Course- Paneer Patyala (Da kitchen Special) & Cheese chilli Naan🍛
Paneer gravy preparation was good but the papad roll koftas were awesome in taste!👍❤ Cheesy Naan were overly stuffed with cheese  great in taste and they were not rubbery at all.

Best place so far to appears ur taste buds.
Value for money deal. Overwhelming staff and having a big smile on their faces!!
Great food experience in Vadodara!! Ambiance》
They have both indoor and outdoor seating arrangements. Indoor and Outdoor seating both has a rustic look and have wooden furniture! You will definitely love the Ambiance but it is more congested inside! They have live music on weekends.
They also have home delivery service! 👍😍
Overall rating 4🌟 out of 5🌟

#boywithorangeplate #dakitchenvadodara #vadodarafood #vadodara #gujaratifoodie #food #foodie

Some Sosyo Swag is necessary when one is in Gujju Land! 🍾🍾 I am sure, despite all the growing awareness about sugar content in soft drink, some of the Swadeshi Fizzy drinks that are sold in small towns and villages of India have a certain charm that the Coca-Colas and the sort very much lack. Sosya is one such drink that is endemic to Gujarat and certain parts of Maharashtra.
First bottled by Mr. Mohsin Hajoori in 1927, it was introduced as a local competitor to the British soft drink Vimto. It used to be called "Whisky No" because it's taste mimicked alcohol and alcohol is a hush hush thing in the dry state of Gujarat. It's formula used to include grape juice and cider which gives Sosyo (later renamed to make it sound more of a 'social' drink ) its signature taste. During and post independence, as the Swadeshi movement gathered more traction, so did Sosya and it is still going strong in and around Surat.
#sosyo #desidrinks #indiancola #gujjuswag #roadtripping #gujaratifoodie

@gujaratifoodieofficial
#GujaratiFoodie Looking for yummy yummy breakfast to start your day? want to try something very unique and delicious? Try out Locho only at Shree Jai Jalaram Locho House at Royal Palace, Ghod Dod Road,Surat. Locho is famous steamed Gujarati Farsan made from Gram Flour. And to make your mouth watering, Shree Jai Jalaram Locho House has variety list of locho. Their famous and most sold item is Special Roll Locho. They have matchless item list of #Locho, Cheesy blast locho, #Edada, #Khakhara, #Nachos, Locho with #Paneer, Locho with Fast food and their special roll locho. So when are you visiting them to get your tastebuds a boost of yummy and delicious locho?

Address: Royal Palace, Nr Gangaur, Ghod Dod Road, Surat, India
Timing: 7:00AM - 9:00PM

#gujaratistreetfood #tangy #spicyfood #spicy #decilious #gujarati #gujaratifood #gujaratifoodie #gujaratistreetfood #gujaratifoodieofficial #locho #surati #suratifood

MOST RECENT

@jay.eyeview
▪પાઉંભાજી વિથ દહીં ટીકી__
ઝરમર થતી ભીની મૌસમ માં ગરમા ગરમા આલુ ટીકી ઉપર વલોવેલું દહીં નાખી આમલીની ચટણી લીલી ચરણી ફુદીનાની ચટણી ને સતરંગી બનાવી તાજી લીલી કોથમીરથી શણગારેલી તૈયાર દહીંટીકી ને પછી પેટમાં થોડી જગ્યા મોકળી કરી તીખી પાઉંભાજી નો ય ટેસડો કરો..😀😍😋
-
_Indian snacks_
-
#pavbhaji #indiansnack #snacksmart #ig_gujarat #gujarat_diaries #foodpics #dahitikki #fastfood #instafood #foodporn #yummy #delicious #realfastfood #fooddrinks #bread #yoghurt #spicy #spicyfood #everydayindia #surat_foodie #gujaratifoodie #ahmedabad_foodaholic #indianfoodblogger #indianfoodie #foodlover #beautiful #prettyfood #mobileclick #mysimpleclick #everydayahmedabad

Monsoon affairs. Its always yummy and mouth watering food item; mix bhajiya. With heavy rain outside, the mix bhajiya, dalwada and pakoda are always been cooked inside. No more talking, only munching now 😋😋😋 #yummy #yum #foodporn #food #foodgasm #foodgram #bhajiya #monsoon #monsoonfood #MonsoonAffairs #gujarati #gujju #gujaratifoodie #official #tasty #fried #spicy #tangy #repost #foodie #instafood #foodblogger #blogger #post @jaydeepkubavat

This 5-star equivalent in street food, dishes out some of the most hygienic, expensive and delicious parathas you’ve ever eaten. The 5-in-1 paratha and the cheese paratha are hot favourites, and believe it or not, you need a reservation to eat here. Family run by a mother-father-son team of three, everything you eat here is guaranteed to be fresh and absolutely mind-blowing.
They LITERALLY will say NO if you have not taken reservation

Address:
Om Sai Paratha
Opp Udgam School,
Thaltej,Ahmedabad
079-65220933

#amdavadi #ahmedabad #ahmedabad_diaries #gujaratifoodie #omsaiparatha#paratha

Jassuben's pizza is a stall in various street food corners of Ahmedabad that is frequented by Amdavadis and even the NRIs. It's the mascot for ''gujju pizza'' if one would say. With a base that is smallish, thick and crunchy and with a sauce that tilts towards a sweeter side (yes yes! Gujju!) and cheese flowing like rivers, this one's surely worth a shot, no matter whether you cringe at the thought of a sweet pizza or not!
#amdavadi #ahmedabad_diaries #gujaratifoodie #jasubenpizza #foodblogger #ahmedabadfoodblogger #AhmedabadMeetup

😘Apna Adda😘
A must try for the mouth watering barbeque items. Started by a bunch of HL students, the place offers some of the best frankies, rolls, hot and cold beverages. They even have drool worthy barbeque items on their menu that you must try. Go for their Chatpata Masala Khichiya, Tandoori Paneer Platter, Barbeque rolls and peach coffee.

Address: HL College, Commerce Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad.

#ahmedabadfoodblogger #amdavadi #ahmedabad #ahmedabad_diaries #gujaratifoodie

😘Rasranjan 😘

Nothing has changed when it comes to rasranjan panipuri. They have two types of puries, one is regular and other is nylon puri (so all call it). And, second one the one for what people keep coming.. Address -Rasranjan House, Vijay Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad
#amdavadi #ahmedabadfoodblogger #ahmedabad #ahmedabad_diaries #gujaratifoodie

😘Agashiye😘

Located on the rooftop of a beautiful Indo-Baroque heritage mansion dating from the 1920s, namely the House of MG, Agashiye offers the very best of fine dining in the middle of the old town. There is no menu in the traditional sense. Instead, all throughout the meal, attentive waiters keep bringing a succession of delicious vegetarian Gujarati food to the table which together constitute the Thali. Guests are free to eat as much as they want from their favourite dishes, and drink non-alcoholic drinks which are included in the price. For a contemporary Gujarati experience at its best, set in an impressive decor, Agashiye is the right place.
Agashiye,
The House of MG, Opp. Sidi Saiyad Jali, Lal Darwaja, Ahmedabad, Gujarat, India, +91 99099
70111
#gujaratifoodie #ahmedabad_diaries #ahmedabadfoodblogger #ahmedabad #amdavadi #ahmedabadfoodblogger

😘Vishala😘

Vishala is a haven of relaxation, peace and wholesome food in an open air restaurant setting. It provides an accurate reflection of traditional Indian village life, both in the design of the place where guests sit on mud floors; and in the warm and hospitable way waiters treat their guests. The food is also based on village staples, and aims to be low on fat by including baked and roasted foods, greens, sprouted salads, and other healthy ingredients. .
Vishala, Opp. Vasna Tol Naka, in front of APMC market, Ahmedabad, Gujarat, India, +91 79 2660 2422

#streetfoodie #amdavadi #ahmedabad #ahmedabad_diaries #ahmedabadfoodblogger #ahmedabad #gujaratifoodie

Most Popular Instagram Hashtags