#grqer

MOST RECENT

թե ինչպես ես սկսում հասկանալ ուրիշներին ....🌙🥀
#night #reading #book #thoughts #mtqer #grqer

Եվ ոչ ոք չսովորեցրեց ինչպես հասկանալ կողքինի տխրությունը, ինչպես լսել լռությունը, ինչպես տառապել... արժանապատվությամբ... 💫
#night #book #mtqer #grqer #grqamol

մարդ ծախեր իր տխրությունը... 🌙🥀 #mtqer #grqer #gisher

Ում որ սիրում են, նա ետ է գալիս...🥀❤️
#night #reading #book #thoughts #mtqer #grqer

Ծխախոտը 5-6 րոպեի ընկեր է, բայց 5-6 րոպեում նա մարդուն տալիս է իր ողջ կյանքը...🚬🥀
#night #reading #book #thoughts #mtqer #grqer

Նույնիսկ երջանկությունը մարդուն պետք չէ ամեն րոպե....🥀❤️ #reading #thoughts #night #book #mtqer #grqer

Most Popular Instagram Hashtags