[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#gogh

MOST RECENT

No caption will make these words any better or wiser .
.
.
.
.
.
#bulletjournal #bujo #february #februaryspread #vincentvangogh #vangogh #gogh #quotes #quotestoliveby

Բանտարկյալների զբոսանքը, 1890
Մի անգամ նա խնդրեց եղբայր Theo- ին ուղարկել «Catorg» ռեգամի փորագրություն, սակայն, ըստ երեւույթին, Theo- ն չէր կարողանում ստանալ այն, եւ Վան Գոգը սկսեց աշխատել Գուստավ Դորեի «Ostrog» փորագրության հողամասի նկարի վրա, որը նկարագրեց Բ.Ջերրեդդի «Լոնդոն» (1872) գիրքը: Գ Դեորի փորագրումը պատկերում է «Նոր դարպաս» բանտի բանտարկության վեցանկյուն բակում, որտեղ տեղի է ունենում այսպես կոչված «բանտարկյալների շքերթը»: Այս «շքերթի» էությունը այն էր, որ հանցագործները հաճախ դետեկտիվների առջեւ էին պահում, որպեսզի նրանք կարողանային հիշել իրենց դեմքերը: ----------------------------------------
Прогулка заключенных, 1890
Однажды он просил брата Тео прислать ему гравюру «Каторга» Регаме, но, видимо, Тео не смог достать её, и ван Гог начал работу над картиной по сюжету гравюры «Острог» Гюстава Доре, сделанную для книги Б. Жерральда «Лондон» (1872).
На гравюре Г. Доре изображён шестиугольный двор Нью-Гейтской тюрьмы, в котором происходит так называемый «парад заключенных». Суть этого «парада» заключалась в том, что преступников много раз проводили перед сыщиками, чтобы те могли хорошо запомнить их лица.
----------------------------------------
The round of the Prisoner, 1890
Once he asked Brother Theo to send him an engraving of the "Catorg" Regam, but, apparently, Theo could not get it, and Van Gogh began work on a picture of the plot of the engraving "Ostrog" by Gustave Dore, made for B. Zherrald's book "London" (1872). ). The engraving of G. Dore depicts the hexagonal courtyard of the New Gate prison, in which the so-called "parade of prisoners" takes place. The essence of this "parade" was that the criminals were often held before the detectives, so that they could remember their faces well.

#vangogh #vincent #vincentvangogh #gogh

Our Homecoming series and Bomber jacket can be a good match for you!
.
.
check it out at  @goghcatalog
.
#gogh #goghworks #spiderman

#✨
해야 할 중요한 일이 있다면 몸을 사려서는 안 될 테니까. 잠시 탈진해서 보내는 시기가 올지라도 그건 곧 지나갈 테고, 마치 농부가 작물을 수확하듯 아주 자연스럽게 많은 작품을 얻게 될 것이다.
1882년 8월 15일 빈센트 반 고흐

#고흐 #별이빛나는밤에 #오르세미술관
일요일에 발 세게 삐어서 응급실 가고 하루 요양하는데 민박집사장과 트러블 있어서 급하게 숙소 옮기고 다음 묵을 예정이었던 에어비앤비는 숙소 비활성화되어서 멘탈 깨졌는데 #alliswell 🤣
다리 보호대 차고 관광 강행중입니다 오르세 투어해서 완벽 정벅함!
.
.
#효다의파리여행2018 #hyodainparis #orsaymuseum #gogh

새로 산 케이스 #designskin #iphone8

#klee #gogh
ck가 보내준 오늘의 클레와 고흐💓
#myangel #cat #daily #officefamily

Gucci avec Gogh
#like4like #like #red #gogh #nice #fff

Most Popular Instagram Hashtags