[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ghazaliat

214 posts

TOP POSTS

هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی

که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوانی

ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق

نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی

بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور

که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی

گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است

خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی

ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد

که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی

چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است

مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی

دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت

ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی

ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست

بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی

خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ

نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی
#حافظ #غزل #شعر #ghazaliat


حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت
افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🕉Najar Designer🕉
#⃣ #design #artwork #hafez #ghazaliat #union

بيار باده كه بنياد عمر بربادست... #hafez #ghazaliat #lifeisgood #bettersoon 🍷🛳

.
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
چو تویی چشم و زبانم، دو نبینم، دو نخوانم
جز یک جان، که تویی آن، به کس اقرار ندارم
#مولانا
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
.
منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم
که بر آن کس که نه عاشق به جز انکار ندارم

دل غیر تو نجویم سوی غیر تو نپویم
گل هر باغ نبویم سر هر خار ندارم

به تو آوردم ایمان دل من گشت مسلمان
به تو دل گفت که ای جان چو تو دلدار ندارم

چو تویی چشم و زبانم دو نبینم دو نخوانم
جز یک جان که تویی آن به کس اقرار ندارم

نخورد خسرو دل غم مگر الا غم شیرین
به چه دل غم خورم آخر دل غمخوار ندارم

تو که بی‌داغ جنونی خبری گوی که چونی
که من از چون و چگونه دگر آثار ندارم
❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

.
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
ای پادشهِ خوبان، داد از غمِ تنهایی
دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازآیی
#حافظ
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
❤❤❤🌷🌷🌹🌷🌷❤❤❤
#شعر #غزل #حافظ #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #hafez #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

.
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
همه عالم به تو می‌بینم و این نیست عجب
به که بینم؟ که تویی چشمِ مرا بینایی
#عراقی
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
❤❤❤🌸🌸🍁🌼🌼❤❤❤
#شعر #غزل #عراقی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #eraghi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
بود آیا که خرامان ز درم بازآیی؟
گره از کار فروبستهٔ ما بگشایی؟

نظری کن، که به جان آمدم از دلتنگی
گذری کن: که خیالی شدم از تنهایی

گفته بودی که: بیایم، چو به جان آیی تو
من به جان آمدم، اینک تو چرا می‌نایی؟

بس که سودای سر زلف تو پختم به خیال
عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی

همه عالم به تو می‌بینم و این نیست عجب
به که بینم؟ که تویی چشم مرا بینایی

پیش ازین گر دگری در دل من می‌گنجید
جز تو را نیست کنون در دل من گنجایی

جز تو اندر نظرم هیچ کسی می‌ناید
وین عجب تر که تو خود روی به کس ننمایی

گفتی: «از لب بدهم کام عراقی روزی»
وقت آن است که آن وعده وفا فرمایی

MOST RECENT


حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت
افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت
⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
🕉Najar Designer🕉
#⃣ #design #artwork #hafez #ghazaliat #union

ا
بر رهگذرِ بلا نهادم دل را
خاص از پیِ تو پای گشادم دل را

از باد، مرا بویِ تو آمد امروز
شکرانهٔ آن به باد دادم دل را
❣️
#مولانا
ا ❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
گفتم مگر ز رفتن، غایب شوی ز چشمم
آن نیستی که رفتی، آنی که در ضمیری

#سعدی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
💝💝❤💜❤💝💝💝
#شعر #غزل #سعدی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #sadi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳
ا
🔷🔷🔶🔶🔸بیت مورد علاقه تون از این غزل کدوم هستش؟🔸🔶🔶🔷🔷
ا
هر سلطنت که خواهی می‌کن که دلپذیری
در دست خوبرویان دولت بود اسیری

جان باختن به کویت در آرزوی رویت
دانسته‌ام ولیکن خون خوار ناگزیری

ملک آن توست و فرمان مملوک را چه درمان
گر بی‌گنه بسوزی ور بی خطا بگیری

گر من سخن نگویم در وصف روی و مویت
آیینه‌ات بگوید پنهان که بی‌نظیری

آن کو ندیده باشد گل در میان بستان
شاید که خیره ماند در ارغوان و خیری

گفتم مگر ز رفتن غایب شوی ز چشمم
آن نیستی که رفتی آنی که در ضمیری

ای باد صبح بستان پیغام وصل جانان
می‌رو که خوش نسیمی می‌دم که خوش عبیری

او را نمی‌توان دید از منتهای خوبی
ما خود نمی‌نماییم از غایت حقیری

گر یار با جوانان خواهد نشست و رندان
ما نیز توبه کردیم از زاهدی و پیری

سعدی نظر بپوشان یا خرقه در میان نه
رندی روا نباشد در جامه فقیری

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
چو تویی چشم و زبانم، دو نبینم دو نخوانم
جز یک جان که تویی آن! به کس اقرار ندارم

#مولانا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷 ا
❤❤❤🌹🌹🌸🌹🌹❤❤❤
#شعر #غزل #مولانا #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا 🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم
که بر آن کس که نه عاشق به جز انکار ندارم

دل غیر تو نجویم سوی غیر تو نپویم
گل هر باغ نبویم سر هر خار ندارم

به تو آوردم ایمان دل من گشت مسلمان
به تو دل گفت که ای جان چو تو دلدار ندارم

چو تویی چشم و زبانم دو نبینم دو نخوانم
جز یک جان که تویی آن به کس اقرار ندارم

چو من از شهد تو نوشم ز چه رو سرکه فروشم
جهت رزق چه کوشم نه که ادرار ندارم

ز شکربوره سلطان نه ز مهمانی شیطان
بخورم سیر بر این خوان سر ناهار ندارم

نخورم غم نخورم غم ز ریاضت نزنم دم
رخ چون زر بنگر گر زر بسیار ندارم

نخورد خسرو دل غم مگر الا غم شیرین
به چه دل غم خورم آخر دل غمخوار ندارم

پی هر خایف و ایمن کنمی شرح ولیکن
ز سخن گفتن باطن دل گفتار ندارم

تو که بی‌داغ جنونی خبری گوی که چونی
که من از چون و چگونه دگر آثار ندارم

چو ز تبریز برآمد مه شمس الحق و دینم
سر این ماه شبستان سپهدار ندارم

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
در دلِ من، گنجِ خود کردی نهان
جای در ویرانه کردی عاقبت

#فیض_کاشانی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷
ا
💕💕💕🍁🍁💛🍁🍁💕💕💕
. #شعر #غزل #فیض_کاشانی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
یک نظر مستانه کردی عاقبت
عقل را دیوانه کردی عاقبت

با غم خود آشنای کردی مرا
از خودم بیگانه کردی عاقبت

در دل من گنج خود کردی نهان
جای در ویرانه کردی عاقبت

سوختی در شمع رویت جان من
چارهٔ پروانه کردی عاقبت

قطرهٔ اشک مرا کردی قبول
قطره را در دانه کردی عاقبت

کردی اندر کلّ موجودات سیر
جان من کاشانه کردی عاقبت

زلف را کردی پریشان خلق را
خان و مان ویرانه کردی عاقبت

مو بمو را جای دلها ساختی
مو بدلها شانه کردی عاقبت

در دهان خلق افکندی مرا
فیض را افسانه کردی عاقبت

ا
چنان مستم....
چنان مستم....
چنان مستم من امشب....
. 🔷🔷نسخه کامل تصنیف در کانال تلگرام🔷🔷
🔶🔶لینک کانال در صفحه اصلی🔶🔶
ا
#استاد #محمدرضاشجریان #مولانا
ا
#شعر #غزل #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
صدا کن مرا
صدایِ تو خوب است.... #سهراب_سپهری
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷
ا .
🌹🌹🌸🌸🌸❤️🌼🌼🌼🌹🌹
. #شعر #غزل #امیرخسرو_دهلوی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
ا
صدا كن مرا.
صداي تو خوب است.
صداي تو سبزينه آن گياه عجيبي است
كه در انتهاي صميميت حزن مي‌رويد.

در ابعاد اين عصر خاموش
من از طعم تصنيف در متن ادراك يك كوچه تنهاترم.
بيا تا برايت بگويم چه اندازه تنهايي من بزرگ است.
و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش‌بيني نمي‌كرد.
و خاصيت عشق اين است.

كسي نيست،
بيا زندگي را بدزديم، آن وقت
ميان دو ديدار قسمت كنيم.
بيا با هم از حالت سنگ چيزي بفهميم.
بيا زودتر چيزها را ببينيم.
ببين، عقربك‌هاي فواره در صفحه ساعت حوض
زمان را به گردي بدل مي‌كنند.
بيا آب شو مثل يك واژه در سطر خاموشي‌ام.
بيا ذوب كن در كف دست من جرم نوراني عشق را.

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
جان ز بندِ کالبد آزاد گشت
دل به گیسویِ تو زندانی هنوز
#امیرخسرو_دهلوی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
🔷🔶🔶دوستانتون رو تگ کنید🔶🔶🔷
ا .
💛💛💛💛🌷💛💛💛💛💛
. #شعر #غزل #امیرخسرو_دهلوی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #عاشقانه #شعر_گرافی #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
🔶🔷🔷 بیت مورد علاقه تون؟ 🔷🔷🔶
ا
دل ز تن بردی و در جانی هنوز
دردها دادی و درمانی هنوز

آشکارا سینه ام بشکافتی
همچنان در سینه پنهانی هنوز

ملک دل کردی خراب از تیغ کین
واندر این ویرانه سلطانی هنوز

هر دو عالم قیمت خود گفته ای
نرخ بالا کن که ارزانی هنوز

خون کس یارب نگیرد دامنت
گر چه در خون ناپشیمانی هنوز

جور کردی سالها چون کافران
بهر رحمت نامسلمانی هنوز

ما ز گریه چون نمک بگداختیم
تو به خنده شکرستانی هنوز

جان ز بند کالبد آزاد گشت
دل به گیسوی تو زندانی هنوز

پیری و شاهد پرستی ناخوش است
خسروا، تا کی پریشانی هنوز

ا
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
از بادهٔ عشقِ تو یکی جرعه چشیدیم
صد توبه به یک جرعه شکستیم دگربار
#عراقی
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
. ❤❤🌸🌸🍁🌼🌼❤❤❤
#شعر #غزل #عراقی #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #eraghi #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
ا
🔷🔷🔶🔶🔸بیت مورد علاقه تون از این غزل کدوم هستش؟🔸🔶🔶🔷🔷
.
دل در گره زلف تو بستیم دگربار
در دام سر زلف تو شستیم دگربار

از نرگس مخمور تو مخمور بماندیم
وز جام می لعل تو مستیم دگربار

از بادهٔ عشق تو یکی جرعه چشیدیم
صد توبه به یک جرعه شکستیم دگربار

ما قبلهٔ خود روی چو خورشید تو کردیم
هیهات! که خورشید پرستیم دگربار

دل در گره زلف تو بستیم و برآنیم
جویای سر زلف چو شستیم دگربار

کان جان که نسیم سر زلف تو به ما داد
هم با سر زلف تو فرستیم دگربار

از پیشگه وصل چو برخاست عراقی
با تو دمکی خوش بنشستیم دگربار

ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ
دوستان و همراهان عزیز 🌷💕
یک بیت از شعری که دوست دارید رو کامنت بزارید، و ما رو با انتخاب ها و گزیده های زیباتون همراه کنید 😊🍂🍂
🔷🔶🔸🔸دوستانتون رو تگ کنید🔸🔸🔶🔷
ـــــــــــــــ☘☘☘ـــــــــــــــ

#شعر #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #lovingtone

ا

ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
.
دست از طلب ندارم، تا کامِ من برآید
یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن برآید
#حافظ
ـــــــــــــــ☘️☘️☘️ـــــــــــــــ
ا
🌹🌹🌹 #روز_بزرگداشت_حافظ 🌹🌹🌹
ا ❤❤❤🌷🌷🌹🌷🌷❤❤❤
#شعر #غزل #حافظ #غزلیات #اشعار_زیبا #اشعار_عاشقانه #اشعار_پارسی #غزل_پارسی #عشق #شعر_گرافی #عاشقانه #لحن_عاشقی
#sher #ghazal #hafez #ghazaliat #ashare_ziba #ashare_asheghane #eshgh #love #sherography #lovingtone
.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
کز آتش درونم دود از کفن برآید

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید

از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید

گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان
هر جا که نام حافظ در انجمن برآید

Most Popular Instagram Hashtags