[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#gereja_smi

995 posts

TOP POSTS

Sahabat SMI mari kita membaca Injil Tuhan hari Kamis ini dari Mat 5:20-26
.
Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus dihukum! Barangsiapa berkata kepada saudaranya: 'Kafir!' harus dihadapkan ke Mahkamah Agama, dan siapa yang berkata: 'Jahil!' harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
.
Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas."
.
Demikianlah Injil Tuhan.

Sahabat SMI mari kita membaca Injil Tuhan hari Selasa ini dari Mat 14:22-36
.
Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-murid-Nya naik perahu dan mendahului-Nya ke seberang, sementara Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah bebrapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di ata air.
.
Melihat Dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, “Itu hantu!” Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, kata-Nya, “Tenanglah! Akulah ini, jangan takut!” Lalu Petrus berseru, Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepada-Mu dengan berjalan di atas air.” Kata Yesus, “Datanglah!” Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, “Tuhan, tolonglah aku!”
.
Segera Yesus mengulurkan tangan-Nya memegang dia dan berkata, “Orang kurang percaya! Mengapa engkau bimbang?” Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, “Sungguh, Engkau Anak Allah!” Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepada-Nya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubah-Nya. Dan semua orang yang menjamah Dia menjadi sembuh.
.
Demikianlah Injil Tuhan

Sahabat SMI mari kita membaca Injil Tuhan hari Senin ini dari Mat 17:22-27
.
Sekali peristiwa Yesus bersama murid-murid-Nya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia;
mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan."
Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para murid-Nya tiba di Kapernaum datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak dua dirham?"
Jawab Petrus, "Memang membayar."
.
Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing!" Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya! Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kaupancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagi-Ku dan bagimu juga."
.
Demikianlah Injil Tuhan.

Sahabat SMI mari kita membaca Injil Tuhan hari Jumat ini dari Mat 16:24-28
.
Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
.
Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu: Sungguh, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya."
.
Demikianlah Injil Tuhan.

‪Selamat malam Sahabat SMI,‬
‪Mari kita berdoa di malam Jumat ini.‬
‪Tuhan memberkati.‬
#doamalam #gereja_smi #gereja #katolik

Sahabat SMI mari kita membaca Injil Tuhan hari Sabtu ini dari Yoh 21:20-25.
+
"Dialah murid, yang telah menuliskan semuanya ini, dan kesaksiannya itu benar."
.
Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, “Ikutlah Aku,” Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus; dia inilah yang berkata, “Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?”
.
Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, “Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?” Jawab Yesus, “Jikalau Aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah Aku.” Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, “Jikalau Aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu.”
.
Dialah murid, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya; dan kita tahu, bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.
.
Inilah Injil Tuhan kita

Sahabat SMI mari kita membaca Injil Tuhan hari Minggu ini dari Mat 15:21-28
.
Hai Ibu, sungguh besar imanmu! Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru: "Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid-Nya datang dan meminta kepada-Nya: "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak."
.
Jawab Yesus: "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata: "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab: "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu: "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya: "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kaukehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
.
Demikianlah Injil Tuhan.

Sahabat SMI mari kita membaca Bacaan hari Jumat ini dari Ul 7:6-11
.
Sekali peristiwa, di padang gurun Seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu; kamulah yang dipilih Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan-Nya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa mana pun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa
.
Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu haruslah kamu ketahui, bahwa Tuhan, Allahmu itu, adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan.
.
Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan."
.
Demikianlah sabda Tuhan.

Sahabat SMI mari kita membaca Renungan hari Selasa ini.
.
Untuk apa sibuk mengurusi orang yang tidak mencuci tangan sebelum makan? Lebih baik kita melihat diri kita masing-masing, apakah kita masih suka bergosip, berdusta, serta menyakiti orang lain? Perbuatan dan perkataan negatif itulah yang membuat diri kita najis. Mari kita menjaga kata-kata dan tindakan kita agar tidak mencelakakan diri sendiri dan sesama. Kita dapat belajar dari St. Dominikus yang diperingati pada hari ini. Ia senantiasa menjaga kata-kata dan perbuatannya agar tetap suci.
.
RUAH

MOST RECENT

Selamat pagi Sahabat SMI,
Mari berdoa bersama di Senin pagi ini.
Tuhan memberkati.
#doapagi #doa #gereja_smi #gereja #katolik

Selamat malam Sahabat SMI,
Di penghujung hari Minggu, mari kita panjatkan doa.
Tuhan memberkati
#doamalam #doa #gereja_smi #gereja #katolik

Salam Sahabat SMI,
Kita selalu butuh untuk menemukan kembali kasih dan belas kasihan Tuhan untuk mengembangkan hubungan kita denganNya.
Tuhan memberkati. #paus #quote #pope #gereja_smi #gereja #katolik

Sahabat SMI mari kita membaca Injil Tuhan hari Minggu ini dari Mat 15:21-28
.
Hai Ibu, sungguh besar imanmu! Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru: "Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid-Nya datang dan meminta kepada-Nya: "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak."
.
Jawab Yesus: "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata: "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab: "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu: "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya: "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kaukehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
.
Demikianlah Injil Tuhan.

Selamat pagi Sahabat SMI,
Yuk kita awali hari Minggu ini dengan berdoa.
Tuhan memberkati.
#doapagi #doa #gereja_smi #gereja #katolik

Sahabat SMI mari kita membaca Bacaan hari Minggu ini dari Yes 56:1.6-7
.
Beginilah firman Tuhan: Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hamba-Nya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjian-Ku, mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
.
Demikianlah Sabda Tuhan.

Malam Sahabat SMI,
Mari kita tundukkan kepala & berdoa di penghujung Sabtu malam ini.
Tuhan memberkati.
#doamalam #doa #gereja_smi #gereja #katolik

Salam Sahabat SMI,
Aku berdoa untuk semua korban serangan hari ini. Semoga kekerasan buta terorisme tidak lagi menemukan ruang untuk ada di dunia ini!
Tuhan memberkati. #paus #quote #pope #gereja_smi #gereja #katolik

Sahabat SMI mari kita membaca Renungan hari Sabtu ini.
.
Dalam Injil hari ini , Yesus membiarkan anak anak datang kepada-Nya, sebab orang orang seperti mereka mempunyai Kerajaan Surga. Lalu, Yesus meletakkan tangan atas mereka . Tindakan Yesus yang menerima anak anak kecil dan memberkati mereka menunjukkan kepada kita sifat kebapaan Allah yang Maharahim tampak dalam diri Yesus. Seperti seorang ayah yang rindu dan sayang kepada anak anaknya, demikian juga Yesus rindu menerima kita untuk datang kepada-Nya. Kalau kita mau datang kepada Yesus maka Ia pasti bersedia untuk menerima dan memberkati kita.
.
Lalu, mengapa Yesus mengatakan bahwa orang seperti anak anak kecil yang mempunyai Kerajaan Surga? Hati seorang anak kecil yang juga adalah milik kita dulu bisa membantu untuk bertumbuh dalam mengimani Yesus dalam kehidupan beriman. Anak kecil itu biasanya menyenangkan hati bapa dan ibunya. Oleh karena itu, kehadiran anak kecil dalam sebuah keluarga menjadi hadiah yang menyenangkan . Memang , seringkali tingkah lakunya menjengkelkan tetapi seketika itu juga sikapnya yang polos meluluhkan kemarahan orang tuanya. Kehadirannya mendatangkan rasa sukacita bagi keluarga.
.
Apa yang membuat mereka demikian? Pertama tama , tentu bukan karena mereka secara fisik kecil tetapi terlebih karena sifatnya yang polos dan bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Hidup kita sebagai orang beriman juga akan berkenan kepada Allah jika kita bersikap dengan suci murni kepada Allah. Iman yang murni itu berarti percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah dalam hidup. Ia tidak mendua hati apalagi cenderung untuk mencobai Allah . Anak kecil selalu mengandalkan orangtuanya. Inilah beriman pada Yesus , yaitu selalu percaya dan mengandalkan Yesus.
.
Oleh : Albertus Joseph Noegroho

Selamat pagi Sahabat SMI,
Di pagi Sabtu ini, mari kita panjatkan doa.
Tuhan menberkati.
#doapagi #doa #gereja_smi #gereja #katolik

Sahabat SMI mari kita membaca Bacaan hari Sabtu ini dari Yos 24:14-29
.
Menjelang wafatnya Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan."
.
Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada allah lain! Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan; Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita."
.
Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia takkan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada allah lain, maka Ia akan berbalik dari padamu dan melakukan yang tidak baik bagimu serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak! Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua, "Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri, bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepada-Nya."
.
Jawab mereka, "Ya, kami saksi!" "Maka sekarang
jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu! Dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu bangsa itu menjawab, "Kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah. Dan sabda-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan ban

Selamat malam Sahabat SMI,
Mari kita persembahkan hari Jumat ini dalam doa.
Tuhan memberkati.
#doamalam #doa #gereja_smi #gereja #katolik

Salam Sahabat SMI,
Semoga tiada yang menghentikan Anda dari hidup dan berkembang dalam persahabatan Bapa Surgawi Anda, dan dari kesaksian untuk kebaikan tak terbatas dan belas kasihan.
Tuhan memberkati. #paus #quote #pope #gereja_smi #gereja #katolik

Sahabat SMI mari kita membaca Renungan hari Jumat ini.
.
Keluarga adalah lembaga terhormat. Didalamnya ada pribadi pribadi manusia yang bertanggung jawab untuk saling menghidupkan. Ikatan antar anggota keluarga itu dibentuk atas dasar kasih. Apalagi keluarga ini dibentuk karena perkawinan suci yang diselenggarakan atas dasar janji kesetiaan dan cinta yang mendalam suami istri.
.
Betapa mulianya keluarga itu sebab mendapat kepercayaan dari Tuhan dan Gereja untuk mewartakan kepada sesama keluarga , kepada segenap tingkat sosial manusia dan kepada segenap manusia , betapa penting hidup dalam kasih dan persaudaraan agar setiap pribadi manusia mengalami kedamaian sekaligus mengalami juga kesejahteraan lahir batin dalam hidup bersama. Memang sangat mendesak isi pewartaan ini, Mengapa?
.
Lihatlah manusia sekitar kita. Orang hidup dalam kebencian dan permusuhan. Hati manusia hancur terluka karena ulah perbuatan orang lain. Ada orang yang ingin hidup aman, tetapi tidak sedikit orang ingin mempersulit masa depan sesamanya. Dengan demikian , damai dan kasih itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup bahagia ada kalanya sulit dipertahankan karena sewaktu waktu dirongrong oleh egoisme. Pertanyaannya, “ apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja” . menunjukkan sikap manusia yang tidak menghargai pribadi orang lain.
.
Sesama manusia entah suami atau istri dipandang sebagai benda mati yang bisa dibuang atau diperjualbelikan. Inilah salah satu bentuk pemerkosaan terhadap hak asasi dan martabat manusia. Bahkan orang lupa bahwa dengan perceraian, anak dalam keluarga menjadi korban.
Karena itu Yesus dengan tegas mengatakan “ Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.” Bila dimasa lalu, Musa pernah mengizinkan suami menceraikan istrinya, hal itu terjadi karena ketegaran hati manusia.
.
Suami yang telah membeku hatinya, dan yang tidak lagi memiliki sebuah hati yang lemah lembut dan berbelas kasih, tidak akan pernah merasa bersalah memisahkan diri dari anggota keluarga, teristimewa dengan istri yang telah lama berkorban baginya. Keluarga akan terhindar dari konflik berkepanjangan bila suami istri meninggalkan egoismenya. Mere

Sahabat SMI mari kita membaca Injil Tuhan hari Jumat ini dari Mat 19:3-12
.
Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus, untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia, sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, 'Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.'
.
Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan isterinya?"Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku berkata kepadamu, 'Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zinah.'
.
Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya; dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain; dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi Kerajaan Surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti."
.
Demikianlah Injil Tuhan.

Selamat pagi Sahabat SMI,
Yuk kita doa dulu sebelum memulai Jumat ini.
Tuhan memberkati.
#doapagi #doa #gereja_smi #gereja #katolik

Sahabat SMI mari kita membaca Bacaan hari Jumat ini dari
Yos 24:1-13
.
Menjelang wafatnya Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikhem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan, Allah Israel, 'Dahulu kala nenek-moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, tinggal di seberang Sungai Efrat. Mereka beribadah kepada allah lain. Tetapi Aku mengambil Abraham, bapamu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipatgandakan keturunannya dan memberikan Ishak. Kepada Ishak Kuberikan Yakub dan Esau.
.
Esau Kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu Aku mengutus Musa dan Harun, dan memukul Mesir dengan tulah yang Kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian Aku membawa kalian keluar. Setelah Aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke Laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka Ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka.
.
Dengan mata kepalamu sendiri kalian telah melihat, apa yang Kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka Kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedang mereka Kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian.
.
Tetapi Aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah Aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yerikho, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka semua Kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemud

Salam Sahabat SMI,
Mari kita akhiri Kamis malam dengan berdoa.
Tuhan memberkati.
#doamalam #doa #gereja_smi #gereja #katolik

Salam Sahabat SMI,
Mungkin tidak ada yang menghentikan Anda dari hidup dan berkembang dalam persahabatan Bapa Surgawi Anda, dan dari kesaksian untuk kebaikan tak terbatas dan belas kasihan.
Tuhan memberkati. #paus #quote #pope #gereja_smi #gereja #katolik

Most Popular Instagram Hashtags