#gemseries

MOST RECENT

Episode68💑
دفنه:معلومه که من نمیتونم این قضیه رو اینجوری متوجه بشم...ببخشید عمر من هزار بعر ازت پرسیدم...فرار نکردم که...این بود چیزی که نمبتونستی بگی؟؟!😐
عمر:حق داری...حق با توعه...دهنم بسته شده بود...چی بگم...گرفتاری و کار و استرس و اینکه میخواستم این قضیه رو فراموش کنم...باید وقای به ذهنم میرسید بهت میگفتم اما...نتونستم...حق داری...معذرت میخوام...
دفنه:کاش اون موقع پرسیدم بهم میگفتی...
عمر:حق داری دفنه...دفنه؟ممکن نیس من کسی غیر از تو رو دوست داشته باشم...حتی نمیتونم بهش فکر کنم...تو همه چیزه منی...تو همه وجود منی...فهمیدی؟!🙂
[🔶پارت آخر...]
☆∽∽∽🌹∽∽∽☆
@arducbrs 💑 @elcinsangu
#elbar #admer
#Mutlulukzamani
#Mutlulukzamanıfilm
#barisarduc #elcinsangu
#barişarduç #elçinsangu
#kiralikaşk #kiralikask
#barış #defne
#defom #deföm
#ömer #omeriplikci
#defneömer #defnetopal
#gemseries #elbarfandom
#elbarkiralikask #arducfanclup #kiralikaskclub
#باریش_اردوچ #الچین_سانگو
#عمرایپلیکچی #دفنه_توپال
#زمان_خوشبختی #عشق_اجاره_اى

Episode68😕
عمر:در اصل همش از تو طرفداری میکرد...اون شبی رو هم که میگفت منظورش شبی بود که تصادف کردیم...ادا اجرا داشت بعدش افتاد و پاش شکست...به من زنگ زد...وقتی داشتم میبردمش بیمارستان تصادف کردیم....😑ماه ها نتونست برقصه...یه مدت طولانی فیزیوتراپی میشد ...از لحاظ روحی تحت درمان قرار گرفت...تموم شد...من همش خودمو مقصر میدونستم...همش مث دیوونه ها میگفتم تقصیر من بود...اما اون روز...روزی که گفتم باید برم...رفتم دیدمش...حالش خوب شده بود.. خوشحال بود...فهمیدم دیگه.. همه چی تموم شد...دیگه مشکلی نمونده...
☆∽∽∽🌹∽∽∽☆
@arducbrs 💑 @elcinsangu
#elbar #admer
#Mutlulukzamani
#Mutlulukzamanıfilm
#barisarduc #elcinsangu
#barişarduç #elçinsangu
#kiralikaşk #kiralikask
#barış #defne
#defom #deföm
#ömer #omeriplikci
#defneömer #defnetopal
#gemseries #elbarfandom
#elbarkiralikask #arducfanclup #kiralikaskclub
#باریش_اردوچ #الچین_سانگو
#عمرایپلیکچی #دفنه_توپال
#زمان_خوشبختی #عشق_اجاره_اى

Episode68😒
دفنه:من هر چقدر فکر میکنم تو نمیتونی هیچ توضیحی برای اینکار داشته باشی...😐تو واقعا دو نفر رو تو دستات نگه داشتی😒
[پ ن:این حرفش منو یاد یه چیزایی میندازه...😏]
عمر:حرفی نزن که بعد از گفتنش پشیمون بشی...
[پ ن:ما منتظریم...😶]
دفنه:میزنم...اون زنه کیه؟تو با کی یه شب فراموش نشدنی رو گذروندی؟؟هرچقدرم بهش فکر میکنم از عصبانیت دیوونه میشم...😑😒
عمر:بشین اینجا حرف بزنیم...برات تعریف کنم ..
دفنه:نمیشینم...الام دوست دارم با مشت بزنم تو صورتت👊😑
عمر:باشه میزنی...بیا بشین تعریف کنم...بیا...ادا دوست خیلی صمیمی منه...من وقتی همه چی رو ول کردم رفتم ایتالیا تو بدترین شرایط و وضعیت روحیم...ادا کنارم بود...اون باعث شد به خودم بیام...
☆∽∽∽🌹∽∽∽☆
@arducbrs 💑 @elcinsangu
#elbar #admer
#Mutlulukzamani
#Mutlulukzamanıfilm
#barisarduc #elcinsangu
#barişarduç #elçinsangu
#kiralikaşk #kiralikask
#barış #defne
#defom #deföm
#ömer #omeriplikci
#defneömer #defnetopal
#gemseries #elbarfandom
#elbarkiralikask #arducfanclup #kiralikaskclub
#باریش_اردوچ #الچین_سانگو
#عمرایپلیکچی #دفنه_توپال
#زمان_خوشبختی #عشق_اجاره_اى

Episode68😶
عمر:این کارت یعنی چی؟😏
دفنه:ایسو بهت گفت که من اینجام؟😐
عمر:کسی بهم نگفت که اینجایی...چرا اومدی اینجا؟چرا حرف گوش نمیدی؟
دفنه:حالا من مقصر شدم؟😒
عمر:دفنه برا همه چی میخوای مث بچه ها قهر کنی و بری؟
دفنه:من بچه نیستم...اون چی بود خب؟!!!😒عمر جان...عسلم...من هر چقدر فکر میکنم...
[پ ن:من هر چقدر فکر میکنم دوستم بودن اینجور حرف زدن از دختره بعید بود😒😑خیلی دیگه صمیمی بود...😏هرچند الان تو این شرایط من نمیدونم دوستی عادی چیه...صمیمی چیه..همکار چیه...😑😑کلا قاطی کردم...]
☆∽∽∽🌹∽∽∽☆
@arducbrs 💑 @elcinsangu
#elbar #admer
#Mutlulukzamani
#Mutlulukzamanıfilm
#barisarduc #elcinsangu
#barişarduç #elçinsangu
#kiralikaşk #kiralikask
#barış #defne
#defom #deföm
#ömer #omeriplikci
#defneömer #defnetopal
#gemseries #elbarfandom
#elbarkiralikask #arducfanclup #kiralikaskclub
#باریش_اردوچ #الچین_سانگو
#عمرایپلیکچی #دفنه_توپال
#زمان_خوشبختی #عشق_اجاره_اى

Episode68🙄
شوکرو:آقا عمر قهوه تون...بفرمایین...میزارم اینجا...
عمر:شوکرو تو بگو...کجا میتونه رفته باشه...؟
شکرو:آقا عمر...معلومه که الان خیلی سخته شرایط از کجا باید بدونین...میخام بگم موش باهوش میره تو خونه گربه قایم میشه...اما بهتره من دخالت نکنم...روز بخیر آقا...
سینان:رفته مانیسا...نمیشه؟نه چه مانیسایی آخه...
[پ ن:سینان خودش میپرسه خودشم جواب میده😐😑 فهمیده سوالاش مسخره س😂]
چی بگم برادر همینجوری که فکر میکنم...
عمر:یه لحظه...یه لحظه این داشت می رفت چی گفت؟گفت گربه موش؟؟🤔😕
سینان:عمر؟!چیشد؟🙄منم پاشم برم
☆∽∽∽🌹∽∽∽☆
@arducbrs 💑 @elcinsangu
#elbar #admer
#Mutlulukzamani
#Mutlulukzamanıfilm
#barisarduc #elcinsangu
#barişarduç #elçinsangu
#kiralikaşk #kiralikask
#barış #defne
#defom #deföm
#ömer #omeriplikci
#defneömer #defnetopal
#gemseries #elbarfandom
#elbarkiralikask #arducfanclup #kiralikaskclub
#باریش_اردوچ #الچین_سانگو
#عمرایپلیکچی #دفنه_توپال
#زمان_خوشبختی #عشق_اجاره_اى

Episode68😟
عمر:سینان فکر کن...فکر کن کجا میتونه رفته باشه...؟🤔🙁
سینان:رفته سرکار...آره...احتمال مزخرفیه...تو حتما به این احتمال فکر کردی...😐نکنه یه ساندویچی و لوبیا فروشی بود میرفت اونجا...نرفته باشه؟؟🤔
عمر:نه نمیره...اینجاها رو میشناسم...امکان نداره اونجاها رفته باشه...
سینان:من باز میکنم...
سینان:بیا تو برادر شوکرو...
شوکرو:سلام آقا سینان...
☆∽∽∽🌹∽∽∽☆
@arducbrs 💑 @elcinsangu
#elbar #admer
#Mutlulukzamani
#Mutlulukzamanıfilm
#barisarduc #elcinsangu
#barişarduç #elçinsangu
#kiralikaşk #kiralikask
#barış #defne
#defom #deföm
#ömer #omeriplikci
#defneömer #defnetopal
#gemseries #elbarfandom
#elbarkiralikask #arducfanclup #kiralikaskclub
#باریش_اردوچ #الچین_سانگو
#عمرایپلیکچی #دفنه_توپال
#زمان_خوشبختی #عشق_اجاره_اى

Episode68😐
سینان:ایسو گفت خونه نیس...یعنی دروغ گفت؟😕
عمر:نه ایسو دروغ نمیگه...یعنی هیچوقت نگفته...
سینان:من یه قهوه درست کنم...به خودمون بیایم...
عمر:قهوه نداریم...شوکرو رفت بخره...الان میاد...کجاست یعنی...؟😑🙁سینان ببخشید با مشکلاتی که تو داری منم سرت رو درد آوردم...
سینان:نه چه مشکلی...مشکل ما ساده و حل شدنی نیس...بیخیال😳بهتره دفنه رو پیدا کنیم...
☆∽∽∽🌹∽∽∽☆
@arducbrs 💑 @elcinsangu
#elbar #admer
#Mutlulukzamani
#Mutlulukzamanıfilm
#barisarduc #elcinsangu
#barişarduç #elçinsangu
#kiralikaşk #kiralikask
#barış #defne
#defom #deföm
#ömer #omeriplikci
#defneömer #defnetopal
#gemseries #elbarfandom
#elbarkiralikask #arducfanclup #kiralikaskclub
#باریش_اردوچ #الچین_سانگو
#عمرایپلیکچی #دفنه_توپال
#زمان_خوشبختی #عشق_اجاره_اى

Episode68🙄
سینان:ای وااای...😑
عمر:نظرت چیه؟!!
سینان:والا چی بگم...ناحقم نیس...
عمر:اما سینان من که همه چی رو بهت گفتم...
سینان:گفتی...اما کاش وقتی دفنه هم داشت تماشاش میکرد پیشش بودی...اگه به اون چیزی نگفته باشی میتونه سوتفاهم به وجود بیاد...😕
عمر:دختره هم حق داره...چند هفته است چیزی بهش نگفتم...معلومه براش سوتفاهم درست میشه...
سینان:الان کجاس؟!
عمر:قهر کرد رفت...😞
سینان:به کی رفته یعنی؟!!!نه عزیزم میگی قهر کرد,رفت میگم به کی رفته این رفتارش...😶
[پ ن: تیکه ی خوبی انداخت به عمر😏]
سینان:یه چیزی میخام بگم...
☆∽∽∽🌹∽∽∽☆
@arducbrs 💑 @elcinsangu
#elbar #admer
#Mutlulukzamani
#Mutlulukzamanıfilm
#barisarduc #elcinsangu
#barişarduç #elçinsangu
#kiralikaşk #kiralikask
#barış #defne
#defom #deföm
#ömer #omeriplikci
#defneömer #defnetopal
#gemseries #elbarfandom
#elbarkiralikask #arducfanclup #kiralikaskclub
#باریش_اردوچ #الچین_سانگو
#عمرایپلیکچی #دفنه_توپال
#زمان_خوشبختی #عشق_اجاره_اى

#TugayOren - #SeninDelinim
❌جهت دانلود به کانال تلگرام مراجعه نماید لینک در بیو پیج درج شده است❌
---------------------------------
#GEMTV #gembollywoodchannel #gemarabia #gemaz #gemaz1 #mifamusic #gem #gemmusic #gemturk #turkishmusic #turkmusic #mifatv #Gem_az #Music #muzik #gemgroup #TV24B #GEMOnline #GEMAZ2 #Gemaztv #netdmuzik #Gemseries #Gemteen #Gemkurd #Powerturk #KralPop #Gemgroupnetwork #24b

#TugceTayfur - #Gostermelik
❌جهت دانلود به کانال تلگرام مراجعه نماید لینک در بیو پیج درج شده است❌
---------------------------------
#GEMTV #gembollywoodchannel #gemarabia #gemaz #gemaz1 #mifamusic #gem #gemmusic #gemturk #turkishmusic #turkmusic #mifatv #Gem_az #Music #muzik #gemgroup #TV24B #GEMOnline #GEMAZ2 #Gemaztv #netdmuzik #Gemseries #Gemteen #Gemkurd #Powerturk #KralPop #Gemgroupnetwork #24b

.
پارت پایانی قسمت 63اورجینال

پارتهای قبل و ببینید

#قسمت63اورجینال
❤لایک یادت نره

فایل این قسمت در کانال تلگرام

همین الان تو کانال عضو شووو تمام فایلها سریال اونجاهست ازدستش نده لینک کانال بالای صفحه⏫

#غنچه_زخمي #غنچه_هاي_زخمي #غنچه_های_زخمی #عشق_اجاره_ای #ساغر #سوگل #گونی #کلیپ_غمگین #کلیپ #کلیپ_ترکی #فیلم #فیلم_سریال #فیلم_ترکی #عروس_استانبول #سریال_ترکی #عشق_حرف_حالیش_نمیشه #عکس_نوشته #جمره #جم #gemseries #kirgincicekler #gemseries #ghonchehaye_zakhmi #kiralikask #عشق_اجاره_ای

.
سدالله و سرکان میرن خرید،ایلول داره میاد خونه سوگل که شوهرزهرا هم خودشو میندازه داخل اسلحه میکشه

پارتهای قبل و ببینید

#قسمت63اورجینال
❤لایک یادت نره

فایل این قسمت در کانال تلگرام

همین الان تو کانال عضو شووو تمام فایلها سریال اونجاهست ازدستش نده لینک کانال بالای صفحه⏫

#غنچه_زخمي #غنچه_هاي_زخمي #غنچه_های_زخمی #عشق_اجاره_ای #ساغر #سوگل #گونی #کلیپ_غمگین #کلیپ #کلیپ_ترکی #فیلم #فیلم_سریال #فیلم_ترکی #عروس_استانبول #سریال_ترکی #عشق_حرف_حالیش_نمیشه #عکس_نوشته #جمره #جم #gemseries #kirgincicekler #gemseries #ghonchehaye_zakhmi #kiralikask #عشق_اجاره_ای

ادامه پارت قبل

پارتهای قبل و ببینید

#قسمت63اورجینال
❤لایک یادت نره

فایل این قسمت در کانال تلگرام

همین الان تو کانال عضو شووو تمام فایلها سریال اونجاهست ازدستش نده لینک کانال بالای صفحه⏫

#غنچه_زخمي #غنچه_هاي_زخمي #غنچه_های_زخمی #عشق_اجاره_ای #ساغر #سوگل #گونی #کلیپ_غمگین #کلیپ #کلیپ_ترکی #فیلم #فیلم_سریال #فیلم_ترکی #عروس_استانبول #سریال_ترکی #عشق_حرف_حالیش_نمیشه #عکس_نوشته #جمره #جم #gemseries #kirgincicekler #gemseries #ghonchehaye_zakhmi #kiralikask #عشق_اجاره_ای

.
زهرا و دخترش هم دعوت شدن میرن تولد سوگل،شوهر زهرا داره تعقیبش میکنه

پارتهای قبل و ببینید

#قسمت63اورجینال
❤لایک یادت نره

فایل این قسمت در کانال تلگرام

همین الان تو کانال عضو شووو تمام فایلها سریال اونجاهست ازدستش نده لینک کانال بالای صفحه⏫

#غنچه_زخمي #غنچه_هاي_زخمي #غنچه_های_زخمی #عشق_اجاره_ای #ساغر #سوگل #گونی #کلیپ_غمگین #کلیپ #کلیپ_ترکی #فیلم #فیلم_سریال #فیلم_ترکی #عروس_استانبول #سریال_ترکی #عشق_حرف_حالیش_نمیشه #عکس_نوشته #جمره #جم #gemseries #kirgincicekler #gemseries #ghonchehaye_zakhmi #kiralikask #عشق_اجاره_ای

.
سوگل با باباش میاد خونشون که دخترا سوپرایزش میکنن

پارتهای قبل و ببینید

#قسمت63اورجینال
❤لایک یادت نره

فایل این قسمت در کانال تلگرام

همین الان تو کانال عضو شووو تمام فایلها سریال اونجاهست ازدستش نده لینک کانال بالای صفحه⏫

#غنچه_زخمي #غنچه_هاي_زخمي #غنچه_های_زخمی #عشق_اجاره_ای #ساغر #سوگل #گونی #کلیپ_غمگین #کلیپ #کلیپ_ترکی #فیلم #فیلم_سریال #فیلم_ترکی #عروس_استانبول #سریال_ترکی #عشق_حرف_حالیش_نمیشه #عکس_نوشته #جمره #جم #gemseries #kirgincicekler #gemseries #ghonchehaye_zakhmi #kiralikask #عشق_اجاره_ای

ادامه پارت قبل

پارتهای قبل و ببینید

#قسمت63اورجینال
❤لایک یادت نره

فایل این قسمت در کانال تلگرام

همین الان تو کانال عضو شووو تمام فایلها سریال اونجاهست ازدستش نده لینک کانال بالای صفحه⏫

#غنچه_زخمي #غنچه_هاي_زخمي #غنچه_های_زخمی #عشق_اجاره_ای #ساغر #سوگل #گونی #کلیپ_غمگین #کلیپ #کلیپ_ترکی #فیلم #فیلم_سریال #فیلم_ترکی #عروس_استانبول #سریال_ترکی #عشق_حرف_حالیش_نمیشه #عکس_نوشته #جمره #جم #gemseries #kirgincicekler #gemseries #ghonchehaye_zakhmi #kiralikask #عشق_اجاره_ای

.
جمره و سرکان میرن واسه تولد سوگل هدیه بخرن که اونجا اولین جرقه عشق بینشون به وجود میاد

پارتهای قبل و ببینید

#قسمت63اورجینال
❤لایک یادت نره

فایل این قسمت در کانال تلگرام

همین الان تو کانال عضو شووو تمام فایلها سریال اونجاهست ازدستش نده لینک کانال بالای صفحه⏫

#غنچه_زخمي #غنچه_هاي_زخمي #غنچه_های_زخمی #عشق_اجاره_ای #ساغر #سوگل #گونی #کلیپ_غمگین #کلیپ #کلیپ_ترکی #فیلم #فیلم_سریال #فیلم_ترکی #عروس_استانبول #سریال_ترکی #عشق_حرف_حالیش_نمیشه #عکس_نوشته #جمره #جم #gemseries #kirgincicekler #gemseries #ghonchehaye_zakhmi #kiralikask #عشق_اجاره_ای

ادامه پارت قبل

پارتهای قبل و ببینید

#قسمت63اورجینال
❤لایک یادت نره

فایل این قسمت در کانال تلگرام

همین الان تو کانال عضو شووو تمام فایلها سریال اونجاهست ازدستش نده لینک کانال بالای صفحه⏫

#غنچه_زخمي #غنچه_هاي_زخمي #غنچه_های_زخمی #عشق_اجاره_ای #ساغر #سوگل #گونی #کلیپ_غمگین #کلیپ #کلیپ_ترکی #فیلم #فیلم_سریال #فیلم_ترکی #عروس_استانبول #سریال_ترکی #عشق_حرف_حالیش_نمیشه #عکس_نوشته #جمره #جم #gemseries #kirgincicekler #gemseries #ghonchehaye_zakhmi #kiralikask #عشق_اجاره_ای

. .
دخترا میرن جایی که ایلول گفت عکس ایلول و میبینن کلی ذوق میکنن،سرکان زنگ میزنه به ایلول که باهم جشن بگیرن ولی میگه اول با اتاکان جشن گرفته😒😒
.
پارتهای قبل و ببینید

#قسمت63اورجینال
❤لایک یادت نره

فایل این قسمت در کانال تلگرام

همین الان تو کانال عضو شووو تمام فایلها سریال اونجاهست ازدستش نده لینک کانال بالای صفحه⏫

#غنچه_زخمي #غنچه_هاي_زخمي #غنچه_های_زخمی #عشق_اجاره_ای #ساغر #سوگل #گونی #کلیپ_غمگین #کلیپ #کلیپ_ترکی #فیلم #فیلم_سریال #فیلم_ترکی #عروس_استانبول #سریال_ترکی #عشق_حرف_حالیش_نمیشه #عکس_نوشته #جمره #جم #gemseries #kirgincicekler #gemseries #ghonchehaye_zakhmi #kiralikask #عشق_اجاره_ای

Most Popular Instagram Hashtags