#gapgroup

MOST RECENT

از اول ماه خرداد گروه گپ به همراه مجموعه لاله پارک تبریز در راستای انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اهمیت آب و به مناسبت روز بهره‌وری و مصرف بهینه . همراه با کمپین روز صفر اقدام به جمع آوری باقیمانده آب آشامیدنی فودکورت برای آبیاری فضای سبز مجموعه نموده است .
.
.
.
شما برای کنترل مصرف آب در محل کار و منزل چه ایده هایی دارید؟
.
.
ایده های خود را در لینک زیر با ما در میان بگذارید.
.
.
لینک در بیو...
.
.
#gaphq #gapgroup #gapcampaign #zeroday #lalepark #روزصفر

از اول ماه خرداد گروه گپ به همراه مجموعه لاله پارک تبریز در راستای انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اهمیت آب و به مناسبت روز بهره‌وری و مصرف بهینه . همراه با کمپین روز صفر اقدام به جمع آوری باقیمانده آب آشامیدنی فودکورت برای آبیاری فضای سبز مجموعه نموده است .
.
.
.
شما برای کنترل مصرف آب در محل کار و منزل چه ایده هایی دارید؟
.
.
ایده های خود را در لینک زیر با ما در میان بگذارید.
.
.
لینک در بیو...
.
.
#gaphq #gapgroup #gapcampaign #zeroday #lalepark #روزصفر

از اول ماه خرداد گروه گپ به همراه مجموعه لاله پارک تبریز در راستای انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اهمیت آب و به مناسبت روز بهره‌وری و مصرف بهینه . همراه با کمپین روز صفر اقدام به جمع آوری باقیمانده آب آشامیدنی فودکورت برای آبیاری فضای سبز مجموعه نموده است .
.
.
.
شما برای کنترل مصرف آب در محل کار و منزل چه ایده هایی دارید؟
.
.
ایده های خود را در لینک زیر با ما در میان بگذارید.
.
.
لینک در بیو...
.
.
#gaphq #gapgroup #gapcampaign #zeroday #lalepark #روزصفر

از اول ماه خرداد گروه گپ به همراه مجموعه لاله پارک تبریز در راستای انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اهمیت آب و به مناسبت روز بهره‌وری و مصرف بهینه . همراه با کمپین روز صفر اقدام به جمع آوری باقیمانده آب آشامیدنی فودکورت برای آبیاری فضای سبز مجموعه نموده است .
.
.
.
شما برای کنترل مصرف آب در محل کار و منزل چه ایده هایی دارید؟
.
.
ایده های خود را در لینک زیر با ما در میان بگذارید.
.
@zeroday2018
http://gaphq.com/campaign/wtr01/
#gaphq #gapgroup #gapcampaign #zeroday #lalepark #روزصفر

از اول ماه خرداد گروه گپ به همراه مجموعه لاله پارک تبریز در راستای انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اهمیت آب و به مناسبت روز بهره‌وری و مصرف بهینه . همراه با کمپین روز صفر اقدام به جمع آوری باقیمانده آب آشامیدنی فودکورت برای آبیاری فضای سبز مجموعه نموده است .
.
.
.
شما برای کنترل مصرف آب در محل کار و منزل چه ایده هایی دارید؟
.
.
ایده های خود را در لینک زیر با ما در میان بگذارید.
.
@zeroday2018
http://gaphq.com/campaign/wtr01/
#gaphq #gapgroup #gapcampaign #zeroday #lalepark #روزصفر

از اول ماه خرداد گروه گپ به همراه مجموعه لاله پارک تبریز در راستای انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اهمیت آب و به مناسبت روز بهره‌وری و مصرف بهینه . همراه با کمپین روز صفر اقدام به جمع آوری باقیمانده آب آشامیدنی فودکورت برای آبیاری فضای سبز مجموعه نموده است .
.
.
.
شما برای کنترل مصرف آب در محل کار و منزل چه ایده هایی دارید؟
.
.
ایده های خود را در لینک زیر با ما در میان بگذارید.
.
http://gaphq.com/campaign/wtr01/
#gaphq #gapgroup #gapcampaign #zeroday #روزصفر

از اول ماه خرداد گروه گپ به همراه مجموعه لاله پارک تبریز در راستای انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اهمیت آب و به مناسبت روز بهره‌وری و مصرف بهینه . همراه با کمپین روز صفر اقدام به جمع آوری باقیمانده آب آشامیدنی فودکورت برای آبیاری فضای سبز مجموعه نموده است .
.
.
.
شما برای کنترل مصرف آب در محل کار و منزل چه ایده هایی دارید؟
.
.
ایده های خود را در لینک زیر با ما در میان بگذارید.
.
@zeroday2018
http://gaphq.com/campaign/wtr01/
#gaphq #gapgroup #gapcampaign #zeroday #lalepark #روزصفر

از اول ماه خرداد گروه گپ به همراه مجموعه لاله پارک تبریز در راستای انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه اهمیت آب و به مناسبت روز بهره‌وری و مصرف بهینه . همراه با کمپین روز صفر اقدام به جمع آوری باقیمانده آب آشامیدنی فودکورت برای آبیاری فضای سبز مجموعه نموده است .
.
.
.
شما برای کنترل مصرف آب در محل کار و منزل چه ایده هایی دارید؟
.
.
ایده های خود را در لینک زیر با ما در میان بگذارید.
.
http://gaphq.com/campaign/wtr01/
#gaphq #gapgroup #gapcampaign #zeroday #روزصفر

هجدهمین جلسه ی نشست صبح های خلاق تبریز با سخنرانی "استاد سهراب مرزبان " با عنوان تعهد برگزار شد.

The eighteenth meeting of the Creative Morning Meeting of Tabriz was held with the lecture "Master Sohrab Marzban" under the title of Commitment.

#Creative_mornings #creativemornings #creativemorning #tabriz #commitment #cmtbz #gapgroup

هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های کریتیو‌ مرنینگز تبریز، با عنوان «تعهد» و سخنرانی «استاد سهراب مرزبان»؛ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل سالن همایش‌های مجتمع تجاری تفریحی لاله‌پارک برگزار شد.
شور و اشتیاق افراد و حضور به مقع شرکت‌کنندگان مانند گذشته از زیبایی‌های این رویداد بود.
در ابتدا فاطمه‌زهرا الموسوی ضمن تبریک سال ۹۷ و خیر مقدم به حاضرین به معرفی هجدهمین سخنران کریتیو مورنینگز تبریز پرداخت و سپس استاد سهراب مرزبان به مدت ۴۵ دقیقه در مورد تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود سخنرانی کرد.
.
.
GapHQ.com
.
.
#gapgroup #creativemornings #cmtbz
#کریتیومورنینگز #تبریز #صبح_خلاق

هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های کریتیو‌ مرنینگز تبریز، با عنوان «تعهد» و سخنرانی «استاد سهراب مرزبان»؛ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل سالن همایش‌های مجتمع تجاری تفریحی لاله‌پارک برگزار شد.
شور و اشتیاق افراد و حضور به مقع شرکت‌کنندگان مانند گذشته از زیبایی‌های این رویداد بود.
در ابتدا فاطمه‌زهرا الموسوی ضمن تبریک سال ۹۷ و خیر مقدم به حاضرین به معرفی هجدهمین سخنران کریتیو مورنینگز تبریز پرداخت و سپس استاد سهراب مرزبان به مدت ۴۵ دقیقه در مورد تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود سخنرانی کرد.
.
.
GapHQ.com
.
.
#gapgroup #creativemornings #cmtbz
#کریتیومورنینگز #تبریز #صبح_خلاق

هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های کریتیو‌ مرنینگز تبریز، با عنوان «تعهد» و سخنرانی «استاد سهراب مرزبان»؛ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل سالن همایش‌های مجتمع تجاری تفریحی لاله‌پارک برگزار شد.
شور و اشتیاق افراد و حضور به مقع شرکت‌کنندگان مانند گذشته از زیبایی‌های این رویداد بود.
در ابتدا فاطمه‌زهرا الموسوی ضمن تبریک سال ۹۷ و خیر مقدم به حاضرین به معرفی هجدهمین سخنران کریتیو مورنینگز تبریز پرداخت و سپس استاد سهراب مرزبان به مدت ۴۵ دقیقه در مورد تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود سخنرانی کرد.
.
.
GapHQ.com
.
.
#gapgroup #creativemornings #cmtbz
#کریتیومورنینگز #تبریز #صبح_خلاق

.#گپ #گپ_گرافیک #گروه_گپ #تبریز #نشست #همایش #سخنرانی #گرافیک #تبلیغات
#graphic #gap #gapgraphic #gapgroup #tabriz #speaker
@gapgraphic @sohrab.marzban208
.
⁠⁣🎙️ با سخنران صدو پنجمین نشست گپ‌گرافیک تبریز بیشتر آشنا شویم:
.
سهراب مرزبان، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای تزئینی و عضو انجمن طراحان گرافیک ایران، عضو انجمن بین المللی تبلیغات، عضو انجمن هنرمندان جنوب شرق آسیا، عضو افتخاری انجمن طراحان گرافیک مالزی و مدرس دانشگاه در ایران و مالزی سخنران اولین جلسه از سری جلسات گپ گرافیک در سال جدید خواهند بود‌
.
⁣🎙️اطلاعات بیشتر درباره‌ی سخنران:
⁣http://gapgraphic.com/profile/sohrab-marzban/
.
⁣🔖درباره‌ی نشست:
⁣http://gapgraphic.com/talks/105/
.
بازتاب ؛ @gapgraphic

⁠⁣🎙️ با سخنران صدو پنجمین نشست گپ‌گرافیک تبریز بیشتر آشنا شویم:
.
.
سهراب مرزبان، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای تزئینی و عضو انجمن طراحان گرافیک ایران، عضو انجمن بین المللی تبلیغات، عضو انجمن هنرمندان جنوب شرق آسیا، عضو افتخاری انجمن طراحان گرافیک مالزی و مدرس دانشگاه در ایران و مالزی سخنران اولین جلسه از سری جلسات گپ گرافیک در سال جدید خواهند بود‌
.
⁣🎙️اطلاعات بیشتر درباره‌ی سخنران:
⁣http://gapgraphic.com/profile/sohrab-marzban/
.
.
⁣🔖درباره‌ی نشست:
⁣http://gapgraphic.com/talks/105/
.
.#گپ #گپ_گرافیک #گروه_گپ #تبریز #نشست #همایش #سخنرانی #گرافیک #تبلیغات
#graphic #gap #gapgraphic #gapgroup #tabriz #speaker

#گروه_گپ #گپ #گپ_گرافیک #روز_جهانی_گرافیک #گرافیک #دیزاین #روز_جهانی_دیزاین
#gap #gapgraphic #gapgroup #tabriz #graphic #design #graghicdesign
@gapgraphic @gap.group
.
⁠⁣⁠⁣🌕 ⁣تم اردیبهشت ماه گپ گرافیک درسال ۹۷ «آشنایی با سبک‌ها و هنرمندان» است.
از آنجایی که گرافیک در ایران هنری نوظهور است و فعالیت این رشته هنری به مفهوم امروزی آن به تاریخ معاصر ما باز‌می‌گردد لزوم آشنایی با سبک‌های گوناگون و هنرمندان صاحب‌نام عرصه گرافیک برای تمام فعالان و علاقمندان غیر قابل انکار است.
چنانچه با سبک‌های هنری و هنرمندان هر یک از آنان آشنا شده باشیم می‌توان به رموز موفقیت آنان پی برده و این موضوع می‌تواند تأثیر بسزایی در خلاقیت و خلق ایده‌هایی نو و پیشبرد موفقیت‌های کاری ما داشته باشد. ⁣در ماه اردیبهشت قصد داریم با یکی از این هنرمندان و سبک کاری ایشان آشنا شده و از تجربیاتشان در کار خود بهره جوییم.
منتظر یادداشت‌ها، مقالات و ترجمه‌های شما در رابطه با هر یک از هنرمندان و سبک‌های هنری گرافیک هستیم.

⁣📢 همچنین گروه گپ گرافیک ضمن تبریک روز جهانی گرافیک از علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا آثار خود را برای شرکت در نمایشگاه آنلاین هفته گرافیک به ادمین تلگرام( @HiGapHQ ) ارسال نمایند. .
.
⁣💛⁣با تشکر از مینا نسلیانی برای طراحی پوستر این ماه گپ گرافیک و سپاس ویژه از مجتمع تجاری تفریحی لاله‌پارک و هتل کایا لاله پارک که به عنوان حامی مالی این ماه در کنار گپ گرافیک تبریز خواهند بود .
.
بازتاب : @gapgraphic

⁠⁣⁠⁣🌕 ⁣تم اردیبهشت ماه گپ گرافیک درسال ۹۷ «آشنایی با سبک‌ها و هنرمندان» است.
از آنجایی که گرافیک در ایران هنری نوظهور است و فعالیت این رشته هنری به مفهوم امروزی آن به تاریخ معاصر ما باز‌می‌گردد لزوم آشنایی با سبک‌های گوناگون و هنرمندان صاحب‌نام عرصه گرافیک برای تمام فعالان و علاقمندان غیر قابل انکار است.
چنانچه با سبک‌های هنری و هنرمندان هر یک از آنان آشنا شده باشیم می‌توان به رموز موفقیت آنان پی برده و این موضوع می‌تواند تأثیر بسزایی در خلاقیت و خلق ایده‌هایی نو و پیشبرد موفقیت‌های کاری ما داشته باشد. ⁣در ماه اردیبهشت قصد داریم با یکی از این هنرمندان و سبک کاری ایشان آشنا شده و از تجربیاتشان در کار خود بهره جوییم.
منتظر یادداشت‌ها، مقالات و ترجمه‌های شما در رابطه با هر یک از هنرمندان و سبک‌های هنری گرافیک هستیم.

⁣📢 همچنین گروه گپ گرافیک ضمن تبریک روز جهانی گرافیک از علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا آثار خود را برای شرکت در نمایشگاه آنلاین هفته گرافیک به ادمین تلگرام( @HiGapHQ ) ارسال نمایند. .
.
⁣💛⁣با تشکر از مینا نسلیانی برای طراحی پوستر این ماه گپ گرافیک و سپاس ویژه از مجتمع تجاری تفریحی لاله‌پارک، هتل کایا لاله پارک و استدیو تبلیغاتی بعد گرافیک که به عنوان حامی مالی این ماه در کنار گپ گرافیک تبریز خواهند بود. .
.
#گروه_گپ #گپ #گپ_گرافیک #روز_جهانی_گرافیک #روز_جهانی_دیزاین #گرافیک #دیزاین
#gap #gapgraphic #gapgroup #tabriz #graphic #design #graghicdesign

One week ago today, and the 77 Truck was thundering around Brands Hatch for the opening round of the Pickup Truck Racing Championship. We are already getting withdrawal symptoms, and are sat chomping at the bit for our first visit to Croft in under two weeks time... #pickuptruckracing #pickuptruck #racing #motorsport #brandshatch #croftcircuit #croft #nextround #gapgroup #gapplanthire

A little later than planned due to the work we have been putting in, but we were finally pleased to unveil the 2018 #77 Coliza Motorsport Pickup in association with GAP Hire Solutions - at Rounds 1 & 2 at Brands Hatch last weekend.

A big big thankyou to all of our sponsors this year, and also a big thankyou to Dave Longhurst at DLRD and Paul at @exonraceengines for the continued support.
Gap Group Hire Solutions
Premier Mastic Asphalt
ACE General Engineering Cornwall Ltd
Jose & Blackler Ltd
JH Lidstone (Plastering) Ltd
Red Survey Ltd
SE Smith & Son
Chris Land Construction & Civil Engineering Ltd
The Chocolate Pizza Company

And finally a special thankyou to both Neil for the spray work, and Linden at Designed 2 Create Ltd for making the truck look as good as it does!! #pickuptruckracing #pickuptruck #racing #motorsport #brandshatch #gap #gapgroup #gapplanthire #sponsor #letsgo #exonpowered #dlrd #exonraceengines

Most Popular Instagram Hashtags