#gadrihum

MOST RECENT

Imam Ali'nin Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından ilk Halife ilan edildiği gadr-i hum bayramımız kutlu olsun. #gadrihum #imamali #halife #ehlibeyt #islam #zűlfikar

Kazanlar kurulur ateşler yakılır 13 saat dualar eşliğinde yapılan hirsi yemeğimiz herkese aş olsun.. Allah kabul etsin 🙏
- ALLAH KABBEL MIN SHAYBIN IL HAYR #🙏 #❤️ #arapalevi#gadrihum#bayramı#allahkabuletsin🙏#adana#arapkızı

(280) 30.04.2017 -
Gadir-i Hum 'da (Arapça غدیر الخم "Hum Gölcüğü") Cenabı Peygamber Efendimiz (sav) ,benden sonraki hidayet imamınız Hz. Ali (as) 'dir diye ilan etmiştir. (Kameri Zilhicce 18)
Prof.Dr. Haydar Baş
#profdrhaydarbas #haydarbas #haydarbaş #profdrhaydarbaş #baştürk #basturk #hoca #haydarhoca #üstad #islam #turk #türk #türkiye #insan #ehlibeyt #müslüman #ne_dese_begenirsin #nedesebegenirsin #allah #ehlibeytt #ahlulbayt #hzmuhammed #hzali #gadrihum #gadirihum #gadrihumbayrami #gadirihumbayramı

Bugün Veda Haccı dönüşünde Gadr-i Hum da Hz. Peygamber efendimizin "Ey Peygamber, Rabbi’nden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, O’nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır" ayeti emrince Hz. Ali'nin imametini ilan ettiği gündür.
Allah-u Teâlâ bu ayetle, Resûlullah’ın (s.a.a), Hz. Ali (a.s)’ı imam olarak halka tanıtmasını ve velayet hakkında nazil olanı, onlara tebliğ etmesini emretti ve ona itaat etmeyi herkese farz kıldı. Bu olay Zilhiccenin 18. Günü vuku buldu.

Bugün en güzel bayramdır... #HzMuhammed sav
#imamAli kv
#GadriHum
#ehlibeytsevgisi
#bayram
#islam
#ehlibeyt
#12imam

Velayetin Şahı İmam Ali bugün Hz peygamber efendimiz (sav) den sonra gelen halifedir.. Bu günü ve İmam Ali'nin velayetini yalanlayan yezid soylarına lanet olsun!
Tüm Ehlibeyt sevenlerinin Gadr-i Hum bayramı mübarek olsun..
Ali sevilmez mi Hey Hey deli misin sen!! #imamali #sahimerdan #gadrihum #velayetinnuru

Yüzlerce yıl önce Gadrihum denilen yerde, bugün ;
"Resulullah (s.a.v) Hz. Ali'nin elini tutup her ikisinin koltuk altları görülecek kadar kolunu yukarıya kaldırdı. Herkes onu görüp tanıdı; sonra şöyle buyurdu:
Ey İnsanlar! Müminlerin kendilerinden, onlara daha evla kimdir?
Halk: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
Resulullah: Allah-u Teâlâ benim mevlamdır, ben de mü’minlerin mevlasıyım; ben onlara kendilerinden daha evlayım. Öyleyse ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.
Resulullah bu cümleyi üç defa tekrarladı. (Hanbelî’lerin imamı Ahmed b. Hanbel’e göre, dört defa tekrarlamıştır.) Daha sonra şöyle buyurdular:
Allah’ım, onunla dost olana dost, ona düşman olana düşman ol; onu seveni sev, ona buğzedene buğzet; ona yardım edene yardım et, ondan yardımını esirgeyenden yardımını esirge; o nereye dönerse hakkı onunla döndür. Biliniz ki, bu sözleri hazır olanlar hazır olmayanlara bildirmelidirler.
Halk henüz dağılmadan Allah-u Teâlâ şu ayeti indirdi: Bu gün dininizi kemale erdirdim, nimetimi size tamamladım ve din olarak İslam’ı size beğendim.
Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: Allah-u Ekber! Din kemale erdi, nimet tamamlandı, Allah benim risaletime ve benden sonra Ali’nin velayetine razı oldu.
Daha sonra orada bulunan insanlar Hz. Ali (a.s)’ı tebrik etmeye ve kutlamaya başladılar. Ebu Bekir ve Ömer, Hz. Ali (a.s)’ı ilk kutlayan kimselerdendirler. Onlardan her biri; Bu makam sana kutlu olsun ey Ebu Talibin oğlu! Sen, her mü’min erkek ve kadının mevlası oldun diyorlardı."
Dinimizin kemale erdiği, Hz.Ali efendimizin Halifemiz seçildiği günümüz yani Gadrihum Bayramımız kutlu olsun. Allah, Peygamberimizin (sav) Hz.Ali'nin, Ehl-i Beyt'in ve Haydar hocamızın babamızın, yolundan ayırmasın. #Gadrihum #HzAli #HzMuhammed #Bayram #Müslüman #Muslim #HaydarBaş #Baba #Peygamberimiz #Mekke #Hac #Halife #icmalgenclik #İcmalGenci #Türkiye #UyanTürkiye #İlkhalifemizAlidir

#Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Ümmetimin en faziletli #bayram'ı, #GadriHum günüdür. Gadir öyle bir gündür ki onda zikri #Yüce #Allah Bana, #kardeşim Ali b. Ebi Talib'i, ümmetim için Benden sonra kendisiyle #doğru yolu bulacakları bir nişane alem olarak belirlememi emretmiştir; bu öyle bir gündür ki onda Allah, dini kemale erdirdi ve #ümmet'im için o günde nimeti tamamladı ve artık #İslam'ın onların dini olmasına rıza gösterdi." Sonra şöyle devam etti: "Ey insanlar topluluğu, şüphesiz #Ali Bendendir. Ben de Ali'den; #O, #Benim tıynetimdem yaratılmıştır. O, Benden sonra #halk ın #imam ıdır; Benim #sünnet imden ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklayacaktır; O, mü'minlerin emiri, yüzü akların #önder i, mü'minlerin reisi, vasilerin en iyisi, dünya kadınlarının efendisinin (#hzfatıma) kocası ve hidayet imamlarının #baba sıdır. #Kim, Ali'ye #muhabbet beslerse, Ben de ona muhabbet beslerim ve kim, Ali'ye buğzederse Ben de ona buğzederim; kim, Ali'yle kendi arasında #bağ kurarsa, Ben de onunla bağ kurarım ve kim, Ali ile ilişkisini keserse, Ben de onunla ilişkimi keserim. Kim, Ali'ye #cefa ederse, Ben de ona cefa ederim; kim, Ali'yi severse, Ben de onu severim ve kim Ali'ye #düşman olursa, Ben de ona düşman olurum..." #Kaynak: #İmamAli / Prof. Dr. #HaydarBAŞ

Yazının tamamını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.
http://www.btpadalar.com/?artikel,101/gadri-hum-gercegi-ve-prof-dr-haydar-bas/turgay-tasin
#profesör #doktor #haydar #baş #yeni #mesaj #bağımsız #türkiye #partisi #btp #adalar #teşkilat #web #site #köşe #yazı #turgay #taşın #gadrihum #hutbe #velayet #imamet #şahımerdan #ali #ehlibeyt #ahalalbayt #köşe #yazı

Çok şükür emaneti yerine teslim etme şerefine nail olduk.
#imamali #gadrihum #ehlibeyt

#Bugün #Zilhicce ayının 18. günü idi. Yani #GadriHum bayramı. Tüm mü'minlerin #bayram#mübarek olsun. Bugün #oruç tutmak 60 yıl kefaret orucuyla eş değerdi. Günü oruçlu geçirenlere ne #mutlu #Allah kabul etsin.
#insangönüldür

Most Popular Instagram Hashtags