#günümüzde

4267 posts

TOP POSTS

Görümcecikle 😍 #Pazar #günümüzde Yaman kayınvalideye biz #tatlı yemeye 😋

Peygamberimizin amcası Hz. Abbas’ın oğlu Hz. Abdullah ilim deryası idi. Ona “Bu ilmi nasıl elde ettin?” diye sormuşlardı. “Daima soran dil, düşünen kalp ile…” diye cevap vermişti.
Gerçekten de soru sormak ilmin anahtarıdır; ancak kendisine sorulan soruya yerli yerince, tam ve dosdoğru cevap vermek de bir âlim için büyük bir sorumluluktur. Çünkü bazen sorular maksatlıdır, tuzak gibidir; bazen de cahil biri tarafından sorulmuştur; iyice izah edilmezse muhatab maksadı tam anlayamaz. İşte bu gibi durumlarda sorulara ferasetle cevap verilmezse, yüklenilen vebal kişiyi dünya ve ahirette sıkıntılı bir duruma düşürür.
Buna en güzel örnek, “Bir mürşide bağlanmak şart mı?” sorusudur… Günümüzde çok yaygın bir şekilde tartışılan ve hatta aynı ailenin fertleri arasında dahi fikir ayrılıklarına sebep olan bir mevzudur bu…
Bu soruyu internet arama motoruna yazıp arasanız fetva sayfalarında, forumlarda ve benzeri birçok sitelerde, bir sürü farklı cevapla karşılaşırsınız. Ne yazık ki bu cevapların pek azı yerli yerince, tam ve dosdoğru olma şartlarını taşıyor. Mesela bakıyoruz bazı kişiler, “Şart değildir…” deyip, kestirip atıyor.
Belki bu cevap tamamen yalan değil, ama “eksik” olduğu bir nevi yanlış. Eksik; çünkü içinde bulunduğumuz şartlarda birçok kişi dinini bilmiyor, dinini yaşamak için elverişli bir çevreye sahip değil. Halbuki bir Müslümanın ya dinini bilmesi veya sorup öğrenebileceği bir âlimi rehber edinmesi lazım. İnsanın bir rehbere bağlanmasında sevgi ve saygı duyguları mühim bir tesir yaptığı için bir tasavvuf büyüğüne bağlanmak, çoğu kişinin dinini öğrenmesi ve yaşaması için en uygun zemini oluşturacak... Hepimiz biliyoruz ki, ülkemizde tasavvuf cemaatleri, neredeyse dinin köklerinin kurutulmak istendiği bir çağda insanlar için tutunacak yegâne kulp oldu. Belki birçok kişi, tasavvufun yüksek maksatlarına ulaşacak olmasa da, en azından beş vakit namazını kılsın, zaman zaman sohbet dinlesin, kulağına Allah kelamı girsin diye tasavvuf yoluna kabul edildi. Böyle durumlarda olan kişilere “Şart değil,” demek eksik ve hatalı bir cevaptır. ⤵⤵⤵

#Günümüzde Artık Herşey Karşılıklı...Arayanı Ararlar,Soranı Sorarlar,Unutanı Unuturlar#Çekim Fatih Özkan#😎

MOST RECENT

Most Popular Instagram Hashtags