#fylkesmann

MOST RECENT

🌟BERLIN 2019, vi er 1 av 3 bedrifter i Rogaland som får bli med på en fagdag i Berlin som selvsagt Inkl. Besøk på IGW 2019.
Spent på hvilke andre bedrifter som blir med fra Rogaland og andre fylker. Takk for invitasjon, 🍫
#fylkesmann #bedrift #rogaland #nettverksbygging #samarbeid #lysefjordensjokolade #Berlin #chocolate #norge #norway #grĂźnder

Idag var tiden for beredskapsmøtet i Løten, med fylkesmannen som åpning 👏😊 Løten Røde Kors var godt i lyset idag, så stolt av å være en del av det her!
#løtenrødekors #løtenrødekorshjelpekorps #rødekors #beredeskap #løten #løtenkommune #fylkesmann #ordfører

Fylkesmannsboligen, Trondheim kommune. Bilder tatt 2004. Stod ferdig i 1915 som embetsbolig for stiftamtmannen i Trondhjem. Arkitekt Olaf Nordhagen. Avløste Stiftsgürden, som var blitt gjort til fast residens for kongen. Bygningen var deretter i bruk som bolig og kontor for fylkesmannen i Sør-Trøndelag til 1950. Deretter har huset vÌrt benyttet av forskjellige offentlige institusjoner samt Heimevernet. Fra 1995 eiet av Universitetet i Trondheim ved Vitenskapsmuseet og brukt som kontorlokaler for Artsdatabanken. Etter oppussing ble bygget i 2016 tatt i bruk som administrasjons- og møtesenter for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. [Kilde: Store norske leksikon]
https://www.facebook.com/dknvs/
#Norge #Norway #Uttrøndelag #Trondheim #FylkesmannsboligeniTrondheim #Fylkesmannsboligen #Fylkesmannsbolig #Fylkesmannsgürden #fylkesmannsgürd #fylkesmann #fylkesmannen #ArkitektOlafNordhagen #OlafNordhagen #DetKongeligeNorskeVidenskabersSelskab #DKNVS #Norskeherskapshus #herskapshus #herskapelig #villa #byvilla #residentialarchitecture #embetsbolig

Eggeli, Steinkjer kommune. Bilde tatt sommer 2004. Var fylkesmannsbolig i Nord-Trøndelag i perioden 1919 til 1986. Eggeli er i dag en del av Egge museum. Lokalisert i Eggelia. Tegnet i 1917 av arkitekt Axel Guldahl, og oppført i 1919. Gürden fungerte som bolig for fylkesmannen fram til 1. februar 1986. Da tok Steinkjer museum over Eggeli, som ble üpnet for publikum den 31. mai 1986. Eggeli rommer i dag Stiftelsen Egge museums administrasjon. I tillegg inneholder den magasin, utstillings-, selskaps- og møtelokaler. Bygningen ble renovert büde utvendig og innvendig i 2007. Arkitektonisk er Eggeli en stor panelkledt trebygning fra den klassisistiske perioden i første delen av 1900-tallet. Boligen er bygd i to etasjer. Første etasje besto av kjøkken, stuer og kontor. Andre etasje inneholdt en stor festsal og soverom. Den har en stram, symmetrisk og logisk fasadeutforming. Eggeli inneholdt büde bolig og kontor for fylkesmannen fram til februar 1945. [Kilde: Steinkjerleksikonet]
https://www.facebook.com/Egge-Museum-130570363697018/
@eggemuseum #Norge #Norway #Inntrøndelag #Steinkjer #Eggeli #fylkesmannen #fylkesmann #fylkesmannsbolig #fylkesmannsboligen #fylkesmannsgürden #fylkesmannsgürd #EggeMuseum #AxelGuldahl #arkitektAxelGuldahl #embetsbolig #Norskeherskapshus #herskapshus #herskapelig #residentialarchitecture

Eggeli, Steinkjer kommune. Bilde tatt høsten 1996. Var fylkesmannsbolig i Nord-Trøndelag i perioden 1919 til 1986. Eggeli er i dag en del av Egge museum. Lokalisert i Eggelia. Tegnet i 1917 av arkitekt Axel Guldahl, og oppført i 1919. Gürden fungerte som bolig for fylkesmannen fram til 1. februar 1986. Da tok Steinkjer museum over Eggeli, som ble üpnet for publikum den 31. mai 1986. Eggeli rommer i dag Stiftelsen Egge museums administrasjon. I tillegg inneholder den magasin, utstillings-, selskaps- og møtelokaler. Bygningen ble renovert büde utvendig og innvendig i 2007. Arkitektonisk er Eggeli en stor panelkledt trebygning fra den klassisistiske perioden i første delen av 1900-tallet. Boligen er bygd i to etasjer. Første etasje besto av kjøkken, stuer og kontor. Andre etasje inneholdt en stor festsal og soverom. Den har en stram, symmetrisk og logisk fasadeutforming. Eggeli inneholdt büde bolig og kontor for fylkesmannen fram til februar 1945. [Kilde: Steinkjerleksikonet]
https://www.facebook.com/Egge-Museum-130570363697018/
@eggemuseum #Norge #Norway #Inntrøndelag #Steinkjer #Eggeli #fylkesmannen #fylkesmann #fylkesmannsbolig #fylkesmannsboligen #fylkesmannsgürden #fylkesmannsgürd #EggeMuseum #AxelGuldahl #arkitektAxelGuldahl #embetsbolig #Norskeherskapshus #herskapshus #herskapelig #residentialarchitecture

Eggeli, Steinkjer kommune. Bilde tatt vinteren 1995. Var fylkesmannsbolig i Nord-Trøndelag i perioden 1919 til 1986. Eggeli er i dag en del av Egge museum. Lokalisert i Eggelia. Tegnet i 1917 av arkitekt Axel Guldahl, og oppført i 1919. Gürden fungerte som bolig for fylkesmannen fram til 1. februar 1986. Da tok Steinkjer museum over Eggeli, som ble üpnet for publikum den 31. mai 1986. Eggeli rommer i dag Stiftelsen Egge museums administrasjon. I tillegg inneholder den magasin, utstillings-, selskaps- og møtelokaler. Bygningen ble renovert büde utvendig og innvendig i 2007. Arkitektonisk er Eggeli en stor panelkledt trebygning fra den klassisistiske perioden i første delen av 1900-tallet. Boligen er bygd i to etasjer. Første etasje besto av kjøkken, stuer og kontor. Andre etasje inneholdt en stor festsal og soverom. Den har en stram, symmetrisk og logisk fasadeutforming. Eggeli inneholdt büde bolig og kontor for fylkesmannen fram til februar 1945. [Kilde: Steinkjerleksikonet]
https://www.facebook.com/Egge-Museum-130570363697018/
@eggemuseum #Norge #Norway #Inntrøndelag #Steinkjer #Eggeli #fylkesmannen #fylkesmann #fylkesmannsbolig #fylkesmannsboligen #fylkesmannsgürden #fylkesmannsgürd #EggeMuseum #AxelGuldahl #arkitektAxelGuldahl #embetsbolig #Norskeherskapshus #herskapshus #herskapelig #residentialarchitecture

Tommel opp for de flinke medarbeiderne våre i Kristiansand som besto Farlig avfall-aksjonen med glans 👍 Av over 40 anlegg sa fylkesmannen at det var det beste anlegget de hadde sett 🙌♻️ #samfunnetsbestevalg #nullavvik #farligavfallaksjonen2018 #miljødirektoratet #fylkesmann #fylkesmanneniaustogvestagder #farligavfall #farligavfallsmottak

I mai 2016 møtte representanter fra fylkesmannsembetene og Helsetilsynet med ansvar for barnevernomrüdet opp til første bolk i Kurs i tilsynssamtaler med barn og unge i Stavanger.
Kursdeltagerne flikk innblikk i hvordan ny kunnskap om hjernens oppbygning og fungering pĂĽvirker fagfeltet barnevern generelt og tilsynssamtaler med barn spesielt.

Men det nytter ikke bare ü høre pü foredrag dersom en skal endre sin egen innlÌrt praksis. Derfor ble kursdeltagerne raskt satt til ü øve seg pü samtaler.
Les om Helsetilsynets oppgaver innenfor barnevern:
https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Barnevern/?id=15873

#barnevern #tilsynssamtale #kurs #fylkesmann #Helsetilsynet #barn #unge #praksis

Barns egne meninger og opplevelser om barnevernet er viktig

Barn og unge med hjelpetiltak i VÌrnesregionen og i alderen 10-20 ür, vil i disse dager fü en invitasjon om ü delta i en nettbasert spørreundersøkelse om hvordan de opplever kontakten med barneverntjenesten, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Barn-og-foreldre/Barnevern/Barns-meninger-om-barnevernet/

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Klage-og-klagebehandling-pa-barnevernomradet/

#barn #ungdom #barnevern #tilsyn #fylkesmann

Holder en knapp pü Ruben som ny fylkesmann. #Ruben #fylkesmann #jobbsøkerlivet

Omsorgslønn

https://www.youtube.com/watch?v=QMC30Cjk7ds&t=2s

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/Rett-til-omsorgslonn/

#omsorgslønn, #rettigheter, #klage, #omsorgsarbeid, #kommune, #fylkesmann, #avlastningstiltak, #omsorgsmottaker, #omsorgsgiver, #inntektstap, #lavinntekt,

Rett til ĂĽ se hva som stĂĽr i pasientjournalen din

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/Rett-til-journalinnsyn/

#pasientjournal #innsyn #rettigheter #klage #klagemuligheter #fylkesmann #Helsetilsynet #Statenshelsetilsyn

Helsetilsynet kan omgjøre fylkesmannens avgjørelse i barnevernssaken

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Klage-og-klagebehandling-pa-barnevernomradet/Klageretten--hva-du-kan-klage-pa-og-hvordan-du-kan-klage/#omgjoering

#barnevernssaken, #barnevern, #Helsetilsynet, #Statens helsetilsyn, #rettigheter, #klagemuligheter, #fylkesmann, #avgjørelse, #klagesak, #barn, #unge,

Most Popular Instagram Hashtags