[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#fylkesmann

MOST RECENT

I mai 2016 møtte representanter fra fylkesmannsembetene og Helsetilsynet med ansvar for barnevernområdet opp til første bolk i «Kurs i tilsynssamtaler med barn og unge» i Stavanger.
Kursdeltagerne flikk innblikk i hvordan ny kunnskap om hjernens oppbygning og fungering påvirker fagfeltet barnevern generelt og tilsynssamtaler med barn spesielt.

Men det nytter ikke bare å høre på foredrag dersom en skal endre sin egen innlært praksis. Derfor ble kursdeltagerne raskt satt til å øve seg på samtaler.
Les om Helsetilsynets oppgaver innenfor barnevern:
https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Barnevern/?id=15873

#barnevern #tilsynssamtale #kurs #fylkesmann #Helsetilsynet #barn #unge #praksis

Barns egne meninger og opplevelser om barnevernet er viktig

Barn og unge med hjelpetiltak i Værnesregionen og i alderen 10-20 år, vil i disse dager få en invitasjon om å delta i en nettbasert spørreundersøkelse om hvordan de opplever kontakten med barneverntjenesten, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Barn-og-foreldre/Barnevern/Barns-meninger-om-barnevernet/

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Klage-og-klagebehandling-pa-barnevernomradet/

#barn #ungdom #barnevern #tilsyn #fylkesmann

Holder en knapp på Ruben som ny fylkesmann. #Ruben #fylkesmann #jobbsøkerlivet

Omsorgslønn

https://www.youtube.com/watch?v=QMC30Cjk7ds&t=2s

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/Rett-til-omsorgslonn/

#omsorgslønn, #rettigheter, #klage, #omsorgsarbeid, #kommune, #fylkesmann, #avlastningstiltak, #omsorgsmottaker, #omsorgsgiver, #inntektstap, #lavinntekt,

Rett til å se hva som står i pasientjournalen din

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/Rett-til-journalinnsyn/

#pasientjournal #innsyn #rettigheter #klage #klagemuligheter #fylkesmann #Helsetilsynet #Statenshelsetilsyn

Helsetilsynet kan omgjøre fylkesmannens avgjørelse i barnevernssaken

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Klage-og-klagebehandling-pa-barnevernomradet/Klageretten--hva-du-kan-klage-pa-og-hvordan-du-kan-klage/#omgjoering

#barnevernssaken, #barnevern, #Helsetilsynet, #Statens helsetilsyn, #rettigheter, #klagemuligheter, #fylkesmann, #avgjørelse, #klagesak, #barn, #unge,

Hvor skal du sende klagen på vedtaket fra Nav?

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Sosiale-tjenester-i-Nav/Klage-og-klagemuligheter-sosiale-tjenester/#sendes

#Klage, #Nav, #vedtak, #sosialetjenester, #fylkesmann, #Statenshelsetilsyn, #Helsetilsyn,

Per Willy Amundsen forteller om nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet på plan- og byggesakskonferansen 2016 på Scandic i Tromsø. #kmd #fmtr #fylkesmann #troms #scandic #fylkeskommunen #plan #reguleringsplan #byggesak

Vår partileder Stein Erik Lauvås langer ut mot Fylkesmannen i Østfold! #fylkesmann #fylkesmannen #fylkesmanniØstfold #demokrati #innsyn #innsyn #offentlighetsloven #arbeiderpartiet

Ida fekk ikkje forsvarleg hjelp frå barnevernet
Her finn du fylkesmannens tilsynsrapport som viser at Ida, også kalla Glasjenta av media, ikkje fekk forsvarleg omsorg og hjelp då ho var under omsorg frå barnevernet. Tiltaka var ikkje tilpassa behova hennar. Mangelfull kunnskap, summarisk saksbehandling og manglande involvering førte til unødvendig høg tvangsbruk.

I rapporten er vurderingane av alle dei 14 involverte verksemdene samla. Seks av dei har brote ei eller fleire lov.
Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms har samarbeidd om tilsynet. Dei aktuelle verksemdene må lage ein plan for å rette påpeikt svikt innan 1. november 2016.

https://www.fylkesmannen.no/…/Dei%20forsto%20meg%20ikkje%20…

Saka til Ida er kjent frå ein reportasje i Stavanger Aftenblad 30. januar 2016: http://mm.aftenbladet.no/2016/glassjenta/

Photo by tuelekza from http://www.freedigitalphotos.net/
#barnevernet #barnevern #barnevernsbarna #barnevernsbarn #fylkesmann #tilsyn
Bildet er et illustrasjonsbilde.

Most Popular Instagram Hashtags