#fylkesmann

MOST RECENT

Eggeli, Steinkjer kommune. Bilde tatt 1996. Var fylkesmannsbolig i Nord-Trøndelag i perioden 1919 til 1986. Eggeli er i dag en del av Egge museum. Lokalisert i Eggelia. Tegnet i 1917 av arkitekt Axel Guldahl, og oppført i 1919. Gården fungerte som bolig for fylkesmannen fram til 1. februar 1986. Da tok Steinkjer museum over Eggeli, som ble åpnet for publikum den 31. mai 1986. Eggeli rommer i dag Stiftelsen Egge museums administrasjon. I tillegg inneholder den magasin, utstillings-, selskaps- og møtelokaler. Bygningen ble renovert både utvendig og innvendig i 2007. Arkitektonisk er Eggeli en stor panelkledt trebygning fra den klassisistiske perioden i første delen av 1900-tallet. Boligen er bygd i to etasjer. Første etasje besto av kjøkken, stuer og kontor. Andre etasje inneholdt en stor festsal og soverom. Den har en stram, symmetrisk og logisk fasadeutforming. Eggeli inneholdt både bolig og kontor for fylkesmannen fram til februar 1945. [Kilde: Steinkjerleksikonet]
https://www.facebook.com/Egge-Museum-130570363697018/
@eggemuseum #Norge #Norway #Inntrøndelag #Steinkjer #Eggeli #fylkesmannen #fylkesmann #fylkesmannsbolig #fylkesmannsboligen #fylkesmannsgården #fylkesmannsgård #EggeMuseum #AxelGuldahl

Tommel opp for de flinke medarbeiderne våre i Kristiansand som besto Farlig avfall-aksjonen med glans 👍 Av over 40 anlegg sa fylkesmannen at det var det beste anlegget de hadde sett 🙌♻️ #samfunnetsbestevalg #nullavvik #farligavfallaksjonen2018 #miljødirektoratet #fylkesmann #fylkesmanneniaustogvestagder #farligavfall #farligavfallsmottak

I mai 2016 møtte representanter fra fylkesmannsembetene og Helsetilsynet med ansvar for barnevernområdet opp til første bolk i «Kurs i tilsynssamtaler med barn og unge» i Stavanger.
Kursdeltagerne flikk innblikk i hvordan ny kunnskap om hjernens oppbygning og fungering påvirker fagfeltet barnevern generelt og tilsynssamtaler med barn spesielt.

Men det nytter ikke bare å høre på foredrag dersom en skal endre sin egen innlært praksis. Derfor ble kursdeltagerne raskt satt til å øve seg på samtaler.
Les om Helsetilsynets oppgaver innenfor barnevern:
https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Barnevern/?id=15873

#barnevern #tilsynssamtale #kurs #fylkesmann #Helsetilsynet #barn #unge #praksis

Barns egne meninger og opplevelser om barnevernet er viktig

Barn og unge med hjelpetiltak i Værnesregionen og i alderen 10-20 år, vil i disse dager få en invitasjon om å delta i en nettbasert spørreundersøkelse om hvordan de opplever kontakten med barneverntjenesten, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Barn-og-foreldre/Barnevern/Barns-meninger-om-barnevernet/

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Klage-og-klagebehandling-pa-barnevernomradet/

#barn #ungdom #barnevern #tilsyn #fylkesmann

Holder en knapp på Ruben som ny fylkesmann. #Ruben #fylkesmann #jobbsøkerlivet

Omsorgslønn

https://www.youtube.com/watch?v=QMC30Cjk7ds&t=2s

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/Rett-til-omsorgslonn/

#omsorgslønn, #rettigheter, #klage, #omsorgsarbeid, #kommune, #fylkesmann, #avlastningstiltak, #omsorgsmottaker, #omsorgsgiver, #inntektstap, #lavinntekt,

Rett til å se hva som står i pasientjournalen din

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/Rett-til-journalinnsyn/

#pasientjournal #innsyn #rettigheter #klage #klagemuligheter #fylkesmann #Helsetilsynet #Statenshelsetilsyn

Helsetilsynet kan omgjøre fylkesmannens avgjørelse i barnevernssaken

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Klage-og-klagebehandling-pa-barnevernomradet/Klageretten--hva-du-kan-klage-pa-og-hvordan-du-kan-klage/#omgjoering

#barnevernssaken, #barnevern, #Helsetilsynet, #Statens helsetilsyn, #rettigheter, #klagemuligheter, #fylkesmann, #avgjørelse, #klagesak, #barn, #unge,

Hvor skal du sende klagen på vedtaket fra Nav?

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Sosiale-tjenester-i-Nav/Klage-og-klagemuligheter-sosiale-tjenester/#sendes

#Klage, #Nav, #vedtak, #sosialetjenester, #fylkesmann, #Statenshelsetilsyn, #Helsetilsyn,

Per Willy Amundsen forteller om nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet på plan- og byggesakskonferansen 2016 på Scandic i Tromsø. #kmd #fmtr #fylkesmann #troms #scandic #fylkeskommunen #plan #reguleringsplan #byggesak

Most Popular Instagram Hashtags