#freshtakam

MOST RECENT

#Freshtakam roeshtwakam

Agar ba hoy towa tushy hazaraha dard bmm pasheman nabm la xosh westnm bot tananat aw sur bunashm lasar to baraw agrm bbat awa hishta dw dl nabm w chok danayam la ashq bumm bot #freshtakam 👑H👑

حه زده که م کات بگه رینمه وه 😯😯😯 تادیسان تؤؤ هه لبژیرمه وه شیرینه که مم 😍😘😍😍 وه دیسان زیاتر خؤشم بوويتتت و بوونتت هه بيت له ژیانم 👫
#freshtakam

#mn #kasekm #haya
له بیتاقه تی له گه لمایه ❤ له خؤشيدا پیکه وه ین 💜 زؤر سوپاس بؤ ئه وه ي دايم له گه لمای 👦 من هه ر ییه ک دلدارم هه یه 😍 که بی ییه کتر ناژین 💑 ئه و منه و منیش ئه وم 🙊 ئالوده ی ییه کتر بووین 😆 بؤيه منيش دايم له گه لتام 👏 دایم هه ولی دلخؤشكردنت ئه ده م 😃😁😁 هه تا من مابم دايم له گه لتام ✋✋ له خؤشي 😄 و ناخؤشي 😦
#freshtakam

😍لیمان گه رین ئیمه بؤ ييه ك ئه ژین😍 😍ئیمه ته نیا بؤ ييه ك هه ناسه ئه ده ين 😍
😍به كورتي بي ييه ك ناژین 😍 👑 #freshtakam 👑

#amawe #kamik #wasfy #jwanet #bkam #eshqakam ئه مه وی چی وشه ی جوان هه ییه له ئاست تؤيا بيليم 👦
ئه مه وي كه مي سه يري ئه و روخساره جوانه تت كه مم 😍😍
به لام تواناي ئه وه م نييه 😯😯😯😯 ئاخر ئه ي پیرؤزترين كه س
له ئاست تؤيا هيچ شتیکم بؤ ناتوتري ..✋
وشه كان له تاو جوانيت له ييه ك ئه بنن ..😘 چاوه کانم هیزی سیرکردنیان نامینی 💔
ئه ی بؤ باسي خؤشه ويستيشت نه كه م 💕💕
با بليم بيي سنوره خؤشه ويستيم بؤت 💑 وتيان جه ن جار مرؤف ئاشق ئه بيت 😆 پیکه نیم و وتم من هه ر ئه و ئه و ئه و ❤😍 #freshtakam

تؤؤ هه ر هين خؤمييي تا مردن له گه لتم هیج شت ناتوانی تؤم لي دور خاته وه 👉
#freshtakam

من بیره نگم 😐 باوشت ره نگم ده کات 😍👫
#freshtakam

به لین بیت چؤن هاوبه ش بؤخوا په یدا ناکه م هاوبه شش بؤتؤ په یدا نه که م شیرینه که م 💕
#freshtakam

Most Popular Instagram Hashtags