[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#fostat

MOST RECENT

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “การควบคุม Listeria spp. ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง”
โดยศ. ดร. สุวิมล กีรติพิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดขึ้นวันที่ 29 มีนาคม 2561
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ https://goo.gl/EDbg2V

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุญชรัสมิ์ , คุณปรีชญา
E-mail : training@fostat.org, seminar@fostat.org
โทรศัพท์ 0-2942 8528 , 083-908 0797
โทรสาร 0-2942 8527

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
สมาชิก FoSTAT ท่านละ 1,800 บาท (รวม VAT 7%)
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท (รวม VAT 7%) #FoSTAT #seminar #foodseminar #seminarthailand #สัมมนา #ฝึกอบรม

ขอขอบคุณนิตยสาร Food Focus Thailand ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ที่ให้ FIRN ได้เป็นส่วนหนึ่งในนิตยสารฉบับนี้นะคะ สนใจอ่านต่อ คลิก >> http://www.foodfocusthailand.com/eBook/143/index.html#p=20

#FoSTAT #FIRNproject #functionalfood #healthclaim

Workshop: Rapid Detection of Adulteration and Fraud in Foods by FTIR and NMR Techniques
21-22 May, 2018
at Chulalongkorn University Book center
Language : English

Early bird fee (until 15 April 2018): 3,000 Baht (VAT included)
Regular fee (after 15 April 2018): Member/Government/Student 3,000 Baht (Vat included)
Non member 3,500 Baht (Vat included)

Online register : https://goo.gl/EusKxf
Contact: seminar@fostat.org

#FoSTAT

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในการมอบรางวัล Ajinomoto Award สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher) โดยจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัย พัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสังคมไทย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
1. ต้องมีสัญชาติไทย
2. มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม สามารถนำไปปรับใช้ หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทยโดยรวมได้อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว ในระยะเวลา 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา
3. ต้องไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัล Ajinomoto Award มาก่อน
4. ต้องได้รับการเสนอชื่อจาก หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้บังคับบัญชา เท่านั้น โดย 1 หน่วยงาน สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลได้ 1 ท่าน
5. สามารถส่งผลงานเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาได้ 1 ผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fostat.org/ajinomoto-award/
โทร 0-29428528 ต่อ 105 พัชรี

#FoSTAT

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร “Food Defense การป้องกันการก่อการร้าย การกลั่นแกล้ง การก่ออาชญากรรมทางอาหาร”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นควง้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบกับวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์การด้านอุตสาหกรรมอาหาร
ท่านแรก ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ อาจารย์นิรันดร์ เหลาพนัสสัก ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

อัตราค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 2,100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
และพิเศษ สำหรับสมาชิก FoSTAT 1800 บาท

ท่านผู้สนใจสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-9428528 ต่อ 106 หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ seminar@fostat.org,training@fostat.org

#FoSTAT #ฝึกอบรม #fooddefense #QC #QA #RD #food #โรงงานอาหาร #seminar #foodseminar #seminarthailand

Winter skies at Fostat center #winter #skies #jhta #cairo #fostat

#Akram and me
#in #fostat club
#kong_fu #challange
😍😎🙌💪💪🎌

Most Popular Instagram Hashtags