#farsipoem

493 posts

TOP POSTS

This was one of my favorite things... We went on a V&J Origin Story tour in Decatur, and went to their jeweler. The jeweler, Rafi, remembered that Jesse is an artist and it turns out, Rafi is a published poet in Iran and France (+ a teacher of literature in Iran, and a watchmaker in Georgia). He asked to read us something-- this is part of Paradise, a ghazal. #WhatadragVhatajrag #farsipoem #persianpoem #ghazal

#poetry #persianpoetry #jamaranee #farsipoetry #farsipoem
Translation:
Free me So I can kiss my love...,,,,,.
Make me laugh so can kiss my love...........
free me so I can fly freely……
make me fall in love so I can twit melodies!!

چنان به موى تو آشفته ام به بوى تو مست كه نيست خبر از هر چه در دو عالم هست. سعدى. #سعدی #عكا #missingakka #farsipoem

'I can't live in this world
And I refuse to kill myself
Or let you kill me
The dill plant lives, the airplane
My alarm clock, this ink
I won't go away
I shall be myself—
Free, a genius, an embarrassment
Like the Indian, the buffalo
Like Yellowstone National Park"
#Snow on a Hot Tin Roof [Barf Rooye Shirvani Dagh] #farsipoem #iranianpoems

آمده ام که سر نهم

@persian #type #typography #typographyart #farsi #farsipoem

Quanbin, my Chinese friend in Iran, eagerly pursues Iranian language & literature 🌸

ساقی ،حدیث سرو و گل و لاله می رود

وین بحث با ثَلاثۀ غَسّاله می رود

شکر شکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی که به بنگاله می رود

#ادبيات #فارسي #سعدي #گلستان_سعدي
#golestan #saadi_shirazi #chinese #literature #farsi #persian #poem #farsipoem #iran #iranianculture #iranianliterature #language

كتابي با يك دنيا اشعار عاشقانه ومعاصر به قلم شاعر توانا
"حكيمي"
#farsi#farsipoem#afghanhoundsofinstagram#afghanistan#kabul

MOST RECENT

گاه یک روزنه بر سوی تمنا بازست
که در آن بهر دلت وعده ی صد اعجازست

گاه هم بارقه ای آمده از سوی امید
با تو گوید که در رحمت ایزد بازست

گاه یک بغض گلوگیر فروخفته ی مست
بستر ِبستگی ِنطفه ی یک آوازست

گاه گر چند قدم رو به عقب برداریم
دورخیزی جهت یک پرش پروازست

گاه در منحنی قامت یک قوس و قزح
شادی گمشده ای جلوه گر و طنازست

گاه یک بالش خواب است که در بستر غم
سوی شادی زغم و بغض دلی ایجازست

گاه عکسی که دگر خنده ی خود برده ز یاد
روی دیوار دلی کج شده وُ نا سازست

گاه در پیچش یک گوش به دستان قضا
نکته ای ناب و مهم منتظر احرازست

گرچه غم شکل غزل میشود اینجا گاهی
شیوه اش نزد رضا لیک کماکان رازست
*************
#شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

کار سخن از قافیه ی تنگ گذشته ست
از شیشه ی ما هجمه ی صد سنگ گذشته ست

از داشتن و داشتنی بهره چه جویی؟
تیمور هم از فتح خودش لنگ گذشته ست

عشاق ،شناور همه چون ماهی این بحر
طماع از این بحر چو خرچنگ گذشته ست

قابیل شده قصه ی هابیل نوشتیم
آسوده قلم از سر این ننگ گذشته ست

در سینه ی ما خیر و شری نیست از این پس
این سینه هم از صلح و هم از جنگ گذشته ست

آسان نرسیدیم به این شادی بی درد
صد ناله ی پر غصه از این چنگ گذشته ست

خود بت شکن کعبه ی خود باش که اینجا
هر کس صنمی داشته دلتنگ گذشته ست

اول قدم ، آن نقطه که آغاز تماشاست
سالک ز غم و غصه ی فرسنگ گذشته ست

رنگینی دنیا نکند غافلت از دل
طاووس ز پرواز به صد رنگ گذشته ست
با ساز طرب رقص ِتماشا کن و بگذر
برخیز و مگو نیمی از آهنگ گذشته ست ************ #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

ای که از تو کم نمی سازند این تکرارها
ای که خوابت را نمی بینند جز بیدارها

از هجوم عاشقان هرگز گزندی بر تو نیست
نیست زخمی بر تن گل از هجوم خارها

از خیالت نکته ای گفتم به سایه ، بعد از آن
سایه با سر می زند خود را به این دیوارها

قصه ی مجنون و شرح تیشه ی فرهاد هست
عاشقان را التفاتی نیست بر هشدارها

می توان از دامن گل شور بلبل را شنید
می توان یوسف خرید از گوشه ی بازارها

کُشت امید پر افشانی ما را طعن خلق
می کـَند پر را ز بالم شوخی منقارها

زردی رخسار عاشق را تو بر گردن مگیر
می زند آهسته تر نبض تن بیمارها

ناله ی مظلوم بدجوری سرایت می کند
می رود یوسف ز دست از آه بوتیفار ها

هر سر موی تو اما ساز بزم زندگی ست
خفته صد آهنگ شاد اینجا میان تارها

پیش از آنکه از غمت سوی عدم گامی نهم
اندکی کم کن به جان عشق از آزارها

عاقبت زلف تو را یک روز می گیرم به دست
با صبوری سهل می گردد همه دشوارها
************* #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

چون حباب از باد سر تنها عدم داریم و بس
از تمام راه دل این یک قدم داریم و بس

در قناعت کردن ِما لاغری حاصل نشد
تا ابد زین خود خوری ها ما ورم داریم و بس

می شد از پیشانی ما قصه ی محراب خواند
از تمام هستی خود یک عدم داریم و بس

عشق را در سینه ی ما الفتی با عقل نیست
ما فقط یک دل در اینجا متهم داریم و بس

چون متاعی نیست دل کز او خلاصی ممکن است
پس بیا تا درد خود را مغتنم داریم و بس

دل دوجا بستن نمی شاید صدیق ِ عشق را
آفرین بر ما که تنها یک صنم داریم و بس
*************** #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

یک سجده دگر باقی ماندست ز پیشانی
تا خنده زنم شاید بر حال پریشانی
چون شمع ز شب سوزی بر پای رساندم سر
در راه چکید اشکی زین کُرنش ِنورانی
ترسم که شوم مدفون در زیر غبار اینجا
بنشست به ما از بس این گرد ِ پشیمانی
بر خاک رهش سر را انداخته ام اینجا
سامان شده بود اکنون شد بی سر و سامانی
با دغدغه ی لذت ، گشتیم در این سودا
صد جهد نمودیم و بی بهره چو دندانی
مفتون خم زلفش ماندست خیال اینجا
محصول از این سودا دستیست به دامانی
از بار بلا پشتم خم گشته و شد سجده
بر پشت بلا ماند و شد سجده ی طولانی
سودا به کناری زن ، بر جلوه چو آیینه
آیینه نمی خواهد زنگار به دربانی
خاکی شده دل از این بر خاک نشستن ها
مجنونی ما حیران کردست بیابانی
هر آینه معماری در کار خرابی ها
یکبار مرمت کن با صنعت ویرانی
از حال رضا گفتی من هیچ نمیدانم
میدانی و میدانم ، میدانم و میدانی
******************
#شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

وقتی که این دنیا برایت غیر زندان نیست
پرواز چیزی جز خیالات پریشان نیست

وقتی که عجزت تا بن دندان مسلح گشت
قلدر ترین شوق دلت هم مرد میدان نیست

هر چار فصل باغ تنهایی تو سرد است
وقتی بهار زندگی ات جز زمستان نیست

وقتی امید و نا امیدی هر دو می میرند
فرقی میان خالی و لبریز لیوان نیست

عریان شو وُ باز از سقوطم پیشگیری کن
آخر فداکاری فقط مخصوص دهقان نیست

رفتی و بعد از تو نه تنها شادی ام گم شد
حتی خبر از رنج و داغ و اشک حرمان نیست

دیگر به یادت شعرهایم گر نمی گیرند
ابری ام و در دیده هایم ردّ باران نیست

بگذار تا در گوشه ای آرام بنشینم
من خوب میدانم که عاشق ماندن آسان نیست
#شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

‎حرفِ امشب و دیشب نیست جانم؛ ‎من مدت هاست
‎تو را از خدا آرزو میکنم... #farsipoem #followus #اشعارفارسی #فارسيكلاسيك #عاشقانه #سياه_سفيد

‎دَر " آغـوشــــت " ‎جایــے برایــــم بــاز کــن!!!
‎جایـــے که عــشــق را بشـــود
‎مثـــل بازےِ هـــــاےِ کودکــے
‎بــاور کـــــــــرد ‎خستــه شدمـ از بـے جایـے .. #عاشقانه #فارسيكلاسيك #اشعارفارسی #followus #farsipoem

ﻭَﻩ ﭼِﻪ ﺷَﻮَﺩ ﺍﮔﺮ ﺷَﺒﯽ؟ 
ﺑَﺮ ﻟَﺐِ ﻣَﻦ ﻧَﻬﯽ ﻟَﺒﯽ

ﺗﺎ ﺑِﻪ ﻟَﺐِ ﺗﻮ ِﺑﺴﭙُﺮَﻡ، 
ﺟﺎﻥ ﺑِﻪ لَبﺭﺳﯿﺪﻩ ﺭﺍ ‏‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌#فارسيكلاسيك #اشعارفارسی #farsipoem #farsi_classic #followus

...
هراس ....
یعنی‌ ... من باشم
و ... تو باشی‌
و حرفی‌ برایِ گفتن ............ نباشد
.
.
#اشعارفارسی #فارسيكلاسيك #farsipoem #farsi_classic

Most Popular Instagram Hashtags