[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#farsipoem

594 posts

TOP POSTS

آنچه را می خواستم در این جهان امکان نداشت
بر جهان بعد از این هم درکِ من ایمان نداشت

در پی نان از شعور خویشتن غافل شدیم
نان به دست آمد زمانی که دهان دندان نداشت

در پی هر کس روان گشتم پی تحلیلِ بخت
یا نمی دانست فال قهوه یا فنجان نداشت
راه عشق ما وقاری داشت چندی پیشتر
اول ره حرفی از این دست و این دامان نداشت

غفلت خود را فقط بخت بد خود خوانده ایم
نام بد را ما نمی دادیم بخت عنوان نداشت

گردنِ بدنام می افتد همیشه فعلِ بد
گرگ، روحش هم خبر از یوسف کنعان نداشت

تهمت کیفر ز درگاه ازل باید زدود
غیر زاهد هیچکس نقشی در این بهتان نداشت

شوق و شور ما دلی پرداخت از جنس غزل
جنس ما آماده بود از اول و دکّان نداشت

گر نبود عشقِ تو در روح رضا جاری، کنون
شعر در شرح جمالت قدرِ یک دیوان نداشت
**************** #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

پیچش تاک از برای تکیه بر دیوار نیست
منشأ مستی که خود در فکر استقرار نیست

میوه اش را برده اند و باز هم شادست و سبز
فارغ از درد است و هیچ آزرده از آزار نیست

حال عاشق دم به دم از درد و رنجش فارغ است
تازه می گردد دمادم ، بنده ی تکرار نیست............. فارغ است از ارزش و معیار و از هر سنجشی
عشق در بند قیاس و ارزش و معیار نیست

چنگ در انگور جان زن ، در خم دل حبس شو
مِی شدن تنها گذر از صافی بسیار نیست

سالها طی میشود تا که شراب آید به دست
مست شو چون ناسپاس اینجا بجز هشیار نیست

مستی از یک جرعه گاهی بیشتر از یک خـُم است
کار مشت اینجا نمایان کردن خروار نیست

در عبور از راهِ باریکِ شبِ دلخستگی
نعره زن مستانه ، مستی قابل انکار نیست

راه را باکی مدار ار بی تعادل میروی
مست لایعقل گرفتار کج و هموار نیست............... گر گمان کردی که داری عشق، عشقت رفته است
هرکجا انگار آید دیگر او انگار نیست................ هوش باش آگاهی از حال دل از بی عشقی است
گر به حالت واقفی عشقت بجز پندار نیست
****************** #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

.
اینجا
قانون یک طرفه است
من "عاشقانه" می سرایمت
تو "فقط" دلبری .. احمد شاملو
#GACKT
#SakuraiAtsushi
#ISSAY
#FarsiPoem

Poem of the day

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد
که زد به خرمن ما آتش محبت او
حافظ نازنین ام
#hafez
#farsipoem

'I can't live in this world
And I refuse to kill myself
Or let you kill me
The dill plant lives, the airplane
My alarm clock, this ink
I won't go away
I shall be myself—
Free, a genius, an embarrassment
Like the Indian, the buffalo
Like Yellowstone National Park"
#Snow on a Hot Tin Roof [Barf Rooye Shirvani Dagh] #farsipoem #iranianpoems

آمده ام که سر نهم

@persian #type #typography #typographyart #farsi #farsipoem

This was one of my favorite things... We went on a V&J Origin Story tour in Decatur, and went to their jeweler. The jeweler, Rafi, remembered that Jesse is an artist and it turns out, Rafi is a published poet in Iran and France (+ a teacher of literature in Iran, and a watchmaker in Georgia). He asked to read us something-- this is part of Paradise, a ghazal. #WhatadragVhatajrag #farsipoem #persianpoem #ghazal

چنان به موى تو آشفته ام به بوى تو مست كه نيست خبر از هر چه در دو عالم هست. سعدى. #سعدی #عكا #missingakka #farsipoem

MOST RECENT

پیچش تاک از برای تکیه بر دیوار نیست
منشأ مستی که خود در فکر استقرار نیست

میوه اش را برده اند و باز هم شادست و سبز
فارغ از درد است و هیچ آزرده از آزار نیست

حال عاشق دم به دم از درد و رنجش فارغ است
تازه می گردد دمادم ، بنده ی تکرار نیست............. فارغ است از ارزش و معیار و از هر سنجشی
عشق در بند قیاس و ارزش و معیار نیست

چنگ در انگور جان زن ، در خم دل حبس شو
مِی شدن تنها گذر از صافی بسیار نیست

سالها طی میشود تا که شراب آید به دست
مست شو چون ناسپاس اینجا بجز هشیار نیست

مستی از یک جرعه گاهی بیشتر از یک خـُم است
کار مشت اینجا نمایان کردن خروار نیست

در عبور از راهِ باریکِ شبِ دلخستگی
نعره زن مستانه ، مستی قابل انکار نیست

راه را باکی مدار ار بی تعادل میروی
مست لایعقل گرفتار کج و هموار نیست............... گر گمان کردی که داری عشق، عشقت رفته است
هرکجا انگار آید دیگر او انگار نیست................ هوش باش آگاهی از حال دل از بی عشقی است
گر به حالت واقفی عشقت بجز پندار نیست
****************** #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

آنچه را می خواستم در این جهان امکان نداشت
بر جهان بعد از این هم درکِ من ایمان نداشت

در پی نان از شعور خویشتن غافل شدیم
نان به دست آمد زمانی که دهان دندان نداشت

در پی هر کس روان گشتم پی تحلیلِ بخت
یا نمی دانست فال قهوه یا فنجان نداشت
راه عشق ما وقاری داشت چندی پیشتر
اول ره حرفی از این دست و این دامان نداشت

غفلت خود را فقط بخت بد خود خوانده ایم
نام بد را ما نمی دادیم بخت عنوان نداشت

گردنِ بدنام می افتد همیشه فعلِ بد
گرگ، روحش هم خبر از یوسف کنعان نداشت

تهمت کیفر ز درگاه ازل باید زدود
غیر زاهد هیچکس نقشی در این بهتان نداشت

شوق و شور ما دلی پرداخت از جنس غزل
جنس ما آماده بود از اول و دکّان نداشت

گر نبود عشقِ تو در روح رضا جاری، کنون
شعر در شرح جمالت قدرِ یک دیوان نداشت
**************** #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

یک سجده دگر باقی مانده ست ز پیشانی
تا خنده زنم شاید بر حال پریشانی

چون شمع ز شب سوزی بر پای رساندم سر
در راه چکید اشکی زین کُرنش ِنورانی

ترسم که شوم مدفون در زیر غبار اینجا
بنشست به ما از بس این گرد ِ پشیمانی

بر خاک رهش سر را انداخته ام اینجا
سامان شده بود، اکنون، شد بی سر و سامانی

مفتون خم زلفش مانده ست خیال اینجا
محصول از این سودا دستی ست به دامانی

از بار بلا پشتم خم گشته و شد سجده
بر پشت بلا ماند و شد سجده ی طولانی

سودا به کناری زن ، بر جلوه چو آیینه
آیینه نمی خواهد زنگار به دربانی

خاکی شده دل از این بر خاک نشستن ها
مجنونی ما حیران کرده ست بیابانی

هر آینه معماری در کار خرابی ها
یکبار مرمت کن با صنعت ویرانی******** از حال رضا گفتی من هیچ نمیدانم
میدانی و میدانم ، میدانم و میدانی
******************* #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

ز تیغِ فاصله زخمی است بر پهلوی حاجت ها
هوای وصل تو ابری ست از دود سیاست ها

زیارت میکنم چشم تو را در خواب و بیداری
اجابت میشود حاجت ز تکرار زیارتها ؟

چو ارّه حاصل خود زیر پای خویش می ریزم
که حاصل بردن آسان نیست از باغِ ریاضت ها

من و عجزی که می بالد به تحقیرِ توانایی
من و باری به قدر کوه، در نقصانِ طاقت ها

مثال موج هر دم پیش پای خویش افتادم
توهّم بود آن ساحل ، تغافل بود همتها

پی تمهیدِ خوابِ خویش ، بیداریِ خود کُشتی
عرق اما نمی ریزی دگر از این خجالت ها

به تعبیر خودت از خالق خود سجده می کردی
چه فرقی خود پرستی می کند با این عبادتها؟

مده از دست آسان لحظه های ناب بودن را
فقط خمیازه ای راه است تا کشتارِ فرصت ها

برای شهرِ وصلِ تو مسیری تازه می یابم
به سویت می کشد آخر مرا مجموعِ آیتها

به رغمِ سرنوشتم دست از تو بر نمیدارم
من و کوتاهی از این دست و از اینسان قناعتها؟

تو را با بوسه ای اینبار از تقدیر می دزدم
مسلّح میشود عاشق به انواع مهارتها
**************** #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

Body tattoo “Love”
❤️
The ancient Greeks called love “the madness of the gods.” Modern psychologists define it as it the strong desire for emotional union with another person. But what, actually, is love. It means so many different things to different people. Songwriters have described it, “Whenever you’re near, I hear a symphony.” Shakespeare said, “Love is blind and lovers cannot see.” ❤️
❤️
عشق❤️
به تمام زبان‌های دنیا مسلط است

حیف که لکنت دارد

وگرنه تمام جهان را حریف بود

#یاعشق
❤️
❤️
Love#عشق ايروني#lovequotes #loveislove #loveit❤️ #beautiful #lifeisgood #lifeisstrange #زندكي #life#loveyourself #inlove#persisn #persian #farsi#writting #farsi_poem #farsiquote #farsienglish #farsipoem
#عشق #

همه چیز مرا به تو می پیوندد
از بازی آتش در لایه های چوب ها
تا چروکهای نیم سوخته درخت
از شعله های سرخ و زرد
تا انعکاس نورها
از آهنگه رقص برگها
تا صدای بالهای شاپرک
از عطر دود
تا تولد معلق خاکستر
از مستی شراب
تا دوری پلکها یم از خواب
از تلخی انتظار
تا زیبا یی دیدار
از قطرهای اشک
تا ملاقات لبخندها
همه چیز مرا به تو می پیوند
HK. #persian #poems #persianpoetry #farsi #farsipoem #wordsfrommyheart

چشمی ست پر از اشک که لبریز نگاه است
این برکه که در آن همه شب چهره ی ماه است

ما دلشده ی قامت بی نقص خیالیم
افسوس که این دلشدگی مسئله خواه است

این شعله ی وهم است ز دل کرده زبانه
داغی که به سر می کند این شمع کلاه است

نیکویی ما رفت به تنهاکده ی وهم
جدی نگرفتیم که یوسف لب چاه است

از عشق بجز حالت افسرده ندیدیم
این شعله هم از دور فقط دود سیاه است

من خسته ی تکرار کلامم چه بگویم؟
تا تازه نگردد نفسم حرف من آه است

خودبینی ما مانع دیدار نگردید
خودبین شدن این آینه را پشت و پناه است

فارغ ز بد و نیکم و زیبایی و زشتی
در عشق به اندازه ی بد ، نیک گناه است

پایی که به گل رفته وُ چشمی که به نور است
چیزی که ز من مانده همین وصف گیاه است

تا منزل مقصود بگو راه چقدر است؟
ما اینهمه رفتیم و هنوز اینهمه راه است

زاهد تو بجو حاجت خود را که من اینجا
سوزن که نه گمگشته ام انباری کاه است

موجی که برآورد سر از سینه ی این آب
بر هم زن تصویر دلارامی ماه است

یک منظره را گم ننمودیم که در عشق
هرجا مژه بر هم بزنی کسر نگاه است

در صدق رضا شک نکند هیچ کسی چون
بر عشقم و احساس من این شعر گواه است
***************** #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

ميلاد نبى اكرم مبارك باد!#farsipoetry #farsipoet #farsipoem

درد عشق خویش را دیگر نمیدانم کجاست
شور مستی دارم و ساغر نمیدانم کجاست

هر طرف هر سو دل ما را به نازی می برند
صد بیابان عاشقم دلبر نمیدانم کجاست

خواستم از دوری ات خاکی بریزم بر سرم
مشت خاکی هست اما سر نمیدانم کجاست

گشته ام اعماق ِدریای ِخیالِ وصل را
در درون خویشتن گوهر نمیدانم کجاست

خالی از خود گشتم و من را برون کردم ز خویش
پیشتر زین نقطه را دیگر نمیدانم کجاست

بر لب بامی ز حیرت بال را بگشوده ام
همت پرواز در این پر نمیدانم کجاست

گفت زاهد مظهر ایمان نیایش کردن است
من ز محراب دل آنسوتر نمیدانم کجاست

در خیال دوزخ وجنت نبودم کل عمر
جوشش دل دیده ام، کوثر نمیدانم کجاست

صد غزل جوشید در طبع من و ناگفته ماند
نقش بر دل شد کنون دفتر نمیدانم کجاست

از رضایت هم رها گشتم در اینجا عاقبت
دیگر از این نقطه را برتر نمیدانم کجاست
***************** #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

من مولوی ام ، شمس منی ، عشق جگر خوار
تو منطق پروازی و من همّت عطار "ای تیر غمت را دلِ عشاق نشانه"
من شیخ بهایی ام و تو خانه ی خمّار

من حافظم و تو نفس باد صبایی
تو دایره ی قسمت و من نقطه ی پرگار

پروانه به آتش غزل از شوق تو گوید
بلبل بکِشد خط به هوا با نوک ِ منقار

هر کس به زبانی شده سرگرم خصالت
مجنون به جنون گردی و منصور سر ِدار

دلها همه در وصف تو مشغول غزل بود
از رودکی آغاز شده تا خود ِ شهیار

تو سر تری از هرچه که از حسن تو گفتند
کی مشت تواند بدهد شرح ز خروار؟

این نکته ز من نه ، بِشِنو از خود ِ سعدی
"در حلقه ی گیسوی تو کم نیست گرفتار"
********************* #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

گاه یک روزنه بر سوی تمنا باز است
که در آن بهر دلت وعده ی صد اعجاز است

گاه هم بارقه ای آمده از سوی امید
با تو گوید که در رحمت ایزد باز است

گاه یک بغض گلوگیر فروخفته ی مست
بستر ِبستگی ِنطفه ی یک آواز است

گاه گر چند قدم رو به عقب برداریم
دورخیزی جهت یک پرش پرواز است

گاه در منحنی قامت یک قوس و قزح
شادی گمشده ای جلوه گر و طناز است

گاه عکسی که دگر خنده ی خود برده ز یاد
روی دیوار دلی کج شده وُ نا ساز است

گاه در پیچش یک گوش به دستان قضا
نکته ای ناب و مهم منتظر احراز است

گرچه غم شکل غزل میشود اینجا گاهی
شیوه اش نزد رضا لیک سراپا راز است ************** #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

مژگان ز هم جدا کرد از خواب ناز برخاست
از گوشه گوشه ی شهر بانگ نیاز برخاست

از خانه تا برون زد، زنبیل عشوه در دست
هر گوشه پرچم صلح در اهتزاز برخاست

تا انحنای زلفش از دست باد افتاد
شور دعا ز هر سو با دست باز برخاست

جمعی ز بوی زلفش مستند در خرابات
قومی به آزِ وصلش بهر نماز برخاست

با عربده تنی چند ،چندی به سوز شبگیر
هرکس به شیوه ای بر سوز و گداز برخاست

نیمی ز شهر سر را در سجده اش فرو برد
نیمی دیگر ز هجرش بر اعتراض برخاست

آوارگان او را صد دشت کرده لبریز
مأوا شود بیابان ، هر جا که ناز برخاست

رقصان سری نهاده اینجا دل رضا هم
تا بر نوای عشقش آهنگ ساز برخاست
******************* #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

كاروان ميگذرد مى بينم بار اين قافله بى سامانست. #farsipoetry #farsipoem #farsipoet #farsipoetry

.
قایقی خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از این خاک غریب
که در آن هیچ کسی نیست که دربیشه عشق
قهرمانان را بیدار کند
قایق از تور تهی
و
دل از آرزوی مروارید
همچنان خواهم راند
نه به آبی ها دل خواهم بست
نه به دریا پریانی که سر از آب بدر می آرند
و در آن تابش تنهایی ماهی گیران
می فشانند فسون از سر گیوهاشان
همچنان خواهم راند
همچنان خواهم خواند
دور باید شد دور
مرد آن شهر
اساطیر نداشت
زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود
هیچ آینهتالاری سرخوشی ها را تکرار نکرد
چاله ابی حتی مشعلی را ننمود
دور باید شد دور
شب سرودش را خواند
نوبت پنجره هاست
همچنان خواهم خواند
همچنان خواهم راند
پشت دریا ها شهری است
که در
آن پنجرهها رو به تجلی باز است
بام ها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می نگرند
دست هر کودک ده ساله شهر شاخه معرفتی است
مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند
که به یک شعله به یک خواب لطیف
خاک موسیقی احساس ترا می شنود
و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد
پشت
دریاها شهری است
که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است
شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند
پشت دریا ها شهری است
قایقی باید ساخت.

#mehrsam #farsipoem #textpost #instafarsi #sea #lovepic #persianphoto #persiantext #sohrabsepehri #nicepoem #photography #bestpicoftheday #picoftheday #instagood #love #beauty #fantastic #girl #instasea #photoshoot #instapersian #followme

زين بى پا وسر ششدر توانى بى صدا بگذر
كه آعازش فراموشيست پشيمانيست فرجامش. #farsipoetry #farsipoem #farsipoet

سر گشته سيل رسته ز آسيب روزگار
بر سر گذشت خويش چو دريا گريستم
دست ستم سفينه عمرم بباد داد
نى ناخدا و نى غم بى لنگريستم
كوهى كشيده سر ز سراسيب كهسار
شاهين دام ديده، كبك دريستم
نى ريزه چين خوان امير تباه كار
نى فر فرخى نه زر عنصريينم
نى قهرمان راهزن راه بى كسان
نى غازى گريزى طبل تهيستم
معذور دار رفته گر از سهو آشكار
جز عيب شايگان دگر عيب نيستم #farsipoetry #farsipoem #farsipoet

''What do you want from the soil?
Didn't it leave you?
They opened the ground, and covered your face.
They said you're dead.
Dead or alive? Nobody knows.
Close your lips.
Carry the walls on your shoulders. And go...'' #rhinoseason #faslekargadan #farsipoem

زهد اگر با دوسه تا آیه مسلمان شده است
عشق شاعر شده وُ حافظ قرآن شده است

عشق حرفیست که با خون دل آمیخته است
گرچه چندی ست که پیراهن عثمان شده است

عشق دردیست که با طی شدنش می فهمی
این جهان باغچه ای بوده که گلدان شده است

گاه عزمی ست که در تیشه هویدا گشته
گاه با آبله راهی بیابان شده است

گاه نوری ست که در منظر پروانه خوش است
گاه در قامت دلدار خرامان شده است

این مهم نیست کجا عشق تو را یافته است
نکته اینست که فی الحال نمایان شده است

موی تو مرکز پرگار پریشانی هاست
بوی گل در نفست رفته وُ پنهان شده است

چون سپندم که به یمن قدم شعله ی عشق
بی قراری من از سوختن آسان شده است

ای که در پیش تو رسم ادب از بی ادبی ست
شرم در جلوه ی هستی ِتو عریان شده است

عشق تفسیر بلندی ست که در شهر بهشت
آدمیزاده گمش کرده ، پی نان شده است

عشق شیرازی و تبریزی و نیشابوری ست
با غزلهای من آواره ی تهران شده است
***************
#شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

.
باز هم آفتاب غروب كرد و شب اومد
به جون خسته*ام باز هم تب اومد
باز هم از لاله خونين قلبم
خدايا بانگ يارب يارب اومد
شب اومد باز شب اومد باز شب اومد
به جون خسته*ام باز هم تب اومد
هوا تاره چراغ هم سوت و كوره
تنم داره مي*سوزه مثل كوره
خدايا يار من كي برميگرده
آخه اين از خداوندي به دوره

چه كجدار و مريضي دارم امشب
چه درد ناله*خيزي دارم امشب
خدايا اين حبيــبه يا طبيــبه
چه مهمون عزيزي دارم امشب
خدايا اين حبيــبه يا طبيــبه
چه مهمون عزيزي دارم امشب

باز هم آفتاب غروب كرد و شب اومد
به جون خسته*ام باز هم تب اومد
بازم از لاله خونين قلبم
خدايا بانگ يارب يارب اومد
شب اومد باز شب اومد باز شب اومد
به جون خسته*ام باز هم تب اومد
#mehrsam #night #single #instanight #persianphoto #farsipoem #farsitext #nicenight #instagood #photography #bestphotooftheday #picoftheday #nightphoto #followme #instaphotography #star #moon #dariusheghbali #deghbali #awesome #goodnight @deghbali

برگ ریزان گشت و من در فکر این باغم هنوز
رفت از کنج دلم یادش، ولی داغم هنوز
با همه بد عهدی و با آنهمه درد ِ فراق
وین عجب که در پی تجدید میثاقم هنوز
گفته بودی میروی از دل چو از دیده روی
رفته ای از پیش چشمم لیک مشتاقم هنوز
زان سماجت ها که کردم بهر وهم ِ وصل ِ تو
شهره ی رندان مست و نقل عشاقم هنوز
زان خم ابرو که بر من می نمودی صبح و شام
عاشق و سرگشته و حیران آفاقم هنوز
در مرور دفتر درس حدیث عشق تو
بی جواب اندر خَم ِ برگی ز اوراقم هنوز
زان همه لطف و کرم بر عاشقان این حرم
گوشه ای بنما که من محتاج ارفاقم هنوز
مکتب عشقش ندارد نقطه ی پایان رضا
من به صد جهد و تقلا ، دور از اشراقم هنوز
******************* #شعر #شعرفارسی #شعرمعاصرايران #خاسته_از_خاكستر_ققنوس #poetry #poems #farsipoem #شعرامروزايران #غزل #رضا_حیدری_نیا #عشق #فارسی #پارسی #تک_بیت_های_ناب #تک_بیت #مولانا #سعدی #حافظ #صائب_تبریزی #شعر_فارسی #شاعر #شعر_معاصر #شاه_بیت #persian #persianpoem #persianpoetry #persianpoet #sher #farsi #qazal

چشم آسوده گى از گنبد دوار مدار موج اين بحر گهى تند گهى آرام است ( محمد كريم كابلى). #farsipoetry #farsipoem #farsipoet

ز همنشينى بيدانشان در ين خجسته سرا —�—�- ميان گلشن و گلزار زنده در گورم —�— مريد باده و ساقى مراد اهل دلم —�— ميان دسته بى بخردان كر و كورم #farsipoetry #farsipoem #farsipoet

اگر به مدرسه رفتم و گر به دير رسيدم—�— ز شور شوق تو خوشتر ترانه نشنيدم —�—�#farsipoetry #farsipoem #farsipoet

آگهى(محمد كريم كابلى)#farsipoetry #farsipoem #farsipoet سر نيست اگر نمى گذارم—�—�جان نيست اگر نمى سپارم (يا الهى)

Most Popular Instagram Hashtags