#faranak_clinic

1164 posts

TOP POSTS

نرگس کوچولو سه ساله از فیروزآباد شیراز،با لباس محلی خوشگلش
نرگس یکساله که کم شنوایی اش تشخیص داده شده و ازسمعک استفاده میکنه

نرگس خانم امروز عمل کاشت حلزون داره
.براش روزای خوبی را آرزو می کنیم
Narges is going to have a #cochlear_implant surgery today

زمانی که کم شنوایی به حدی زیاد است که سمعک هیچ کمکی به کودک نمیکند کاشت حلزون برای او گذاشته میشود

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#عمل #شیرازی #شیراز #کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

نکات مهم برای آموزش با هم خواندن به مادران
-قبل از اینکه کتابی را شروع کنید، در مورد واژگانی که فرزند شما نمی¬داند جستجو کنید و درباره اینکه چگونه توضیح دهید فکر کنید
- می¬توانید از سرنخ¬های دیداری استفاده کنید( مثل تصاویر ،عروسک ،خود شی ). -به خاطر داشته باشید کودک شما لب¬خوانی می¬کند بنابراین نیاز دارد که صورت شما و کتاب داستان را همزمان ببیند و و داستانش را بشنود.
-تون صدایتان را در طول داستان تغییر دهید و برای هر شخصیت از لحن صدای متفاوتی استفاده کنید.
-از صورتتان برای گفتن داستان زیاد استفاده کنید و احساسات شخصیت¬ها را با حالات و چهره¬تان نشان دهید.
-درباره داستانی که خوانده¬ایدبا کودک صحبت کنید. -هرجا لازم دیدید به اضافه کردن داستان احساس با زبان خود بپردازید و اگر فرزندتان درباره¬اش پرسید آن را توصیف کنید.
-از کودکتان سوال¬هایی بپرسید مثل" فکر می¬کنی چه اتفاقی خواهد افتاد؟" و " چرا این فکر را می¬کنی؟" -داستان را به زندگی کودکتان متصل کنید و سوال¬هایی بپرسید مثل" تو دوست داشتی در آن قطار باشی، مگه نه؟" -از کودکتان سوال¬هایی بپرسید مثل" تو هم مثل این خانم خرسه ناراحت شدی؟ کی؟ بعد چیکار کردی؟"
-از اسباب بازی¬هایی استفاده کنید که آنچه در داستان اتفاق می¬افتد را با آنها اجرا کنید.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

Mehdi (with hearing aids),Hossein (with cochlear implant), two friends
مهدی (باسمعک)،سجاد(باکاشت حلزون)،دودوست خوب،اردوی برج میلاد

#برج_میلاد ،جوانان پرتوان کم شنوا،ناشنوا و کاشت حلزونی و کارشناسان و داوطلبین مرکزفرانک
#برج_میلاد_تهران

Young deaf adults camp,#milad_tower ower,Tehran,Iran

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک

کاردرمانی مرکز فرانک درخدمت شماست
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
#hard_of_hearing #earlyintervention #hearingaids #auralrehab #speech
@faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

@simoneheyer
کودکان کم شنوا مرا به یاد پروانه ها می اندازند.
زمانی که با عشق و درایت دربرگرفته شوند بال می گشایند و به پرواز درمی آیند.
مرکزفرانک،ویژه کودک کم شنوا و‌خانواده

ازهمه رویدادهای طبیعی درطول روز برای یادگیری کودکتان استفاده کنید.
Give your child opportunity to explore the world.

كودك راتشويق كنيد درطول روز به همه صداها توجه کند تاانواع صداها رو درنتيجه بازى بااسباب بازى،بهم زدن اشيا،درزدن،ووارسى كردن كابينت دربياورد.
باتوليد اين صداها همراه كودك ،كودك روش كار رامي اموزد.وهچنين شما صداسازى كودك راتشويق ميكنيد.
درتمام طول روز متوجه اصواتى كه كودك بااستفاده ازاشيا توليد نيكنه باشيد وبلافاصله اوراتشويق كنيدمثلا وقتى اسباب بازى راتكان داد به اولبخند بزنيد وبگيد من ميشنوم تو هم ميشنوى
باتقليد صداى كودك و بادرنظرگرفتن هراواسازى بعنوان يك ارتباط كلامى ومكالمه كودك راتشويق كنيد.
مكالمه يهنى مثلا اگر كودك پرنده اى ديد وصدايى ازهيجان توليدكرد بگيد توخوشحالى؟چى ديدى؟ كمى مكث كنيد وبعد بگيد اون پرنده است وبراى پاسخ دهى به كودك فرصت بديد

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#موسسه_کمک#خیریه#کتایون_ریاحی#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

این کوچولوی سی و پنج روزه کوچکترین عضو کم شنوا مونه.آوینا دوهفته است سمعک گرفنه.
Avina,our youngest #deaf member,only have35 days old ,and she has a #hearing_aid .
هیچ کودکی برای گرفتن سمعک و خدمات مداخله توانبخشی ،کوچک نیست.
هرچه مداخله سریعتر صورت گیرد،موفقیت کودک بیشتر خواهد شد.

#دکتر_موللی.
مداخلات زودهنگام شامل خدمات شنوایی شناسی و گفتاردرمانی میشود اما محدود به آنها نیست.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf children and their families, #Aural #rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

اطلاعات بیشتر،مرکزفرانک ۸۸۵۰۵۶۱۵
Parent workshop,How to play with our kids?
ویژه والدین،بدون حضور خود کودک
#بازی_کودک #بازی_درمانی
#بازی
#play #motoractivity
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک توانبخشی
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#بیش_فعالی #توجه #کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#تمرکز #کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#کاردرمانی #والدین #سنجش #سمعک#پیش_دبستانی #معلم

عروسکهای سمعک دار فرانک
Deaf teddy bears with hearing aids/cochlear implants
کانال شرکت فرانک میرزاحسابی-قبول سفارشات آنلاین
عروسکهای سمعکی و کاشت حلزونی ،تزیینات وبرچسبهای سمعک/کاشت حلزون ، تلهای مخصوص سمعک /کاشت کودک
مدیر عامل:دکترگیتامولّلی
هرگونه تقلید و کپی برداری از محصولات شرکت پیگرد قانونی دارد

09383758437 و09013758437
https://telegram.me/faranakHessabiCompany
وارد کانال تلگرام شوید،انتخاب بفرمایید
مبلغ را به شماره کارت داخل کانال واریز فرمائید و اطلاع بدین .درصورت تمایل برایتان ارسال هم میشود.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf children and their families, aural #rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#موللی#فرانک_میرزاحسابی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#اسباب_بازی #عروسکی #عروسک #کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

MOST RECENT

اطلاعات بیشتر،مرکزفرانک ۸۸۵۰۵۶۱۵
Parent workshop,How to play with our kids?
ویژه والدین،بدون حضور خود کودک
#بازی_کودک #بازی_درمانی
#بازی
#play #motoractivity
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک توانبخشی
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#بیش_فعالی #توجه #کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#تمرکز #کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#کاردرمانی #والدین #سنجش #سمعک#پیش_دبستانی #معلم

@zhest.akasi

لی لی لی لی لی .....لی لی حوضک
علی کوچولو......این مرد کوچک...... ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#kidsofinstagram #faranak_clinic #kidstagram #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

@algoma.handmade

دامن من چین چینی یه ...
آب آسمونیه....
ستاره های ریز داره....
فقط مال مهمونیه....... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#kidsofinstagram #faranak_clinic #kidstagram #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

کلاغه میگه قارقار
قارقار ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#kidsofinstagram #faranak_clinic #kidstagram #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

عشق مادر و کودک ,صادقانه ترین و بی ادعاترین عشق هاست ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#kidsofinstagram #faranak_clinic #kidstagram #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

اطلاعات بیشتر،مرکزفرانک ۸۸۵۰۵۶۱۵

ویژه کودکان کم شنوا ،آمادگی برای حضور درمدرسه
A new program for deaf kids who are going to school
#کلاس#مدرسه
#فراگیر
#student #school
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک توانبخشی
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
hard_of_hearing @faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#mainstream #inclusion #کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#دبستان #کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#تلفیق #سنجش_شنوایی#سنجش #سمعک#پیش_دبستانی #معلم

هیچکدام ازکارایی که برای فرزندتان انجام میدهید هدر نمیرود.
مداخله زودهنگام،اساس موفقیت هرکودک ناشنوا،هرچه زودتر،بهتر.
@imagineearlyintervention
براساس تحقیقات،تنها اگر تشخیص دربدو توبد صورت گیرد،سمعک تجویز شود و مداخله آغاز شود کودک کم شنوا/ناشنوا میتواند به همه توان بالقوه زبانی و گفتاری خود دقیقا مانند کودکان شنوا برسد.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
#hard_of_hearing #earlyintervention #hearingaids #auralrehab #speech
@faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#kidsofinstagram #faranak_clinic #kidstagram #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

مامانا میگن همیشه
بچه که بد نمیشه
بچه تو پارک و کوچه
بی تربیت نمیشه... ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#movallali #faranak_clinic #faranak #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

خرگوش ما چه نازه
گوشاش چقد درازه... ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#movallali #faranak_clinic #faranak #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

@babysaysmore
آمد...و آمدو........آمد. و....یه بوسش کرد ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#movallali #faranak_clinic #faranak #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

Child friendly schools
با کم شنوایی بیشتر آشناشویم.کتاب بخوانیم.
سری سه جلدی مدرسه ،برای هرمعلمی که دانش آموز کم شنوا/ناشنوا درکلاس درس خود دارد.
خواندن این کتابها را به معلمان ،والدین و دانشجویان توصیه میکنیم.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
#hard_of_hearing #book #bookstagram
@faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#کتابخانه #کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#کتابخوانی #روش_کیود#تست_هوش#سنجش_شنوایی#کتاب_خوب #کتاب
#books #bookreview

@pegahcenter
@goftardarmani_saeed_baratzadeh
@goftar.darmani
@goftar_darmanee

بسیاری ازجوانان کم شنوا،ناشنوا و کاشت حلزونی نیاز به گفتاردرمانی دارند.

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
#hard_of_hearing #earlyintervention #hearingaids #auralrehab #speech
@faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

@signing_time
بر گرفته از سخنرانی دکتر پتیتو ،کنفرانس مداخلۀ زودهنگام سخنرانی دکتر پتیتو ۲۰۱۷

یکسری باورهای غلط در مورد زبان آموزی ناشنوایان وجود دارد:
• اینکه برخی می‌گویند کودکان کاشت حلزونی نیاز به زبان اشاره ندارند و ارتباط و ‌تمرینات فشرده گفتاری برایشان کافی است، نادرست است.
• اینکه برخی می‌گویند والدین ناشنوا نباید با کودک خود با اشاره ارتباط برقرار کنند، نادرست است.
• اینکه برخی می‌گویند والدین ابتدا باید زبان اشاره را به خوبی یاد بگیرند و سپس آن را در مورد کودک خود به کار بگیرند، نادرست است.
• اینکه برخی می‌گویند زبان اشاره و زبان گفتاری باید یکی پس از دیگری آموزش داده شود، نادرست است.
در واقع ما در تحقیق خود مشاهده کردیم که مناطقی که در مغز هنگام به‌کارگیری زبان (زبان اشاره، زبان گفتاری) فعال هستند. درکودکان 12 ماهه چه کودک در محیط زبان اشاره بوده باشد چه زبان گفتاری به یک اندازه تحریک می‌شوند و به یک اندازه رشد کرده‌اند.
Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
#hard_of_hearing #earlyintervention #hearingaids #auralrehab #speech
@faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

نرجس کوچولو دیروز عمل کاشت حلزون شد
Yesterday,Narges got her cochlear implant .

Faranak Clinic, Www.faranakclinic.com. ,88505615, 09383758437

مرکرفرانک،ویژه کودک کم شنوا و خانواده ،
مطهری،میرعماد،خ هشتم،پلاک ۹
تلفن ۸۸۵۰۵۶۱۵ و ۰۹۳۸۳۷۵۸۴۳۷

مرکزمداخله زود هنگام
خدمات مشاوره روانشناسی
خدمات نوین توانبخشی شنوایی ( کودک وبزرگسال کم شنوا/ ناشنوا ) ،سنجش شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی،کاردرمانی ،و تجویز سمعک
HTTPS://telegram.me.faranakclinic
یاریمان کنید تا یاریشان کنیم،شماره کارت بخش خیریه فرانک(برای کودکان کم شنوا):بانک ملی 6037991478184124

#Faranak_Clinic for #deaf/ children and their families, Aural rehabilitation center,Tehran,IRAN
#hard_of_hearing #earlyintervention #hearingaids #auralrehab #speech
@faranakclinic
@faranak.pcmg @persiancs93
#فرانک#دکتر_موللی#کاشت_حلزون#کودک_کمشنوا#کودکان_کمشنوا#کودک#گفتار#زبان_اشاره#کم_شنوایی#شنوایی_شناسی#گفتاردرمانی#ناشنوایی#ناشنوا#توانبخشی_شنوایی#توانبخشی#گفتارنشانه_دار#روش_کیود#تست_هوش#کاردرمانی#سنجش_شنوایی#ادیومتری#سمعک#شنیداری_کلامی

دختر دارم شاه نداره ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#movallali #faranak_clinic #faranak #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

جشن فارغ التحصبلی کودکان از برنامه فرانک
اینم ستاره کوچولو و دوستش ماهان که عاشق برفای سادی بودن ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#movallali #faranak_clinic #faranak #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

فاطمه کوچولوی ما ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#movallali #faranak_clinic #faranak #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

@musictogetherlittlehouse
دربرنامه مادرکودک فرانک,والدین به همراه فرزندشان به سادگی دور می نشینند و بافرزندشان شعر و لالایی میخوانندو حرکات آن را با فرزندشان اجرا میکنند ... باهم بخندیم.شعربخونیم...حرکت کنیم
همدیگر رادوست بداریم

#فرانک #مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵ #دکتر_موللی #شعرهای_کودکی #شعر #قصه #کودکانه #کودک
#مرکزفرانک۸۸۵۰۵۶۱۵
برنامه فرانک ،یکشنبه و پنجشنبه اجرا میشود
مرکز ما آمادگی اجرا و آموزش برنامه مادر_کودک فرانک (شعر،لالایی و قصه)را در مهدکودک و مراکز دارد.

#فرانک #دکتر_موللی #شعر #لالایی #قصه #کودک #مادر #مادر_کودک #شعرهای_کودکی #شعرهای_کودکانه #کودکی #کودکانه #برنامه_فرانک
#movallali #faranak_clinic #faranak #faranak_program #ryhmes #lulaby parent_child_mother_goose#motherhood#pcmg#motherhood #mother_goose
#ادبیات_کودک#ادبیات_کودکان
#songs #iranian_songs

Most Popular Instagram Hashtags