#farah_pahlavi

MOST RECENT

دو ستون یادمان شهر #بیشاپور،#کازرون ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ این شهر وسعتی دویست هکتاری دارد که تنها چهار درصد از آن کاوش شده. شهر به سبک یونانی رومی ساخته شده که متشکل از خیابانهای عمود بر هم است و مانند صفنه شطرنج چیده شده. این دو ستون در بازدید شاپور از شهر توسط سازنده شهر، اپسای دبیر به او تقدیم شده و در عوض شاپور برای قدردانی از اپسای، به او مقدار زیادی سکه و طلا و دارایی میدهد. روبروی دو ستون نیز مجسمه‌ای از شاپور بوده که متاسفانه از بین رفته است. تمام این مفاد بر روی یکی از ستونها به خط پهلوی نوشته شده است. شهر دو دوران اسلامی هم آباد بوده و آثاری از یک حمام اشلامی هم کنار این ستونها نمایان است.

#شاهنشاه_اریامهر #محمدرضاپهلوی #محمدرضاشاه
#mohammadrezapahlavi
#mohammadrezashah

#شهبانوفرح #فرح_دیبا
#فرح_پهلوی
#farah_pahlavie_diba
#Farah_pahlavi
#Farah_diba

کوروش بزرگ پادشاهی جوانمردوآزادی خواه مردبزرگ آریایی که هدفی جزصلح وآزادی وشادی مردم سرزمینش وحتی غیرسرزمینش نداشت .اوبه مردمش شادی ونیکبختی ارمغان داد.همه مردمان اعصاردوست داشتنددرزمان کوروش بزرگ زندگی کنند.پادشاهی که حرمسرانداشت باسربازانش غذامیخوردوشرم نگاهش همه راواداربه احترام گذاری به اومیکرد.پادشاهی که ترجیح می دادجنگی درنگیردمگرمجبوربشود.درجنگهابخشنده بودوهیچگاه درعقب لشگرنبود.همیشه صف اول بودبدون محافظ وبادیگارد.کوروش راحتی دشمنانش ستودندونتوانستندانگی به اوبزنند.براستی که بزرگ مردی بودازسرزمین آریاییان که باعث فخرشکوه ایرانیان وغیرایرانیان بوده وهست.پاینده ایران پاینده اسطوره های بزرگ ایرانی

#شاهنشاه_اریامهر #محمدرضاپهلوی #محمدرضاشاه
#mohammadrezapahlavi
#mohammadrezashah

#شهبانوفرح #فرح_دیبا
#فرح_پهلوی
#farah_pahlavie_diba
#Farah_pahlavi
#Farah_diba

#شهبانوفرح #فرح_دیبا
#فرح_پهلوی
#farah_pahlavie_diba
#Farah_pahlavi
#Farah_diba

کانال تلگرام مربوط به این پیج:
http://t.me/sarairani1357

غایب همیشه حاضر, تو رو حس می کنم اما کاشکی چشمام تو رو می دید! 
#شهبانوفرح #فرح_دیبا
#فرح_پهلوی 
#farah_pahlavie_diba
#Farah_pahlavi
#Farah_diba

غایب همیشه حاضر, تو رو حس می کنم اما کاشکی چشمام تو رو می دید!
#شهبانوفرح #فرح_دیبا
#فرح_پهلوی
#farah_pahlavie_diba
#Farah_pahlavi
#Farah_diba

غایب همیشه حاضر, تو رو حس می کنم اما کاشکی چشمام تو رو می دید!
#شاهنشاه_اریامهر #محمدرضاپهلوی #محمدرضاشاه
#mohammadrezapahlavi
#mohammadrezashah

#شهبانوفرح #فرح_دیبا
#فرح_پهلوی
#farah_pahlavie_diba
#Farah_pahlavi
#Farah_diba

کانال تلگرام مربوط به این پیج:
http://t.me/sarairani1357

@shahbanou_farah_pahlavi
@noorzpahlavi
از چپ به راست:شهبانو فرح ,پرنسس نور,پرنسس ماریان برنادوت,ملکه سیلویا سوئد,کرستین میر در مراسم اعطای جایزه ی هنری برنادوت سوئد
from left to right: Shahbanou Farah Pahlavi, Princess Noor,Princess Marianne Bernadotte,Queen Silvia of Sweden & Kerstin Meyer at Bernadotte Art Awards 2014

#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbanou#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi#empressofiran#princess#noor#noorpahlavi#queen#queensilvia#sweden#mariannebernadotte#bernadotteartawards

#شهبانوفرح #فرح_دیبا
#فرح_پهلوی
#farah_pahlavie_diba
#Farah_pahlavi
#Farah_diba

کانال تلگرام مربوط به این پیج:
http://t.me/sarairani1357

شهبانو فرح به همراه خانم جهان سادات (همسر رئیس جمهور انور سادات)و خانم نیلوفر اعتماد امینی(خواهر پرنسس یاسمین)
Empress Farah with Mrs jehan sadat(President Anwar Sadat's wife) & lady Niloofar etemad amini(Princess Yasmine's sister)

#empress#empressfarahdiba #empressfarah#empressfarahpahlaviofiran #shahbanou#farah#diba #farahdiba #farahdibapahlavi #pahlavi#farah_pahlavi #empressofiran#royalfamily #iranroyalfamily #pahlavidynasty#iran #jehan#jehansadat #perisident#anwarsadat#egypt

با کمال تاسف جناب مهرداد پهلبد همسر شاهدخت شمس پهلوی، وزیر فرهنگ و هنر و یکی از با ارزشترین حامیان فرهنگ هنر و خدمتگذار صدیق ملت ایران در روز ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ درلوس آنجلس جان به جان آفرین داد.

#شهبانوفرح #فرح_دیبا
#فرح_پهلوی
#farah_pahlavie_diba
#Farah_pahlavi
#Farah_diba

کانال تلگرام مربوط به این پیج:
http://t.me/sarairani1357

#شهبانوفرح #فرح_دیبا
#فرح_پهلوی
#farah_pahlavie_diba
#Farah_pahlavi
#Farah_diba

کانال تلگرام مربوط به این پیج:
http://t.me/sarairani1357

Most Popular Instagram Hashtags