#express_entry

MOST RECENT

.
🍁 شانس زیاد گرفتن اقامت از طریق نیروی متخصص برای دوستانی که در منیتوبا آشنا و خویشاوند نزدیک دارند
(خواهر برادر خاله دایی عمو عمه )
.
در آخرین Draw که در ماه آگست بوده است، کمترین امتیازی که دعوتنامه از استان گرفته 500 بوده است. با توجه به اینکه داشتن آشنای نزدیکی که در منیتوبا زندگی میکند 200 امتیاز دارد. اگر کمتر از 45 سال سن دارید، شانس بسیار بالایی خواهید داشت با داشتن حداقل مدرک لیسانس و 4 سال سابقه ی کار مرتبط و آیلتس 6 بتوانید دعوتنامه استانی دریافت نمایید.
کافیست که ابتدا امتیازات خود را محاسبه کنید که در دو مرحله انجام می‌شود. .
ابتدا از طریق لینک زیر امتیاز اولیه را محاسبه کنید و مطمئن شوید که حداقل 60 امتیاز خواهید آورد.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/swo/swo-eligibility/
.
سپس از طریق لینک زیر امتیازات خودتان را محاسبه کنید و اگر بالای 500 شد، شانس خوبی برای گرفتن اقامت خواهید داشت.
.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/sw-eoi-ranking/
.
همچنین نتیجه ی draw های قبلی را میتوانید در لینک زیر ببینید:
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/2018/08/
.
.
.
#کانادا
#منیتوبا
#ویزای_کار
#زندگی_جدید
#مشاغل_کانادا
#مشاوره_کانادا
#مهاجرت_کانادا
#زندگی_در_کانادا
#اخذ_ویزای_کانادا
#مهاجرت_به_کانادا
#گرفتن_اقامت_کانادا
#معرفی_بیزینس_ها_در_کانادا
#معرفی_کسب_و_کار_در_کانادا
#Express_entry
#Provincial
#Nominee
#Program
#British_Columbia
#Manitoba
#New_Brunswick
#Newfoundland_and_Labrador
#Northwest_Territories
#Nova_Scotia
#Nunavut
#Ontario
#Prince_Edward_Island
#Quebec
#Saskatchewan
#Yukon
.
🇨🇦مجموعه گروه‌های ایرانیان مقیم کانادا🇨🇦
♨️ @Iranian_Communities_of_Canada ♨️

.
🍁 شانس زیاد گرفتن اقامت از طریق نیروی متخصص برای دوستانی که در منیتوبا آشنا و خویشاوند نزدیک دارند
(خواهر برادر خاله دایی عمو عمه )
.
در آخرین Draw که در ماه آگست بوده است، کمترین امتیازی که دعوتنامه از استان گرفته 500 بوده است. با توجه به اینکه داشتن آشنای نزدیکی که در منیتوبا زندگی میکند 200 امتیاز دارد. اگر کمتر از 45 سال سن دارید، شانس بسیار بالایی خواهید داشت با داشتن حداقل مدرک لیسانس و 4 سال سابقه ی کار مرتبط و آیلتس 6 بتوانید دعوتنامه استانی دریافت نمایید.
کافیست که ابتدا امتیازات خود را محاسبه کنید که در دو مرحله انجام می‌شود. .
ابتدا از طریق لینک زیر امتیاز اولیه را محاسبه کنید و مطمئن شوید که حداقل 60 امتیاز خواهید آورد.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/swo/swo-eligibility/
.
سپس از طریق لینک زیر امتیازات خودتان را محاسبه کنید و اگر بالای 500 شد، شانس خوبی برای گرفتن اقامت خواهید داشت.
.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/sw-eoi-ranking/
.
همچنین نتیجه ی draw های قبلی را میتوانید در لینک زیر ببینید:
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/2018/08/
.
.
.
#کانادا
#منیتوبا
#ویزای_کار
#زندگی_جدید
#مشاغل_کانادا
#مشاوره_کانادا
#مهاجرت_کانادا
#زندگی_در_کانادا
#اخذ_ویزای_کانادا
#مهاجرت_به_کانادا
#گرفتن_اقامت_کانادا
#معرفی_بیزینس_ها_در_کانادا
#معرفی_کسب_و_کار_در_کانادا
#Express_entry
#Provincial
#Nominee
#Program
#British_Columbia
#Manitoba
#New_Brunswick
#Newfoundland_and_Labrador
#Northwest_Territories
#Nova_Scotia
#Nunavut
#Ontario
#Prince_Edward_Island
#Quebec
#Saskatchewan
#Yukon
.
🇨🇦مجموعه گروه‌های ایرانیان مقیم کانادا🇨🇦
♨️ @Iranian_Communities_of_Canada ♨️

.
🍁 شانس زیاد گرفتن اقامت از طریق نیروی متخصص برای دوستانی که در منیتوبا آشنا و خویشاوند نزدیک دارند
(خواهر برادر خاله دایی عمو عمه )
.
در آخرین Draw که در ماه آگست بوده است، کمترین امتیازی که دعوتنامه از استان گرفته 500 بوده است. با توجه به اینکه داشتن آشنای نزدیکی که در منیتوبا زندگی میکند 200 امتیاز دارد. اگر کمتر از 45 سال سن دارید، شانس بسیار بالایی خواهید داشت با داشتن حداقل مدرک لیسانس و 4 سال سابقه ی کار مرتبط و آیلتس 6 بتوانید دعوتنامه استانی دریافت نمایید.
کافیست که ابتدا امتیازات خود را محاسبه کنید که در دو مرحله انجام می‌شود. .
ابتدا از طریق لینک زیر امتیاز اولیه را محاسبه کنید و مطمئن شوید که حداقل 60 امتیاز خواهید آورد.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/swo/swo-eligibility/
.
سپس از طریق لینک زیر امتیازات خودتان را محاسبه کنید و اگر بالای 500 شد، شانس خوبی برای گرفتن اقامت خواهید داشت.
.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/sw-eoi-ranking/
.
همچنین نتیجه ی draw های قبلی را میتوانید در لینک زیر ببینید:
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/2018/08/
.
.
.
#کانادا
#منیتوبا
#ویزای_کار
#زندگی_جدید
#مشاغل_کانادا
#مشاوره_کانادا
#مهاجرت_کانادا
#زندگی_در_کانادا
#اخذ_ویزای_کانادا
#مهاجرت_به_کانادا
#گرفتن_اقامت_کانادا
#معرفی_بیزینس_ها_در_کانادا
#معرفی_کسب_و_کار_در_کانادا
#Express_entry
#Provincial
#Nominee
#Program
#British_Columbia
#Manitoba
#New_Brunswick
#Newfoundland_and_Labrador
#Northwest_Territories
#Nova_Scotia
#Nunavut
#Ontario
#Prince_Edward_Island
#Quebec
#Saskatchewan
#Yukon
.
🇨🇦مجموعه گروه‌های ایرانیان مقیم کانادا🇨🇦
♨️ @Iranian_Communities_of_Canada ♨️

.
🍁 شانس زیاد گرفتن اقامت از طریق نیروی متخصص برای دوستانی که در منیتوبا آشنا و خویشاوند نزدیک دارند
(خواهر برادر خاله دایی عمو عمه )
.
در آخرین Draw که در ماه آگست بوده است، کمترین امتیازی که دعوتنامه از استان گرفته 500 بوده است. با توجه به اینکه داشتن آشنای نزدیکی که در منیتوبا زندگی میکند 200 امتیاز دارد. اگر کمتر از 45 سال سن دارید، شانس بسیار بالایی خواهید داشت با داشتن حداقل مدرک لیسانس و 4 سال سابقه ی کار مرتبط و آیلتس 6 بتوانید دعوتنامه استانی دریافت نمایید.
کافیست که ابتدا امتیازات خود را محاسبه کنید که در دو مرحله انجام می‌شود. .
ابتدا از طریق لینک زیر امتیاز اولیه را محاسبه کنید و مطمئن شوید که حداقل 60 امتیاز خواهید آورد.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/swo/swo-eligibility/
.
سپس از طریق لینک زیر امتیازات خودتان را محاسبه کنید و اگر بالای 500 شد، شانس خوبی برای گرفتن اقامت خواهید داشت.
.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/sw-eoi-ranking/
.
همچنین نتیجه ی draw های قبلی را میتوانید در لینک زیر ببینید:
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/2018/08/
.
.
.
#کانادا
#منیتوبا
#ویزای_کار
#زندگی_جدید
#مشاغل_کانادا
#مشاوره_کانادا
#مهاجرت_کانادا
#زندگی_در_کانادا
#اخذ_ویزای_کانادا
#مهاجرت_به_کانادا
#گرفتن_اقامت_کانادا
#معرفی_بیزینس_ها_در_کانادا
#معرفی_کسب_و_کار_در_کانادا
#Express_entry
#Provincial
#Nominee
#Program
#British_Columbia
#Manitoba
#New_Brunswick
#Newfoundland_and_Labrador
#Northwest_Territories
#Nova_Scotia
#Nunavut
#Ontario
#Prince_Edward_Island
#Quebec
#Saskatchewan
#Yukon
.
🇨🇦مجموعه گروه‌های ایرانیان مقیم کانادا🇨🇦
♨️ @Iranian_Communities_of_Canada ♨️

.
🍁 شانس زیاد گرفتن اقامت از طریق نیروی متخصص برای دوستانی که در منیتوبا آشنا و خویشاوند نزدیک دارند
(خواهر برادر خاله دایی عمو عمه )
.
در آخرین Draw که در ماه آگست بوده است، کمترین امتیازی که دعوتنامه از استان گرفته 500 بوده است. با توجه به اینکه داشتن آشنای نزدیکی که در منیتوبا زندگی میکند 200 امتیاز دارد. اگر کمتر از 45 سال سن دارید، شانس بسیار بالایی خواهید داشت با داشتن حداقل مدرک لیسانس و 4 سال سابقه ی کار مرتبط و آیلتس 6 بتوانید دعوتنامه استانی دریافت نمایید.
کافیست که ابتدا امتیازات خود را محاسبه کنید که در دو مرحله انجام می‌شود. .
ابتدا از طریق لینک زیر امتیاز اولیه را محاسبه کنید و مطمئن شوید که حداقل 60 امتیاز خواهید آورد.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/swo/swo-eligibility/
.
سپس از طریق لینک زیر امتیازات خودتان را محاسبه کنید و اگر بالای 500 شد، شانس خوبی برای گرفتن اقامت خواهید داشت.
.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/sw-eoi-ranking/
.
همچنین نتیجه ی draw های قبلی را میتوانید در لینک زیر ببینید:
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/2018/08/
.
.
.
#کانادا
#منیتوبا
#ویزای_کار
#زندگی_جدید
#مشاغل_کانادا
#مشاوره_کانادا
#مهاجرت_کانادا
#زندگی_در_کانادا
#اخذ_ویزای_کانادا
#مهاجرت_به_کانادا
#گرفتن_اقامت_کانادا
#معرفی_بیزینس_ها_در_کانادا
#معرفی_کسب_و_کار_در_کانادا
#Express_entry
#Provincial
#Nominee
#Program
#British_Columbia
#Manitoba
#New_Brunswick
#Newfoundland_and_Labrador
#Northwest_Territories
#Nova_Scotia
#Nunavut
#Ontario
#Prince_Edward_Island
#Quebec
#Saskatchewan
#Yukon
.
🇨🇦مجموعه گروه‌های ایرانیان مقیم کانادا🇨🇦
♨️ @Iranian_Communities_of_Canada ♨️

.
🍁 شانس زیاد گرفتن اقامت از طریق نیروی متخصص برای دوستانی که در منیتوبا آشنا و خویشاوند نزدیک دارند
(خواهر برادر خاله دایی عمو عمه )
.
در آخرین Draw که در ماه آگست بوده است، کمترین امتیازی که دعوتنامه از استان گرفته 500 بوده است. با توجه به اینکه داشتن آشنای نزدیکی که در منیتوبا زندگی میکند 200 امتیاز دارد. اگر کمتر از 45 سال سن دارید، شانس بسیار بالایی خواهید داشت با داشتن حداقل مدرک لیسانس و 4 سال سابقه ی کار مرتبط و آیلتس 6 بتوانید دعوتنامه استانی دریافت نمایید.
کافیست که ابتدا امتیازات خود را محاسبه کنید که در دو مرحله انجام می‌شود. .
ابتدا از طریق لینک زیر امتیاز اولیه را محاسبه کنید و مطمئن شوید که حداقل 60 امتیاز خواهید آورد.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/swo/swo-eligibility/
.
سپس از طریق لینک زیر امتیازات خودتان را محاسبه کنید و اگر بالای 500 شد، شانس خوبی برای گرفتن اقامت خواهید داشت.
.
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/general-mpnp-policies/sw-eoi-ranking/
.
همچنین نتیجه ی draw های قبلی را میتوانید در لینک زیر ببینید:
🌐 https://www.immigratemanitoba.com/2018/08/
.
.
.
#کانادا
#منیتوبا
#ویزای_کار
#زندگی_جدید
#مشاغل_کانادا
#مشاوره_کانادا
#مهاجرت_کانادا
#زندگی_در_کانادا
#اخذ_ویزای_کانادا
#مهاجرت_به_کانادا
#گرفتن_اقامت_کانادا
#معرفی_بیزینس_ها_در_کانادا
#معرفی_کسب_و_کار_در_کانادا
#Express_entry
#Provincial
#Nominee
#Program
#British_Columbia
#Manitoba
#New_Brunswick
#Newfoundland_and_Labrador
#Northwest_Territories
#Nova_Scotia
#Nunavut
#Ontario
#Prince_Edward_Island
#Quebec
#Saskatchewan
#Yukon
.
🇨🇦مجموعه گروه‌های ایرانیان مقیم کانادا🇨🇦
♨️ @Iranian_Communities_of_Canada ♨️

🚩 آشنایی با روش های اخذ اقامت دائم کانادا
☑️ این قسمت: نیروی متخصص فدرال - سیستم اکسپرس اینتری
💠 یکی از معروفترین روش های مهاجرتی به کانادا، برنامه نیروی متخصص (Skilled Worker) فدرال کانادا يا سیستم اکسپرس اینتری بوده که علاوه بر این، سریعترین روش مهاجرتی به کانادا نیز میباشد به طوری که متقاضی میانگین 6 ماه پس از دریافت دعوت نامه از اداره مهاجرت کانادا، اقامت دائم خود را دریافت خواهد کرد.
✔️ سیستم اکسپرس اینتری به چه معناست؟
💠 در برنامه نیروی متخصص فدرال کانادا، برای گزینش متقاضیان و صدور دعوت نامه جهت ثبت درخواست اقامت دائم، از سیستم جدیدی به نام اکسپرس اینتری استفاده میشود. در این سیستم، متقاضیان ابتدا باید در یک سیستم 100 امتیازی، 67 امتیاز از فاکتور هایی مانند سن، تحصیلات، سابقه کار، سطح زبان و ... کسب نمایند.
💠 چنانچه متقاضی واجد شرایط این مرحله شود، وارد پول (Pool) اکسپرس اینتری میشود. سیستم امتیاز بندی پول اکسپرس اینتری با سیستم امتیاز بندی 100 تایی متفاوت است. در پول، به هر متقاضی، امتیازی داده میشود و هر چند وقت یک بار، متقاضیانی که بیشترین امتیاز را در پول کسب کرده اند، دعوت نامه دریافت خواهند کرد.
✔️ سیستم اکسپرس اینتری برای چه کسانی مناسب تر است؟
💠 چند فاکتور در این سیستم نقش مهمی ایفا میکند:
1️⃣سطح زبان
در حال حاضر متقاضیانی که میتوانند به آیلتس سطح CLB 9 (یعنی شنیداری 8 و سه اسکیل دیگر 7 ) برسند، شانس دریافت دعوت نامه را دارند.
2️⃣ سن
بیشترین امتیاز سن تا 29 سال میباشد .
3️⃣ تحصیلات
متقاضیانی که مدرک فوق لیسانس دارند از شانس بیشتری برخوردار هستند.
#کانادا #اقامت_دائم #اکسپرس_اینتری #فدرال_کانادا #نیروی_متخصص #Express_Entry
📅 نوشته شده در تاریخ: 20 مرداد 97

برنامه اکسپرس انتری وانادا
ویژه افراد دارای ایلتس ۷.۵
اگر لیسانس دارید و ایلتس ۷.۵ ولی بازهم امتیازتون به انتیاز قبولی برنامه اکسپرس انتری نمیرسه
ما راه حل داریم

ارتباط از طریق دایرکت

#express_entry#canada#مدرک#مهاجرت#کانادا#مهاجرت_کانادا

.
مروری بر سیستم اکسپرس کانادا در سال 2018 تاکنون

مهاجرت به کانادا از طریق سیستم (CRS)
Comprehensive Ranking System
Skilled Immigrants (Express Entry)

این سیستم مهاجرتی که از ابتدای سال 2015 میلادی جهت مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت دائم راه اندازی شده است مبتنی بر امتیاز است که ارزیابی آن بر اساس موارد زیر صورت میگیرد:
🔷 مهارت ها
🔷 تحصیلات
🔷 توانایی زبان
🔷 تجربه کاری
🔷 عوامل دیگر :
🔹مدرک تحصیلی همسر
🔹توانایی زبان همسر
🔹تحصیل متقاضی یا همسرش در کانادا
🔹داشتن سابقه کاری متقاضی یا همسرش در کانادا
🔹پیشنهاد کاری در کانادا
🔹خانواده درجه یک مانند خواهر و برادر و..
📍در این دوره 8 ماه آگوست 3750 دعوتنامه داده شده که حداقل امتیاز قبولی 440 بوده است.

#Express_Entry #CRS #Skilled_Immigrants
#مهاجرت #کانادا #مهاجرت_کانادا #وکیل_مهاجرت #اکسپرس_انتری #اقامت_کانادا #اقامت_دائم_کانادا

بنابراین براساس اعلام بانک مرکزی مسافران می‌توانند با ارائه بلیط- گذرنامه- ویزا (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، از صرافی‌های مجاز ارز خریداری کنند.
#ارز_مسافرتی
📲http://sepehr-ac.ir
📲t.me/SepehrLC
📲instagram.com/sepehrlc
📲gap.im/SepehrLC
📲ble.im/sepehrlc
☎️ 051-38837957
📶 09153231301
📶 09033231301
📩 10009153231301
📬 No.26, 6th Kowsar St., Mashhad, Iran
#IELTS
#خرید_ملک
#فدرال
#کانادا
#TOEFL
#سفارت
#خارج
#ادامه_تحصیل
#دانشگاه
#اپلای
#پناهندگی
#تورنتو
#Immigration
#Express_Entry
#اقامت
#سرمایه_گذاری
#اکسپرس_اینتری
#ویزای_دانشجویی
#Sepehr_Language_Center
#Canada
#مرکز_زبان_سپهر
#دارالترجمه_سپهر
#محسن_تقی_پور
#ویزا
#پاسپورت
#مهاجرت
#زبان
#مشهد

#express_entry #best_immigration استان ها و مناطقی (PTs) که از طریق برنامه ی انتخاب استانی (PNP) مهاجران را انتخاب می کنند، می توانند علاوه بر انتخاب مهاجرین از طریق سیستم کاغذی، آنها را از طریق بانک اطلاعاتی سیستم اکسپرس اینتری انتخاب کنند.

🔹️شماره۹۳ اکسپرس اینتری کانادا
🔹️مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۴۲
🔹️تعداد دعوت نامه: ۳۷۵۰
🔹️تاریخ: ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸
Www.cec-iom.com

#express_entry
#canada
#canada_visa

دور جدید انتخاب های اکسپرس اینتری امروز انجام گردید.
تعداد دعوتنامه های صادر شده: 3750
حداقل امتیاز جهت دریافت دعوتنامه: 441

#اکسپرس_اینری #مهاجرت_موفق #کانادا #ایران #ویزای_تحصیلی #ویزای_توریستی_کانادا #پی_آر#اکسپرس_اینتری_کانادا #express_entry #draw #canada #canada_immigration# #immigration #visa

Http://t.me/visa_line_visa

دور جدید انتخاب های اکسپرس اینتری امروز انجام گردید.
تعداد دعوتنامه های صادر شده: 3750
حداقل امتیاز جهت دریافت دعوتنامه: 441

#اکسپرس_اینری #ویزالاین#دراو #مهاجرت_موفق #کانادا #ایران #الهام_صحت #ویزای_تحصیلی #ویزای_توریستی_کانادا #پی_آر#اکسپرس_اینتری_کانادا #باور_رویاها #زندگی_سالم#express_entry #draw #canada #canada_immigration#visaline #elham_sehat #immigration #visa

15th Express Entry draw held on July 25. CRS cut-off score was 441. Government issued 3,750 ITAs in a row from June 2018.
#Express_Entry #CRS #ITAs #Canada_immigration #Montreal #immigration_consultant #Quebec

کبک؛ بهترین استان کانادا در فرصت های شغلی🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦 گزارش ها حاکی از آن است که در فصل نخست سال 2018، در سراسر کانادا 426000 فرصت شغلی وجود داشته است و در این میان، استان کبک طی این دوره ی سه ماهه، بیشترین افزایش را داشته است. در سه ماهه ی نخست سال 2018، نسبت به سه ماهه ی نخست سال 2017، 25000 فرصت شغلی بیشتر در کبک ایجاد شده است. البته داده های جدید حاکی از آن هستند که در سه ماهه ی نخست 2018 در سراسر استان ها فرصت های شغلی نسبت به سه ماهه ی نخست سال 2017 افزایش داشته است و در میان همه ی استان ها و مناطق کانادا، کبک و بریتیش کلمبیا بیشترین افزایش را داشته اند. به گفته ی منابع موثق، این هفتمین بار است که کبک افزایش فرصت های شغلی را تجربه کرده است. فرصت های شغلی موجود در بخش مسکن، غذا و صنعت بیشترین افزایش را داشته اند. مونترال قطب اقتصادی کبک است که بیشترین افزایش در آگهی های شغلی پست شده را طی سه ماهه نخست سال 2018 داشته است.

ادامه کپشن را در کانال تلگرام گلدن گلوب دنبال کنید
لینک در قسمت بیوگرافی موجود است
https://t.me/immigration_goldenglobeinc
.
.
.
#goldenglobeinc #consultant #immigration #immigrationcanada #visacanada #assessment#selfemployed #visitorvisa #studyincanada #ontario #quebec #workincanada #investment #citizenship #express_entry #اسپانسرشیپ
#گلدن_گلوب_آی_ان_سی #مشاوره_رایگان #مهاجرت_کاری #مهاجرت_تحصیلی #مهاجرت_آسان #اقامت_دائم #اقامت_کانادا #مهاجرت_کانادا #مشاوره_رایگان #خوداشتغالی #کارآفرینی#اکسپرس_انتری#اقامت#تحصیلی
@immigration.canada.news
@golden.globe.immigration

Most Popular Instagram Hashtags