#evliyaullah

635 posts

TOP POSTS

Ali Dede Bosnevî hazretlerine uykuda nasıl yatılacağı hakkında sordular. Buyurdu ki: - “Evlatlarım! Dört çeşit uyku şekli vardır.
Birincisi kafa üzere uyumak yâni sırtüstü yatmak. Bu peygamberlerin uyumasıdır. Böyle yatarken göklerin ve yerlerin yaratılışı ve dolayısıyla Allahü teâlânın büyüklüğünü düşünürler.
İkincisi, sağ taraf üzerine yatmak. Bu, âlimlerin ve âbidlerin, çok ibâdet edenlerin uykusudur.
Üçüncüsü sol tarafa yatmak. Bu, meliklerin, hükümdârların uyuma şeklidir. Bunların mideleri dolu olduğu için daha kolay hazmedilmesi maksadıyla böyle uyurlar.
Dördüncüsü, yüzükoyun uyumak. Bu da şeytanların uyuma şeklidir. Siz her zaman birinci ve ikinci şekli tercih ediniz.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#evliyaullah #evliyasozleri #hikmetlisözler #allahdostu #allahdostları #ehlisünnet

#Evliyaullah'dan bir zata bir gün; -Efendim, İhlas hususunda en çok etkilendiğiniz bir olay yaşadınız mı?
diye sorarlar. -Evet yaşadım buyurur ve devam eder;
Mekke-i mükerremede altın kesemi kaybetmiş, beşparasız kalmıştım. Basra'dan para bekliyordum ama gelmemişti.
Saçım sakalım çok uzamıştı.
Bir berbere girdim, -Param yok, Allah rızası için saçlarımı düzeltebilir misin? diye sordum.

Berber o anda birini tıraş ediyordu. Hemen adamın yanındaki boş koltuğu gösterip, otur buraya dedi ve onu bırakıp beni tıraş etmeye başladı. Adam itiraz etti. Berber, -kusura bakmayınız efendim dedi, sizi ücreti mukabilinde tıraş ediyorum. Ama bu genç Allah rızası için istedi, Allah için olan işler önceliklidir ve bir bedeli yoktur yani Allah C.C. için olan işin bedelini kullar ödeyemez ve bilemez dedi.

Berber tıraştan sonra, cebime zorla birkaç altın sokuşturdu, acil ihtiyaçlarını karşılarsın, imkanım bu kadar kusura bakma dedi. Aradan birkaç gün geçti, beklediğim para geldi. Ona bir kese altın götürdüm. Asla alamam dedi ve ekledi, Allah için olan işin bedelini kullar ödeyemez demedim mi ben, var git işine, Allah selamet versin.

Helalleşip ondan ayrıldım ama tam kırk senedir ona dua ediyorum, ona dua etmeye doyamıyorum, gece kalkıp dua ediyorum.... Dua alan ihlaslı kullardan olabilmek niyazı ile... Günümüz, gecemiz said,
Ömrünüz mezid olsun....#

Erilmez yâre bîyâr olmayınca
Cihânın halkı ağyâr olmayınca

Hakikât âlemine yol varılmaz
Bu mülkten külli bîzâr olmayınca

O vahdet bahrine kimse ulaşmaz
Akıp göz yaşı pınar olmayınca

Müyesser olmaz ol yârin visâli
Yolunda varı îsâr olmayınca

Bu dünya cîfesin nefs iti komaz
Gönülde azmi dîdâr olmayınca

Gönül cem’oluben Dost’a yönelmez
Bu dünya kârı tarmar olmayınca

Gönül dost’a özenmez dertli olmaz
Bir ehli derde uyar olmayınca

Gönüle dolmaz ol yârin hayâli
Hayâli gayri yuyar olmayınca

Gönül âyinesi pasdan silinmez
Dilinde Dost tekrar olmayınca

Gönül bu aşka her giz mahrem olmaz
Tamam derde giriftâr olmayınca

Cihanda kimse aşkdan haz etmez
Koyup nâmûsu bîâr olmayınca

Kişi bu aşk içinde gerçek olmaz
Vefâ koyup cefâkâr olmayınca

Cefâsız kimse ermedi vefâya
Gül olmaz bellidir hâr olmayınca

Visâli şerbetine kimse kanmaz
Yürek derd ile yanar olmayınca

Kime kim zerre derdi yâver oldu
Komaz aşkdan haberdâr olmayınca

Ko gitsin dertsizi hayvandır ol kim
Yedilmez ana yulâr olmayınca

Var evvel dertli ol andan em iste
Timâr yok sana bîmâr olmayınca

Sözünü ehli derdin etme inkâr
Yolu bulamazsın ikrâr olmayınca

Var Eşrefoğlu Rûmî gibi sen de
Dolanma vaslı dildâr olmayınca

EŞREFOĞLU RÛMÎ [rahmetullahi aleyh]
#şiir #şuur
#tebliğ #evliyaullah #allahdostları

Evliyânın hâline vâkîf olmayan
Enbiyâların sırrına vâkîf olamaz!.. #evliyaullah #enbiya #mahmutefendihazretleri

Velilerin sözlerinden herkes kendi meşrebine göre gıda alır.
Şeyh Seyyid Muhammed Efendi Baba Hz.
#ŞeyhSeyyidMuhammedEfendibabahz #tasavvuf #kadirimuhammediye #evliyaullah #ukav

Cüneyd Bağdadi Hazretleri (kuddise sırruhu) 7 yaşında bir ilim meclisindeyken 50 kadar evliyaullah toplanmış kendilerine gelen ilhamla, makamlarına göre şükrün tarifini yapıyorlardı. Içlerinde Cüneyd Bagdadi Hazretlerinin dayısı Seri Sakati de vardı. O mübarek Cüneyd Bagdadi Hazretlerine evladım sükrün tarifini bir de sen yap bakalım buyurdu.
Bagdadi Hazretleri de dedi ki: "Bana göre şükür,Allah'ın nimetlerinden istifade edip de Allah'a isyana onları kullanmamaktır!" O kadar evliyaullah hayretler içerisinde kaldı.
7yasinda bir çocuk hepsini susturmuştu.
Dayısı da Cüneyd Bagdadi Hazretleri'nin kalbine kibir gelmesin diye korkarım bu çocuğun nasibi dilinde kalacak dedi.

Sonra Bagdadi Hazretleri dönemin en büyük velisi oldu. Bütün alimler sultanımız Cüneyd Bagdadi'dir diye ittifak ettiler ve SULTAN lakabı verildi.

O haliyle bile aglayarak hep derdi ki:"Dayımın o sözünü hiç unutamıyorum, konuşuyorum konuşuyorum ya nasibim dilimde kalirsa!" #tevazu #evliyaullah #edep #şeriat #tarikat

MOST RECENT

Ali Dede Bosnevî hazretlerine uykuda nasıl yatılacağı hakkında sordular. Buyurdu ki: - “Evlatlarım! Dört çeşit uyku şekli vardır.
Birincisi kafa üzere uyumak yâni sırtüstü yatmak. Bu peygamberlerin uyumasıdır. Böyle yatarken göklerin ve yerlerin yaratılışı ve dolayısıyla Allahü teâlânın büyüklüğünü düşünürler.
İkincisi, sağ taraf üzerine yatmak. Bu, âlimlerin ve âbidlerin, çok ibâdet edenlerin uykusudur.
Üçüncüsü sol tarafa yatmak. Bu, meliklerin, hükümdârların uyuma şeklidir. Bunların mideleri dolu olduğu için daha kolay hazmedilmesi maksadıyla böyle uyurlar.
Dördüncüsü, yüzükoyun uyumak. Bu da şeytanların uyuma şeklidir. Siz her zaman birinci ve ikinci şekli tercih ediniz.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#evliyaullah #evliyasozleri #hikmetlisözler #allahdostu #allahdostları #ehlisünnet

*Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Eden kendine eder. Hata kusur görmemeli, olmuşu da affetmeli.
Hazret-i Muaviye’ye (radıyallahu anh) dediler, efendim siz valilikte çok kaldınız, hiçbir halife sizi değiştirmedi bunun hikmeti nedir? Buyurdu ki:
Resulullah efendimizin bir hadis-i şerifine sarıldım, çok rahat ettim, herkes benden memnun kaldı. Cenab-ı Peygamberden işittim buyurdu ki:
(Ya Muaviye, iyilik edene iyilik et, kötülük edeni affet.) -

Peygamber efendimiz yine buyuruyor ki:(Bir odada bir iplik haramdan olsa, bu odada kılınan namaz kabul olmaz.) -

Büyükler buyuruyor ki:
Bir dank, yani bir kuruş, üzerinde kul hakkı olan Cennete giremez. İnsanın giydiği elbisenin tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz, yani namaz borcu ödenmiş olursa da, sevab verilmez

Peygamber efendimiz yine buyuruyor ki:
Ahirette sırat köprüsünde her Müslümana yedi sual sorulacaktır:
Birincisi imandan,
İkincisi namazdan,
Üçüncüsü oruçtan,
Dördüncüsü hacdan,
Beşincisi zekâttan,
Altıncısı gusül abdestinden sorulacaktır.
Yedincisi kul hakkıdır. Orada bu sualden Peygamberler bile korkmuştur

İşte, kul hakkının da hesabı verildikten sonra karşı tarafa geçiliyor, Cennete girebiliyor

Kul haklarından bir tanesi, gıybet ve dedikodudur. Kalbi kırılacak bir lafı, bir kimsenin arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet, zinadan bile günahtır, kul hakkına girer, kalb kırmaya girer. O halde, kesinlikle, hiçbir Müslümanın, gıybetini yapmamalı. Onun hesabını Cenab-ı Hak görecektir

Gıybetin yol açtığı en büyük günahlardan biri de, kalb kırmaktır. Küfürden sonra en büyük günah, kalb kırmaktır. Kâbe’yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalbi kırılan bir müminden, onun bedduasından çok korkmalıdır. Kalb, nazargâh-ı ilahidir. Cenab-ı Hak insan vücudunda, en yakın kendine komşu olarak kalbi yaratmıştır. Eğer kalb incitilirse, yanındaki de incitilir. O halde Müslüman olsun, kâfir olsun, hiç kimsenin kalbini kırmamalı. Aksine, iyilik yapmalı.
DEVAMI ⤵⤵⤵

Dârendeli Hilmi Efendi, Ziyâeddîn Gümüşhânevî hazretlerinin telebesidir. 1916 yılında Maraş’ta vefât etti. Kabr-i şerîfi, Şeyh Âdil mezarlığındadır…
Çok cömert olan Dârendeli Hilmi Efendi, evine gelen hediyelerin tamâmını fakirlere dağıtırdı. Bir gün yeğeni; “Amca gelenin hepsini dağıtıyorsun” dediğinde; “Oğlum dağıtmazsan gelmez” demiştir.

Bir vaazında insanlara şöyle nasîhat etti: “Allahü teâlâyı, farzları, haramları, namazla alâkalı meseleleri bilmeyen, gerçek mümin olamaz. Demek ki mümin câhil olmaz. Bildiği ile amel etmeyen câhil demektir. Bildiğiyle amel edene cenâb-ı Allah bilmediğini öğretir. İlmi ile amel etmeyen ve ilmini dünyâ kazancına vâsıta kılan âlimden kendi hâlinde bir câhil çok hayırlıdır. Akıllı olana bu kadar söz yetişir…” -

Muhammed Hilmi Efendi, malın faydalı mı zararlı mı olduğu yolunda soru soran bir kimseye: “Mal yılana benzer. Hem zehiri hem de panzehiri vardır. Eğer insan fayda ve zararını bilirse o yılanın şerrinden kurtulur. Malın faydası; şahsına, çocuklarına, hanımına isrâf etmeden sarf etmek, geri kalanı da hac, cihâd, dîn-i İslâmı yayma, câmi yaptırma ve fakirlere vermekle olur.”

Musa Topbaş efendimizi seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz. Makamı cennet olsun.

"Safâ ,Allah sevgisiyle olur, ötesi bulanıklıktır .Sen safâyı başkasının sevgisiyle bulandırırsan O da senin işini bulandırır.İbrahim'e, Yakub'a (as) yaptığını sana da yapar. Onlar kalplerindeki bir yangın sebebiyle oğullarına aşırı eğlince onlara oğulları hakkında ibtila verdi. ...
Allah (c.c) peygamberlerin ,velilerin ve güzel kullarının kalbini başkalarından kıskanır. "
Abdülkadir-i Geylâni Hz.

#tasavvuf #kadirimuhammediye #AbdülkadirGeylanihz #sufi #derviş #hakikat #marifet #evliyaullah #hikmet #mana #sufi #erenler #islamic #irfan #allahdostları #tasavvuf #tasavvufadair #yol #yolcu #dergah #aşk #muhabbetullah #gönül #evliyaullah #hikmet #mana #YaAllah

Bol tefekkür bol huzur..
Kaçırmak istemeyen nasiplenmek isteyen herkes davetlimizdir. Katılmak isteyenler afişteki numarayı arayarak bilgi alabilirler.

#Allah #evliyaullah #zikir #muhabbet #aşk #efendibaba #omuzugüçlü #kayseri #erciyes

Bol tefekkür bol huzur..
Kaçırmak istemeyen nasiplenmek isteyen herkes davetlimizdir. Katılmak isteyenler afişteki numarayı arayarak bilgi alabilirler.

#Allah #evliyaullah #zikir #muhabbet #aşk #efendibaba #omuzugüçlü #kayseri #erciyes

Kaderini sev.
Varsa kederini de sev.

#MevlânaCelaleddinRumiHazretleri
#MEVLANA
#HazretiMevlana
#Evliyaullah 💫💫💫 Portre: #ElmasHala
Yer: Kastamonu/Pınarbaşı-URVA

Oy oy kurban olurum ben sana ve ömrünü adadığın yola..
Yarbay Mehmet ILdırar abimiz..
Hac Ziyareti..
Allah c.c. Rahmet eylesin. Bir Fatiha lütfen...

Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme
Esir-i gurbet-i nalan olan insanı incitme
Tarik-i ışkda bi-çareyi hicranı incitme
Sabır kıl her belaya hâne-yi Rahman’ı incitmeFelekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkar olma fahr-i âlem-i zî-şanı incitme
Elin çek meyl-i dünyadan eğer aşık isen yare
Muhabbet camını nuş et asıl Mansur gibi dare
Misafirsin felek bağında bendin salma efkare
Düşersin bir belaya sabrı kıl Mevla verir çare

Alvarlı Efe Hz.
#tasavvuf #aşk #muhabbetullah #gönül #evliyaullah #hikmet #mana #sufi #erenler #islamic #irfan #allahdostları #islamicquotes #allahuakbar #subhanallah #selfreminder #allah #quran #muslim #islami #islamic

Biz sana şahidiz Hocam Gözyaşlarınada.. 😥

#evliyaullah #rahmetullahialeyh #radiyallahuanh

Gavs-ı Bilvânisî (k.s) hatmedeki bu sır ve şeref hakkında şöyle sohbet buyurmuştur: “İnsanlar, bir araya gelip hatme/zikir yapmanın faziletini bilselerdi, hasta ya da sakat olsalardı bile yine de sürünerek hatmeye gelirlerdi. Çünkü hatmenin manevî reisi Hz. Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimizdir. O, bu meclislere manen teşrif buyurur ve oradakilerin dileklerini Allahu Teala’ya ulaştırır. Efendimizin (s.a.v) ilahi huzura arzettiği şeyler geri çevrilir mi?”
🌹🍃🌼🍃🌺
#zikrullah #muhabbetullah #evliyaullah #maneviyat #huzur #şükür #dua #edep

Hacı Rahmi Sultan hazretleri kuddise sırruhu ve 3 ayetli türbe sahibinin kuddise sırruhu ruhu için El Fatiha ve salavat
Burdurda olanlar mutlaka ziyaret etsinler inşallah çok faydasını görürler.
#burdur #evliya #evliyaullah #dua #islam #tasavvuf #türkiye #ramazan #instagood #instagram #istanbul #izmir #şirinevler #akdere #Allahdostu #Ayet #HadisiŞerif #turkey🇹🇷 #iftar #sahur

Most Popular Instagram Hashtags