[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#evliya

11808 posts

TOP POSTS

Esselamu Aleykum.
.
Bir tasavvuf eseri daha.. Bu güzel eser farsçadan türkçeye tercüme edilmiş, bir manevi bahçedir.
.

Muradiye zaviyesinde irşad makamında seccadenişin olan muhakkiklerin temel direği, ilim ve irfan sahiplerinin özü, nasıruddin Ebu’l-ala eş-şeyh ali efendi en nakşibendi (Allah teala kendisini Ulviyyet mesnedinde (makamında) daim ve fukaraya bir ihsan hususunda cömert kılsın)hazretlerinin şerefli dost meclisilerinden iltizam yolu ile neş’e mayesi kazanır, faide ve huzur elde ederdim. Safa behşeden bir günde, yine parlak ve mutlu sohbetleriyle müşerref olduğumda; imamü’ı-arifin,kutbu’ı-vasılın, eş-şeyh hace muhammed bahaüddin Nakşibend kuddise sırruhu’l-aziz hazretlerinin yüce menâkıb, güzide ahvâl ve makamlarını içine alan, ahvâl ve âyât nurları, kerâmet eserlerinin ziyâları ile parlayan “Enîsü’t-Tâlibîn ve Uddetü’s-Sâlikîn” isimli lâtif eser nezd-i âlilerinde bulunduğunda şöyle buyurdular:
“Bu fâideli defter (risale), Farisî lisanı ile yazılmış olup bu sebeple de perde ardında gizli ve örtülü kalmıştır. Eğer onun nezaketli ulvî lâfızları Türkçe ile açıklanarak herkese gizli kanaatleri aralansa, itibarının iki katı makbûl olacaktır.”
Böylece makbûl ve mümtaz bir sonuç elde edileceğini duyurarak bu tercümenin yapılmasını bu bende-i kerem-dîdelerine emir ve işaret buyurdular. 
Tevfik Allah’tandır. Allah bize kâfidir ve o ne güzel refiktir.

قبر الولي الصالح حاجي باوا رضي الله عنه- أوزبكستان
The grave of the Pious Waliyy Haji Bawa of Uzbekistan.

#rifai #evliya #اولياء #uzbekistan #sufi

İstanbul öyle mübarek bir şehir ki cidden “bî-misl ü bahâ”. Fatih Sultan Mehmed’in, hocası Akşemseddin Hazretleri ile kurbiyyetinden sonra cami ve tekke/dergâh inşasına hız verip şehrin manevî imarını sağlamaya başlamasıyla bu güzîde memleket, bir evliyâullah hazinesi olmuştur. Yani, fotoğraftaki vapurun isminde de işaret ettiği gibi, “Şükret İstanbul”

Mübarek Cumamızı İstanbul’un manevî sultanlarıyla karşılayalım. Saymakla ve anmakla haklarını veremeyiz. Fakat bir hatırlatma mahiyetinde, diyelim.
🌼
Yûsuf Aleyhisselam’ın soyundan, İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerden Hz. Yûşâ (as) Mûsâ Aleyhisselam’ın da yeğeni. Firavun’un zulmü üzerine Mısır’a hicret eden Hz. Musâ (as) ile birlikte bulunur. Kanunî Sultan Süleyman’ın süt kardeşi Yahya Efendi Hazretleri’nin keşfü’l-kubûru ile kabri bulunan -burada medfun olan zatın Yûşâ Peygamber değil, mübarek bir velî olduğuna dair başka görüşler de vardır- Hz. Yûşâ (as), Beykoz’da medfundur. 🌼
Onu, “âyine-i rahmânî”, nûr-i pâk-i sübhânî”, sırr-ı Sebu’l-Mesânî” gibi en güzel tamlamalarla yâd ederek Peygamber âşkını fâş eden Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, askerîsi ve dahi reâyâsı ile ahalinin sohbetine koştuğu bir manevî sultan. Sultanahmed Cami’in açılışında ilk hutbeyi okuyan (1616) Hazret, Üsküdar Hüdâyî Yokuşu’nu hemen çıkınca karşımıza çıkan Aziz Mahmud Hüdâyî Cami’inde medfundur.
🌼
Beşiktaş Çırağan’da bulunan Yahyâ Efendi Türbesi’nin önünden birçoğumuz geçiyoruzdur, en azından Yahyâ Efendi Durağı’na âşinâyızdır. “Boğaz’ın manevî koruyucusu” olarak anılan Hazret, aynı zamanda denizcilerin pîri olarak da bilinir. Kendisinden dua almadan açılmayan bir donanmanın ve bir cihanşümûl hükümdarın sultanı olmuş bir zat düşünün.
🌼
Telli Baba’nın, İstanbul’u kuşatan Emevî orduları ile şehre gelen bir zat ya da Fatih döneminde bir imam olduğu söylenir. Muzaffer Ozak Efendi ise Zînetü’l-Kulûb’de Hazret’in, Kâdirî tarikatı şeyhlerinden bir velîyullah olduğunu söyler. Telli Baba Hazretleri, kendisini ziyaret edenlere manevî himmetiyle hizmet etmiş bir velî. Rumeli Kavağı’ndaki türbesi, kendi zaviyesidir. 🌼
Allahu Teâlâ, cümlesinin sırrını mukaddes eylesin ve dahi onlardan bizleri de şerefyâb eylesin.

Kardeşinin ayıplarını açığa vurma, sakla ki kendi ayıplarını bilesin.
' Şeyh Ahmed el-Haznevi (k.s) '
#menzil #semerkand #gavs #ihvan #ayıp #kusur #sakla #kalp #hastalık #kibir #riya #hased #gaflet #şehvet #ucub #iyilik #kötülük #tasavvuf #tarikat #nakşibendi #ehlisünnet #evliya #mürşid

#Kars , #Harakani Hz. #Kümbet Camii , #Evliya Camii

Hayırlı nurlu cumalar😊bugün #azizmahmudhüdayi hz. Türbesini ziyaret etmek nasip oldu😊Rabbim kabul eylesin inşaAllah😊 gitmek isteyenlere tez vakitte nasip etsin😊
#istanbul #evliya

MOST RECENT

Esselamu Aleykum.
.
Bir tasavvuf eseri daha.. Bu güzel eser farsçadan türkçeye tercüme edilmiş, bir manevi bahçedir.
.

Muradiye zaviyesinde irşad makamında seccadenişin olan muhakkiklerin temel direği, ilim ve irfan sahiplerinin özü, nasıruddin Ebu’l-ala eş-şeyh ali efendi en nakşibendi (Allah teala kendisini Ulviyyet mesnedinde (makamında) daim ve fukaraya bir ihsan hususunda cömert kılsın)hazretlerinin şerefli dost meclisilerinden iltizam yolu ile neş’e mayesi kazanır, faide ve huzur elde ederdim. Safa behşeden bir günde, yine parlak ve mutlu sohbetleriyle müşerref olduğumda; imamü’ı-arifin,kutbu’ı-vasılın, eş-şeyh hace muhammed bahaüddin Nakşibend kuddise sırruhu’l-aziz hazretlerinin yüce menâkıb, güzide ahvâl ve makamlarını içine alan, ahvâl ve âyât nurları, kerâmet eserlerinin ziyâları ile parlayan “Enîsü’t-Tâlibîn ve Uddetü’s-Sâlikîn” isimli lâtif eser nezd-i âlilerinde bulunduğunda şöyle buyurdular:
“Bu fâideli defter (risale), Farisî lisanı ile yazılmış olup bu sebeple de perde ardında gizli ve örtülü kalmıştır. Eğer onun nezaketli ulvî lâfızları Türkçe ile açıklanarak herkese gizli kanaatleri aralansa, itibarının iki katı makbûl olacaktır.”
Böylece makbûl ve mümtaz bir sonuç elde edileceğini duyurarak bu tercümenin yapılmasını bu bende-i kerem-dîdelerine emir ve işaret buyurdular. 
Tevfik Allah’tandır. Allah bize kâfidir ve o ne güzel refiktir.

MUZAFFER OZAK (kuddise sırruhu)
İstanbul'da Karagümrük Nureddin Cerrâhî Tekkesi yakınındaki bir evde dünyaya geldi. Doğduğu yıl kazanılan bir zafer dolayısıyla Muzaffer adı verildi. Babası Kayı Türklerinin Kızılkeçeli aşiretinin Cebeci ve Başağaoğulları kollarından gelen Konyalı Hacı Mehmed Efendi, annesi Ozaklar sülalesinden Yanbolu Halvetî (Cerrâhî) Tekkesi Şeyhi Seyyid Hüseyin Efendi'nin torunu Ayşe Hanım'dır. Plevne Medresesinde hoca iken 1878 Balkan bozgunu sonrası ailesiyle birlikte İstanbu'a göç edip sonraki yıllarda huzur dersleri hocalığına yükselen babasını küçük yaşta kaybetti. Gazi Osman Paşa'nın sancaktarbaşısı olan iki amcasından biri Plevne'de şehid olmuş, diğerine sancağı Ruslara kaptırmadığı için Paşa ünvanı verilmişti. İki dayısı, on bir ağabeyi 1. Dünya Savaşı'nda, en küçük ağabeyi Murad Reis de Milli Mücadele sırasında şehid olunca Muzaffer Ozak dayılarının yetimi iki küçük kız, kendi kız kardeşi ve annesinden oluşan fakir ve kimsesiz bir ailenin beş-altı yaşlarındaki tek erkek ferdi olarak kaldı.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#muzafferozak #tarikat #tarik #ali #yüce #cerrahi #halveti #evliya

Most Popular Instagram Hashtags