#evliya

11137 posts

TOP POSTS

Aksemseddin Hazretleri💕
.
👉🏼Rastladığı bir kimseye Hacı Bayram-ı Velî’yi nerede bulabileceğini sordu. O da karşı sokakta yanında iki talebesiyle gezen bir zâtı göstererek; “İşte şu gördüğün, dükkan dükkan gezerek para toplayan kişi Hacı Bayram’dır.” dedi.Akşemseddîn Hazretleri’nin yüzü buruştu, kalbi sıkıntıyla doldu. Demek meşhur velî Hacı Bayram dükkan dükkan para topluyor, buralara kadar kendimi boşuna yormuşum diyerek oradan uzaklaştı ve meşhur velî Şeyh Zeynüddîn-i Hâfî Hazretleri’ne talebe olmak gâyesiyle Haleb’e doğru yola çıktı. Günlerce yol alan Akşemseddîn, Haleb’e bir konak mesâfeye geldiğinde bir hana indi. Sabah, dehşet içinde uyandı. Hâlâ gördüğü rüyânın etkisindeydi. Sabah namazını edâ edip tekrar Ankara istikâmetine döndü. Oysa Haleb’e bir saat kalmıştı. Onu geri döndüren rüyâsı idi. Rüyâsında boynuna takılan bir zincir Hacı Bayram’ın elindeydi. Akşemseddîn, Haleb’e gitmek istedikçe Hacı Bayram zinciri çekiyordu. Tam boğulmak üzere iken uyanmıştı. Rüyâ tâbiri gerektirmeyecek kadar açıktı. Ankara’ya gelip, Hacı Bayram-ı Velî’nin dergâhına ulaşınca, onun talebeleriyle tarlada çalıştığını öğrendi.

Hemen oraya koştu, fakat Hâcı Bayram hiç iltifat etmedi. Akşemseddîn, diğer talebeler gibi tarlada çalıştı. Yemek vakti gelince Akşemseddîn’e itibar edilmedi. Hacı Bayram, hazırlanan yemeği talebelerine taksim etti, artığını da köpeklerin çanağına döktürdü. Akşemseddîn, bir onlara bir de kendine bakarak, nefsine, “Sen buna lâyıksın!” diyerek, köpeklerin önüne konan yemekten yemeye başladı. Hacı Bayram-ı Velî, onun bu tevâzusuna dayanamayarak; “Köse, kalbimize girdin, gel yanıma!” diyerek gönlünü alıp sofrasına oturttu.

Sonra, “Zincirle zorla gelen misâfiri böyle ağırlarlar!” dedi. Akşemseddîn buna çok sevindi ve kendini onun irfan meclisine verdi.Akşemseddîn hazretleri kısa zamanda tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi ve Hacı Bayram hazretlerinden icâzetini, diplomasını aldı.
. .
#göynük #aksemseddin #mudurnu #travel #gezi #mutfakkapisibilgi #mutfakkapisigezi #gezelimgörelim #hacibayramveli #istanbul #bolu #türkiye #vatan #evliya #fatihsultanmehmet #hoca

Sevdiği kimselerden, Sabri Bey var idi ki,
O da şu hâdiseyi, anlatır bizâtihî:

Bir gün râhatsızlandım ve gittim hastâneye,
Apandisit teşhîsi, kondu muâyenede.

Bayram olduğu için, yapmayıp ameliyât,
Bir başka hastâneye, sevkettiler o sâat.

Çıkıp, o hastâneye, gitmeden daha önce,
Efendi’ye uğrayıp, haber verdim hemence.

Ellerini öperek, oturunca, o derhâl,
Bana; “Sen hasta mısın?” diyerek etti suâl. “Evet.” deyip gösterdim, o ağrının yerini,
Tam onun üzerine, dokundurdu elini. “Burası mı?” diyerek, o yeri ovdu biraz,
Onun bereketiyle, gitti benden o maraz.

O, mübârek elini, dokununca o yere,
Apandisit ağrısı, kayboldu birden bire.

Kırk beş sene oluyor, o günden îtibâren,
Apandisit ağrısı, görmedim bir daha ben.
.
.
.
.
.
#seyyidabdulhakimarvasi #evliya #allahdostları #allahdostu #keramet #veli #ehlisünnet #hikmetlisözler

Aşklarım😍#geçen haftaki köy gezimizden#tbt#evliya şelalemiz

Dost payına göz dikme.
#Evliya #çelebi

Behlül Dânâ Hazretleri, yol üzerindeki bir virânenin yıkılmak üzere olan eğilmiş duvarına bakıp sık sık âkıbetini tefekkür ederdi. Yine birgün derin bir tefekkürle orayı seyrederken duvar âniden çöküverdi. Bu hâdise Behlül Dânâ Hazretlerinde gözle görülür derecede büyük bir sürûra vesile oldu. Onun bu büyük sevincine mânâ veremeyen insanlar, merakla ondaki bu değişikliğin sebebini sordular. Behlül Dânâ Hazretleri onlara şu cevabı verdi:

Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı!

Hazretin az evvelki sevincine bir türlü akıl erdiremeyen insanlar, Behlül Dânâ Hazretlerinin bu sözleriyle iyice şaşkınlaştı. Bu ifâdelerle onun neyi kastettiğini anlayamadıklarından bu defa şöyle sordular:
.
Peki bunda şaşılacak ne var?
.
Behlül Dânâ Hazretleri insanlara, derin tefekkürünün bir neticesi olan şu hikmetli cevâbı verdi:
.
Mâdem ki dünyadaki her şey nihâyetinde meylettiği tarafa yıkılıyor, benim de meylim Hakk'a doğrudur, o hâlde ben de ölünce inşâallah Hakk'a varırım. Ey ahâlî! Rükû ve secdelerimizle Hakk'a meylimizi her an artırmaya gayret edelim ki başka yönlere yıkılmayalım!
.
Kişi, yaşadığı hâl üzere ölür. | Hadis-i Şerif

#evliya #tasavvuf #tarikat #şeyh #derviş

MOST RECENT

Evliya-i izam, Rabbimizin bir ikramıdır. Bu zamanda paha biçilmez bir mücevherdir. Evliya ocağı insanın eline geçmeyen bir hazinedir. İnsan şimdi temizlenmeli. Günahlarından ve kötü huylarından temizlenmezse temizlerler.
Fıkıhta temizleme yolları vardır. Kirli olan bir şey ovalanmakla, yıkanmakla temizlenir. Yanmayan bir cisim ateşte temizlenir. Şimdiden tövbe ederek temizlenmezsek, kabir azabı ile temizler. Onda da temizlenmezsek Arasat meydanında güneş tepemize iner, Allah‘ın kudretiyle terlerimiz dizlerimizi, başımızı geçer. Elli bin sene Arasat meydanında beklemekle temizlenir. Onda da temizlenmezsek Sırat’ta temizlenir. Onda da temizlenmezsek cehennemde temizlenir. Allah bir kuluna mağfiret edip onu temizlemedikçe Cemalullah nasip olmaz.
Gelin, fırsat eldeyken temizlenin. Güzel giyinmek değil, güzel ahlâka bürünmek süstür. Bin bir elbise ile güzellik olmaz, bin bir haslet ile güzellik olur. Cezbe ile temizlenelim, muhabbet ile Hakk’a dönelim, fırsatı ganimet bilelim.

Vefatının sene-i devriyesinde ruhuna el-Fatiha

#mehmetıldırar #menzil #tasavvuf #semerkand #naksibendi #sohbet #kitap #ask #evliya

Evliyayı konserle anma !!! İslami değerleri daha ne kadar ifsat edeceksiniz? #evliya #çankırı #çerkeş #konser #festival #gündem

#bayezid #bestami #kıssa #keramet #imtihan #veli #evliya #islam #din

Bir gün Yûsuf-i Bahirânî isminde bir zât kendi kendine; "Bayezid-i Bistami'nin yanına gideyim. Eğer, açıktan bir keramet gösterirse velî olduğunu kabûl edeyim. Böylece onu imtihan etmiş olayım." diye düşündü. Bu düşünce ile, Bayezid-i Bistami'nin bulunduğu yere geldi. Bayezid-i Bistami onu görünce buyurdu ki; "Biz kerametlerimizi, talebelerimizden Ebû Saîd Râî'ye havâle ettik. Sen ona git." Bu kimse gidip, Ebû Saîd Râî'yi sahrada buldu. Kendisi namaz kılıyor, koyunlarına da, kurtlar bekçilik ediyordu. Namaz bitince, gelen kimse kendisinden tâze üzüm istedi. Oralarda üzüm bulunmazdı ve zamanı da değildi. Ebû Saîd Râî, asâsını ikiye bölüp, bir parçasını gelen kimsenin tarafına, diğer kısmını da kendi tarafına dikti. Allah-ü Teâlâ’nın izni ile, hemen o parçalar asma oldu ve tâze üzüm verdi. Fakat Ebû Saîd tarafında bulunan üzümler beyaz, gelen kimsenin tarafında bulunan üzümler siyah idi. O kimse, üzümlerin renklerinin farklı olmasının sebebini sordu. Ebû Saîd Râî; "Ben, Allah-ü Teâlâ’dan, yakîn yolu ile istedim. Sen ise imtihan yolu ile istedin. Dolayısı ile renkleri de niyetlerimize uygun olarak meydana geldi." buyurdu ve o kimseye bir kilim hediye edip, kaybetmemesini tembih etti. O kimse kilimi alıp, hacca gitti. Fakat kilimi, Arafat'da kaybetti. Çok aradı ise de bulamadı. Hac dönüşünde, Bistâm'a, Bâyezîd hazretlerinin yanına uğradı. Baktı ki kaybettiği kilim, Bayezid-i Bistami'nin önünde duruyor. Bu hâdiselere şahit olduktan sonra, böyle yüce bir zâttan, kerâmet istediğine çok pişmân oldu. Tövbe ve istigfâr edip, Bayezid-i Bistami'nin talebeleri arasına katıldı.

Hakikat şehrinin yoluna giren
Giren değil şehre varanlar mutlu
Rıza pazarında ikrar verenler
İkrar veren değil duranlar mutlu

O gizli esrara erdim diyenler
Postumu meydana serdim diyenler
Canımı canana verdim diyenler
Diyen değil canı verenler mutlu

Bırakın dünyanın kara kavgasın
Terkedin hevai nefsin hevesin
Gönül cennetinden şeytan iğvasın
Sürdüm diyen değil sürenler mutlu

Meluli'm riyalı yolculuk hiçtir
Yalan dava çalmak o da bir suçtur
Demirden leblebi kırması güçtür
Kırdım diyen değil kıranlar mutlu
Ana kaynak: Erdem Baba
Alıntı: @ata.durak
#alevi #deyis #deyiş #nefes #bektaşi #bektasi #hacıbektaş #hünkar #hacibektas #hunkar #dergah #niyaz #dörtkapı #kırkmakam #edep #hü #hakk #evliya #hzali #nesliMuhammed #ehlibeyt #ehlibeyit #marifet #şeriat #hakikat #tarikat #dede #meluli

Hepimizin alınyazısı başkadır, tevekkülle karşılamak lazımdır. Bol bol salavat getirin, her ne niyetiniz varsa yirmi bir Fatiha okuyun.
Gönenli Mehmet Efendi Hz.#huzur #evliya #peygamberimiz #zikir #kabe #kuran #camii #sohbet #allah #lailaheillallahmuhammedenresulullah #k #sal #camii

Allah celle: “Tövbeyi istiğfare devam ederseniz, Ben de sizi affederim” buyuruyorlar. Ya Rabbi bizi suçlu olup, toprağa kefensiz koyma. Allah celle cümlemizi, işini düzeltenlerden eylesin.
Gönenli Mehmet Efendi Hz.#mutluluk #huzur #hayırlısabahlar #sohbet #evliya #talebe #turkey #hadis #peygamberimiz #hoca #kabe #kuran #m

Cevap: Doğruca Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, vefatından sonra da, mübarek ruhuna bağlanmak, elbet daha faydalı, hatta lâzım ve vacibtir. (Mekâtîb-i şerife)nin seksenbirinci mektubunda diyor ki, (Evliyayı bir gözlük olarak düşünüp, Resûlullaha ve Allahü teâlâya bu gözlük ile bakmalıdır.) Bir Veliyi veya kitaplarını bulup, bunu tanımak, buna râbıta yapmak, Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mübarek ruhuna bağlanmak içindir. Bir insanın hiç görmediği kimsenin şeklini, suretini, yalnız işitmekle, okumakla öğrenerek, hayâline getirmesi çok zordur. Onun kendisi değil, başkası görünebilir. Bunun için, Resûlullaha râbıta yapılmaz. Çünkü, başkasının Resûlullah olduğuna inanmak küfür olur. Evliyayı düşünmekte, bu tehlike yoktur. Bir Veliyi düşünen, gönül gözü ile, onun mübarek kalbine bakmış olur. Orada Resûlullahın mübarek kalbini görür. Böylece, Resûlullaha bağlanmış olur. Bizim gibi cahillerin, gâfillerin, Resûlullahı düşünmemiz ancak böyle olur. Bu suret ile, Ondan feyz aldıktan sonra, doğruca kendisine bağlanmak ve Evliyanın kabirlerinden, ruhlarından feyz almak, mümkün ve kolay olur. Resûlullaha bağlanarak feyz alan kimse, Onu çok sever. İmâm-ı Gazâlî “rahmetullahi aleyh” (Eyyühel-veled) kitabının sonunda buyuruyor ki, (Her Müslüman, terbiye edici bir üstada muhtaçtır. Üstat onu terbiye ederek, kötü huylardan kurtarır. Bunların yerine iyi huyları yerleştirir. Terbiye etmek, çiftçinin tarladaki dikenleri, zararlı otları temizleyerek ektiği tohumların kuvvetli, iyi olmasına çalışması gibidir. Allahü teâlâ, kullarına doğru yolu göstermek için, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” gönderdi. Peygamber vefat edince, Ona vekil olarak Evliyayı yarattı. Velinin alâmeti şunlardır: ..........) Bu kitabın Arabi olan aslı ile Türkçe ve Fransızca tercümeleri Hakîkat Kitabevi tarafından bastırılmıştır. Veli, Resûlullahı “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” iyi tanıdığı ve bağlandığı için, Onun mübarek kalbinden feyz almakta ve bu feyzler, bunun kalbinden, kendisine bağlananların kalplerine akmaktadır. Feyz gelen kalpler temizlenir. Ahlâkı güzel olur. (Tam İlmihal saadeti ebediyye kitabı sayfa . 1053)  www.hakikatkitabevi.com

Hak celle cümlemize, Şafi ismi yüzü suyu hürmetine şifalar ihsan eyleyip, hastalık yüzü göstermesin. Amin…

Gönenli Mehmet Efendi Hz #dua #duaa #dualar #camii #sohbet #huzur #gönen #gönnen #gönenliler #gönenlimehmetefendicami #v#butik #kabe #kuran #evliya #güzelsözler

Aksemseddin Hazretleri💕
.
👉🏼Rastladığı bir kimseye Hacı Bayram-ı Velî’yi nerede bulabileceğini sordu. O da karşı sokakta yanında iki talebesiyle gezen bir zâtı göstererek; “İşte şu gördüğün, dükkan dükkan gezerek para toplayan kişi Hacı Bayram’dır.” dedi.Akşemseddîn Hazretleri’nin yüzü buruştu, kalbi sıkıntıyla doldu. Demek meşhur velî Hacı Bayram dükkan dükkan para topluyor, buralara kadar kendimi boşuna yormuşum diyerek oradan uzaklaştı ve meşhur velî Şeyh Zeynüddîn-i Hâfî Hazretleri’ne talebe olmak gâyesiyle Haleb’e doğru yola çıktı. Günlerce yol alan Akşemseddîn, Haleb’e bir konak mesâfeye geldiğinde bir hana indi. Sabah, dehşet içinde uyandı. Hâlâ gördüğü rüyânın etkisindeydi. Sabah namazını edâ edip tekrar Ankara istikâmetine döndü. Oysa Haleb’e bir saat kalmıştı. Onu geri döndüren rüyâsı idi. Rüyâsında boynuna takılan bir zincir Hacı Bayram’ın elindeydi. Akşemseddîn, Haleb’e gitmek istedikçe Hacı Bayram zinciri çekiyordu. Tam boğulmak üzere iken uyanmıştı. Rüyâ tâbiri gerektirmeyecek kadar açıktı. Ankara’ya gelip, Hacı Bayram-ı Velî’nin dergâhına ulaşınca, onun talebeleriyle tarlada çalıştığını öğrendi.

Hemen oraya koştu, fakat Hâcı Bayram hiç iltifat etmedi. Akşemseddîn, diğer talebeler gibi tarlada çalıştı. Yemek vakti gelince Akşemseddîn’e itibar edilmedi. Hacı Bayram, hazırlanan yemeği talebelerine taksim etti, artığını da köpeklerin çanağına döktürdü. Akşemseddîn, bir onlara bir de kendine bakarak, nefsine, “Sen buna lâyıksın!” diyerek, köpeklerin önüne konan yemekten yemeye başladı. Hacı Bayram-ı Velî, onun bu tevâzusuna dayanamayarak; “Köse, kalbimize girdin, gel yanıma!” diyerek gönlünü alıp sofrasına oturttu.

Sonra, “Zincirle zorla gelen misâfiri böyle ağırlarlar!” dedi. Akşemseddîn buna çok sevindi ve kendini onun irfan meclisine verdi.Akşemseddîn hazretleri kısa zamanda tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi ve Hacı Bayram hazretlerinden icâzetini, diplomasını aldı.
. .
#göynük #aksemseddin #mudurnu #travel #gezi #mutfakkapisibilgi #mutfakkapisigezi #gezelimgörelim #hacibayramveli #istanbul #bolu #türkiye #vatan #evliya #fatihsultanmehmet #hoca

Most Popular Instagram Hashtags