#evanjelium

MOST RECENT

Čo je tvojím kamienkom v topánke? Čo ťa škrie a nevieš si s tým rady? Verím, že si už vyskúšal všetko možné, aby si sa toho zbavil. Možno si dokonca poctil Boha svojou bezbrehou dôverou a On napriek tomu nezasiahol. Sklamal ťa? Mňa už áno...a dôvera sa otriasla v základoch.
.
No potom vidím sv. Pavla a jeho vyznanie o "ostni" (tipy biblistov, čo je tým Pavlovým ostňom už predbehli aj stávkové kancelárie); jeho poznanie, že [Kristova] sila sa dokonale prejavuje v [Pavlovej] slabosti. A vtedy mi to docvakne.
.
Boh ťa nechce mať dokonalého, bez jedinej chybičky, On ťa chce mať blízko seba. Áno, možno aj pokoreného vlastnou slabosťou, ale blízko Jeho Srdca. Ak by to tak nebolo, potom dnešné evanjelium môžeme nazvať reklamným textom, kde Ježiš sľubuje rýchle a bezbolestné riešenie. No nie je to tak.
.
Ježiš ťa volá k sebe, takého aký si, a sľubuje, že dá odpočinok tvojej duši. Volá ťa na súkromnú stáž, učiť sa priamo od Neho, čo znamená mať tiché a pokorné srdce. Volá ťa vždy, keď si pretažený a zdrvený každodennou námahou, či dlhotrvajúcim neúspechom. A dokonca hovorí o jarme, ktoré je príjemné a bremene, ktoré je ľahké.
.
Vo vode je všetko ľahšie, všakže? Presne tak, ako v láske. V Božej láske.
.
Iz 26, 7-9. 12. 16-19
Ž 102, 13-14b+15. 16-18. 19-21
Refrén: Pán z nebies pozerá na našu zem.
Mt 11, 28-30
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokIzaiáš #evanjeliumpodľamatúša

Pokora sa dnes nenosí. Nosia sa široké lakte a ťah na bránku. A do tohto zaznieva Ježišovo slovo: Zvelebujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.
.
Ako byť maličkým? Nie je to o veku, pretože dostaneš Nikodémov hlavybôľ - ako sa znova narodiť? - a nie je to ani o výške, pretože niekomu bolo nadelené okolo dvoch metrov a inému kúštik nad 150 cm. Je to o tvojom srdci, tam sa odohráva zápas medzi pýchou a pokorou.
.
V 1. čítaní sa Izaiáš pýta: Môže sa sekera povyšovať nad toho, kto ňou rúbe? Alebo prečo hovoríš: Konala som silou svojej ruky a svojou múdrosťou, lebo som rozumná?
.
To je pýcha. Presne vtedy jej dávaš priestor, keď zabúdaš, od koho si dostal dary. Keď ich povýšiš nad Darcu. Keď sa na ne upneš a odvodzuješ od nich svoju hodnotu.
.
Boh pyšným odporuje, no pokorným dáva milosť. Buď pokorný. Pravdivý. Závislý na Bohu. Vďačný. Buď maličký, aj keď máš 190 cm.
.
Boh je Pokora, Pravda. Pozri na Ježiša prítomného v Eucharistii. To je pokora v priamom prenose. Boh mocný, dokonca všemocný a predsa sa stáva úplne bezmocný v rukách kňaza. To kvôli tebe. Aby mohol premeniť tvoju pýchu na pokoru. Tu a teraz. Choď k Jeho nohám, k Jeho Srdcu a uč sa od toho najlepšieho Učiteľa, čo znamená byť tichý a pokorný srdcom.
.
Iz 10, 5-7. 13-16
Ž 94, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15
Refrén: Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.
Mt 11, 25-27
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokIzaiáš #evanjeliumpodľamatúša

Posledné dni veľmi jasne chápem, že Boh nás túži oslobodiť od strachu. Toto je evanjelium - radostná zvesť: môžeš žiť bez strachu.
.
Aj v prvom čítaní vidíme, že strach písal svoje príbehy už dávno pred tými našimi. Srdce kráľa a jeho ľudu sa rozochvelo tak, ako sa chvejú stromy od vetra. Ako veľmi dobre to poznáš, však?
.
No Pán ti hovorí: Daj si pozor a upokoj sa, nech ti ♡ neochabne... Ak mi neuveríš, neobstojíš.
.
Žalmista pokračuje: Pán sa osvedčil ako istá ochrana. Zdržuj sa v Jeho blízkosti.
.
Cirkev ti ponúka dva stoly - stôl Eucharistie a stôl Božieho Slova. Z oboch sa potrebuješ sýtiť deň čo deň. Spomeň si, keď si hladný, ako sa ti robia modré obláčiky pred očami a potrebuješ sa najesť, aby si mal silu. Tvoja duša takisto stráda, keď jej odopieraš stravu z týchto dvoch stolov. Duša tu bude večne, daj jej all inclusive starostlivosť!
.
Keď budeš prichádzať k stolom Eucharistie a Božieho Slova, zároveň sa budeš zdržiavať v Božej blízkosti, v Jeho palácoch, v Jeho chrámoch. A táto Jeho blízkosť ťa bude formovať - tvoje myšlienky, slová, skutky. Pravá láska vyháňa strach.
.
Kde zapúšťaš korene? No predsa tam, kde sa najviac zdržiavaš.
.
Iz 7, 1-9
Ž 48, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8
Refrén: Boh založil svoje mesto naveky.
Mt 11, 20-24
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokIzaiáš #evanjeliumpodľamatúša

Dnešné čítania sú poriadny "nářez." Žiadne mliečko. Ak sa do nich začítaš, dostaneš to rovno medzi oči. Alebo priamo do srdca.
.
Boh ťa volá k čistote. K čistote tvojich úmyslov, tvojho vnútra. K skúmaniu motívov tvojho konania.
.
Hovorí: Už viac mi neprinášaj bezcennú obetu! Očisti sa od zlých skutkov, prestaň robiť zlo. Uč sa robiť dobro, pomôž druhým. Neodmietaj moje slová.
.
Vieš, je dôležité pochopiť, že Boh ti chce vždy len dobre. A áno, občas je aj náročný - ako Otec má na to plné právo, veď predsa chce z teba niečo vykresať.
.
Nechaj sa formovať dnešným slovom, nezľakni sa ho, aj keď je ostré ako meč. Meč Božieho Slova prenikne hlbšie, ako len obyčajné ľudské slovo. Poď sa pozrieť, na akú hlbinu to dnes bude.
.
Neprinášaj už len bezcennú obetu. Buď pravdivý najskôr vo vnútri a potom i navonok. Stráž si svoje srdce - aby tvoja účasť na svätej omši a už vôbec nie na sviatostiach, nebola len pro forma.
.
Panna Mária Karmelská, oroduj za nás.
.
Iz 1, 10ab. 11-17
Ž 50, 8-9. 16b-17. 21+23
Refrén: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
Mt 10, 34 – 11, 1
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokIzaiáš #evanjeliumpodľamatúša

Pápež František povedal: "Nikdy nevzdáme dosť vďaky Bohu za dar jeho Slova, ktoré je prítomné v Písme. Práve tam sa Otec zjavuje ako Boh vytrvalosti a útechy. A práve tam si uvedomujeme, ako sa naša nádej nezakladá na našich schopnostiach a našich silách, ale na Božej podpore - na Božej sile a úteche."
.
Ponor sa dnes do mora sily a útechy, ktoré ti prináša Slovo. Vyberám z Pavlovho Listu Efezanom:
.
- si označený pečaťou Ducha Svätého = patríš Bohu - si Božím dedičom, si jeho synom, jeho dcérou = patríš Bohu
- v Ježišovi si vykúpený, máš pripravené miesto v nebi = patríš Bohu - si požehnaný všetkým nebeským duchovným požehnaním = patríš Bohu - tvoje hriechy sú ti odpustené, vina viac nemá nad tebou moc = patríš Bohu - skôr ako bol stvorený svet, Boh s tebou počítal = patríš mu
- môžeš poznať Božie tajomstvá = ten, ktorému patríš, sa o ne s tebou rád podelí.
.
A nezabudni, komu patríš a k čomu si povolaný: byť pred Ním svätý a nepoškvrnený v láske. Skús to aspoň dnes: daj prednosť peknému slovu pred škaredým, pozri sa na každého, koho dnes stretneš očami lásky. Hľadaj v druhých dobro, neposudzuj ich. Nehovor o druhých zle. Daruj dnes len prívetivé slová. Majú veľkú moc.
.
Am 7, 12-15
Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14
Refrén: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
Ef 1, 3-14
Mk 6, 7-13
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokAmos #evanjeliumpodľamarka #listEfezanom #apoštolPavol

NEBOJ SA! Pozri, aký mocný je tvoj Boh. Dôveruj.
.
Pán kraľuje, velebou sa zaodel; *
zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. *
Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov.
Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; *
tvojmu domu, Pane,
patrí posvätná úcta po všetky časy.
.
Iz 6, 1-8
Ž 93, 1ab. 1c-2. 5
Refrén: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.
Mt 10, 24-33
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokIzaiáš #evanjeliumpodľamatúša

Čo ešte chceš s modlami? Ja sám ťa vypočujem a dohliadnem na teba. Som ako svieži cyprus, to odo mňa si dostala svoje plody.
.
Čítal si si včerajšiu #minutkaspismom s dosadením svojho mena? Ak áno, môžeš pokračovať aj dnes. Prorok Ozeáš (mimochodom veľmi sympatický chlapík) ti chce odovzdať dôležité posolstvo.
.
Vo vzduchu cítiť obnovenie. Návrat. Nový život v Bohu. Uzdravenie. Tvoj rast. Bohaté ovocie života vydaného jedinému Pánovi. Pád modly. Dary Ducha Svätého. Život v plnosti.
.
Vráť sa, [...Zuzana...dosaď si svoje meno], k Pánovi, svojmu Bohu, veď si sa potkýnala na vlastnej vine. Budem pre teba ako rosa, a ty rozkvitneš ako ľalia. Budeš vyháňať nové výhonky, budeš krásna ako oliva...
.
Z dnešného prvého čítania sa dá žiť celý rok, nieto deň. Prečítaj si ho, celé, zas a znova. Čítaj ho osobne, so svojim menom. Venuj Pánovi prítomnému v Slove aspoň 15 min. Obnoví ťa, uvidíš.
.
Oz 14, 2-10
Ž 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14+17
Refrén: Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu.
Mt 10, 16-23
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokOzeáš #evanjeliumpodľamatúša

Toto hovorí Pán: „Keď bol Izrael ešte dieťaťom, obľúbil som si ho a z Egypta som povolal svojho syna.
Ja som Efraima učil chodiť; bral som ich na svoje ramená, ale oni nepochopili, že mám o nich starosť.
Povrazmi láskavosti som ich priťahoval, lanami lásky; bol som im ako ten, čo dvíha dieťa k svojmu lícu, skláňal som sa k nemu a kŕmil som ho.
Srdce sa vo mne obracia, rozhorieva sa vo mne súcit. Nebudem konať v zápale svojho hnevu, nezničím zase Efraim, veď som ja Boh, a nie človek, som Svätý uprostred teba, preto neprídem s hrozbami.“
.
Všade, kde sa vyskytuje oslovenie Izrael, Efraim, si dosaď svoje meno. A čítaj tento úryvok niekoľkokrát, až kým nepochopíš, že celé Písmo je list adresovaný tebe - tu a teraz. Potom už len zavri oči svojho srdca a nechaj Ducha Svätého, nech urobí ten zvyšok. Dovoľ mu skrze Slovo v tebe pôsobiť.
.
Oz 11, 1. 3-4. 8e-9
Ž 80, 2ac+3bc. 15-16
Refrén: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Mt 10, 7-15
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokOzeáš #evanjeliumpodľamatúša

Už som to raz písala, že dialógy medzi Petrom a Ježišom patria medzi moje najobľúbenejšie. Toľko otvorenosti, odvahy, múdrosti, pravdy, občas aj bolesti, či vtipu. Toto všetko v nich možno nájsť.
.
Dnes Peter so svojou typickou prostorekosťou dáva Ježišovi otázku na telo: Opustili sme všetko. Kvôli tebe. Čo za to budeme mať? Táto Petrova otázka nastavuje zrkadlo. V prvom rade mne a tebe.
.
Nemáš mentalitu "staršieho brata", ktorý hoci žije v Otcovom dome, správa sa ako otrok? Nevidí, že jeho najväčšou odmenou je prítomnosť Otca a hlúpo závidí svojmu márnotratnému bratovi, čo všetko si on beztrestne užil a potom sa len tak mírniks-dírniks priplazil domov akoby sa nechumelilo? Neklope Nebeský Otec aj na tvoje srdce a nehovorí ti s bolesťou: Dcéra moja, syn môj, veď všetko, čo mám, je tvoje. Ja som tvojou odmenou.
.
Nemáš tendencie všímať si, čo všetko si pre Ježiša opustil, čo všetko nemôžeš, pretože ti to tvoje svedomie jednoducho nedovolí a pritom prehliadaš a nedoceňuješ najväčšiu odmenu, ten najväčší dar: Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť.
.
Si si vedomý toho, že Ježišove prisľúbenia presahujú obyčajný život, pokračujú do večnosti, prenikajú nebesia a sú také veľké, že im je malý tento svet na ich naplnenie? Vieš vôbec obsiahnuť, čo je to nádej na večný život, ktorý ti Ježiš získal?
.
.....čo za to budeš mať? Viac, než si dokážeš predstaviť. Vytrvaj v dobrom.
.
Prís 2, 1-9
Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11
Refrén: Pána chcem velebiť v každom čase.
Mt 19, 27-29
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #apoštolPeter #KnihaPrísloví #evanjeliumpodľamatúša

In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?... Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Mt 19, 27-29 / „Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?... každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ Mt 19, 27-29

#estatecondonbosco #vangelo #kracamespolocne #udine #nikdynehovoržemášzlýdeň #evanjelium

Koncerty slávnych spevákov sa zvyčajne konajú v metropolách. Čím zvučnejšie meno, tým väčší dav, tým väčší štadión. Asi by bolo veľkým prekvapením, keby sa koncert Celine Dion konal v Dolnej Marikovej (nič proti Celine a už vôbec nie proti Marikovej). Jednoducho by to tak nejak proporčne nesedelo.
.
V dnešnom evanjeliu čítame, že Ježiš chodil po VŠETKÝCH okolitých mestách a dedinách a tam učil, hlásal, uzdravoval, dotýkal sa ľudí, všímal si ich. Žiadne miesto nebolo pre neho bezvýznamné, žiadna dedina ľudoprázdna,
žiaden človek zabudnutý.
.
Ani ty nie si. Občas si v pokušení myslieť si, že Boh má na starosti niečo cez 6 miliárd ľudí, tak má toho fakt veľa a na teba mu nezostal čas. Volám to syndróm viacpočetných rodín. Ak dieťa vyrastá medzi viacerými súrodencami, rodičia si musia dávať veľký pozor na to, aby sa každé jedno z nich cítilo byť milované, výnimočné. Sú to totiž oni - mama a otec - ktorí kreslia prvotný obraz Boha a to oveľa hlbšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
.
Príjmi oslobodzujúcu pravdu plynúcu z dnešného evanjelia: Boh na teba nikdy nezabudne. Vyhľadá ťa kamkoľvek sa zatúlaš. Túži po tebe, chce byť tvojou istotou. Otvor mu svoje srdce.
.
Odpusti svojim rodičom, súrodencom, manželovi, manželke, deťom... vždy je komu a čo odpúšťať. Vieš čo? Niekde som čítala, že človek je najkrajší práve vtedy, keď odpúšťa, alebo prijíma odpustenie. What a beautifull world!
.
Oz 8, 4-7. 11-13
Ž 115, 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10
Refrén: My dúfame v teba, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.
Mt 9, 32-38
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokOzeáš #evanjeliumpodľamatúša

Dnes ti Boh poslal list. Je dosť osobný, do vlastných rúk. Počúvaj:
.
Navždy si ťa zasnúbim. Vyvediem ťa na púšť a tam prehovorím k tvojmu srdcu. Presne tam - na púšti tvojho života - mi odpovieš ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď som ťa prvý krát vyviedol z tvojho zajatia.
.
A v ten deň, budeš ma volať: ‚Môj manžel;‘ už ma viac nebudeš volať: ‚Môj Bál.‘
.
Vtedy si ťa navždy zasnúbim, zasnúbim si ťa v spravodlivosti a práve, v láske a milosrdenstve, zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Pána.
.
.
.
Zamyslenie k dnešnému evanjeliu nájdeš v #minutkaspismom z 1. júla.
.
Oz 2, 16. 17c-18. 21-22
Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.
Mt 9, 18-26
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokOzeáš #evanjeliumpodľamatúša

Doma nie je nikto prorokom. Poznáš to dobre, však? Dnes to na vlastnej koži okúsil aj Ježiš. Kade chodil, dobre robil, múdro vyučoval a predsa: pohoršovali sa na ňom!
.
Z akého dôvodu? Ľudia z dediny Nazaret, ktorí ho poznali od malička, si ho totiž zaškatuľkovali ako Jozefovho syna, ktorého životným highlightom bude úspešne viesť tesársku dielňu svojho otca.
.
No nepočítali s Nebeským Otcom. On vo svojom milovanom Synovi videl oveľa viac, on ho skutočne poznal. A preto, keď Ježiš začal kúsok po kúsku zjavovať Božiu moc, narazil na tvrdý odpor.
.
Prečítaj si poslednú vetu z dnešného evanjelia: Nemohol tam vykonať nijaký zázrak...
.
A máš to tu čierne na bielom. Nepôsobeniu Boha v tvojom živote, môže byť na príčine tvoja neviera. Áno, aj tomu zázračnému. Alebo najmä tomu.
.
Ez 2, 2-5
Ž 123, 1-2a. 2b-d. 3-4
Refrén: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.
2 Kor 12, 7b-10
Mk 6, 1-6
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokEzechiel #DruhýListKorinťanom #evanjeliumpodľamarka

Naše práva a povinnosti. Pokiaľ sa medzi nimi nezachová tá krehká rovnováha, nastane chaos. Anarchia. Typickým príkladom sú rozmaznané deti, ktoré majú plné ústa svojich práv, no o povinnostiach, ktoré im náležia, nemajú ani páru.
.
Žalmista dnes hovorí: "Chcem počuť, čo hovorí Boh, Pán." A Boh hovorí o pokoji pre svoj ľud, o jeho obnove (práva), no pripomína aj povinnosti tohto ľudu: "...len aby ste sa nevrátili zasa k bláznovstvu!"
.
Práva a povinnosti. Jedno nemožno oddeliť od druhého.
.
A Boh ťa cez proroka Amosa sýti úžasnými prisľúbeniami:
- privediem ťa späť zo zajatia,
- zacelím tvoje trhliny = uzdravím tvoje rany,
- obnovím, čo sa zrútilo = obnovím tvoj vzťah ku mne, ukážem ti zmysel tvojho utrpenia a budeš mi znova dôverovať,
- zasadím ťa do vlastnej pôdy = budeš v bezpečí, postarám sa o teba,
- budeš jesť z ovocia svojich rúk = dám ti budúcnosť a nádej,
.
.... len sa nevráť zasa k svojim bôžikom!
.
Am 9, 11-15
Ž 85, 9. 11-12. 13-14
Refrén: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Mt 9, 14-17
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokAmos #evanjeliumpodľamatúša

Čo si myslíš o Bohu? Je dobrý, alebo krutý? Čo by si povedal človeku, ktorý ťa konfrontuje s náhlou smrťou 42-ročnej ženy, mamy 2 detí? Je Boh dobrý, alebo nie?
.
Problém je, ak chceš dokazovať Božiu dobrotu vo svete plnom utrpenia. Ten oproti si nájde na každý prst 10 dôvodov, ktoré popierajú, že Boh je dobrý, veď inak by to, či ono predsa nedopustil.
.
Ako vyriešiť tento rébus? Obávam sa, že ťažko. Pokiaľ tomu človeku chýba osobná skúsenosť kedy "skúsil a presvedčil sa, aký dobrý je Pán," tak proste nemáš na čo nadviazať. Potrebuje sa s Ním stretnúť. .
Dnes Ježišov pohľad spočinul na Matúšovi. Ježiš sa na neho zahľadel s láskou a vyzval ho: "Nasleduj ma." Inými slovami:
.
Poď bližšie ku mne, spoznaj ma takého, aký naozaj som. Už to nebude o informáciách z druhej ruky, už to nebude o dohadoch. Odteraz som tu - blízko teba a ty sa ma môžeš spýtať na čokoľvek, vrátane toho, či je Boh dobrý. Ukážem ti, kto je Otec, pretože ja a Otec sme jedno a kto vidí mňa, vidí Otca. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
.
Nasleduj ma. Som odpoveď na každú tvoju otázku.
.
Am 8, 4-6. 9-12
Ž 119, 2. 10. 20. 30. 40. 131
Refrén: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Mt 9, 9-13
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #evanjeliumpodľamatúša #prorokAmos

Keď človek vie, že hovorí svoje posledné slová, starostlivo ich vyberá a neplytvá nimi.
.
Dnes môžeme počuť Ježišove posledné slová pred Nanebovstúpením.
.
Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.
.
Choďte a učte. Krstite. Vydajte svedectvo.
.
Dovoľte druhým, aby ma spoznali. Naučte ich to, čo som ja naučil vás.
.
Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
.
Prečítaj si dnešné evanjelium niekoľko krát. Zastav sa pri jednom verši, ktorý sa zvlášť dotýka tvojho srdca. Čo ti chce Pán povedať? Ako môžeš tento verš aplikovať tu a teraz? Odpoveď určite príde, som si istá. Len vydrž. Na dobré veci sa oplatí počkať.
.
Sir 44, 1bc. 4-7. 11-15
Ž 117, 1. 2
Refrén: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Ef 4, 1-7. 11-13
Mt 28, 16-20
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #Sirachovec #listEfezanom #evanjeliumpodľamatúša

Ukážeš niekedy Ježišovi šípku smerom preč z tvojho života? A čím ďalej, tým lepšie? Možno aj 25 km, len nech ti príliš nekecá do života.
.
Obyvatelia mesta v ktorom Ježiš vykonal impozantné oslobodenie dvoch posadnutých, sa presne takto zachovali: prosili Ho, aby odišiel z ich kraja.
.
Pripomenulo mi to pasáž z evanjelia, keď po zázračnom rybolove padol Peter k Ježišovým nohám a povedal mu: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny."
.
A predsa je obrovský rozdiel medzi Petrovým postojom a postojom spomínaných ľudí. Oni boli preniknutí strachom, Peter bázňou. Od nich Ježiš odišiel, pri Petrovi zostal a povedal mu: "Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí."
.
Strach a bázeň nie je to isté. Čoho je plné tvoje srdce?
.
Am 5, 14-15. 21-24
Ž 50, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16b-17
Refrén: Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.
Mt 8, 28-34
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom #ženaviery #čítampravdu #Ježiš #prorokAmos #evanjeliumpodľamatúša

Most Popular Instagram Hashtags