#drrazmkon

80 posts

TOP POSTS

عمل جراحي تومور مغزي بزرگ لوب تمپورال همراه با درگيري مناطق حساس هسته هاي بازال و تالاموس در يك بيمار ٦٠ ساله كه با موفقيت در بيمارستان مركزي شيراز توسط دكتر رزم كن، دكتر نعمتي و اقاي جاويد و ساير همكاران اتاق عمل و بيهوشي صورت پذيرفت. اين فيلم به جهت توضيح اناتومي گراس مغز تهيه شده است. #shiraz #neurosurgery #drrazmkon #drnemati #دكتر_رزمكن #جراحي_مغز #تومورمغز

بيمار خانم جواني كه بعلت سقوط از ارتفاع سه متري دچار شكستگي و خوردشدگي شديد در مهره پنجم گردني شده بود و متاسفانه جابجايي غلط بيمار بلافاصله بعد از سقوط توسط برادر ايشان باعث بدتر شدن بيمار شده بود ،بيمار بعلت اسيب شديد شبانه تحت عمل جراحي قرار گرفت ، مهره پنجم گردني و ديسك هاي بين مهره اي بالا و پايين مهره بعلت اسيب و اثر فشاري رو نخاع سرويكال برداشته شدند و سپس يك مش كيج گردني ( مهره مصنوعي ) بجاي مهره بيمار قرار داده شد و توسط يك عدد پليت به مهره بالا و پايين فيكس شدند ، و بيمار روز بعد از عمل با حال عمومي خوب از بيمارستان ترخيص شدند ،

#Tumor_surgery
#brain_tumor
#nemati_dr_ali #spinesurgery #neurosurgery #shiraz #drrazmkon #دكترعلي_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #تومور
@dr.ali.nemati

Warm welcome by the President of Malta (now the president of the European Union) in San Anton Presidential palace during ESSFN Advanced DBS course #drrazmkon

ديدار با فرزاد كوچولو در هفته گذشته سورپرايز كننده ترين يادآور خاطرات شيرين سالهاي اول كارم بود... شبي كه مادر جواني بدليل تصادف دچار خونريزي مغزي و كوما شده بود و داشتن يك بارداري پنج ماهه، تصميم گيري براي انجام يا تعويق عمل جراحي رو پيچيده تر مي كرد. دل رو به دريا زدم و با ياد خدا و اميد به نجات مادر و كودكش، جراحي رو شروع كردم و ديروز فرزاد كوچولو و مادرش بعد از ٥ سال من رو بي نهايت ذوق زده كردند... Young farzad walking into my office along with his mother 5 years after I did an emergency operation on her mother pregnant on him. Doing a brain surgery in a pregnant woman is a major dilemma in Neurosurgery, and a careful decision making is needed to save both lives. #drrazmkon #neurosurgery #trauma #craniotomy #saving_lives

به غير از لرزش اندامها، بيمار پاركينسون از كندي حركات و سفتي بدن رنج مي برد. در ويديوي قبل از عمل، قدمهاي كوتاه، قامت خميده، سرعت كم در نشستن و بلند شدن و دور زدن را مقايسه كنيد با ويديويي كه تنها يك روز بعد از عمل جراحي ده ساعته دي بي اس گرفته شده... و اين تازه اول كار است. تنظيم باتري باعث بهبود بيشتري در اينده خواهدشد. جهت حفظ حريم خصوصي بيمار، تصاوير كراپ شد. #دكتر_رزمكن #پاركينسون #جراحي_مغز #drrazmkon #DBS

Old precious moment captured in 2010 in San Francisco - with Prof. Gazi Yašargil father of modern micro-neurosurgery #drrazmkon #neurosurgery #shiraz #DBS #دكتر_رزمكن #ياشارگيل #yaşargil http://www.isna.ir/news/8909-18337.169727

تاثير قابل توجه عمل دي بي اس بر راه رفتن بيمار - بيمار كليپ قبلي كه به دليل شدت بيماري پاركينسون ناتوان از راه رفتن و حتي لبخند زدن است (ماسك فيس)، روز بعد از عمل با كمك راه مي رود و مي خندد. وارد شدن الكترود به هسته هاي ساب تالاموس باعث شل شدن بدن از سفتي پاركينسون و بهبود قابل توجه علايم بيمار مي شود. روشن كردن باتري توسط نورولوژيست همكار دكتر رضايي بعد از چند هفته باعث بهبود علايم از جمله حركت ازاد دستان بيمار (آرم سوينگ) هنگام راه رفتن مي شود. Interesting effect of DBS surgery on gait is seen consecutively in this clip. Puncturing the STN will diminish rigidity and mask face very quickly on the first day. Starting the pulse generator will improve the symptoms chronically. #drrazmkon #drnemati #dbs #neurosurgery #shiraz #parkinson #دكتر_رزمكن #دكتر_نعمتي #دكتر_رضايي #پاركينسون #استيمولاتور_مغزي #جراحي_مغز_و_اعصاب

تزريق ديسكوژل به همين سادگي... بدون بيهوشي و بدون برش... به شرط تشخيص و بكارگيري مناسب توسط جراح ستون فقرات... #ديسكوژل #Discogel #drrazmkon #drnemati #neurosurgery #shiraz #disc_herniation #discopathy #ديسكوپاتي #ديسك_كمر #دكتر_رزمكن #دكتر_نعمتي #Faraparto

عمل جراحي تومور مغزي عمقي در يك بيمار ٥٣ ساله روز گذشته در بيمارستان مركزي شيراز، يك شيار مغزي در لوب پيشاني با ظرافت باز شده تا امكان دسترسي به تومور عمقي بدون آسيب به بافتهاي اطراف از جمله منطقه تكلم فراهم شود. #neurosurgery #drrazmkon #shiraz #drnemati #دكتر_رزمكن #تومور_مغزي #جراحي_مغز

MOST RECENT

عمل جراحي تومور مغزي بزرگ لوب تمپورال همراه با درگيري مناطق حساس هسته هاي بازال و تالاموس در يك بيمار ٦٠ ساله كه با موفقيت در بيمارستان مركزي شيراز توسط دكتر رزم كن، دكتر نعمتي و اقاي جاويد و ساير همكاران اتاق عمل و بيهوشي صورت پذيرفت. اين فيلم به جهت توضيح اناتومي گراس مغز تهيه شده است. #shiraz #neurosurgery #drrazmkon #drnemati #دكتر_رزمكن #جراحي_مغز #تومورمغز

بيمار خانم جواني كه بعلت سقوط از ارتفاع سه متري دچار شكستگي و خوردشدگي شديد در مهره پنجم گردني شده بود و متاسفانه جابجايي غلط بيمار بلافاصله بعد از سقوط توسط برادر ايشان باعث بدتر شدن بيمار شده بود ،بيمار بعلت اسيب شديد شبانه تحت عمل جراحي قرار گرفت ، مهره پنجم گردني و ديسك هاي بين مهره اي بالا و پايين مهره بعلت اسيب و اثر فشاري رو نخاع سرويكال برداشته شدند و سپس يك مش كيج گردني ( مهره مصنوعي ) بجاي مهره بيمار قرار داده شد و توسط يك عدد پليت به مهره بالا و پايين فيكس شدند ، و بيمار روز بعد از عمل با حال عمومي خوب از بيمارستان ترخيص شدند ،

#Tumor_surgery
#brain_tumor
#nemati_dr_ali #spinesurgery #neurosurgery #shiraz #drrazmkon #دكترعلي_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #تومور
@dr.ali.nemati

تزريق ديسكوژل به همين سادگي... بدون بيهوشي و بدون برش... به شرط تشخيص و بكارگيري مناسب توسط جراح ستون فقرات... #ديسكوژل #Discogel #drrazmkon #drnemati #neurosurgery #shiraz #disc_herniation #discopathy #ديسكوپاتي #ديسك_كمر #دكتر_رزمكن #دكتر_نعمتي #Faraparto

اقاي ٤٥ ساله اي كه چند سال قبل بعلت تنگي كانال نخاعي تحت عمل جراحي قرار گرفته بود و با درد كمري شديد و درد تيركشنده به پاي راست مراجعه كرده بود كه در بررسيهاي انجام شده جابجايي مهره سوم و چهارم كمري همراه با ديسك كمري بود كه بيمار تحت عمل جراحي مجدد قرار گرفت و جهت بيمار فيكساسيون مهره هاي جابجا شده انجام شد و بجاي ديسك تخليه شده هم يك ديسك موزي شكل گذاشته شد،
دوستان عزيز توجه داشته باشيد كه ما تو اينستاگرام معمولا اعمال جراحي سخت و سنگين رو ميذاريم و بيماراني كه ديسك ساده كمري و گردني دارن و نياز به عمل جراحي اصلا خودشون رو با اين بيماران مقايسه نكند و عمل جراحي انها بسيار ساده و بعبارتي سرپايي بوده و بلافاصله بعد از عمل درد بيماران از بين رفته و نهايتا بهد از سه تا چهار هفته بدون هيچ مشكلي بكار خود بازميگردن

#Tumor_surgery
#brain_tumor
#nemati_dr_ali #spinesurgery #neurosurgery #shiraz #drrazmkon #دكترعلي_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #تومور
@dr.ali.nemati

Speaking about DBS surgery in Shiraz Medical University's Movement disorder conference yesterday in Nemazee Hospital, where I established DBS surgery for the first time in 2014. #drrazmkon #neurosurgery #shiraz #DBS

پیرو پست قبلی...
قسمت دوم عمل جراحی توده استخوانی در ناحیه جلوی گردنی
#Tumor_surgery
#brain_tumor
#nemati_dr_ali #spinesurgery #neurosurgery #shiraz #drrazmkon #دكترعلي_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #تومور
@dr.ali.nemati

درمان موثر درد شديد نوروپاتيك كه بعد از دوبار عمل جراحي ديسك كمر و پلاتين گذاري از درد شديد كمر و پا شاكي بود و از واكر براي حركت استفاده مي كرد. اين روش بدون بيهوشي عمومي و بدون نياز به بستري قابل انجام است. #shiraz #neurosurgery #drrazmkon #drnemati #جراحي_مغز_و_اعصاب #درد #pain #FBSS #دكتر_رزمكن @farapartoimaging براي اطلاعات بيشتر به لينك زير مراجعه كنيد: https://instagram.com/p/BQWJVYUAaO_/

عمل جراحي ورتبروپلاستي ( بازسازي مهره از راه پوست با سيمان استخوان )
بيماري خانم مسن كه در اثر زمين خوردن و در زمينه پوكي استخوان دچار شكستگي مهره يكم كمري شده است بخاطر اينكه بيمار در اين سن متحمل جراحي باز و پلاتين گذاري نشه با استفاده از يك سوزن و با عمل بسته سيمان استخوان در مهره تزريق ميشه كه در شكل ناحيه سفيد رنگ سيمان تزريق شده رو بخوبي ميبينيم و اين باعث استحكام مهره و از بين رفتن درد كمري بيمار ميشه ، لازم بذكر است كه اين عمل بطور سرپايي انجام ميشود و بيمار يك ساعت بعد از عمل ميتواند از بيمارستان ترخيص شود

تشكر از تيم جراحي ستون فقرات بيمارستان فوق تخصصي ميرحسيني شيراز ، دكتر رزمكن ، اقاي ميثم حسيني و اقاي كشتكار

#nemati_dr_ali #spinesurgery #neurosurgery #shiraz #drrazmkon #دكترعلي_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #تومور #بيمارستان_میرحسینی_شيراز
@dr.ali.nemati@dr.ali.razmkon

تاثير قابل توجه عمل دي بي اس بر راه رفتن بيمار - بيمار كليپ قبلي كه به دليل شدت بيماري پاركينسون ناتوان از راه رفتن و حتي لبخند زدن است (ماسك فيس)، روز بعد از عمل با كمك راه مي رود و مي خندد. وارد شدن الكترود به هسته هاي ساب تالاموس باعث شل شدن بدن از سفتي پاركينسون و بهبود قابل توجه علايم بيمار مي شود. روشن كردن باتري توسط نورولوژيست همكار دكتر رضايي بعد از چند هفته باعث بهبود علايم از جمله حركت ازاد دستان بيمار (آرم سوينگ) هنگام راه رفتن مي شود. Interesting effect of DBS surgery on gait is seen consecutively in this clip. Puncturing the STN will diminish rigidity and mask face very quickly on the first day. Starting the pulse generator will improve the symptoms chronically. #drrazmkon #drnemati #dbs #neurosurgery #shiraz #parkinson #دكتر_رزمكن #دكتر_نعمتي #دكتر_رضايي #پاركينسون #استيمولاتور_مغزي #جراحي_مغز_و_اعصاب

اين بيمار خانم ميانسالي بودن كه با تنگي شديد نخاع گردني در محاذات مهره پنجم و ديسك بالا و پايين مهره پنج( ديسك ٤و ٥ / ٥ و شش ) مراجعه كرده بود كه در اين نوع بيماري بعلت استخواني شدن ليگامنت طولي پشت مهره ها(OPLL) اتفاق ميافتد كه متاسفانه از بدترين نوع مشكلات گردن ميباشد و براي برداشتن تنگي موجود نياز به تعويض مهره پنجم و برداشتن ديسك هاي بالا و پايين اون بوديم كه ام ار اي و خلاصه عمل بيمار و عكس بعد از عمل رو برا اشنايي شما عزيزان نشان داده ايم

#Tumor_surgery
#brain_tumor
#nemati_dr_ali #spinesurgery #neurosurgery #shiraz #drrazmkon #دكترعلي_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #تومور #بيمارستان_MRI #بيمارستان_مركزي_شيراز
@dr.ali.nemati @dr.ali.razmkon

تاثير شگفت آور جراحي كارگذاري استيمولاتور مغزي در درمان پاركينسون شديد - بيمار خانم فرهيخته، خبرنگار سابق يكي از خبرگزاريهاي معروف كشور و هنردوست و هنرمند كه قادر به راه رفتن و انجام كوچكترين كارهاي شخصي نبود، و امروز با فرستادن اين كليپ همه ما رو شگفت زده كرد. كليپ راه رفتن بيمار رو در پست بعدي خواهم گذاشت. يادم به لطيفه اي افتاد كه بيمار از پزشكش مي پرسه بعد از عمل دستم مي تونم پيانو بزنم؟ دكتر ميگه بله، بيمار ميگه چه خوب قبلا نمي تونستم!!! البته بيمار عزيز ما از قبل هنرمند بودند!!! با تشكر فراوان از دكتر رضايي همكار عزيزم كه زحمت پروگرامينگ و درمان بعد از عمل بيمار رو متقبل شدند، و با تشكر از مديريت و پرسنل محترم بيمارستان كوثر... #دكتر_رزمكن #دكتر_نعمتي #dbs #neurosurgery #drrazmkon #shiraz #drnemati

ارشيو بيمار فوق نوازد يه روزه اي كه بعد از چند سال ناباروري با ناهنجاری ستون فقرات (مننگومیلوسل) بدنيا امده بود ، این بیماری از شایعترین ناهنجاریهای ستون فقرات در نوزادی است ، که در بدو تولد توده ای در قسمت پشت بیمار مشاهده میشود که بعلت بسته نشدن کانال نخاعی در دوران جنینی ایجاد میشود ودراین بيماري نسج عصبی پرده نخاعی و رشته های نخاعی و مایع مغزی نخاعی از محل مذكور خارج میشود و بيمار نياز به عمل جراحي و ترميم و باسازي پرده نخاعي دارد كه اين بيمار نيز تحت عمل جراحی قرار گرفت و ریشه های عصبی خارج شد وارد کانال نخاعی شد و پرده نخاعی و فاشیا و پوست سالم جهت بیمار بازسازی شد.و بيمار با حال عمومي خوب از بيمارستان ترخيص شد

#دکترعلی_نعمتی #drrazmkon #جراح_ستون_فقرات
#mmc
#neurosurger #meningocele #meningomyelocel #نوزاد
#nemati_ali_dr

پيرو پست قبلي
بيمار با كيست اراكنوييد كه هفته پيش تحت عمل جراحي قرار گرفت ، خوشبختانه علي رغم عمل جراحي بسيار سنگين (٦ ساعت ) و بيماري نادري كه ايشون داشتن در سلامت كامل بسر ميبرن و ضعف و مشكلات پاي بيمار بهبود يافته است

#Tumor_surgery
#brain_tumor
#nemati_dr_ali #spinesurgery #neurosurgery #shiraz #drrazmkon #دكترعلي_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #تومور #بيمارستان_کوثر
@dr.ali.nemati@dr.ali.razmkon

ادامه ويديوي پست قبل در خصوص موفقيت غيرمنتظره تزريق ديسكوژل در پارگي ديسك - مجددا تاكيد مي كنم كه بنده مبلغ استفاده از اين تكنيك در هر بيماري نيستم و استفاده از هر تكنيك جراحي بايستي با دقت جهت بيمار صورت پذيرد. درمان بيرون زدگي ديسك كمر به روش تزريق ديسكوژل كه امروزه بسيار مورد توجه بيماران واقع شده است. #ديسكوژل ...@farapartoimaging #neurosurgery #drrazmkon #shiraz #drnemati @dr.ali.razmkon @dr.ali.nemati

بیمار آقای 20 ساله ای است که بعد از بلند کردن جسم سنگین دچار مشکل شديد حسی حرکتی پای سمت راست بخصوص در خم و راست کردن مچ پا، و كاهش حس نيمه راست بدن از ناف به پايين شده بود در بررسی هایي كه جهت بيمار انجام شد، کیست بزرگ آراکنوئید مادرزادی در ناحیه ستون فقرات پشتی (توراسیک)داشت که اثر فشاری بسیار شدیدی روی نخاع داشت طوری که نخاع بیمار در ان ناحيه بسیار باریک وهيپر سیگنال شده بود که تحت عمل جراحی قرار گرفت و کیست بیمار همانطور که در فیلم مشاهده میشود بطور کامل خارج و تخلیه شده است.
(برای دیدن ادامه فیلمها ورق بزنید)

اين عمل جراحي توسط تيم جراحي دكتر علي نعمتي و دكتر علي رزم كُن در بيمارستان کوثر شيراز انجام شد.جا داره از استاد عزيزم جناب دكتر كامگار پور هم تشكر و قدرداني كنم كه همواره راهنماي ما هستند
#Tumor_surgery
#brain_tumor
#nemati_dr_ali #spinesurgery #neurosurgery #shiraz #drrazmkon #دكترعلي_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #تومور #بيمارستان_MRI #بيمارستان_کوثر
@dr.ali.nemati@dr.ali.razmkon

درمان بيرون زدگي ديسك كمر به روش تزريق ديسكوژل كه امروزه بسيار مورد توجه بيماران واقع شده - نكته قابل توجه اينكه اين روش براي هر نوع بيرون زدگي ديسك با موفقيت همراه نيست و حتما بايستي با جراح ستون فقرات مشاوره صورت پذيرد. استفاده بي رويه از هر نوع تكنيك جراحي مي تواند بسيار خطرناك باشد. ادامه ويديو در پست بعدي...@farapartoimaging #neurosurgery #drrazmkon #shiraz #drnemati @dr.ali.razmkon @dr.ali.nemati

عمل جراحي كارگذاري استيمولاتور نخاعي: بسياري از بيماران بعد از عمل جراحي ستون فقرات مبتلا به دردهاي شديد سوزشي در پاها مي شوند. ام ار اي بيمار نرمال است و علائم بيمار اصطلاحا به چسبندگي و فيبروز اپيدورال نسبت داده مي شود. موثرترين درمان اين وضعيت در دنيا، كارگذاري محرك نخاعي است. در طي اين عمل، الكترودهاي ظريفي بر روي نخاع كارگذاشته مي شود و به يك باتري قابل برنامه ريزي متصل مي گردد. اين عمل در شيراز به طور انحصاري توسط دكتر رزم كُن و دكتر نعمتي در بيمارستان دكتر ميرحسيني شيراز انجام گرفت. بيمار در حين عمل جراحي بيدار است و تحريك مناطق مختلف نخاع باعث ايجاد بي حسي و بي دردي در كمر و پاها مي شود. #drrazmkon #nemati_dr_ali #shiraz #neurosurgery #نخاع #دكتر_رزمكن #دكتر_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #scs

عمل جراحي كارگذاري استيمولاتور نخاعي: بسياري از بيماران بعد از عمل جراحي ستون فقرات مبتلا به دردهاي شديد سوزشي در پاها مي شوند. ام ار اي بيمار نرمال است و علائم بيمار اصطلاحا به چسبندگي و فيبروز اپيدورال نسبت داده مي شود. موثرترين درمان اين وضعيت در دنيا، كارگذاري محرك نخاعي است. در طي اين عمل، الكترودهاي ظريفي بر روي نخاع كارگذاشته مي شود و به يك باتري قابل برنامه ريزي متصل مي گردد. اين عمل در شيراز به طور انحصاري توسط دكتر رزم كُن و دكتر نعمتي در بيمارستان دكتر ميرحسيني شيراز انجام گرفت. بيمار در حين عمل جراحي بيدار است و تحريك مناطق مختلف نخاع باعث ايجاد بي حسي و بي دردي در كمر و پاها مي شود. #drrazmkon #nemati_dr_ali #shiraz #neurosurgery #نخاع #دكتر_رزمكن #دكتر_نعمتي #جراحي_مغز_و_اعصاب #scs

Most Popular Instagram Hashtags