[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#drkhoshmanzar

MOST RECENT

این کوچولو هم بعنوان پرنده سالم تحویل شده ولی متاسفانه چندین مشکل حاد داره...قبل از خرید هرگونه پرنده حتما الزام تایید سلامتی توسط دامپزشک پرندگان رو مطرح کنید تا با مواردی از این دست مواجه نشید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

جوجو اومده بود چکاپ که طی معاینه متوجه درگیری تنفسی مختصری شدیم و درمانهای مربوطه براش آغاز شد...فایده اصلی چکاپهای دوره ای تشخیص بموقع علائم بیماری هست
.
.
.
#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

آقا پسری با اسمی برازنده خودش !
آقا بداخلاق...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

ایشون هم جیگر کوچولو هستند که صاحب این اتاق بانمک هستند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

آقا محمدمهدی بانمک ؤ دوست داشتنی با جولی خوشگل و شیطونش اومده بودند چکاپ که خوشبختانه حالش خوب بود...
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

حال خراب فندق....
در موارد اورژانسی و مشکلات شدید پرندگان معمولا تنها راه مؤثر استفاده از روشهای نسبتا تهاجمی مثل تزریق است...گاهی داروهای خوراکی اتلاف وقت باارزش و حیاتی محسوب میشوند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

ابهت و غرور رو در چشمان این زیبا نظاره کنید....
حیف که بی رحمی ها زخمها و مشکلات زیادی برایش ایجاد خواهد کرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

این عروس خانوم هم با شرط سلامت تحویل خانواده جدیدش شده بود که خوشبختانه توسط صاحب جدیدش پیش شرط معاینه دامپزشک پرندگان گذاشته شده بود...بعد از معاینات کامل الحمدلله فقط پرنده در حال مولت سالیانه بود و مشکلی نداشت...
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

بدون شرح
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

اصلاح پر غیر اصولی باعث آسیب های جدی تروماتیک و حتی پرکنی خواهد شد....از سپردن این امر مهم به افراد غیرمتخصص بپرهیزید
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

کپل جون هم برای چکاپ اومده بود که خدا رو شکر حال خوبی داشت...
راستش دقت کردید شاه طوطی ها چقدر دلبری بلدند؟
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

کاکلی اومده بود چکاپ ولی متاسفانه مشکلات زیادی داشت....چند موردش بنظرتون میاد ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

شاینی کوچولو اخیرا مورد بی مهری والدینش قرار گرفته و قراره بصورت دستی بزرگ بشه
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

معرفی میکنم
فندق خان، لاوبرد کتابخوان کلینیک

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

جینا خانوم اومده بود برای چکاپ که در معاینات متوجه درگیری عفونی سیستم تنفسی ایشون شدیم و روند درمانیش آغاز شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

#پرنده #حمایت#کاکاتیل#لاوبرد #کوتوله_برزیلی#قناری #مرغ_مینا #شاه_طوطی #حمایتی #حمایت_از_حیوانات #کلینیک_پرندگان_پرواز#طوطی_سانان #دکتر_خوش_منظر #طوطی#پرندگان #پرواز#ملنگو#کاسکو #رسمی_بلند
#lovebird#cockatiel#canary#drkhoshmanzar #greyparrot#parrot#parakeet #birdsofinstagram#instabirds#avianvet #drkhoshmanzar

Most Popular Instagram Hashtags