[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#draenog

422 posts

TOP POSTS

Hedgehogs and mushrooms! Gorgeous Frugi two-piece @welovefrugi @jenniemaizels #kids #organic #hedgehog #draenog #mushroom

D r a e n o g | I haven't seen one of these in years!

Wrth fy modd efo'r cerdyn yma!! Diolch @jwplewis Love this card from @tachecrafts ❤️️#draenog #ilovecards #diolch #nadolig #cariad

@rachelarthan @heatherbache @vikkijones_ saw this when I was last at home. #Hedgehog #Draenog

Draenog bach del yn tŷ Nain neithiwr #draenog #hedgehog #natur #naturephotography

MOST RECENT

Os prynwch 3 cherdyn ar ein gwefan, gallwch ddewis un arall am ddim! Pa 4 cerdyn byddech chi yn eu dewis? Cyfle i gael cerdyn Nadolig yr un i'r bobl bwysig yn eich teulu, neu ddewis o gardiau pen-blwydd yn y tŷ rhag ofn bod angen un funud olaf!
.
.
.
cardiau #cardiaucymraeg #welsh #welshcards #draenog #shopify #welshdesign #cymraeg #cards #greetingcards #nadoligllawen #cerdynnadolig #penblwydd #penblwyddhapus #happybirthday #smallbusiness #stationery #shoplocal #siopalleol #design #christmasshopping

Buy 3 cards on our website, and you can choose a 4th card for free! What 4 cards would you choose? A card each for the most important people in your family, or a back up supply of birthday cards for those last minute occasions! .
.
#cardiau #cardiaucymraeg #welsh #welshcards #draenog #shopify #welshdesign #cymraeg #cards #greetingcards #nadoligllawen #cerdynnadolig #penblwydd #penblwyddhapus #happybirthday #smallbusiness #stationery #shoplocal #siopalleol #design #christmasshopping

This gentle hedgehog is on sale at the moment. :) #hedgehog #hedgehogs #ヘッジホッグ #hérisson #hérissons #riccio #ricci #ježek #قنفذ #eriçó #Σκατζόχοιρος #еж #ہیج #ہاگ #เม่น #igelkott #draenog #зараа #جوجه #تيغي #고슴도치 #landak #Igel #jež #ouriço #erizo #erizos #jeż #कांटेदार #जंगली
https://stupidbutcute.com/collections/hedgehogs/products/soft-adorable-baby-hedgehog-is-eager-to-meet-you-and-find-a-new-home

Pan nes i ymweld â Siop Y Pentan yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar, roedd y cyflwynydd Huw Stephens yna yn recordio rhaglen newydd ar gyfer Radio Cymru. Bydd y rhaglen i’w chlywed yn fuan fel rhan o’r gyfres ‘Yn ôl mewn 5 munud’, a dyma ychydig o wybodaeth am y siop yn y cyfamser... Enw'r siop: Siop Y Pentan
Lleoliad: Y Farchnad, Caerfyrddin SA31 1QY
Gwybodaeth: "Mae Siop Y Pentan wedi ei leoli ynghanol bwrlwm Marchnad Caerfyrddin. Agorwyd y Siop yn 1972 fel un o'r siopau Cymraeg cyntaf o'i bath. Roedd yr ymwybyddiaeth o Gymreictod fel rhywbeth i fod yn falch ohono wedi cynyddu ers y 1960au, ac roedd agor siop Gymraeg yn dystiolaeth o'r balchder yma.
Bu Siop Y Pentan yn rhan o'r hen farchnad yng Nghaerfyrddin hyd 2009 ond daeth tro ar fyd ac adeiladwyd marchnad newydd fodern ynghanol y dref. Daeth y siop dan berchnogaeth newydd.
Gyda'r 'moderneiddiwch' hyn fe esblygodd Siop Y Pentan i werthu pob math o nwyddau newydd Cymreig yn ogystal â'r llyfrau, cardiau cyfarch a chryno ddisgiau. Erbyn heddiw, mae'r siop yn gwerthu pob math o grefftau a lluniau o Gymru, yn ogystal ag anrhegion Cymraeg o bob math" -- When I visited Siop Y Pentan recently, Radio 1 presenter Huw Stephens was there recording a new programme for Radio Cymru. The programme will be available soon as part of the ‘Yn ôl mewn 5 munud’ (Back in 5 minutes) series.

Shop name: Siop Y Pentan
Location: The Market, Carmarthen SA31 1QY
About: "Siop Y Pentan is located in the heart of Carmarthen Market. The Shop was opened in 1972 as one of the first Welsh shops of its kind. The awareness of Welshness as something to be proud of has increased since the 1960s, and opening a Welsh shop was evidence of this pride.

Siop Y Pentan was part of the old market in Carmarthen until 2009 when a modern new market was built in the town centre and the shop came under new ownership.

Read in full at facebook.com/draenog

Dewch i weld ni heddiw tan 4:30 yn festri’r Tabernacl ar yr Ais, Caerdydd .
Come and see us today until 4:30 in the Tabernacle on the Hayes, Cardiff
#caerdydd #caerdydd2018 #cardiau #nadolig #draenog #cardiff #eisteddfod #ffairnadolig #christmasfair

I ddathlu’r amrywiaeth o siopau annibynnol gwych sydd ar draws Cymru, dwi’n rhoi sylw i rai o'r siopau ble gallwch ddod o hyd i fy nghardiau. Rydym yn teithio i Lanilltud Fawr heddiw…

Enw'r siop: @stwffstuff
Lleoliad: 2 Stryd yr Eglwys, Llanilltud Fawr, CF61 1SB
Gwefan: https://stwff-stuff.co.uk/
Gwybodaeth: "Gallwch ddod o hyd i’n siop yn sgwâr tref gwreiddiol Llanilltud Fawr, tref arfordirol yn Ne Cymru.
Mae'n werth taith i'n siop brydferth i weld ein casgliad sy'n newid yn gyson o roddion syml, defnyddiol a hardd a phethau i’ch cartref. Mae yna dri llawr yn llawn cymeriad ac mae gennym siop wib Nadolig ar agor drws nesaf hefyd ar hyn o bryd!

Yn ogystal â'n siop hyfryd, mae gan Llanilltud Fawr draeth, nifer o lefydd i gerdded ar hyd yr arfordir a digon o lefydd i fwyta ac yfed. Gallwch fynd am dro i Eglwys Sant Illtyd sydd yn agos iawn i’r siop. " -- To celebrate the variety of brilliant independent shops in Wales, I’m putting some of our stockists in the spotlight! Today, we’re travelling to Llantwit Major…

Shop name: @stwffstuff
Location: 2 Church Street, Llantwit Major, CF61 1SB
Website: https://stwff-stuff.co.uk/
About: “Our shop is in the original town square of Llantwit Major, a coastal town in South Wales.
It's worth a trip to our beautiful shop to see our constantly changing, ever evolving collection of simple, useful and beautiful gifts and homewares. There are three floors full of charming character and we also have a Christmas pop up shop open right next door at the moment!

As well as our lovely shop, Llantwit Major has a beach, many coastal walks and plenty places to eat and drink. You can explore St Illtyd's church which is metres from our shop.”
#llantwitmajor #llanilltudfawr #stwff #stwffstuff #southwales #valeofglamorgan #decymru #morgannwg #shoplocal #draenog #local #cymraeg #cymru #wales #welsh #welshcard #welshcards #cardiau #cardiaucymraeg #siopalleol #diolch #sylwarsiopau #stockist #stockistspotlight #siopdansylw #diolch

Nearly tripped over this little guy just now! .
.
.
.
.
#hedgehog #garden #igel #draenog #frick #autumn #herbst #hydref #thingsthatgobumpinthenight

Llongyfarchiadau mawr i Leila a Rhys a briododd yn ddiweddar! Roedd hi’n bleser i weithio efo chi i greu eich nwyddau priodas unigryw a dwyieithog. Dyma ychydig o’r darnau o’r briodas #diolch
.
Contratulations to Leila and Rhys on your recent wedding! It was a pleasure to work with you to create your special wedding stationery. Here are some of the items we created for the day #thankyou

Helo fis Tachwedd 💥Hello November #tachwedd #november #helotachwedd #hellonovember #draenog #cymraeg #welsh

Mae'r cardiau wedi'w personoli yn ôl! Gallwch ddewis unrhyw enw a neges mewn dewis o 6 lliw ffoil hyfryd
❄️
Personalised cards are back! You can choose any name and message in a choice of 6 stunning foil colours. Now available in English too! #personalisedcards #welshbusiness #welsh #cymraeg #nadolig #christmas #christmascard #christmas2017 #nadolig2017 #cardiau #cardiaucyfarch #cardiaucymraeg #draenog #newydd #new #foil #foilcards #nadoligcyntaf #firstchristmas #blwyddynnewydddda #personalised #unique #unigryw

Mae ein cynnig i gael cludiant am ddim yn dod i ben 'fory.
P'un a ydych chi'n dechrau siopa am gardiau Nadolig neu'n cael stoc o gardiau pen-blwydd, gallwch gael cludiant eich archeb am ddim ym mis Hydref gyda'r côd 'HYDREF17'. Ewch amdani!

Our free delivery code ends tomorrow.
Whether you're starting your Christmas card shopping or stocking up on birthday cards, you can get free delivery on your order in October with the code 'HYDREF17'. Give it a go!
#hydref #freedelivery #freepostage #freeshipping #october #draenog #cardiau #cardiaucyfarch #cards #cardsofinstagram #cymraeg #welsh #welshcards #cardiaucymraeg #greetingcards #smallbusiness

Most Popular Instagram Hashtags