#done

MOST RECENT

Thi xong là phải quẫy :v
Chưa bao giờ đi thi mà thấy nhẹ cả về tinh thần lẫn đầu óc như lần này :)))
Trước hôm đi thi 2/4 đứa ngủ từ 9h đến 12h trưa, trước khi đi thi đọc đc 1 ít “kiến thức” cho đỡ áy náy; 2 đứa kia đọc đc những nửa quyển sách 😓 Hôm sau thầy hỏi có 2 câu, “e có đóng góp j cho khoa phòng” 🤣🤣🤣
49 với 50 cũng k khác nhau là mấy :)))) Ngủ là đúng roài :v
#bff #incredibles #done #finaltest

🛍รับหิ้วสินค้าแบรนด์ CPS JELLY BUNNY Lynaround Lyn CCOO Jaspal🛍
👉เสื้อตัวละ 50 บาท
👉เดรส/จั๊มสูท/กางเกง ตัวละ 100 บาท
👉นาฬิกา 100 บาท
👉รองเท้า 100 บาท คู่ต่อไป 80 บาท
👉กระเป๋าใบตัง 100 บาท
👉กระเป๋าทั่วไป 120 บาท
👉แม่ค้าเข้าช๊อปทุกวันค่ะ
👉หาแบบมาได้เดี๋ยวแม่ค้าถามพนักงานให้ค่ะ
👉สินค้าที่มีน้ำหนักคิดราคาตามจริง
❌CF NO CC❌
📮เสื้อยืด ผญ/ผช ลทบ 40 ems 60ตัวต่อไป 20
📮👜👠 ลทบ 80 Ems 100 กรณีใบใหญ่ 120
💰โอนเงิน=ได้ของค่ะ💰
📲Milw3004
#หิ้ว #cpschapsthailand #cps #cpschapsthailand #cpsthailand #cpsthailand #cpssale #cpsthai #zarathailand #มือ1 #มือ2 #มือถือมือสอง #ccoothailand #jaspalthailand #jaspalthailand #ส่งต่อกระเป๋า #ส่งต่อ #ส่งต่อคสอ #milin #mistymynx #milinbrand #millionairemindset #uniqlo #มือสองสภาพดี #lyn #lynbag #lynthailand #lynarond #zara #disaya #done #something#jellybunnythailand#milin

🛍รับหิ้วสินค้าแบรนด์ CPS JELLY BUNNY Lynaround Lyn CCOO Jaspal🛍
👉เสื้อตัวละ 50 บาท
👉เดรส/จั๊มสูท/กางเกง ตัวละ 100 บาท
👉นาฬิกา 100 บาท
👉รองเท้า 100 บาท คู่ต่อไป 80 บาท
👉กระเป๋าใบตัง 100 บาท
👉กระเป๋าทั่วไป 120 บาท
👉แม่ค้าเข้าช๊อปทุกวันค่ะ
👉หาแบบมาได้เดี๋ยวแม่ค้าถามพนักงานให้ค่ะ
👉สินค้าที่มีน้ำหนักคิดราคาตามจริง
❌CF NO CC❌
📮เสื้อยืด ผญ/ผช ลทบ 40 ems 60ตัวต่อไป 20
📮👜👠 ลทบ 80 Ems 100 กรณีใบใหญ่ 120
💰โอนเงิน=ได้ของค่ะ💰
📲Milw3004
#หิ้ว #cpschapsthailand #cps #cpschapsthailand #cpsthailand #cpsthailand #cpssale #cpsthai #zarathailand #มือ1 #มือ2 #มือถือมือสอง #ccoothailand #jaspalthailand #jaspalthailand #ส่งต่อกระเป๋า #ส่งต่อ #ส่งต่อคสอ #milin #mistymynx #milinbrand #millionairemindset #uniqlo #มือสองสภาพดี #lyn #lynbag #lynthailand #lynarond #zara #disaya #done #something#jellybunnythailand#milin

🛍รับหิ้วสินค้าแบรนด์ CPS JELLY BUNNY Lynaround Lyn CCOO Jaspal🛍
👉เสื้อตัวละ 50 บาท
👉เดรส/จั๊มสูท/กางเกง ตัวละ 100 บาท
👉นาฬิกา 100 บาท
👉รองเท้า 100 บาท คู่ต่อไป 80 บาท
👉กระเป๋าใบตัง 100 บาท
👉กระเป๋าทั่วไป 120 บาท
👉แม่ค้าเข้าช๊อปทุกวันค่ะ
👉หาแบบมาได้เดี๋ยวแม่ค้าถามพนักงานให้ค่ะ
👉สินค้าที่มีน้ำหนักคิดราคาตามจริง
❌CF NO CC❌
📮เสื้อยืด ผญ/ผช ลทบ 40 ems 60ตัวต่อไป 20
📮👜👠 ลทบ 80 Ems 100 กรณีใบใหญ่ 120
💰โอนเงิน=ได้ของค่ะ💰
📲Milw3004
#หิ้ว #cpschapsthailand #cps #cpschapsthailand #cpsthailand #cpsthailand #cpssale #cpsthai #zarathailand #มือ1 #มือ2 #มือถือมือสอง #ccoothailand #jaspalthailand #jaspalthailand #ส่งต่อกระเป๋า #ส่งต่อ #ส่งต่อคสอ #milin #mistymynx #milinbrand #millionairemindset #uniqlo #มือสองสภาพดี #lyn #lynbag #lynthailand #lynarond #zara #disaya #done #something#jellybunnythailand#milin

🛍รับหิ้วสินค้าแบรนด์ CPS JELLY BUNNY Lynaround Lyn CCOO Jaspal🛍
👉เสื้อตัวละ 50 บาท
👉เดรส/จั๊มสูท/กางเกง ตัวละ 100 บาท
👉นาฬิกา 100 บาท
👉รองเท้า 100 บาท คู่ต่อไป 80 บาท
👉กระเป๋าใบตัง 100 บาท
👉กระเป๋าทั่วไป 120 บาท
👉แม่ค้าเข้าช๊อปทุกวันค่ะ
👉หาแบบมาได้เดี๋ยวแม่ค้าถามพนักงานให้ค่ะ
👉สินค้าที่มีน้ำหนักคิดราคาตามจริง
❌CF NO CC❌
📮เสื้อยืด ผญ/ผช ลทบ 40 ems 60ตัวต่อไป 20
📮👜👠 ลทบ 80 Ems 100 กรณีใบใหญ่ 120
💰โอนเงิน=ได้ของค่ะ💰
📲Milw3004
#หิ้ว #cpschapsthailand #cps #cpschapsthailand #cpsthailand #cpsthailand #cpssale #cpsthai #zarathailand #มือ1 #มือ2 #มือถือมือสอง #ccoothailand #jaspalthailand #jaspalthailand #ส่งต่อกระเป๋า #ส่งต่อ #ส่งต่อคสอ #milin #mistymynx #milinbrand #millionairemindset #uniqlo #มือสองสภาพดี #lyn #lynbag #lynthailand #lynarond #zara #disaya #done #something#jellybunnythailand#milin

🛍รับหิ้วสินค้าแบรนด์ CPS JELLY BUNNY Lynaround Lyn CCOO Jaspal🛍
👉เสื้อตัวละ 50 บาท
👉เดรส/จั๊มสูท/กางเกง ตัวละ 100 บาท
👉นาฬิกา 100 บาท
👉รองเท้า 100 บาท คู่ต่อไป 80 บาท
👉กระเป๋าใบตัง 100 บาท
👉กระเป๋าทั่วไป 120 บาท
👉แม่ค้าเข้าช๊อปทุกวันค่ะ
👉หาแบบมาได้เดี๋ยวแม่ค้าถามพนักงานให้ค่ะ
👉สินค้าที่มีน้ำหนักคิดราคาตามจริง
❌CF NO CC❌
📮เสื้อยืด ผญ/ผช ลทบ 40 ems 60ตัวต่อไป 20
📮👜👠 ลทบ 80 Ems 100 กรณีใบใหญ่ 120
💰โอนเงิน=ได้ของค่ะ💰
📲Milw3004
#หิ้ว #cpschapsthailand #cps #cpschapsthailand #cpsthailand #cpsthailand #cpssale #cpsthai #zarathailand #มือ1 #มือ2 #มือถือมือสอง #ccoothailand #jaspalthailand #jaspalthailand #ส่งต่อกระเป๋า #ส่งต่อ #ส่งต่อคสอ #milin #mistymynx #milinbrand #millionairemindset #uniqlo #มือสองสภาพดี #lyn #lynbag #lynthailand #lynarond #zara #disaya #done #something#jellybunnythailand#milin

🛍รับหิ้วสินค้าแบรนด์ CPS JELLY BUNNY Lynaround Lyn CCOO Jaspal🛍
👉เสื้อตัวละ 50 บาท
👉เดรส/จั๊มสูท/กางเกง ตัวละ 100 บาท
👉นาฬิกา 100 บาท
👉รองเท้า 100 บาท คู่ต่อไป 80 บาท
👉กระเป๋าใบตัง 100 บาท
👉กระเป๋าทั่วไป 120 บาท
👉แม่ค้าเข้าช๊อปทุกวันค่ะ
👉หาแบบมาได้เดี๋ยวแม่ค้าถามพนักงานให้ค่ะ
👉สินค้าที่มีน้ำหนักคิดราคาตามจริง
❌CF NO CC❌
📮เสื้อยืด ผญ/ผช ลทบ 40 ems 60ตัวต่อไป 20
📮👜👠 ลทบ 80 Ems 100 กรณีใบใหญ่ 120
💰โอนเงิน=ได้ของค่ะ💰
📲Milw3004
#หิ้ว #cpschapsthailand #cps #cpschapsthailand #cpsthailand #cpsthailand #cpssale #cpsthai #zarathailand #มือ1 #มือ2 #มือถือมือสอง #ccoothailand #jaspalthailand #jaspalthailand #ส่งต่อกระเป๋า #ส่งต่อ #ส่งต่อคสอ #milin #mistymynx #milinbrand #millionairemindset #uniqlo #มือสองสภาพดี #lyn #lynbag #lynthailand #lynarond #zara #disaya #done #something#jellybunnythailand#milin

🛍รับหิ้วสินค้าแบรนด์ CPS JELLY BUNNY Lynaround Lyn CCOO Jaspal🛍
👉เสื้อตัวละ 50 บาท
👉เดรส/จั๊มสูท/กางเกง ตัวละ 100 บาท
👉นาฬิกา 100 บาท
👉รองเท้า 100 บาท คู่ต่อไป 80 บาท
👉กระเป๋าใบตัง 100 บาท
👉กระเป๋าทั่วไป 120 บาท
👉แม่ค้าเข้าช๊อปทุกวันค่ะ
👉หาแบบมาได้เดี๋ยวแม่ค้าถามพนักงานให้ค่ะ
👉สินค้าที่มีน้ำหนักคิดราคาตามจริง
❌CF NO CC❌
📮เสื้อยืด ผญ/ผช ลทบ 40 ems 60ตัวต่อไป 20
📮👜👠 ลทบ 80 Ems 100 กรณีใบใหญ่ 120
💰โอนเงิน=ได้ของค่ะ💰
📲Milw3004
#หิ้ว #cpschapsthailand #cps #cpschapsthailand #cpsthailand #cpsthailand #cpssale #cpsthai #zarathailand #มือ1 #มือ2 #มือถือมือสอง #ccoothailand #jaspalthailand #jaspalthailand #ส่งต่อกระเป๋า #ส่งต่อ #ส่งต่อคสอ #milin #mistymynx #milinbrand #millionairemindset #uniqlo #มือสองสภาพดี #lyn #lynbag #lynthailand #lynarond #zara #disaya #done #something#jellybunnythailand#milin

🛍รับหิ้วสินค้าแบรนด์ CPS JELLY BUNNY Lynaround Lyn CCOO Jaspal🛍
👉เสื้อตัวละ 50 บาท
👉เดรส/จั๊มสูท/กางเกง ตัวละ 100 บาท
👉นาฬิกา 100 บาท
👉รองเท้า 100 บาท คู่ต่อไป 80 บาท
👉กระเป๋าใบตัง 100 บาท
👉กระเป๋าทั่วไป 120 บาท
👉แม่ค้าเข้าช๊อปทุกวันค่ะ
👉หาแบบมาได้เดี๋ยวแม่ค้าถามพนักงานให้ค่ะ
👉สินค้าที่มีน้ำหนักคิดราคาตามจริง
❌CF NO CC❌
📮เสื้อยืด ผญ/ผช ลทบ 40 ems 60ตัวต่อไป 20
📮👜👠 ลทบ 80 Ems 100 กรณีใบใหญ่ 120
💰โอนเงิน=ได้ของค่ะ💰
📲Milw3004
#หิ้ว #cpschapsthailand #cps #cpschapsthailand #cpsthailand #cpsthailand #cpssale #cpsthai #zarathailand #มือ1 #มือ2 #มือถือมือสอง #ccoothailand #jaspalthailand #jaspalthailand #ส่งต่อกระเป๋า #ส่งต่อ #ส่งต่อคสอ #milin #mistymynx #milinbrand #millionairemindset #uniqlo #มือสองสภาพดี #lyn #lynbag #lynthailand #lynarond #zara #disaya #done #something#jellybunnythailand#milin

🛍รับหิ้วสินค้าแบรนด์ CPS JELLY BUNNY Lynaround Lyn CCOO Jaspal🛍
👉เสื้อตัวละ 50 บาท
👉เดรส/จั๊มสูท/กางเกง ตัวละ 100 บาท
👉นาฬิกา 100 บาท
👉รองเท้า 100 บาท คู่ต่อไป 80 บาท
👉กระเป๋าใบตัง 100 บาท
👉กระเป๋าทั่วไป 120 บาท
👉แม่ค้าเข้าช๊อปทุกวันค่ะ
👉หาแบบมาได้เดี๋ยวแม่ค้าถามพนักงานให้ค่ะ
👉สินค้าที่มีน้ำหนักคิดราคาตามจริง
❌CF NO CC❌
📮เสื้อยืด ผญ/ผช ลทบ 40 ems 60ตัวต่อไป 20
📮👜👠 ลทบ 80 Ems 100 กรณีใบใหญ่ 120
💰โอนเงิน=ได้ของค่ะ💰
📲Milw3004
#หิ้ว #cpschapsthailand #cps #cpschapsthailand #cpsthailand #cpsthailand #cpssale #cpsthai #zarathailand #มือ1 #มือ2 #มือถือมือสอง #ccoothailand #jaspalthailand #jaspalthailand #ส่งต่อกระเป๋า #ส่งต่อ #ส่งต่อคสอ #milin #mistymynx #milinbrand #millionairemindset #uniqlo #มือสองสภาพดี #lyn #lynbag #lynthailand #lynarond #zara #disaya #done #something#jellybunnythailand#milin

* * พร้อมส่ง * * * * * * New For Today * * * 💕 งานคลู ไม่อยาก Out จองให้ไว ใกล้มาแล้วจ๊าาาา

Brand :: MCN.

Detail >> Top :: เสื้อทรงเชิ๊ตแขนสั้น ตัวชิค ใช้ผ้าแก้วซีทรูเก๋ดีเทลตัดเย็บเนี๊ยบ คัตติ้งเป๊ะ แต่งกนะเป๋าอก มาพร้อมกับเข็มขัดคาดเอวสวย เนื้อผ้านุ่ม ไม่ระคายผิว ใส่สบาย ดีเทลคลูสุดๆ ใส่ออกมาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ปังจ้าพูดเลย ใส่เริศ ห้ามพลาดเด็ดขาด
Colour :: ขาว / น้ำตาล ** Size ** Freesize 💓 Care :: รุ่นนี้ แนะนำ ควรซักแห้ง เท่านั้น ( Dry clean only )

______________________________
🌈 KMM
🏷 ราคา 690฿
🛍 สอบถาม | สั่งซื้อ 📱Line : iamnewyear
▲ รบกวนลูกค้าแคปภาพราคาให้แม่ค้าด้วยนะคะ เพื่อความรวดเร็วน้า ▲
______________________________ ✔️ แพทเทิร์น คัตติ้ง ทรงเป๊ะ
✔️ เนื้อผ้าเป๊ะ คุณภาพ แน่น
✔️ ตัดเย็บ ด้วยช่างคุณภาพฝีมือเยี่ยม
✔️ Everything Best 💯
✔️ คุณภาพเจ้าเดิม ❤️ สินค้าพรีออเดอร์ สินค้าผลิตมาจำนวนจำกัด เก๋ๆ ห้ามพลาด ช้าอดหมดแน่นอน คอนเฟริม 🎯 สินค้าพรีออเดอร์ ทุกรุ่น สั่งแล้ว ห้ามยกเลิกทุกกรณี

💙สั่งหรือสอบถามสินค้าแอดไลน์น้า เม้นท์ใต้รูปอาจไม่เห็นจ้า💙
___________________________
#sale #2hand #matilda #เดรส #เดรสออกงาน #ชุดทำงาน #amolpa #areeya #roselani #done #ตามหา #ส่งต่อ #cop #copbrand #peony #lynaround #nokara #nittaya #disaya #honeyme #ชุดออกงาน #2handdress #done #merry #valleygirls #muse #hiend #งานป้าย #iyada #beautiful #matilda

Price : 590฿
New arrivals
BY COLOR VINE
TAG one one
Detaill: แม็กซี่เดรสพิมลายสวยน่ารักมากกมีลูกไม้แต่งรอบตัวสวยสุด ๆ เหมาะในลุคผ้าใบ หรือ สวยปังในลุครองเท้าเสริมส้น และต่างหูคู่โปรด ให้สาวสวยโดนเด่นในวันพิเศษๆคะ • Size/ขนาด : อก/เอว/สะโพก
S เสื้อ อก 32 เอว26
สะโพก 36

M เสื้อ อก34 เอว28
สะโพก38

L เสื้อ อก36 เอว30
สะโพก40 • ความยาว 47 • Color/สี : สีตามรูป

#something#matilda#areeya#kwankao#kloset#lynaround#topshop#jaspal#csp#used#lyn#ccoo#ccdoubleo#ตามหา#done#muse#hiend#mtd#muse#nokara#peony#Widelia#loveis#velleygirl#mtd#lyn#งานป้าย#nittaya#copbrand#ส่งต่องานป้าย#ก๊อปแบรนด์

* * พร้อมส่ง * * * * * * New For Today * * * 💕 งานผ้าลูกไม้ คัตติ้งเนี้ยบๆ ราคาดีดี๊ จองให้ไว ใกล้มาแล้วจ๊าาาา

Detail >> Dress เดรสเว้าไหล่แต่งระบายช่วงอก เนื้อผ้าลูกไม้ทั้งตัว รับประกันว่าเนื้อผ้าดี ไม่ย้วยเละแน่นอน ทรงสวย สีสวยเลือกใส่ได้ง่าย ทรงและดีเทลสุดเก๋ ใส่ออกมาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ปังจ้าพูดเลย ใส่เริศ ห้ามพลาดเด็ดขาด
Colour :: Original ** Size ** ( โดยประมาณ )
S : อก 32 เอว 26
M : อก 34 เอว 28 💓 Care :: รุ่นนี้ แนะนำ ควรซักแห้ง เท่านั้น ( Dry clean only )

______________________________
🌈 KMM
🏷 ราคา 1090฿
🛍 สอบถาม | สั่งซื้อ 📱Line : iamnewyear
▲ รบกวนลูกค้าแคปภาพราคาให้แม่ค้าด้วยนะคะ เพื่อความรวดเร็วน้า ▲
______________________________ ✔️ แพทเทิร์น คัตติ้ง ทรงเป๊ะ
✔️ เนื้อผ้าเป๊ะ คุณภาพ แน่น
✔️ ตัดเย็บ ด้วยช่างคุณภาพฝีมือเยี่ยม
✔️ Everything Best 💯
✔️ คุณภาพเจ้าเดิม ❤️ สินค้าพรีออเดอร์ สินค้าผลิตมาจำนวนจำกัด เก๋ๆ ห้ามพลาด ช้าอดหมดแน่นอน คอนเฟริม 🎯 สินค้าพรีออเดอร์ ทุกรุ่น สั่งแล้ว ห้ามยกเลิกทุกกรณี

💙สั่งหรือสอบถามสินค้าแอดไลน์น้า เม้นท์ใต้รูปอาจไม่เห็นจ้า💙
___________________________
#sale #2hand #matilda #เดรส #เดรสออกงาน #ชุดทำงาน #amolpa #areeya #roselani #done #ตามหา #ส่งต่อ #cop #copbrand #peony #lynaround #nokara #nittaya #disaya #honeyme #ชุดออกงาน #2handdress #done #merry #valleygirls #muse #hiend #งานป้าย #iyada #beautiful #matilda

Living my life with #me in mind #selflove #selfworth #selfrespect #imatter #done #💔

I spoke a vow #today
And asked if god would come and play 
I've dug a shallow hole for him to #sleep
But I swear he just won't answer me 
I call on out is he afraid 
I'll bury him down with the ones he keeps 
And if the devil's listening 
I'll come for him as well 
If I suspect he had a hand to #play
And if I see his face in town 
There's room for two down underground 
Nothing's gonna stop me 'til I'm #done
#parkwaydrive #reverence #rhein #dusktilldawn #dusk #dawn #photographyeveryday #photographysouls #photography #sun #down #sea #river #naturephotography #nature #art #followme #worldstreetphotography #tree #heaven #clouds #cloudporn

Most Popular Instagram Hashtags