#dkuark

MOST RECENT

Atomaltı parçaçıklar iki gruba ayrılır daha küçük parçacıklara ayrılamayan leptonlar ve kuarklarda oluşan hadronlar.

Temel madde parçacığı olarak adlandırılan 6 kuark ve 3 lepton ile bunların nötrinoları vardır.

Hadronlarda kendi aralarında iki gruba ayrılır.
3 kuraktan oluşan Baryonlar
1 kuark ve bir karşıt kuarktan oluşan Mezonlar.
Baryonlar büyük kütleli parçacıklardır.
En hafif ve kararlı Baryon protondur
Mezonlar enerji taşıyan parçacıklardır.

Fermiyon spinleri buçuklu değere sahip madde parçacıkları

Parçacık ve karşıtparçacığın farkı
spinleri zıt ve elektriksel yükleri zıttır.
#fizik #fizikçi #fizikdersi #fiziköğretmeni #fiziköğreniyorum #safranbolu #karabük #kavram #atom #atomaltı #atomaltıparçacıklar #baryon #hadron #kuark #fermiyon #ukuark #dkuark #uud #udd #eğlencelifizik

Most Popular Instagram Hashtags