#divanikebir

MOST RECENT

Hey erenler!.. şu bülent himmete bakınız: "Felek herkesin üzerine bütün gece zehir yağdırsa... Ben yine katmer katmer tatlılıklar içindeyim" 😇 #divanikebir 1394. #Gazel #mevlana #MesneviKitaplığı #siirhepsiir #ahenk #aruz
بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب
من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم

Eski notlardan yine... Ta ilk keşif gazellerinden... Bugün şevk ile okumak için 😇 "senin şahininim senin, (uç diyen) davulunun sesini duyduğum anda açılır kanatlarım!.." #divanikebir 1394. #Gazel #mevlana #MesneviKitaplığı #siirhepsiir #ahenk #aruz (Yes, ey şeh u şâhenşeh olmalıydı. Orjinal metni koyayım da tashih olsun...)
باز توام باز توام چون شنوم طبل تو را
ای شه و شاهنشه من باز شود بال و پرم

“Benim mânevî yârim olan kâmil insanın hayâli,bana Halil İbrahim (a.s)gibi göründü.
Aslında o,görünüşte puttur;maddi varlıktır.
Hakikatte ise put kırandır”
Hz.Mevlânâ
❣️🕊
[Mevlânâ,kâmil insanın suretini,maddi varlığını da ruhun kafesi olduğu için çok değerli,sevimli buluyor.Onu puta benzetiyor.Mânasını da maddeyi,nefsâni arzuları ayak altına aldığından,put kıran Halil İbrahime benzetiyor] 🕊🍃 #Ahiret #Derviş #Tarikat #Şeriat #Hadis #tasavvufi #mevlevihane #şemsitebrizi #DivaniKebir #Aşk #Mevlevi #Mesnevi #MürşidiKamil #Mevlana #Mesneviişerif #İhlas #muzafferozak #Muslim #Ney #İrfan #Hikmet #İbadet #Ankaraviismailrusuhiefendi #Ankaraviismailrusuhidede #mevlanacelaleddinrumi

“Ey kâmil insan!
Dergâhının toprağı
gönlümü büyüledi.
Senin hakîkatini,mânevi gücünü göremeyenin,
sana karşı büyüklük
taslayanın toprak
başına olsun”

Hz Mevlânâ 🕊🍃 #Ahiret #Derviş #Tarikat #Şeriat #Hadis #tasavvufi #mevlevihane #şemsitebrizi #DivaniKebir #Aşk #Mevlevi #Mesnevi #MürşidiKamil #Mevlana #Mesneviişerif #İhlas #muzafferozak #Muslim #Ney #İrfan #Hikmet #İbadet #Ankaraviismailrusuhiefendi #Ankaraviismailrusuhidede #mevlanacelaleddinrumi

“Vaktiyle ona secde eden melekler,şeytandan kaçar gibi ondan kaçtılar.Bir lokma ekmek için o ne kadar gözyaşı döktü.
Hz Âdem’in işlediği suç, belki kıl kadardı; fakat o kıl, iki gözünde bitmişti”

Hz Mevlânâ🕊🍃 #Ahiret #Derviş #Tarikat #Şeriat #Hadis #tasavvufi #mevlevihane #şemsitebrizi #DivaniKebir #Aşk #Mevlevi #Mesnevi #MürşidiKamil #Mevlana #Mesneviişerif #İhlas #muzafferozak #Muslim #Ney #İrfan #Hikmet #İbadet #Ankaraviismailrusuhiefendi #Ankaraviismailrusuhidede #mevlanacelaleddinrumi

“Ey hakîkati arayan kişi,Hakk dostu,mürşid senin gözün gibidir.
Onu çerçöpten,tozdan temiz tut.
Aklını başına al da, dil süpürgesi ile ona toz kondurma, gözün gibi olan mürşidine çerçöp armağan etme”
Hz Mevlânâ 🕊🍃 #Ahiret #Derviş #Tarikat #Şeriat #Hadis #tasavvufi #mevlevihane #şemsitebrizi #DivaniKebir #Aşk #Mevlevi #Mesnevi #MürşidiKamil #Mevlana #Mesneviişerif #İhlas #muzafferozak #Muslim #Ney #İrfan #Hikmet #İbadet #Ankaraviismailrusuhiefendi #Ankaraviismailrusuhidede #mevlanacelaleddinrumi

“Ey hakîkati arayan kişi !
Bu ağzı bağla.Yani çok yemekten,
çok konuşmaktan vazgeç.Çünkü bunlar,hakîkat âlemi için birer göz bağıdır.Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mâna âlemini müşâhade etmeye engel olduğunu gör ! “

Hz Mevlânâ 🕊🍃 #Ahiret #Derviş #Tarikat #Şeriat #Hadis #tasavvufi #mevlevihane #şemsitebrizi #DivaniKebir #Aşk #Mevlevi #Mesnevi #MürşidiKamil #Mevlana #Mesneviişerif #İhlas #muzafferozak #Muslim #Ney #İrfan #Hikmet #İbadet #Ankaraviismailrusuhiefendi #Ankaraviismailrusuhidede #mevlanacelaleddinrumi

“Her gece gayb âleminden, âdeta bir çoban gelir de yayıma salınmış develer gibi canları bedenden kurtarır.
Develeri gizlice yokluk yurduna çeker de bağış yeşilliklerinde bir hoş yayar.
Ama yolu görmesinler diye de gözlerini bağlar onların; çünkü ilâhi bir yoldur, nefis, dilek yolu değil”

Hz Mevlânâ 🕊🍃 🕊🍃❣️#Ahiret #Derviş #Tarikat #Şeriat #Hadis #tasavvufi #mevlevihane #şemsitebrizi #DivaniKebir #Aşk #Mevlevi #Mesnevi #MürşidiKamil #Mevlana #Mesneviişerif #İhlas #muzafferozak #Muslim #Ney #İrfan #Hikmet #İbadet #Ankaraviismailrusuhiefendi #Ankaraviismailrusuhidede #mevlanacelaleddinrumi

Tüm müslümanlar önce okumadıysa kendi kitabı olan Kuran-ı Kerim’i (tefsirli olacak şekilde) okumalıdır... Sonra #Ehlisünnet İtikadı ve akaidi ve de #İlmihal okumalıdır. İlmihal fıkhın özet kısmıdır. Mevlana Hz bile şeriatten asla taviz vermemiştir. Unutmamalı... 🕊🍃❣️#Ahiret #Derviş #Tarikat #Şeriat #Hadis #tasavvufi #mevlevihane #şemsitebrizi #DivaniKebir #Aşk #Mevlevi #Mesnevi #MürşidiKamil #Mevlana #Mesneviişerif #İhlas #muzafferozak #Muslim #Ney #İrfan #Hikmet #İbadet #Ankaraviismailrusuhiefendi #Ankaraviismailrusuhidede #mevlanacelaleddinrumi

Most Popular Instagram Hashtags