[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#dirokakurda

339 posts

TOP POSTS

Kürdistan'da tandır kültürü
Amed'de ağzı yarım yatık ve yerden bir metre yukarıda olan tandırlarda mayalı ekmek pişirilirken, Serhat'ta bir şölendir tandırda ekmek yapmak... Zira buralarda her evin önünde tarihi bir tandır evi de vardır. Tandırlar yere gömülüdür. Her ne kadar buralarda ince ve mayasız, tadına doyumsuz ekmek pişirilse de aynı zamanda tandır, evin ocağıdır. Tüm yemekler burada pişirilir. Yeri gelmişken söyleyelim: "Pilav üstü tandır" diye sunulan tandır eti, bir yalandan ibarettir. Türkiye'de ve Kürdistan'ın birçok lokantasında ne zaman yozlaştığı bilinmese de Serhat'ta yapılan tandır etinden türediği kesindir. Zira burada tandıra bırakılan et, tıpkı büryan gibi saatlerce pişmeye bırakılır. Oysa lokantalarda kendi suyunda ocakta pişirilen tandırın bahse konu tandır ile hiçbir alakası yoktur.

Ekmeğe geri dönersek... Serhat'ta bu ince tandır ekmeği özellikle kışın çuvallarca pişirilir. Kurutulur ve ihtiyaca göre sulandırılarak yumuşatılarak tüketilir. Onun için bu yörelerde ekmek hiç bitmez. Genellikle ince sac ekmeğine tüm Kürdistan'da "şikava" denir. Amed'de mayasız olarak günlük pişirilirken, Riha ve Semsûr'da tıpkı Serhat gibi aylık ihtiyacı karşılayacak kadar pişirilir. Bir diğer gözlem de Riha'ya bağlı Xalfetî'de bildiğimiz ev ocağına "tandır" denilmekte. Ve o şikava ekmeğe de tandır ekmeği denilmekte. Kültürel bir hat olarak Palu'dan paşlayıp Amed'in Ergani İlçesi, Siverek, Semsûr ve Maraş'a kadar giden hatta ilginç benzerlikler vardır. Burada yemeklerin ve tüm gıdaların benzer isimlerle isimlendirildiklerini görürüz. Yine bu hatta diyebiliriz ki, Lice'den aşağıya yani Karacadağ'a doğru bir çizgi çizdiğimizde, hattın batı tarafında artık tandıra rastlamayız. Burada mayalı-mayasız ve katıklı (nanê patîle, şilkî) ekmek sacda pişirilir. Güney Kürdistan'da kentlere de taşınan tandır kültürü erkekler tarafından tıpkı Amed'de olduğu gibi yüksekte olan fırın görünümlü tandır evlerinde pişirilmektedir. Yeri gelmişken söyleyelim: Tandır ekmeğinin en güzelini Duhok'a bağlı Akrê kentinde yedik, diyebilirim. Ergani'de "nanê hilatî" (mayalı ekmek olarak çevrilebilir) denilen ekmeğin pişirilme yöntemi ilginçtir. ⤵⬇devamı yorumda ⬇ ⤵

ksenefon ve #kurdistan geçişi
tarihçi ve komutan ksenefon (xenophon) milattan önce 401 yılında yazdığı anabasis (onbinlerin dönüşü) adlı eserinin üçüncü kitabındada karduklardan sözeder.
yunanlı ksenefon 10 bini aşkın ordusuyla pers ordusunu yendikten sonra başladığı yolculuktan geri dönerken kardukların ülkesinden geçer ve kardukların saldırısına uğradığını anlatır.

mesela:
kürdlerin kimsenin hakimiyetini kabul etmeden özgür yaşadıklarını yazmış. onun tarifine göre karduklar dağlar arasında yaşayan savaşçı bir halktı. akamenid (pers) kralına bağlı değildiler. onların ülkesinden sonra ermenistan gelmekteydi.
komutan ksenefon, üçüncü kitabının sonunda değinmeye başladığı karduklardan bahseder:
karduklar çok savaşçı ve pek çevik insanlardı, iran şahı artakserksise (artaxerxes) düşmanı olup; ona tabi değillerdir. o kadardı ki karduklar bir defasında 120 bin kişilik iran kraliyet ordusu bunların ülkesini işgal etmiş, bir teki bile geriye dönemeden yok olmuştur, sebebide kürdistanın karmakarışık oluşu.
ksenefon, kardukhların, iranlılardan bambaşka soydan ve onlara çok düşman olduklarını, bir tanık olarak anlatmıştır.

Hatti, Kürtçede “gelen – gelmiş- ” anlamındadır.
Turancılar gibi Hz. Âdem’den başlayarak tüm dünyayı Kürt sayma gibi bir düşüncem yok, ama Aryan coğrafyasında yaşamış eski çağ kavimlerinin Kürtlerin ataları olduğu gerçeğini açıklamak ve resmi tarihle kirletilenhafızaları yenilemek görevimizdir diye düşünüyorum.
Dil toplumların kültür ve etnik kökenlerini belirleyen önemli bir unsurdur.
Yukarıdaki tabloda karşılaştırılan Hititçe, Kürdçe ve Türkçe kelimelerin etimolojik benzeşmelerinden ortaya çıkan sonuç; Hitit’lerin Kürtlerle soydaş olduğu yönündedir.
Hititler araştırmamızı ve yazımızı en kısa sürede sizlerle paylaşacağım. Hititler in Kürdlerle soydaş olduğunu kanıtlayan yazımızı kısa sürede paylaşacağım. Takipte kalın.

Büyük Kürt sanatçısı Ahmet Kaya'yı rahmet ve minnetle yâd diyoruz
#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Ahmetkaya #seneidevriye

Büyük Kürt şairi Cigerxwin'i rahmet ve minnetle anıyoruz... #kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #cigerxwin

HİTİT / HATTİ
Hatti, Kürtçede “gelen – gelmiş- ” anlamındadır.

Orta Anadolu merkezli bir imparatorluk kuran Hatti’lerin “Hint-Avrupa” kökenli Aryan’lar olduğu yaşam biçimleri ve etimolojik bulgularla dikkat çekmektedir.
Bazı tarihçiler Hatti’lerin Kızılırmak yayı içindeki bölgeye ne zaman geldikleri konusunda bilgileri olmadığını söylerler. Oysa Hatti’lerin yaşam biçimi ve kültürel değerleri tarafsız bir gözle araştırılınca, bunların Mezopotamya’dan gelen Hint-Avrupa kökenli Aryan boyu oldukları anlaşılır. Ne yazık ki Turancıların yabancı akademisyenlere verdikleri şartlı arkeolojik izinler bu gerçeğin uzun süre örtbas edilmesi ya da Türkiye’de açıklanmasını önlemiştir. Bunun yanı sıra Hatti ve diğer Aryan uygarlıklarının tarihine sahip çıkacak resmi bir Kürt kimliğinin olmaması da Turancıların çabalarına kolaylık sağlamıştır.
M.Ö.3000’lerde bazı Ari boyların Mezopotamya’dan Anadolu içlerine göç ettikleri, bu boylardan bir kısmının Horri-Mittani, bir kısmının da Hatti / Hitit uygarlığını oluşturduğu, ayrıca Hatti’lerin güney komşuları Horri-Mittani’ler ile benzer bir dil kullandıkları yapılan arkeolojik incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır. (Bugün bile aynı coğrafyada Ari kökenli Zazaca ve Kürtçe konuşulmaktadır.)
Kızılırmak yayını geçemeyen Hatti’ler kuzey komşuları Gasgaslar (Lazların ataları) ile sürekli savaş halindeyken akrabaları Horri-Mittanilerle kız alıp vererek akrabalık bağını sağlamlaştırmışlardı. Ancak Horri kökenlilerin Hatti sarayında ve yönetim kademelerinde etkin rol almaları sarayda iktidar mücadelesine ve iç karışıklıklara sebep olur. İsyan ve darbelerle zayıflayan imparatorluk Batı Anadolu’da yaşayan Trako-Frig’lerin (Ermenilerin ataları) ilgisini çeker. Trako-Frig’lerin Orta Anadolu’ya akınları ve güneyden de baskı uygulayan Muşki’lerin saldırıları sonucu Hatti yıkılır.
⤵⬇devamı yorumda ⤵ ⬇

Atamız Seyit Rıza'yı şehit edilişinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Seyitrıza #seneidevriye

" Heyfa ciwanîyê , pîrîtî li pey e"
Gotina Pêşiyên Kûrda
Yazık gençliğe , ihtiyarlık ardından gelir.
Kûrdatasözü
#gotinênpêşiyan #kurd #dirokakurda

1861 kürd Avşar Aşireti süvarisi adlı gravür
Sanatçı Hülya Avşar'ın babasıda Kars lı bir Kürd aşiretindendir.
#kars #avsarasireti
#kurd #kurdistan #dirokakurda

MOST RECENT

SİN LEKKE UNNİNİ
M.Ö 1250 yıllarında Kassiti
Kürtleri döneminde yaşamış, ünlü Sümer Kralı Gılgameş Destanı'nı Sümerce yazan kişidir.ilk Kürt ozanı olarak kabul edilir. Eserleri Nippur ve Assurbanipal kitaplığında bulunmuştur. Bilinen tarafı Sümer yöneticilerini sürekli alaylı bir dille eleştirmesidir.

#kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Sinlekkeunnini #ilkKürtozan #kürtozan #ozan #gılgameş #Gılgamış #Gılgameşdestanı #Gılgamışdestanı #Kassiti #Kassitiler #Sümer #Sümerler #Nippur #assurbanipal

Kürdistan'da tandır kültürü
Amed'de ağzı yarım yatık ve yerden bir metre yukarıda olan tandırlarda mayalı ekmek pişirilirken, Serhat'ta bir şölendir tandırda ekmek yapmak... Zira buralarda her evin önünde tarihi bir tandır evi de vardır. Tandırlar yere gömülüdür. Her ne kadar buralarda ince ve mayasız, tadına doyumsuz ekmek pişirilse de aynı zamanda tandır, evin ocağıdır. Tüm yemekler burada pişirilir. Yeri gelmişken söyleyelim: "Pilav üstü tandır" diye sunulan tandır eti, bir yalandan ibarettir. Türkiye'de ve Kürdistan'ın birçok lokantasında ne zaman yozlaştığı bilinmese de Serhat'ta yapılan tandır etinden türediği kesindir. Zira burada tandıra bırakılan et, tıpkı büryan gibi saatlerce pişmeye bırakılır. Oysa lokantalarda kendi suyunda ocakta pişirilen tandırın bahse konu tandır ile hiçbir alakası yoktur.

Ekmeğe geri dönersek... Serhat'ta bu ince tandır ekmeği özellikle kışın çuvallarca pişirilir. Kurutulur ve ihtiyaca göre sulandırılarak yumuşatılarak tüketilir. Onun için bu yörelerde ekmek hiç bitmez. Genellikle ince sac ekmeğine tüm Kürdistan'da "şikava" denir. Amed'de mayasız olarak günlük pişirilirken, Riha ve Semsûr'da tıpkı Serhat gibi aylık ihtiyacı karşılayacak kadar pişirilir. Bir diğer gözlem de Riha'ya bağlı Xalfetî'de bildiğimiz ev ocağına "tandır" denilmekte. Ve o şikava ekmeğe de tandır ekmeği denilmekte. Kültürel bir hat olarak Palu'dan paşlayıp Amed'in Ergani İlçesi, Siverek, Semsûr ve Maraş'a kadar giden hatta ilginç benzerlikler vardır. Burada yemeklerin ve tüm gıdaların benzer isimlerle isimlendirildiklerini görürüz. Yine bu hatta diyebiliriz ki, Lice'den aşağıya yani Karacadağ'a doğru bir çizgi çizdiğimizde, hattın batı tarafında artık tandıra rastlamayız. Burada mayalı-mayasız ve katıklı (nanê patîle, şilkî) ekmek sacda pişirilir. Güney Kürdistan'da kentlere de taşınan tandır kültürü erkekler tarafından tıpkı Amed'de olduğu gibi yüksekte olan fırın görünümlü tandır evlerinde pişirilmektedir. Yeri gelmişken söyleyelim: Tandır ekmeğinin en güzelini Duhok'a bağlı Akrê kentinde yedik, diyebilirim. Ergani'de "nanê hilatî" (mayalı ekmek olarak çevrilebilir) denilen ekmeğin pişirilme yöntemi ilginçtir. ⤵⬇devamı yorumda ⬇ ⤵

KASSİTİ KÜRTLERİ

Zagros dağlarından türemiş olan eski topluluktur. Kassitiler,Sümerlerin,Guttilerin ve Hurrilerin kalıntılarıdır. M.Ö 1600'lü yıllarda yaşanan savaştan dolayı Babiller tarafından Zagros dağlarına sürülmüşlerdir. Kassitiler, Babilleri yenmişler ve 576 yıl boyunca Mezopotamya'ya egemenlik sağlamışlardır. Kassitler'in ilk kralı Gandaş'tır. Kassit Kralları daha çok askeri bir aristokrasi üyesi gibi dururlar, ancak aslında etkili yöneticilerdir. Başkentleri Dur Kurigalzu'dur. Kassitler, atı kutsal hayvan olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla bu Kürtlerin ata olan düşkünlüğünü ve merakını gösteriyor. Zira atı ilk Kürtler evcilleştirmiştir. Kassit eserlerinin büyük çoğunluğu Nippur yakınlarında bulunmuştur. Bu buluntular ayrıca Kassitler'de M.Ö 13. ve 14. yüzyıllarda Feodal bir yönetim sisteminin olduğunu göstermektedir. Kassitiler Zagros dağlarına çekilmiş ve Asurlular tarafından yıkılmıştır.

#kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Kassiti #Kassitiler #Kassitian #kassites #Mezopotamya #Gandaş #durkurigalzu #at #Nippur #Feodalite

HİTİT / HATTİ
Hatti, Kürtçede “gelen – gelmiş- ” anlamındadır.

Orta Anadolu merkezli bir imparatorluk kuran Hatti’lerin “Hint-Avrupa” kökenli Aryan’lar olduğu yaşam biçimleri ve etimolojik bulgularla dikkat çekmektedir.
Bazı tarihçiler Hatti’lerin Kızılırmak yayı içindeki bölgeye ne zaman geldikleri konusunda bilgileri olmadığını söylerler. Oysa Hatti’lerin yaşam biçimi ve kültürel değerleri tarafsız bir gözle araştırılınca, bunların Mezopotamya’dan gelen Hint-Avrupa kökenli Aryan boyu oldukları anlaşılır. Ne yazık ki Turancıların yabancı akademisyenlere verdikleri şartlı arkeolojik izinler bu gerçeğin uzun süre örtbas edilmesi ya da Türkiye’de açıklanmasını önlemiştir. Bunun yanı sıra Hatti ve diğer Aryan uygarlıklarının tarihine sahip çıkacak resmi bir Kürt kimliğinin olmaması da Turancıların çabalarına kolaylık sağlamıştır.
M.Ö.3000’lerde bazı Ari boyların Mezopotamya’dan Anadolu içlerine göç ettikleri, bu boylardan bir kısmının Horri-Mittani, bir kısmının da Hatti / Hitit uygarlığını oluşturduğu, ayrıca Hatti’lerin güney komşuları Horri-Mittani’ler ile benzer bir dil kullandıkları yapılan arkeolojik incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır. (Bugün bile aynı coğrafyada Ari kökenli Zazaca ve Kürtçe konuşulmaktadır.)
Kızılırmak yayını geçemeyen Hatti’ler kuzey komşuları Gasgaslar (Lazların ataları) ile sürekli savaş halindeyken akrabaları Horri-Mittanilerle kız alıp vererek akrabalık bağını sağlamlaştırmışlardı. Ancak Horri kökenlilerin Hatti sarayında ve yönetim kademelerinde etkin rol almaları sarayda iktidar mücadelesine ve iç karışıklıklara sebep olur. İsyan ve darbelerle zayıflayan imparatorluk Batı Anadolu’da yaşayan Trako-Frig’lerin (Ermenilerin ataları) ilgisini çeker. Trako-Frig’lerin Orta Anadolu’ya akınları ve güneyden de baskı uygulayan Muşki’lerin saldırıları sonucu Hatti yıkılır.
⤵⬇devamı yorumda ⤵ ⬇

Hatti, Kürtçede “gelen – gelmiş- ” anlamındadır.
Turancılar gibi Hz. Âdem’den başlayarak tüm dünyayı Kürt sayma gibi bir düşüncem yok, ama Aryan coğrafyasında yaşamış eski çağ kavimlerinin Kürtlerin ataları olduğu gerçeğini açıklamak ve resmi tarihle kirletilenhafızaları yenilemek görevimizdir diye düşünüyorum.
Dil toplumların kültür ve etnik kökenlerini belirleyen önemli bir unsurdur.
Yukarıdaki tabloda karşılaştırılan Hititçe, Kürdçe ve Türkçe kelimelerin etimolojik benzeşmelerinden ortaya çıkan sonuç; Hitit’lerin Kürtlerle soydaş olduğu yönündedir.
Hititler araştırmamızı ve yazımızı en kısa sürede sizlerle paylaşacağım. Hititler in Kürdlerle soydaş olduğunu kanıtlayan yazımızı kısa sürede paylaşacağım. Takipte kalın.

Hurri Kürtleri'ne ait dünyanın bestelenmiş ilk şarkı ve ilahisi.

#kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Hurri #Hurriler #Hurrikürtleri #Hurrian #şarkı #ilahi

Hacivat-Karagöz Oyunu'nda (Laz, Bolulu,Kayserili,Kastamonulu,Arnavut,Rum,Ermeni,Yahudi,Arap,Acem) gibi oyuncu tiplerinin arasında bir de Kürt vardır.

#kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Kürt #hacivatkaragöz #oyun #tip

Kaldaharlar Kürd Devleti
M.Ö birçok devletin göstermiş olduğu güzel gelişmelerGibi Kaldahar devleti de tarihte önemli izler bırakmışlardır.
Kaldaharİsmi halkın tapmakta olduğu tanrının ismi ile benzer durumdadır. ODönemde halk, tapmış olduğu tanrıya “kald” ismini vermişti.
Kaldahar Halkı dönemin güçlü devletleri ile savaşmış, kendi sınırlarını bu Şekilde koruma altına almışlardır. Kaldahar halkı öncelikle Samilerin Kurmuş olduğu Akad devleti ile uzun süre savaşmışlardır. Bu savaşların
Ardından Akad devleti yıkılmış, bu devletin yerini Asurlar almıştır.
Mezopotamya’nın Büyük bir kısmını ele geçirmiş olan Kaldaharlar, Asur devleti ile uzun
Süreli bir savaşa girmiştir. Asur devletinin Kaldahar devletiyle sürekli Savaş halinde olmasının en büyük sebebi Kaldaharların devlet sınırının çok geniş bir alana yayılmış olması ile bağlantılıdır. Bununla beraber
Kaldaharlar, bölgenin ticaretini ve ticaret yollarını da ellerinde Bulunduruyordu.
Kaldaharlar, yapılan bu savaşlarda kaybeden değil De kazanan taraf olabilmek için devletlerarası görüşmelerle daha büyük Bir birlik oluşturmuştu. Asur Kralı Şemsi Addad Dicle-Fırat su yolları
İle ticaret yolarını ele geçirmek istiyordu. Fakat Şemsi Addad’ın bu Fikri Medlerin Asur devletine yaptığı saldırı ile ortadan kalkmıştır.
Şemsi Addad’ın M.Ö. 811’de ölmesiyle Asur devletinin başına Addad Nirari Geçmiştir. III. Addad Nirari küçük yaşta olduğu için ilk yıllarda Devletin yönetimi annesinin eline geçmiş, yıllarca Asur devleti bu kadın
Tarafından yönetilmiştir. Devletin yönetimi kendisindeyken Kaldahar Devleti ile defalarca savaşmıştır. Fakat bu savaşlardan istediği sonucu Alarak çıkmamış, savaşlar başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
⤵⬇devamı yorumda ⬇⤵

Bulundukları çağın en yüksek uygarlık düzeyine ulaşmış yerli Aryan topluluklarından olup, arkeolojik çalışmalar sonucunda elde edilen bulgu ve belgelerden kullandıkları dilin Arice olduğu tespit edilmiştir.
Yazının icadıyla tanınan bu uygarlık M.Ö. 4000 yılının sonlarında Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgede yaşadılar. (Mezopotamya)
Ancak bu kadim uygarlığın günümüzdeki mirasçıları olan Kürtler, iktidar ve güç yoksunu oldukları için bu zengin tarih hazinesi –ne yazık ki- başka milletlerce sahiplenilmiştir.
Kürtlerin vatanlarını işgal eden ve kürde ait ne varsa talan eden güçler, Kürtlerin atalarıyla olan ilişkilerini keserek yeniden yapılanmalarını engellemek amacıyla Sümerlerin Mezopotamya yerlisi olmadıklarını iddia etmektedirler.
Bir yandan Araplar bu mirası sahiplenirken, diğer taraftan da Türkler, Sümerlerin kurmuş oldukları uygarlığı Orta Asya’dan getirdiklerini öne sürmektedirler.
Türk tarihi tezinde Sümerlerin M.Ö.3500 yıllarında Asya’dan göç ettikleri ileri sürülürken, tezin güçlendirilmesi için de bazı çıkarcı tarihçiler ikna edilerek Sümer, Kut, Elam, Hurri ve Hititlerin Ural Altay kavimlerinden oldukların yönünde beyanatta bulunmalarını sağlamıştır.
O zaman akla şöyle bir soru gelmektedir! Mademki Sümerler Orta Asya’dan bu uygarlığın temel ilkelerini beraberlerinde getirdiler, neden bu uygarlığın benzeşenleri Orta Asya’da görülmemiştir, ya da görülmemektedir? Öyle ya, en azından Orta Asya’da bir iz bırakırlardı. Sulu tarım, yazı, sanat, edebiyat vb gibi gelişmeler Sümerlerden çok sonraları Orta Asya’da görülmüştür.
Araplar da Sümer uygarlığından çok sonra M.Ö. 3500 yıllarında Afrika’dan Sina yarımadasına ve oradan da Ön Asya ve günümüzdeki Arap yarımadasına dağılmışlardır. Dolayısıyla ne Türk ne de Arapların Sümerlerle bir akrabalıkları yoktur. Ama batan geminin malları misali bu kültür ve uygarlık hazinesi talan edilmiştir.
Farslar böyle bir iddiada bulunurlarsa eğer, Ari kökenli olmaları dil, coğrafya ve kültür benzerliğinden dolayı Türk ve Araplara nazaran daha akla yatkın gelir. Ama Farsların böyle bir derdi yok, çünkü adamlar İslam öncesi ile ilgilenmiyorlar!
⬇⤵devamı yorumda ⤵⬇

HURRİ KÜRTLERİ

M.Ö 2500'lerde Kuzey Mezopotamya'da yaşamışlardır.Sümerlerin kalıntıları olan Habur Nehri'nin yakınlarında başkentleri Urkesh ve diğer şehirler Halaf,Yamhad ve Brak şehirlerine yerleşmişlerdir.Mitanniler,Kassitiler ve Urartulu'ların atalarıdırlar.
Günümüzde ise İran ve Irak sınırlarının birleştiği bölgede Huwrami(Gorani) kabilesi,onlarca aşiret kolları olan Kirmanşan,Süleymaniye,Şehrizor,Halepçe ve birkaç şehir ve kasabaları içine alacak şekilde geniş bir bölgeye yayılmışlardır.Yine dünyanın bestelenmiş ilk şarkı ve ilahisi Hurrilere aittir.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Hurri #Hurriler #Hurrikürtleri #Hurrian #Urkesh #Huwrami #Gorani #Kirmanşah #Kirmanşan #Kermanşah #Silemani #Süleymaniye #Şehrizor #Halepçeb #ilahi #şarkı

ESKi SUUDİ KRALI'NDAN WASHİNGTON'A KÜRDİSTAN MEKTUBU

Yemen eski başkanlarından Ali Abdullah Salihi'nin arşivinin yayımlanmasının ardından ortaya çıkan mektupta Suudi Arabistan eski Kralı Faysal bin Abdulaziz'in 1966 yılında dönemin ABD başkanı Lyndon Baines Johnson'a, Irak'ın kuzeyinde büyük Kürt lider Mustafa Barzani denetiminde bir Kürt hükümetinin kurulmasını talep eden bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

#kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Kralfaysalbinabdülaziz #Faysalbinabdülaziz #suudi #suudikral #lyndonbainesjohnson #Aliabdullahsalihi #mektup #washington #Melemustafabarzani

En sağdaki Kastamonu ve çevresinde yaşayan Viranşehirli bir Kürt.Osmanlı döneminde Kastamonu'da yaşayan Kürt sayısı azımsanmayacak derecede yoğun olduğu görülüyor.

#kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Kastamonu #Viranşehir #Viranşehirli #kürt

Tikrit,Selahaddin-i Eyyubi El-Kurdi'nin doğup büyüdüğü bir şehirdir.Yıllar sonra bu şehirde ise terörist Saddam doğacaktı.

#kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #tikrit #selahaddinieyyubielkürdi #Selahaddineyyubi #saddam #teröristsaddam

Kürt Sümer mitolojisine göre domuz etini yasaklayan ilk halk Samiler'dir.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Sümer #Sümerler #Samiler

Türk dili üzerine araştırmalarıyla bilinen Leksikograf Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati't-Türk adlı eserinde "Ard'ul Ekrad"(Kürtler'in ülkesi) tabirini kullanmış bunun yanında konuyla alakalı bir harita da yayımlamıştır.

#Kürttarihi #dirokakurda #kürtler #kaşgarlımahmut #divanılügatittürk #Ardulekrad

Ji bo tevkujî ya êlaqamiş Helbesta Seydayê Cegerxwîn. (ALAKAMIŞ KATLİAMI İÇİN YAZILMIŞ)
Pîra Torê”
“Hilkişîme çûme jorê her du rex min bend û rez,
Min dî pîrek tê ji Torê ker di ber de tê bi lez .
Hate nêzîk rojbixêrek da û wek min dil bi xem ,
Pîre bî bû por-sipî bû taqî -reş bû rû gewez .
Min ji pîrê xweş dipirsî ey metê tu ji kû ve tê ;
Go ji Sêrtê diçme Bêrtê , xûniya romê me ez .
Xan û eywan kirne wêran , mêr û jin serjê kirin ,
Min go pîrê qey tu kurdî ? çûye tilyên xwe bi gez .
Belkî benda rez bi guh bit dengê xwe pir hilmeke ;
Pir ditirsim ez ji derbê singûyê roma teres .
Min digot , axa û beg ; wê go kurê min guh medê ,
Ew şivan in sermiyan in dane gur wan col û pez .
Min kurek tenha heye ew şandî bajêr medresê ,
Wî du sê pirs bo me gotin pê helandin cerg û bez .
Gotî dayê em dixwînin wek Cegerxûn gotiye ;
Zû bixwînin hev bibînin biçne Kurdistan bi lez .”

GUTTİ KÜRTLERİ

Sümerlerin bir kolu olup bir zamanlar Sümerlere hükmetmişlerdir.Sümerlerin Kürtler ile bağdaştırılması bundan dolayıdır.Zagros dağlarından güneye yönelmişlerdir. M.Ö 2050'li yıllarda Akatlar'ı yendiler ve M.Ö 1800'e kadar tüm Sümer topraklarını kontrol altında tuttular.Babiller,Sümer topraklarını işgal edince bu toprakların hakimiyeti Babiller'e geçti.

#kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #gutti #guttiler #guttikürtleri #Sümer #Sümerler #Akatlar #babiller

XALDİ (Urartu)
Xaldi sözcüğü gerek etimolojik ve gerekse anlam bakımından Kürtçe olup tanrı ve sahip anlamlarını ifade etmektedir. Xaldi “L” harfinin düşmesi sonucu bugün Kürtler tarafından Xadi, xwedi, xuda, xudé gibi telaffuz edilmektedir.
Horri tapınma kültünde de yaratıcı otorite Xaldi ile benzeşen Xudena sözcüğüyle ifade ediliyordu. Xaldiler’in Horri-Mittani devamı olması ve aynı dili konuşup aynı tanrıya tapmalarından anlaşılıyor ki Xaldi/Urartu’lar da Horri-Mittaniler gibi Kürtlerin atalarıdır.
Araştırmacı -dil bilimci- Sayın L.Liberian bu konuda şöyle diyor:
“…Urartu ismine ilk defa ASUR Kralı Salmanasser zamanındaki tabletlerde rastlanmaktadır.(M.Ö.1270) Urartular, ülkelerine Xaldini veya Biani derlerdi. Biaini daha sonra Bian, Vian ve Van olarak değişmiş ve bugünkü Van Gölü, şehri ve bölgesine adını vermiştir. Urartu krallığı Horri uygarlığının bir devamı olarak meydana gelmiştir. Urartu dili Horri dilinin bir versiyonudur. Urartu ismi Asurca dağlık bölge Anlamına gelir. İncilde de bu bölgeye Ararat denir. Ayrıca Asurlular bu bölgeyi Nairi ismiyle de anmışlardır. Nairi ise Asurcada nehirler ülkesi demektir…”
Neden bütün bilgiler Asur yazıtları referans gösterilerek verilmektedir diye sorarsanız eğer; TC’nin Kürdistan bölgesindeki arkeolojik çalışmalara sınırlı ve şartlı izin veriyor olması sebeptir, diyeceğim!
Osmanlı arşivleri bile bu korkuyla kısmen ve de şartlı açılmaktadır. Özellikle Osmanlı yıllıklarının Kürtçe “SALNAME” (yıllık) diye Osmanlılar tarafından isimlendirilmesi içeriğinin de Kürtçe yazılmış olabileceği korkusunu yaratmıştır! Öyle ya, Kürt realitesi ortaya çıkarsa eğer, 90 yıllık geçmişi olan suni Türk medeniyeti gölgede kalır, yoksa niyedir bunca korku?
👉👇devamı yorumda 👇 👈

Takipçilerimizin Mevlit Kandili mübarek olsun. Mevlit Kandili geceniz Hz.Muhammed'in cihanı şereflendirişi kadar kutlu olsun.

#kürttarihi #dirokakurda #kürtler #hzmuhammed #Mevlitkandili

HÛSAMEDDİN KURDİ (ÇELEBİ) (1225-1284)

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, Mesnevisi'ni yazmasına vesile olan Kürt müridi ve halifesidir.1225 yılında Konya'da dünyaya geldi.Urmiye'den Anadolu'ya göç edip Konya'ya yerleşen bir aileye mensuptur.Mevlana Celaleddin-i Rumi,Mesnevisi'nin 1.cildinin önsözünde onun aslen Urmiyeli olduğunu ve "Kürt olarak yattım,Arap olarak kalktım" diyen bir şêxin soyundan geldiğini kaydeder.Bu şêxin,Vefaiyye Tarikatı'nın kurucusu Tacülarifin Ebü'l-Vefa El-Bağdadi veya Urmiyeli Hüseyin b. Ali b. Yezdânyâr olduğu öne sürülmektedir.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #hüsameddinkurdi #hüsameddinçelebi #Mevlana #Mevlanacelaleddinirumi

Dünyada birçok halkın kültüründe yer alan dövme geleneği Kürdlerde ise "Deq"olarak adlandırılır.
Kürd kadınları Dek/dövme nasıl yapar. Kız çocuğu doğurmuş kadın sütü, birbirine sıkı bağlanmış 2-5 tane yorgan iğnesi ve lamba/tencere isi. Alevi ve Ezidi kadınlar süt ve ise ek olarak bahar ayının ilk yeşilliklerini de koyarlar. Ayrıca dövmenin her zaman yapılmadığını, ilkbahar veya sonbaharda yapıldığını anlatır kadınlar.. Bunun nedeni, bahar ayında vücudun yenilenmesi ve kan dolaşımının hızlanmasıymış. Kız çocuğu ile erkek çocuğu sütünün ne farkı olduğunu soruluğunda, erkek çocuğu sütünün yağsız olduğunu, bu yüzden de dövmenin renginin net çıkmadığını söylediler . Kız çocuğu ve erkek çocuğu sütü arasında herhangi bir fark olup olmadığı birkaç doktora sordum. Doktorlar, anne sütünün çocuğun cinsiyetine göre bir değişiklik göstermediğini söylediler. Kız çocuğu sütü kullanmayı vurgulamalarının nedeninin sadece kadınlara özgü bir süslenme çeşidi olduğunu düşündükleri dövmeye, erkeklerle ilgili bir şey katmak istememe ve kız çocuklarının önemini ön plana çıkarma olduğunu düşünüyorum
Dek/dövmeler görüntüleriyle estetik, taşıdıkları anlamlarla da önemli bir beden süsüdür. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan ve kadına ayrı bir güzellik katan bu süsün, bir çiçek, yıldız, haç, tarak, kalp gibi onlarca simge ile kendileri hakkında veya toplum, din gibi konularda konuşmaları engellenen kadınlar için ne gibi bir anlamı vardı? Yapılan bu dövmeler, göğsündeki bir çiçeğin aslında sevgilinin baş harfi olması, sıra sıra dizilmiş tarak görüntüsünün aslında köyün ağasıyla evlenme hayali anlamına gelmesi gibi söylemek istenip de söylenemeyenleri yansıtır. Görüştüğüm 70 yaşındaki bir teyze “eskiden kalem kâğıt yoktu biz de vücudumuzu kullanıyorduk” dedi. Belki bir şekilde bedenleri onların hiç kimseye okutmak istemedikleri bir günlük tü.
“eskiden dövme yapan kızın başlık parası fazla olurdu. Zaten dövme, kızın artık evlenme çağına geldiğinin bir göstergesiydi. Dövmeli kadın daha çekici ve gizemlidir, teni daha beyazdır o yüzden başlık parası daha yüksek olur”. Birçok kadının eli, yüzü ve ayaklarının dışında göğsünde, sırtında ve kasıklarında da dövmeleri vardır. 👉👇devamı yorumda

Kürt Med İmparatorluğu'nun kurucusu olan Deioces (Diako)in İran'da yer alan mumyalanmış naaşı.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Deioces #Diako #Med #Medler #rojhelat #İran

Süleyman Halebi (Kürtçe:Selêman Ous Qopar) (1777-1800) Halebi,1777 yılında Afrin, Suriye sınırları içerisindeki Kukan köyünde doğdu.Dindar olan babası Muhammed Emin, tereyağı ve zeytinyağı satan bir esnaftı. Babası, Süleyman Halebi'yi 1797 yılında El-Ezher Üniversitesi'nde İslam bilimini okuması için Mısır'a yolladı.Fransız Napoleon'un o dönemde ki Osmanlı toprağı sayılan Mısır Seferi'nde Fransız General Jean Baptiste Kléber'e suikast düzenleyerek öldüren Kürt kökenli teoloji öğrencisidir.Bu suikast ile Süleyman Halebi,ileride gerçekleşecek olan Akka Savaşı'nın kaderini değiştirerek savaşın seyrini Osmanlı lehine olarak değistirmiştir.Dolayısıyla Napoleon en güvendiği komutanlarından birini kaybederek savaşı kaybetmiştir.Bugün Akka Savaşı'nın kahramanlarından olan Cezzar Ahmet Paşa,eğer Fransız General Jean Baptiste Kléber öldürülmeseydi belki Fransızları Akka'da hezimete uğratamayacaktı bile.Halebi, 14 Haziran 1800'de dilenci kılığında kalabalığın içinde General'e yaklaştı. General ile tokalaştıktan sonra elindeki Kama ile General'i bıçakladı. Mısır'ı işgal eden Fransızlar'ın Generalini öldürdüğünde 23 yaşındaydı. Suikastte kullanılan kama bir parkta gömülü bulundu. Halebi çok geçmeden tutuklanarak idam edildi.Halebi'nin kafatası ile suikastte kullandiği kama Fransa'da Muséé de I'Homme müzesinde sergileniyor.Kleber'in suikastini anlatan "Sulayman Al-Halabi" oyunu 1965 yılında Afred Farag tarafından kurgulanmıştır.Süleyman Halebi bugün Suriye'nin ulusal kahramanları arasında görülmektedir.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Süleymanhalebi #SelêmanOusQopar #JeanBaptisteKléber #Napoleon #akkakuşatması #cezzarahmetpaşa #efrin #Afredfarag

Kürdistan’ın doğusunda Safevi Hanedanlığı’nın, batıda Osmanlıların yükselişe geçtiği 16. yüzyılın ilk yarısı Kürdistan için de bir dönüm noktasıydı. Kürt Emirlikleri ve çeşitli Türkmen idareleri tarafından yönetilmekte olan Kürdistan, şiddetli saldırılar sonrası kısa bir süreliğine Safevilerin eline geçmiş, kısa bir süre sonra da iki büyük devlet arasındaki mücedelelere sahne olmuştu. 1514′te Xildiran’da yapılan Çaldıran Savaşı ile Kürdistan, Osmanlılar’ın eline geçmiş ve Îdrîsê Bedlesî’nin aracılığıyla bağımsız beylikler halinde Osmanlı’ya bağlanmıştı. Osmanlı yönetimi ile Kürdistan Beylikleri arasındaki dostane ilişkiler çeşitli asimilasyon politikaları neticesinde lekelenmiş, Yavuz Sultan Selim’in Kürt efendileri üzerinde bıraktığı olumlu izlenim, İran tehlikesinin 1639′da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile bertaraf edilmesi üzerine neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştı. Sembolik bir bağlılık ile Osmanlı idaresini tanıyan Kürt eğemenlikleri 17. yüzyılın ikinci yarısından başlanarak yavaş yavaş ortadan kaldırılmak istenmişti. Osmanlı’nın yanlış politikaları devleti çöküşe doğru götürürken, Avrupa’daki yenileşme hareketlerine hayranlığıyla bilinen ve bir isyan sonucu 1808′de tahta çıkan II. Mahmud, izlediği politikalarla Kürdistan’da yeni sorunlara ve Kürt Beylikleri’nin ortadan kaldırılmasına sebep olacaktı. 👉 👇devamı yorumda 👇 👈

Moğol-Memlük Savaşı'nın şehidi ve aynı zamanda Memlüklülerin ilk hükümdarlarından Kalavun'un yetiştirmeni ve komutanı olan Emir El-Makar Es-Seyfi Kürd Sahibü'd-Diyar El-Mısriyye'nin Kudüs'te yaptırdığı Cevheriyye Medresesi.Emir El-Makar Es-Seyfi Kürd Sahibü'd-Diyar El-Mısriyye'nin son vazifesi Trablus valiliği idi.Hükümdar Kalavun,Moğollar ile mücadesine devam etmiş ve başarılı olmuştur.Lakin bu başarısındaki en büyük payı olan komutanı ve eğitmeni Emir El-Makar Es-Seyfi Kürd Sahibü'd-Diyar El-Mısriyye bu mücadelede şehit düşmüştür.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #EmirElMakarEsSeyfiKürdSahibüdDiyarElMısriyye #Cevheriyyemedresesi #Kudüs #Kalavun #Memlük #Moğol

Scarpelli Tancredi'nin Kafkasya'daki çiziminden solda Kürt,ortada Gürcü,sağda ise bir Ermeni.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #scarpellitancredi #Kürt #Gürcü #Ermeni #Kafkasya

Masalsı bir Kürt köyü: Palangan İran’ın Kamiyaran şehrine bağlı Palangan Köyü, Tahran’ın 660 km güneybatısında yer alan bir Kürt köyü.

Bir vadinin iki yakasına sıralanmış taş evlerden oluşan bu köyde evler merdiven gibi üst üste sıralanmışlar. Bir evin damı diğer evin terası olacak şekilde mimarisi olan köyün hemen yanında, Şirvan nehrine akan bir dere bulunuyor.
Kaynak;
@kurd.kurmanc 👈
#kurd #kurdi #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #bakur #başur #rojhelat #rojava #amed #diyarbekir #sur #diyarbakır #stranekurdi #kürtçemüzik #helbest #wêje #stran #wejêkurd #mezopotamya #kurmanci #kürtçe #kürt

Şex Abdulselam Barzani İdam edildiğinde,
Kardeşi Mele Mustafa Barzani 11 yaşında idi,
İdam günü Musul'a gitmiş ve Abisinin Dar ağacında Sallanan Cesedini gören Mele Mustafa Barzani,
Barzana dönüşünü anlatıyor: "Barzana dönerken,
Bir katırın Sırtında, hep ağabeyimi düşünüyordum.
Onun Asılı cesedi,
Gözümün önünden gitmiyordu.
O küçük aklımla 'insan haksız yere asılmaktansa,
Dağlarda, ormanlarda, kurtlar tarafından parçalansın daha iyidir ' diyordum ve
O anda hiçbir şekilde,
Hapishaneye girmemeye yemin ettim.
Kaçacaktım, Ölecektim, parçalanacaktım,
Fakat düşmana teslim olmayacak,
Kaderimi onun vicdanına bırakmayacak,
Rezil ve perişan olarak Zindana girmeyecektim.
Hayata bu felsefe ile başladım.
Ölürüm fakat teslim olmak yok.
Ölüm var,
fakat hapishaneye girmek yok.

Bununda artık tek bir çaresi vardı,
Dağlara çıkmak ve ben dağları seçtim,
Peşmergem ile birlikte dağlarda,
Mazlum Kürt halkı için savaşacağız.

Bunu tüm Kürt liderlerine tavsiye ediyorum.
Sıkıştığınız an, Sakın ha sakın teslim olmayın,
Mertçe savaşıp ölün,
Yada Dağlara sığının,
Orada yaşamakta onurludur ölmekte,
Çünkü kürdün dağlardan başka dostu yok" -Mele Mustafa Barzani

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #şexabdulselambarzani #melemustafabarzani #mollamustafabarzani

HIRVATLAR'IN KÖKENİ KÜRD MÜDÜR?

Bu konuda Soran Hemereş’in Hırvatların iddialarına dair kaleme aldığı makalesi mevcuttur.Hırvatları köken olarak Kürdler'e yada İranlılara bağlamaya çalışan Kürdler değil,bu konu ile meşgul olanlar Hırvatlardır.Bir kaç yıl önce Kürdistan Hükümetinin bir yetkilisi Hırvatistan’ı ziyaret etmişti.Görüşmeler esnasında Hırvatistan’ın bazı üst yetkilileri Kürdler'e kökenlerinin Kürdlere ve Kürdistan’dan bu bölgeye geldiklerini söylüyorlar.Bu konu üzerine o dönemler Kürd medyası durdu,fakat daha çok söylenti olarak değerlendirdiler. Hırvatlar,Hırvatça konuşan bir halktır.Hırvat dili Hint-Avrupa dil grubunun bir kolu olan Slavca ‘ya bağlıdır.Hırvatlar da bir çok halk gibi tarih kanallıyla ulusal kimliklerine şekil vermek istiyorlar. Hırvatların bu girişimi bir çok defa kendilerini komşu halklardan ve özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası bölgede etkili güç haline gelen Sırplardan ayırmaktır.Bazı Hırvat araştırmacıları Hırvatlar her ne kadar bugün Slav bir dili konuşuyorlarsa da, aslen Slav değillerdi.Süreç içinde yavaş yavaş asıl dillerini unuttular ve bugün Slavca konuşuyorlar diyorlar.Bu tezi ileri süren Hırvat araştırmacıları İran ve Kürdistan’dan bölgeye geldiklerini,dillerinin İran ve Kürdistan dillerine yakın olduğunu söylüyorlar.1797 yılında Hırvatlı bir araştırmacı olan Josip Mikoczy-Blumenthal yayınladığı doktora çalışmasıyla teorik sürecini başlatıyor.Bu doktora tezi "Slav grubuna dahil olan Hırvatların,asılları MED olan Sarmatilere dayanıyorlar” ana başlığı altında yayınlanıyor. Araştırmacı bu çalışma ile her ne kadar Hırvatlar Slavca konuşuyorlarsa da asıllar Med olan Sarmatilere dayanıyor demek istiyor.İşin ilginç tarafı 1918 yılında Yugoslavya Devleti kurulduktan sonra bu doktora çalışmasını yok ettiler.Bugün bir çok Hırvat’a göre Yugoslavya’ya hakim olan Slav nasyonalistleri bu akademik çalışmayı yok ederek Hırvatların geçmişini ve tarihini unutturmak istediler.Yugoslavya devleti 70 yıl ömrü boyunca Hırvatların kökleri Kürd/İran ve Hind-İran dayandıran yazı ve araştırmalara izin vermedi. ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇DEVAMI⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇DEVAMI⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Monir Qazî (Qazî Muhammed'in kızı) anlatıyor: " Babam, İran ordusunun halkı katletmemesi için teslim oldu. Böylece katliam gerçekleşmedi. Annem sürekli kendisine, ' Barzani ile Sovyetler'e git, kurtul.' diyordu.

Babam ise anneme dönerek, ' Hatırlıyor musun 22 Ocak'ta halkı hiç bir zaman yalnız bırakmayacağıma ant içmiştim. Senden rica ediyorum, tarih beni kişiliksiz birisi olarak yazmasın.

Ben Kürtlerin şerefini düşmanlara peşkeş etmeyeceğim! Simkoyê Şîkak, Şêx Seîd, Seyîd Riza, Şêx Mehmudê Berzencî'nin mücadelesi yenildi. Bu önderler şehit düştü, fakat mücadeleleri yaşıyor. Ben öleceğimi biliyorum, ancak sorun değil, İran devleti bütün Kürt kinini benden çıkartsın. Ancak Kürdistan'daki bir tavuğun ağzının bile kanamasını istemiyorum' dedi." Kürtlerin Medar-ı iftiharı olarak aziz naaşlarının bulunduğu mezarı ziyaretgâha çevirilen Pêşawa Qazî Muhammed, yardımcıları ve tüm Mahabad şehidleri ulusal tarihimizin onurlu ve kahraman sayfalarında her zaman onurla, dualarla yâd edilecektir.
#kurd #kurdî #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #kürtedebiyatı #kürtislam #zimanekurdi #dengemekurdîye #mezopotamya #kurmanci #kürtçe #kürt #bakur #başur #rojhelat #rojava #amed #diyarbekir #sur #stranekurdi #kürtçemüzik #helbest #wêje #stran #wejêkurd #kürtdevleti

Yigit Kürd kadını Qedem Xêr Xanim
Doğu Kürdistan'ın Loristan eyaletinde kardeşi İran Şahına karşı özgürlük mücadelesi yürütüyordu. 1932'de kardeşinin Şahın önünde idam edilmesinden sonra ordunun başına geçer. Cephede askerlere bizzat kendisi komutanlık eder, direnişi örgütlerdi. Kürtlerin ulusal mücadelesini önemli görüyordu, yıllar boyunca yılmadan kahramanca başarılı bir direniş sergiledi. O'nunla baş edemeyen İran Şahı ihanetçi bir kürdün yardımıyla iki ayrı koldan saldırır, Qedem Xêr'in uzun bir zaman direnmesi ve cephaneleri bitmesi üzürine esir düşer. Üç yıl zindanda kalır. Zindanda hastalanır ve hayatını kaybeder.
#kurd #kurdî #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #bakur #başur #rojhelat #rojava #loristan

Büyük Kürt sanatçısı Ahmet Kaya'yı rahmet ve minnetle yâd diyoruz
#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Ahmetkaya #seneidevriye

Kürt Med İmparatorluğu'nda kadın-erkek eşitliği ve birlikteliği esastı.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Med #Medler #kadın #erkek #birlik #birliktelik #eşitlik #jın #mer

Atamız Seyit Rıza'yı şehit edilişinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Seyitrıza #seneidevriye

Unutulmuş bir Kürd geleneği.
Karanfilli Elma Nedir?
Karanfil Bezeli Elma, doğal bir elmadır. Karanfille bezendikten sonra yüz yıldan fazla olduğu gibi kalmakta, koku ve rayihasını korumaktadır.
Karanfil Bezeli Elma, eski bir kürt geleneğidir. Aşksal ve barışsever bir imge içermektedir. İki amaç için kullanılmıştır:
-1.Kişi aşık olduğunda, aşkını dile getiremediği zaman, bir elmayı karanfille bezeyip aşkının nişanesi olarak sevgilisine göndermiştir.
-2. Kişi ya da aşık kişi küstüğü zaman, içlerinden biri barışmak için bir elmayı karanfille bezeyip diğerine göndermiştir.
Bu eski kürd geleneği ve kültürü heykeltraş seywan saeedian sayesinde unutulmaktan kurtulmuş ve toplumda yeniden yerini almıştır.
Seywan Saediyan bu proje üzerinde 14 senedir çalışıyor ve onu unutulmaktan kurtarmıştır. Günümüzde de hâlâ projeye ulusal ve uluslararası kimlik kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.
Bu proje Kürdistan Bölgesi Hükümeti Turizm Genel Kurulu tarafından, resmi olarak ilk kürt sembol ve hediyesi olarak tanınmıştır.
@seywan.saedian
#kurd #kurdi #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #kürtedebiyatı #helbest #wêje #stran #wejêkurd #mezopotamya #kurmanci #kürtçe #kürt #bakur #başur #rojhelat #rojava #amed #diyarbekir #sur #stranekurdi #kürtçemüzik

Ermeniler,Volga Nehri tarafındaki topraklarından bugünkü Yerevan-Kars-Ağrı topraklarına kendi istekleri üzerine kalıcı olarak Kürt Med İmparatorluğu tarafından yerleştirilmişlerdir.
Yerleştirilmelerindeki en büyük pay ise kültür benzerliği sebebiyledir.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Ermeniler #Med #Medler #Yerevan #Kars #karse #Ağrı #Agiri #Ararat #Volganehri

Sultan Abdülmecid dönemine ait Kürdistan askeri nişanı.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #kurdistan #nişan #askerinişan #Abdülmecid

"Tarihte İngilizleri mağlup eden sadece iki millet vardır.Bu iki millet ABD Bağımsızlık Savaşı'nda ABD,Kut'ül Amare'de ise Osmanlı'dır" iddiası da çürüdü.Kendisini "Ben Diyarbekir'liyim ve Kürd'üm" diye tabir eden Osman Dîqne,Afrika Kürtleri olan Sudan Kürtleri'ni ayaklandırarak işgalci İngilizlere karşı ayaklanmış ve başarılı olmuştu.Böylece İngilizleri tarihte yenilgiye uğratan üçüncü millet Kürtler olmuş oldu.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Osmandiqne #Osmandîqne #Sudan #Afrikakürtleri #İngilizler #kutülamare

İlber Ortaylı: "Mustafa Barzani çok şey yapabilen bir Liderdi, hem Sovyetler Birliği, hem de ABD ile ilişkileri yürütebiliyordu.

Bu iki devletin arasında oynamak bugünki gibi kolay değildi.

ABD ve Sovyetler Birliği dünyayı ikiye bölmüşlerdi, bu iki devletin arasında git gel çok zor bir işti." #Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Barzani #Barzaniler #İlberortaylı #abd #sovyetlerbirliği

Mittani zamanında Kürt müzisyen ve şarkıcı
Almanya bugün Berlin müzesinde

Mittani, Kürdistan'ın en başarılı Devletlerinden biriydi, çok güçlülerdi ve burada tekerleklerin Keşfi oldu. - Mittani Devleti Yıkılmadı Med imparatorluğa katıldılar. Asurlulara karşı -
#kurd #kurdi #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #kürtedebiyatı #helbest #mezopotamya #bakur #başur #rojhelat #rojava #amed #diyarbekir #kurmanci #kürtçe #kürt #kurtatasozleri

Amasya'da Zerdüştlük bulgularına rastlandı.Bu Zerdüştlük tapınağı,Kürt Med İmparatorluğu'nun bir zamanlar Karadeniz'e de hükmettiğini bir kez daha gösterdi."Türkler Anadolu'ya geldiklerinde Kürtler Anadolu'da yoktu" diyen bazı Türk tarihçilerinin de bu iddiasını çürütmüş oldu.Amasya,Oluz Höyük'teki kazıların başkanlığını yürüten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, kazılarda Pers yerleşimi keşfettiklerini söyledi.Bunu söylerken de böyle tapınakların İran'da bile olmadığını belirterek çelişki içine düştü.Persler'e ait olduğunu belirtmesinin bir sebebi ise zannımızca şudur:Kürt Med İmparatorluğu,Fars olan Pers Devleti tarafından içten yıkılınca Karadeniz'deki Med hakimiyeti Fars olan Pers Devleti'nin hakimiyetine geçmiştir.
Kaynak 👉 @kurttarihidiroka 👈
#kurd #kurdi #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #kürtedebiyatı #amasya #zerdüşt

Amasya'da Zerdüştlük bulgularına rastlandı.Bu Zerdüştlük tapınağı,Kürt Med İmparatorluğu'nun bir zamanlar Karadeniz'e de hükmettiğini bir kez daha gösterdi."Türkler Anadolu'ya geldiklerinde Kürtler Anadolu'da yoktu" diyen bazı Türk tarihçilerinin de bu iddiasını çürütmüş oldu.Amasya,Oluz Höyük'teki kazıların başkanlığını yürüten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, kazılarda Pers yerleşimi keşfettiklerini söyledi.Bunu söylerken de böyle tapınakların İran'da bile olmadığını belirterek çelişki içine düştü.Persler'e ait olduğunu belirtmesinin bir sebebi ise zannımızca şudur:Kürt Med İmparatorluğu,Fars olan Pers Devleti tarafından içten yıkılınca Karadeniz'deki Med hakimiyeti Fars olan Pers Devleti'nin hakimiyetine geçmiştir.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Amasya #Oluzhöyük #Zerdüştlük #tapınak #Med #Medler #karadeniz

Revvadiler , 955-1071 yılları arasında Güney Azerbaycan 'da hüküm sürmüş Arap asıllı
Kürtleşmiş hanedan. Revvadiler'in merkezi önce Erdebil iken, sonraları Tebriz olarak değişmiştir.
Kökenleri
Revvadiler aslen Arap sonradan Kürtleşmiş Yemenli
Ezd kabilesine mensupturlar. Abbasi Halifesi tarafından 758 senesinde Basra 'dan alınarak
Azerbaycan 'a yerleştirilmişlerdir. Revvad b. Müsenna el-Ezdî 'yi, Azerbaycan valisi güvenliği sağlama amaçlı Tebriz civarında vazifelendirmiştir. Daha sonra onun soyundan gelen torunları 8. ve 9. yüzyıllarda Abbasiler 'in Tebriz valisi olarak vazife yapmışlardır. Revvadiler, 10. yy'ın başından itibaren Azerbaycan'da baskın hale gelen Kürt varlığıyla özellikle Hezbani aşiretiyle karışmışlar ve giderek
Kürtleşmişlerdir.
Tarihi
Salariler egemenliğinin zayıfladığı dönemde güç kazanan Tebriz, Maraga ve Ahar hâkimi Ebülhica bin er-Revvad , 981 yılında sonuncu Salari hükümdarı
İbrahim bin Merzban 'ı tahttan indirerek Revvadiler devletini kurmuştur.
1054 yılında Sultan Tuğrul Bey 'in öncülüğünde Güney
Azerbaycan 'a akın eden Büyük Selçuklu Devleti ordusu, Tebriz'e kadar ilerlemiştir. Rakibi karşısında zayıf düşen Revvadi hükümdarı Ebu Mensur Vehsudan, Tuğrul Bey'in hâkimiyetini kabul etmiş ve adına hutbe okunmasını emredip, sultana değerli hediyeler vermiştir. Revvadilerin hakimiyetine
Malazgirt Savaşı'ndan sonra son verildiği ve bu tarihten sonra Revvadiler hakkında bilgi bulunmadığı belirtlilir.
Revvadi hükümdarları
Muhammed Hüseyin (?-951)
I. Hüseyin (955-988)
I. Memlan (988-1000)
II. Hüseyin (1000-1019)
Vehsudan (1019-1054)
Ebu Nasr II. Memlan (1054-1071)
#kurd #kurdi #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #kürtedebiyatı
#kürtislam #zimanekurdi #dengemekurdîye #mezopotamya #kurmanci #kürtçe #kürt #bakur #başur #rojhelat #rojava #amed #diyarbekir #sur #stranekurdi #kürtçemüzik

Halay,Kürtlerin kendine has olan dansıdır.1063 yılında Büyük Selcuklu Sultanı Tuğrul Bey,halifenin kızı ile evlenirken Halay çekmiş ve şarkılar söylemiştir.Bu da Türklerin Araplar'dan edebiyat,kültür ve İslam'ı aldığı gibi Kürtler'den de kültür,dans ve yemekleri almasıdır.Yemeklerden de Harzemşahlar Büryan Kebabını çok sevmiş hatta bu saraylarına da yansımıştır.Yanı sıra Kürtçe Bumbar Dolması olan bağırsak Dolması Türkler'de beğenilmiştir.Daha sonra bu yemeğe Sucuk ismini vermişlerdir.

#Kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #Halay #büryankebabı #bumbardolması #bağırsakdolması #sucuk #tuğrulbey #dans #kültür #yemek

Kürtler Anadolu'nun en eski halkı. Yaşı bilinmeyecek kadar eski... Dünyanın her köşesinde halklar yaşadı. Ama Mezopotamya'nın, Zağros'un ayrıcalağı var. Yazının keşfedildiği yer burası. Atın ilk evcilileştirildiği, ilk tekerleğin döndüğü, gökyüzüne ilkel teleskopun doğrulduğu, ilk destanın söylendiği, ilk şiirin yazıldığı, aile hayatına karışıp çoluk çocuk sahibi oldukları, aritmetik, tıp, ticret, dış ilişkiler, diplomasi, barış antlaşmaları, ilk türküler, ilk yontular, ilk mutfağın, tiyatronun yaratılması için insanlığa kucağını açmış bir yöre... İşte bunların hepsinde Kürt halkının alın teri var...
#kurd #kurdî #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #kürtedebiyatı #kürtislam #zimanekurdi #dengemekurdîye #mezopotamya #kurmanci #kürtçe #kürt #bakur #başur #rojhelat #rojava #amed #diyarbekir #sur

Kürtlerin Uygarlığa Katkıları
Guti zamanında atı bir çekme aracı olarak kullanan insanlık ilk kez Kassit Kürtleri zamanında binek hayvan olarak kullanıldı. (Kürt Kassit halkının tarihte ilk kez atı binek hayvan olarak kullandığını belirten kaynaklar için bakınız: Les Guides Bleua, Turqui, 1965, Paris s.667.
Öte yandan çamurken üst üste konarak kullanılan kerpiç, ilk kez Kürt Kassit ülkesinde içine saman karıştırarak ve güneşte kurutularak ev yapımında yaygın şekilde karşımıza çıkar. Bugün bile 3500 yıl aradan geçmiş olmasına rağmen hala Ön Asya’da kırsal kesimlerin başlıca yapı aracıdır.
Kürt Kassit devletinde ekonomi ve sosyal hayat, matematik ve geometrinin ilk prensiplerini ortaya koydu. Çağımız bilimcileri hayrete düşüren nokta ise Kassitlerde ve Mezepotamyada tıp alanında büyük ilerlemedir.teşhis tedavi ikilemi bu dönemde ortaya çıkmıştır.
El sanatlarında evlerde ve atölyelerde üretilmiş topraktan testi, bardak, çanak gibi eşyalar, kumaş, deri mamülleri yapılmaktaydı.
Petrol kaynaklarının Kürdistan’da bulunması ve ilk kez Kürt halkı tarafından ticari amaçlarla işletilmesi, oldukça enteresan bir bulgudur.
Kürt Kassitleri mimari alanda önemli özelliğe ve iyi mimarlarına sahiptir. Babil’de bir çok bir çok yapıların inşasında Kürtlerin sayesinde ayağa kalktı.
Bir Kaç Örnek Verecek Olursak :
AT: Guti kürtleri zamanında atı bir çekme aracı/taşıma olarak kullanan insanlık, ilk kez Kassit kürtleri zamanında atı binek hayvan olarak kullandı.
KİREMIT: Çamurken üst üste konarak kullanılan kerpiç, ilk kez kürt Kassit ülkesinde içine saman karıştırılarak ve güneşte kurutularak ev yapımında yaygın bir şekilde kullanıldı. Bugün bile 3500 yıl aradan geçmis olmasına rağmen hala Ön Asya’da kırsal kesimlerin başlıca yapı aracıdır.
TIP: Kürt Kassit devletinde ekonomi ve sosyal hayat, matematik ve geometrinin ilk prensiplerini ortaya koydu. Çagimiz bilimcileri hayrete düşüren nokta ise Kassitlerde ve Mezepotamyada tıp alaninda büyük ilerlemedir. Teshis tedavi ikilemi bu dönemde ortaya çikmistir.
👉 👇devamı yorumda 👇 👈
#kurd #kurdi #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #kürtedebiyatı #bakur #başur #rojhelat #rojava #mezopotamya #kurmanci #kürtçe #kürt #kurtatasozleri

AFRİKA KÜRTLERİ

Bugün Sudan Devleti'nde yaklaşık 100.000 Kürt yaşamaktadır.Bu Kürtler Selahaddin-i Eyyubi El Kurdi döneminde(Kürt Eyyubi Devleti) başta Sudan olmak üzere bazı Doğu Afrika ülkelerine yerleşmişlerdir.Fakat bu Kürtler zamanla asimile olarak dillerini ve kültürlerini unutmuşlardır.Sudan'da ün kazanan üç büyük Kürt şair vardır.Bunlardan biri Ebu'l Hesen El Kurdi'dir.Mustafa Kemal karşıtı şiirleriyle bilinir.

#kürttarihi #dirokakurda #Kürtler #AfrikaKürtleri #selahaddinieyyubielkürdi #Eyyubiler #Eyyubi #Selahaddineyyubi #Sudan #Afrika #Ebulhesenelkurdi

Hana Kubadi (Kürtçe: Xanayê Qubadî), (1700' de Doğu Kürdistan ' da doğmuştur. 1759 veya 1778 vefat etmiştir.), Kürt edebiyatçı , şair ve çevirmendir. Xanayê Qubadî Kur'an'ı Kürtçe'ye çevirisini yaptı. Muhammed peygamber ve Ali hakkında övücü şiirler yazdı. Ancak gönümüze bilinen tek eseri Şirin ile Hüsrev'dir.
#kurd #kurdî #kurdistan #dirok #dirokakurda #kürttarihi #kürtedebiyatı #kürtislam #zimanekurdi #dengemekurdîye #mezopotamya #kurmanci #kürtçe #kürt #bakur #başur #rojhelat #rojava #amed #diyarbekir #sur

Ebul Fida İsmail Hamavi (Tam künyesi: el-Melik el-Müeyyed İmadeddin Ebu'l-Fidâ İsmail bin Efdal Ali bin Mahmud) (Kasım 1273-27 Ekim 1331) Kürt filozof, komutan, İslam tarihçisi, coğrafyacı ve (1320-1331) döneminde Eyyubiler Hama Emiridir.
Ebu'l Fida aynı zamanda Selahaddin Eyyubi'nin babası olan Necmeddin Eyyub'un torunudur.İyi bir eğitim görmüştür. Çocukluğunda, Kuran ve bazı fen ilimlerini tahsil etmekle geçirdi. Fakat on iki yaşından itibaren erken bir zamanda sık sık özellikle Haçlılara karşı yapılan askeri seferlere katıldı. 12 yaşında Hospitalier şövalyeleri'nin elinde bulunan Markab muhasarasında Hama Emiri refakatinde bulundu ve çok yararlılıklar gösterdi. Daha sonra Akka, Humus, Trablus ve Rumkale kalelerinin fethine katıldı.Ebu'l Fida Memlüklü Sultani Baybars'ın Halep'e gönderdiği orduda bazı birlikleri komuta etti. 1298'de Memlük Sultanı Nasır Muhammed'in hizmetine girdi. 1299'da yarı bağımsız irsi Hama Emirliği kaldırıldı; Memlüklüler Devleti'nin bir parçası oldu. Ebu'l Fida hemen bu şehre emir olarak tayin edilmedi ama 1300'de Memlüklüler Şam valisi idaresi altında Hama idarecisi görevi verildi. Kendinin üstünde yörel idareci olan Memlüklüler Şam Valisi olan Emir Tankız ile araları açıldı. Fakat önemli Memlüklu emirleri ve sarayı içinde isim yapmaya başladı. 1312'de Memlükluler devleti içinde Hama şehri idarecisi olarak Melik us-Sahn unvanı verildi. Malatya'da Moğollarla yapılan savaşta büyük mücadele örneği gösterdi. Bu başarılarından dolayı kendisine Sultan tarafından 28 Şubat 1320'de irsi olarak Hama emirliği ve Malik ül Müeyyed unvanı verildi. 1320/1321'de Memlüklu Sultanı Nasır Muhammed'in Hicaz'a yaptığı Hac seferinde ona refakat etti.
Ebu'l Fida epey yıl emir olduğu yerleri sükunet ve ihtişam içinde, kendini hükümetin verdiği görevlere ve aynı zamanda şöhretini borçlu olduğu bilimsel çalışmalara adayarak yönetti. Ebu'l Fida, zamanında edebiyat insanlarının, bilim adamlarının cömert bir koruyucusu idi. 1331 yılında Hama'da vefat etti. Kendi yerine Hama emirliğine, Şam Emiri Tankiz'in da tavsiye ettigi, oglu Efdal Muhammed geldi. ⬇⬇⬇ DEVAMI ⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Most Popular Instagram Hashtags