#dinimizislam

MOST RECENT

Valide Cami'sini yaptıran Valide Sultan'ı öldükten sonra Cennette görmüşler. Köşkler içerisinde. Valide Sultan'a, Allahü teâlâ hangi amelinle sana bu Cenneti nasip etti, demişler. Allahü teâlâ bu nimetleri ne amelimle, ne de ibadetimle nasip etti. Bu dereceye kavuşmama sebep; bir kedi yavrusu oldu.
Bir gün faytonla bir hasta ziyaretine gidiyorduk, hava yağmurlu, yollarda su birikintisi var. Biz de temiz giyinmişiz. Yolda giderken bir kedi yavrusu gördüm. Suda çırpınıyor. Dadıya dedim ki; İn, kurtar şu kediyi. Dadı; Efendim, üstümüzü başımızı görüyorsunuz, hava da yağmurlu, derken, sen dur dedim, ben indim aşağıya. Aldım o kediyi, sevdim, okşadım, besledim, büyüttüm, hiç bırakmadım. Cenab-ı Hak'kın hoşuna gitti. Elbisemi, her şeyimi o yavrucak için feda ettim. O da Allahü teâlâ'nın bir mâhlukudur. İşte cenab-ı Hak bundan çok razı oldu. Bu nimetleri ihsân eyledi.

Hikmet ehli zatlar

Edremit velîlerinden olan Sağma Dede, kalp gözü açık, mübarek bir ârif zât idi.
Şöyle ki;
Bir gün bir sevdiğini ziyârete gitti. Evde başkaları da vardı.
Ancak içlerinden biri, bu zâtın evliyâdan olduğuna pek inanmıyordu.
Kötü biliyordu.
Kendi kendine;
“Bu zâta evliyâ diyorlar. Ama bir kerâmetini görmeden inanmam" diye düşündü...
O sırada ev sâhibi geldi.
Şerbet dağıttı herkese.
O şüpheci adam;
“Eğer şerbetin yarısını içip kalanını bana verirse, inanırım evliyâ olduğuna" diye düşündü...
Böyle geçirdi içinden.
Ve beklemeye başladı.
Sağma Dede, şerbetin yarısını içti. Kalanını o kimseye uzatıp;
“Buyurun, işte tam yarısı” dedi.
Adam, alıp içti şerbeti.
Ama mahcup olmuştu.
Büyük velî, ordakilere;
“En büyük kerâmet nedir, biliyor musunuz? diye sordu.
Onlar da;
“Bilmiyoruz efendim” dediler.
Buyurdu ki:
“En büyük kerâmet; istikâmettir. İstikâmet de, her işinde İslâmiyet’e uymak ve buna ölünceye kadar aynen devam etmektir.”
O kimse kaçırmıyordu artık bu zâtın sohbetlerini... Abdüllatif Uyan - Türkiye Gazetesi
#dinimizislam #hakikatkitabevi #türkiyetakvimi #türkiyegazetesi #tamilmihalseadetiebediyye #mektubattercemesi #islamvetoplum #müziksizilahi #osmanünlü #islamahlakı #tgrtbelgesel #tgrthaber #ihlasvakfı

Efendim, bilinmesi gereken lüzumlu dîni bilgiler Tam İlmihâl'de vardır. İçindekilerin hepsi, hakiki ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından tercüme olup, o mübarek zatların sözleri nakledilmiştir. Hangi kitabın hangi sayfasından alındığı da yazılmıştır. Dinimizi doğru öğrenmek isteyenlere, bu kıymetli kitabı okumalarını tavsiye ederiz. Aşağıdaki linkten okuyabilir veya sipariş verebilirsiniz:  http://www.hakikatkitabevi.net/book.php?bookCode=001

http://m.dinimizislam.com/default.htm efendim
#dinimizislam #hakikatkitabevi #türkiyetakvimi #türkiyegazetesi #tamilmihalseadetiebediyye #mektubattercemesi #islamvetoplum #müziksizilahi #osmanünlü #islamahlakı #tgrtbelgesel #tgrthaber #ihlasvakfı

İslami ilimler ikiye ayrılır

Sual: "Dini, ilmi, edebi ve ahlaki yayın" gibi tabirler kullanılıyor. Din ile ilim ayrı mıdır?
CEVAP
Böyle konuşup yazanlar, ya dinimizi iyi bilmiyorlar veya mezhebi kabul etmiyorlar.

İslami ilimler ikiye ayrılır:
1- Nakli ilimler. (Tefsir, kelam, hadis, fıkıh ilmi gibi.)
2- Akli ilimler. (Matematik, edebiyat ve mantık ilmi gibi.) Görüldüğü gibi, bütün ilimler, İslam bilgileri içinde incelenir. Dini, ilimden ayıranlar, Batılı yazarların tesiri altında kalan kimselerdir. Dinimizde ahlak da var, edep de var, edebiyat da... Bu bakımdan "Dini, ilmi, edebi, ahlaki yayın" tabiri doğru değildir. Dini denilince, diğerleri kullanılmaz. Dini kelimesi kullanılmadan diğerlerinin hepsini kullanmakta mahzur yoktur.

İslamiyet, ilmin tâ kendisidir. Kur'an-ı kerimin birçok yeri, ilmi emretmekte, ilim adamlarını övmektedir. Mesela Kur'an-ı kerimde mealen (Bilen ile bilmeyen hiç bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir)buyurulmaktadır. (Zümer 9)

Peygamber efendimizin ilmi öven ve teşvik buyuran sözleri o kadar çoktur ve meşhurdur ki, gayrı müslimler dahi bunları bilmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(İlim, Çin’de de olsa alınız!) [Beyheki] (Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız!) [Şir'a] (Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir.) [Hakim] (Şeytanın bir âlimden korkması, cahil olan bin âbidden korkmasından daha çoktur.) [Beyheki] (İlim, benim ve diğer Peygamberlerin mirasıdır. Kim bana mirasçı olursa, Cennette benimle beraber olur.) [Deylemi]

İslam dininde kadın kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere çıkamaz. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse, ondan izinsiz, kendisi için lüzumlu olan ilmi öğrenmeye gidebilir.

Görülüyor ki, Allahü teâlânın sevdiği, büyük ibadet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu halde, ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Hadis-i şerifte (Nerede ilim varsa, orada müslümanlık vardır. Nerede ilim yoksa, orada kâfirlik vardır!) buyuruldu. Burada da, dinimiz ilmi emretmektedir. (Herkese Lazım Olan İman)

✔Malatya'nın Huzuru ✔Huzur İslamda ✔Allah c.c ve Peygamberimizin Yolunda 🇹🇷 Türkiyenin En İyi Yerel Radyosu ✔Radyo Huzur Hizmet Düşüncesiyle yola çıktı. Hiçbir Beklenti İçerisine Girmeden, İltifata Meyletmeden Doğru Bildiği Hakikatleri Bütün İnsanlara Duyurma Gayretiyle Yoluna Devam Etti.
#nurettinyıldız #kudusbizimdir #sosyaldoku #huzurislamda #huzur #radyohuzur #malatya #islam #müslüman #allah #besmele #elhamdulillah #müslümanım #allah #lailaheillallah #lailaheillallahmuhammedenresulullah #camiler #cami #peygamberimiz #peygamber #dinimizislam #allahbizimle #allahbizeyeter #allahim #çokşükür #hamdolsun #radyo #malatyalilar #malatyam#hadisişerif

Nasihatin önemi

Sual: Nasihatin dindeki yeri nedir?
CEVAP 
Nasihat, Allahü teâlânın bir kimseye verdiği nimetin onda kalarak, dinine ve dünyasına faydalı olmasını istemek demektir. İlim sahipleri, imkan nispetinde emr-i maruf ve nehy-i münker yapmalı, yani iyiliği yaymaya, kötülükten sakındırmaya çalışmalıdır! Nasihatten uzak kalan kalb kararır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Dinin temeli nasihattir.) [Buhari] (Duyduğu hak sözü, bir müslüman kardeşine söylemek ne güzel hediyedir.) [Taberani] (Hayra sebep olana, bunu yapanın ecri kadar sevap verilir.) [Müslim] (Kendi için istediğini din kardeşi için de istemeyen, iman etmiş olmaz.) [Buhari] (Allahü teâlânın en çok sevdiği kimse, çok nasihat edendir.) [İ. Ahmed]

Kıyamette herkes, pişmanlık duyacaktır. Dünyada pişmanlık nimettir; fakat oradaki pişmanlık felakettir. Kabirden biri çıkıp dünyaya gelse nasıl yaşardı? Elbette bir an boş geçirmez, hep ahireti için çalışırdı, günah işlemezdi, kalb kırmazdı. Peki, biz oraya gitmeyecek miyiz? Gidince başımıza neler geleceğini, nelerle karşılaşacağımızı dinimiz bildiriyor. Allah’a iman etmeyenler, Peygamber efendimizin getirdiklerine inanmayanlar, beğenmeyenler, din-i İslam’ı kabul etmeyenler, Cehennemde feryat edecektir. (Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder, hiç günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz) diyecekler. Onlara, (Siz zaten oradan gelmediniz mi) denilecektir.

Most Popular Instagram Hashtags