[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#dez_day

53 posts

TOP POSTS

شما هم در گرامیداشت روز دز سهمی داشته باشین
هشتگ های اختصاصی روز دز
#روزدز #dez_day

22خرداد روز دوستی با رود دز.
22خرداد روز دز.
ایران#خوزستان #دزفول #رودخانه #روز_دز #
#dez_day روزدز

از سایر صفحات ما دیدن نمایید.
@azarkish.ir
@mustseedezful_insta
@dezful_city
@dezpars
@dezfarhang
@dezfuli_biamoozim
@man_bitafavot_nistam
@dezful_tehran
@dez_news
@dezful_ehya
@dezful_ghadim

22خرداد روز دز.
احیای بند کلک، احیای خاطرات جمعی و فرهنگ بومی مردم شهر دزفول.
ایران #خوزستان #دزفول #22خرداد#روز دز#

#dez_day#
# روز دز#

از سایر صفحات ما دیدن نمایید. @azarkish.ir
@mustseedezful_insta
@dezful_city
@dezpars
@dezfarhang
@dezfuli_biamoozim
@man_bitafavot_nistam
@dezful_tehran
@dez_news
@dezful_ehya
@dezful_ghadim

MOST RECENT

نخستین جشنواره فرهنگی ادبی رود دز ، دزقلم جشنواره صد روز با رود دز، با شعار حفاظت از رود دز و دز را جهانی کنیم
تاریخ ارسال اثار تا ۳۰ شهریور ۹۶ تمدید شد
به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد
منتظر ارسال آثار شما علاقمندان به رود دز هستیم.
#dezpars#dezfuliran#dez_river#iran#dezful_city
#dez_day
#دزفول#نخستین_جشنواره_فرهنگی_ادبی#رود_دز_دزقلم
از سایر صفحات ما دیدن فرمایید.
@azarkish.ir
@dezpars
@dezfulgardi
@dezfarhang
@just_dezful
@mustseedezful_insta
@dezfultourism
@man_bitafavot_nistam
@dezfulbeautiful
@baftgardi.dezful
@dezfulpeace
@dezful_ehya
@dezfulfood
@dezfuli_biamoozim
@mashahire_dezful
@dezful_ghadim
@khuzestan.ir
@dez.sanaye.dasti
@dezliving
@dez_river_dezful
@dezful_book.fans
@dezfultree

دزفول شهر زیبایی ها، زیبایی های دزفول را ببینید و این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید.
@dezful_city
@dezful_city
@dezful_city

#dezpars
#dezfuliran
#khuzestan
#dezful_city
#dezful
#iran
#dez_river
#dez_day
#دزفول
#انجمن_دزپارس
#رود_دز
#روز_دز

دزفول رودخانه دز
در رود دز زباله نریزیم.
این رود گردشگری شهرمان را رونق داده.
۲۷ خرداد تا ۲ مهر ، ۱۰۰ روز با رود دز
از صفحه دز فرهنگ دیدن کنید و جهت حمایت فالو کنید.
@dezfarhang
@dezfarhang

#dezpars#mustseedezful#dez_day#iran
#mustseeiran#dez_river#dezful_city#khuzestan
#دزفول#رود_دز#انجمن_دزپارس#روز_دز
از سایر صفحات ما بازدید فرمایید.

@azarkish.ir
@dezpars
@dezfulgardi
@dezfarhang
@just_dezful
@mustseedezful_insta
@dezfultourism
@man_bitafavot_nistam
@dezfulbeautiful
@baftgardi.dezful
@dezfulpeace
@dezful_ehya
@dezfulfood
@dezfuli_biamoozim
@mashahire_dezful
@dezful_ghadim
@khuzestan.ir
@dez.sanaye.dasti
@dezliving
@dez_river_dezful
@dezful_book.fans

آغاز جشنواره ۱۰۰ روز با رود دز ۲۷ خرداد تا ۲ مهرماه همراه با رودخانه دز
در رود دز زباله نریزیم ...
این رود مایه آرامش و سلامت روان ماست.
به صفحه دزفرهنگ بپیوندید و از ان حمایت کنید.
@dezfarhang
@dezfarhang
#dezpars#dezfuliran#mustseedezful
#dez_day#dezful_city
#دزفول#رود_دز
از سایر صفحات ما بازدید فرمایید.

@azarkish.ir
@dezpars
@dezfulgardi
@dezfarhang
@just_dezful
@mustseedezful_insta
@dezfultourism
@man_bitafavot_nistam
@dezfulbeautiful
@baftgardi.dezful
@dezfulpeace
@dezful_ehya
@dezfulfood
@dezfuli_biamoozim
@mashahire_dezful
@dezful_ghadim
@khuzestan.ir
@dez.sanaye.dasti
@dezliving
@dez_river_dezful
@dezful_book_fans

22خرداد روز دز.
عکاس آقای سید امین سادات.
ایران #خوزستان #دزفول #22خرداد #روز دز#
#dez_day #

از سایر صفحات ما دیدن نمایید.
@azarkish.ir
@mustseedezful_insta
@dezful_city
@dezpars
@dezfarhang
@dezfuli_biamoozim
@man_bitafavot_nistam
@dezful_tehran
@dez_news
@dezful_ehya
@dezful_ghadim

سالهاست که رود دز به ما حیاط بخشیده است، اکنون نوبت ماست که پاسدار بخشندگی اش باشیم
بیست و دوم ۲۲ خرداد ماه روز دز
#dezpars#dezfuliran#mustseedezful#iran
#khuzestan#dezful#mustseeiran#dez_day
#dezful_city
#دزفول#رود_دز
از سایر صفحات ما بازدید فرمایید.
@azarkish.ir
@dezpars
@dezfulgardi
@dezfarhang
@just_dezful
@mustseedezful_insta
@dezfultourism
@man_bitafavot_nistam
@dezfulbeautiful
@baftgardi.dezful
@dezfulpeace
@dezful_ehya
@dezfulfood
@dezfuli_biamoozim
@mashahire_dezful
@dezful_ghadim
@khuzestan.ir
@dez.sanaye.dasti
@dezliving

22خرداد روز دز.
عکاس آقای عادل بلوک.
ایران#خوزستان #دزفول #22خرداد#روز دز#
#dez_day روز دز#
از سایر صفحات ما دیدن نمایید.
@azarkish.ir
@mustseedezful_insta
@dezful_city
@dezpars
@dezfarhang
@dezfuli_biamoozim
@man_bitafavot_nistam
@dezful_tehran
@dez_news
@dezful_ehya
@dezful_ghadim

22خرداد روز دز.
احیای بند کلک، احیای خاطرات جمعی و فرهنگ بومی مردم شهر دزفول.
ایران #خوزستان #دزفول #22خرداد#روز دز#

#dez_day#
# روز دز#

از سایر صفحات ما دیدن نمایید. @azarkish.ir
@mustseedezful_insta
@dezful_city
@dezpars
@dezfarhang
@dezfuli_biamoozim
@man_bitafavot_nistam
@dezful_tehran
@dez_news
@dezful_ehya
@dezful_ghadim

22خرداد روز رود دز...... رود دز مادر شهر قشنگ ماست..... مادر..... خود ما....... اجداد ما دلیل بودن ما تو این خاک و این سرزمین دلچسب که هیچ کجای دنیا رو باهاش عوض نمی کنیم.
حق شه بیشتر دوستش داشته باشیم، بیشتر قدر بدونیم، بیشتر از ظرفیت‌ها ی بالای اقتصادی و گردشگریش بهره ببریم، کمتر زباله بریزیم، کمتر آلوده ش کنیم.... اگر خودمان قدردان باشیم، کسی جرات نمی کنه بهش چپ نگاه کنه دز همیشه و همیشه جاودان و جاری خواهد بود.
تا هست،ما هستیم، دزفول هست.
ایران #خوزستان #دزفول #22خرداد#روزدز#
#Dez_day
از سایر صفحات ما دیدن نمایید.
@azarkish.ir
@mustseedezful_insta
@dezful_city
@dezpars
@dezfarhang
@dezfuli_biamoozim
@man_bitafavot_nistam
@dezful_tehran
@dez_news
@dezful_ehya
@dezful_ghadim

رود دز مادر شهرقشنگ ماست.... مادر خود ما..... اجداد ما.....
دلیل بودن ما تو این خاک و این سرزمین دلچسب که هیچ کجای دنیا رو باهاش عوض نمی کنیم

حق شه بیشتر دوستش داشته باشیم، بیشتر قدر بدونیم، بیشتر از ظرفیتهای بالای اقتصادی و گردشگریش بهره ببریم،کمتر زباله بریزیم، کمتر آلوده ش کنیم..... اگر ما خودمون قدردان باشیم، کسی جرات نمیکنه بهش چپ نگاه کنه

دز همیشه و همیشه جاودان و جاری خواهد بود.

تا هست،ما هستیم، دزفول هست
❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #روددز
#dez_day

22خرداد روز دوستی با رود دز.
22خرداد روز دز.
ایران#خوزستان #دزفول #رودخانه #روز_دز #
#dez_day روزدز

از سایر صفحات ما دیدن نمایید.
@azarkish.ir
@mustseedezful_insta
@dezful_city
@dezpars
@dezfarhang
@dezfuli_biamoozim
@man_bitafavot_nistam
@dezful_tehran
@dez_news
@dezful_ehya
@dezful_ghadim

شما هم در گرامیداشت روز دز سهمی داشته باشین
هشتگ های اختصاصی روز دز
#روزدز #dez_day

Most Popular Instagram Hashtags