[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#deliller

161 posts

TOP POSTS

Okumak okumak. .... #Hakikat #ispat #Akli #Deliller

Baskalariyla bir tutma bizi onlar eylem yapar biz ise yürekte devrim yapariz #Deliller #Sizi 😂😂😂 yorum yapan bas tacidir

#bubirşakadeğil KEP e-postalarının delil niteliği vardır. Yasal olarak delil yerine geçerler.

#Standart #elektronik #posta servislerinin #sağladığı gelen ve #giden kutusunun #yanında #delil kutusu da #bulundurur. E-postanın #gönderilme ve #alıcı tarafından #okunma #zamanı bellidir ve değiştirilemez. 20 yıl süreyle #KEP #iletisinin oluşturduğu #deliller #güvenle saklanır.

DELİLLER HANI
Diyarbakır’da önemli kervansaraylar arasında olan tarihi han 1527 yılında dönemin Diyarbakır Valisi Hüsrev Paşa tarafından arkasındaki cami ve medrese ile birlikte inşa edilmiştir. Evliya Çelebinin de bahsettiği üzere oldukça fazla sayıda odası bulunan Deliller Hanı, 20 Haziran 1603 tarihli bir vakfiyede Mardin kapusu Menzil Han şeklinde geçmektedir. Deliller Hanı olarak bilinmesinin nedeni Hicaz’a gidecek hacı adaylarını götürecek delillerin (rehberlerin) bu handa kalmalarındandır. Han sefere çıkan Osmanlı Hükümdarlarına bile ev sahipliği yapmıştır. Han avlulu, iki katlı olarak inşa edilmiştir. Çok geniş bir alanı kaplayan hanın ortasında havuzlu, kareye yakın bir avlusu vardır. Ana malzeme olarak siyah bazalt taş ve beyaz kalker taşı kullanılmış olan hanın caddeye bakan kısmında ahır bölümü yer almakta ve burası tek katlı olmaktadır. Yanlarda geometrik geçmeli bordürler ve mukarnaslı nişlerle çerçevelenmiş bir kapıdan girilen hanınikinci katında kalın ayakların taşıdığı revakların arkasında han odaları sıralanmıştır. Daha önce deve ve atların gecelediği ve yaklaşık 6-7 m. yüksekliğinde ahır olarak yapılmış birim günümüzde kapalı restaurant olarak kullanılmaktadır. Restaurant 300 kişi kapasiteli olup yalnız otel müşterilerini değil yerli halkın da yemek yeme amacıyla kullandığı bir mekân durumundadır. Cadde üzerindeki cephede bulunan dükkânlar da turistik amaçlı alışveriş imkânına sahiptir. Giriş katında iki kol idarî bürolar, şark odası, oyun odası, bar olarak düzenlenmiş, diğer iki kol ise yatak odalarına ayrılarak yapı işlevlendirilmiştir.
#diyarbakir #amid #amed #sur #han #surici #turkey #turkiye #deliller #mosque #thechurch #history #mesopotamia

MOST RECENT

***************************************************
19XX #Deliller Hanı, #Mardin Kapı, #DiyarbakırKalesi, #Diyarbakır.
***************************************************
Diyarbakır [Amida [ܐܡܝܕ‎], Tigranakert [Տիգրանակերտ], Άμιδα, Amida, Αμέντ, Amed, Άμιντ, Amid, Diyâr-ı Bekr [دیاربکر‎]: Bekir'in Ülkesi, Kara Amid [?], Kara Kale [?], Kara Hamid [?], Diyarbakır [دیاربکر‎], Ντιγιάρμπακιρ].
***************************************************
19XX L'Auberge de Delliler, La #Porte de Mardin, Le Château de Diyarbakir, Diyarbakir, Turquie.

19XX The #Inn of Delliler, The #Gate of Mardin, The #Castle of Diyarbakir, Diyarbakir, Turkey.

19XX Der #Gasthof von Delliler, das Tor von Mardin, Das #Schloß von Diyarbakir, Diyarbakir, Türkei.

19XX Το πανδοχείο του Ντελλιέρ, η πύλη του Μαρντίν, το κάστρο του Ντιγιαρμπακίρ, Ντιγιαρμπακίρ, Τουρκία.
***************************************************
Merci et Grâce à Arif Doğan, 20170818 Jeudi, Erkan Kiraz, Izmit, Kocaeli, Turquie.
***************************************************

#Sünnetin #Hüccet #Olduğuna #Dair #Kuran`#dan #Deliller
“Peygamber size neyi vermişse onu alın, neyi de yasaklamışsa ondan sakının!” (Haşir: 7)
“O, (peygamber) kendi hevasından konuşmaz, onun konuştuğu ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.” (Necm: 3,4)
“Eğer ona (peygambere) itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz” (Nur: 54)
“kim peygambere itaat ederse Allah`a itaat etmiştir, kim de yüz çevirirse biz seni onlar üzerine muhafız olarak göndermemişiz.” (Nisa: 80)
“Aralarında hüküm verilmek üzere Allah`a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: “İşittik ve itaat ettik” demek, ancak müminlerin sözüdür, işte kurtuluşa erenler onlardır. Kim Allah`a ve peygambere itaat eder, Allah`tan korkar ve sakınırsa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler.” (Nur: 51)
“De ki, Allah`a ve Resulüne itaat edin, eğer yüz çevirirseniz bilmiş olun ki Allah, kâfirleri sevmez.” (Ali İmran 32)
“Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik o size ayetlerimizi okuyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor ve size bilmediğiniz şeyi öğretiyor.” (Bakara: 151)
“Allah sana kitabı ve hikmeti (kitabı yorumlama ve açıklama kabiliyeti) indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir.” (Nisa: 113)
“Allah ve resulü, bir iş hakkında hüküm verdiği zaman, ne mümin erkek, ne de mümine kadın için kendiişlerinde seçme hakkı yoktur. Kim Allah`a ve resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzap 36)
“Hayır! Rabbine Andolsun ki, iş bildikleri gibi değil, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar." (Nisa: 65)
Yukarıdaki ayeti kerimeler, Allah`a iman ve itaatle birlikte, Hz. Peygambere de iman ve itaatin gerektiğini bildirdiği gibi Hz. Peygambere indirilen vahyin sadece Kuran`ı Kerim`den ibaret olmadığı, Kuran`ın dışında da ona bir takım vahyin indirildiği ve bunun sayesinde Hz. Peygamberin birçok mesele hakkında hüküm koyduğunu da ortaya koymaktadır.
Sünnetin Hüccet Olduğuna Dair Sünnetten Deliller
“Yalnız Kur`an`daki helal ve haramı kabul edin diyenler çıkar. İyi bilin, Peygamberin haram kılması, Allah`ın haram kılması gibidir.” (Tirmizi, Darimi)

Hayatın her köşesinde polisiye haller var. 😊 Ama komik bahaneler ile polisiye haller olmuyor. 😬 Hele polisiye edebiyatta hiç... 🔫💣🔪 #uglaakitap #uglaa #polisiye #federaller #karikatür #deliller #polis #suç #kitap #okumak #kitapkurdu #kitapokuma #kitapkurdu #instagram #bookstagram #kitaptagram #neokusam #eğlenceli #ilginç #çöpçülerkralı

Most Popular Instagram Hashtags