#deliller

149 posts

TOP POSTS

"Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı.Sonra biz güneşi gölgeye delil kılmışızdır."
En hayırlı sabahlar💙💙 #ayetler #deliller #sabah #saba7o #صباح

Baskalariyla bir tutma bizi onlar eylem yapar biz ise yürekte devrim yapariz #Deliller #Sizi 😂😂😂 yorum yapan bas tacidir

Okumak okumak. .... #Hakikat #ispat #Akli #Deliller

#bubirşakadeğil KEP e-postalarının delil niteliği vardır. Yasal olarak delil yerine geçerler.

#Standart #elektronik #posta servislerinin #sağladığı gelen ve #giden kutusunun #yanında #delil kutusu da #bulundurur. E-postanın #gönderilme ve #alıcı tarafından #okunma #zamanı bellidir ve değiştirilemez. 20 yıl süreyle #KEP #iletisinin oluşturduğu #deliller #güvenle saklanır.

DELİLLER HANI
Diyarbakır’da önemli kervansaraylar arasında olan tarihi han 1527 yılında dönemin Diyarbakır Valisi Hüsrev Paşa tarafından arkasındaki cami ve medrese ile birlikte inşa edilmiştir. Evliya Çelebinin de bahsettiği üzere oldukça fazla sayıda odası bulunan Deliller Hanı, 20 Haziran 1603 tarihli bir vakfiyede Mardin kapusu Menzil Han şeklinde geçmektedir. Deliller Hanı olarak bilinmesinin nedeni Hicaz’a gidecek hacı adaylarını götürecek delillerin (rehberlerin) bu handa kalmalarındandır. Han sefere çıkan Osmanlı Hükümdarlarına bile ev sahipliği yapmıştır. Han avlulu, iki katlı olarak inşa edilmiştir. Çok geniş bir alanı kaplayan hanın ortasında havuzlu, kareye yakın bir avlusu vardır. Ana malzeme olarak siyah bazalt taş ve beyaz kalker taşı kullanılmış olan hanın caddeye bakan kısmında ahır bölümü yer almakta ve burası tek katlı olmaktadır. Yanlarda geometrik geçmeli bordürler ve mukarnaslı nişlerle çerçevelenmiş bir kapıdan girilen hanınikinci katında kalın ayakların taşıdığı revakların arkasında han odaları sıralanmıştır. Daha önce deve ve atların gecelediği ve yaklaşık 6-7 m. yüksekliğinde ahır olarak yapılmış birim günümüzde kapalı restaurant olarak kullanılmaktadır. Restaurant 300 kişi kapasiteli olup yalnız otel müşterilerini değil yerli halkın da yemek yeme amacıyla kullandığı bir mekân durumundadır. Cadde üzerindeki cephede bulunan dükkânlar da turistik amaçlı alışveriş imkânına sahiptir. Giriş katında iki kol idarî bürolar, şark odası, oyun odası, bar olarak düzenlenmiş, diğer iki kol ise yatak odalarına ayrılarak yapı işlevlendirilmiştir.
#diyarbakir #amid #amed #sur #han #surici #turkey #turkiye #deliller #mosque #thechurch #history #mesopotamia

MOST RECENT

Baskalariyla bir tutma bizi onlar eylem yapar biz ise yürekte devrim yapariz #Deliller #Sizi 😂😂😂 yorum yapan bas tacidir

Selamun aleykum kardeşlerim, arkadaşlarımızı etiketleyerek öğrenmelerine vesile olalım inşallah 💛
🌺Sûre, bundan sonra inatçı müşriklerin çok zaman tartışmaya daldıkları pey­gamberlik konusunu ele alır. Müşrikler, peygamberin insan değil, melek ol­masını; insandan peygamber olduğu takdirde, peygamberliğin makam ve servet sahiplerine ait olmasını, böylece bunun fakir bir yetimin elinde değil, zengin bir ulunun elinde bulunabileceğini düşünüyorlardı. Yüce Al­lah onların bu şüphelerini, batılın belini kıracak kesin delillerle reddet­miştir.
🌺Sonra bu sûre hakkı tanıyıp ona inanan daha sonra da tekrar başlan üzerine sapıklık cehennemine düşen bir grup müşriği anlatır. Onlardan, önce müslüman olup sonra da bedbaht arkadaşı Übeyy b. Halef vasıtasıyle dinden dönen Ukbe b. Ebî Muayt'tan bahseder. Kur'an-ı Kerim ona "zalim" ismini vermiştir: "O gün kâfir ellerini ısırır..." Kur'an-ı Kerîm, bunun arkadaşına da "şeytân" ismini vermiştir.
🌺Bu mübarek sûrenin çeşitli yerlerinde, özet olarak bazı peygamberlerden, onları yalanlayan kavimlerinden ve azgınlıkları ve Allah'ın peygamberlerini ya­lanlamalarının neticesi olarak başlarına gelen belâ ve musibetlerden bahse­der. Bunlar Nuh, Ad, Semûd ve Lût kavimleri ile Ashâb-ı Ress ve diğer inkarcı kâfirlerdir. Bu sûre aynı zamanda Allah'ın kudretini ve birliğini gösteren delillerden ve bu eşsiz kâinatta yarattığı enteresan şeylerden ve onların eserlerinden bahseder. Bu güzel kainat, Allah'ın kudretinin eserlerinden bir eser ve Onun büyüklük ve yüceliğini gösteren şahitlerden bir şahittir.
🌺Bu sûre Rahmân'ın kullarının sıfatlarını, Yüce Allah'ın onlara lütfettiği ve sayesinde cennetlerinde büyük mükâfatlara hak kazandıkları güzel ahlâkı açıklayarak sona erer.
#mealokumalari#meal#tesbihet#tevhid#salavat#azgin#seytan#deliller#kavmi#nuh#peygamber#yucelik#sabir#sabret#imtihan
#medine #mekke #mukafatlar#furkan#suresi#sureler#sure#ayet#ayetler#hakikat#kazandik#guzelahlak#inkarci#kafir#islamdask

#bubirşakadeğil KEP e-postalarının delil niteliği vardır. Yasal olarak delil yerine geçerler.

#Standart #elektronik #posta servislerinin #sağladığı gelen ve #giden kutusunun #yanında #delil kutusu da #bulundurur. E-postanın #gönderilme ve #alıcı tarafından #okunma #zamanı bellidir ve değiştirilemez. 20 yıl süreyle #KEP #iletisinin oluşturduğu #deliller #güvenle saklanır.

Most Popular Instagram Hashtags