#cuvideosicerde

MOST RECENT

دلم تنگ شده ... 😔💚💙 | ویدیو های بیشتر از سریال ایچرده #cuvideosicerde 🎥 | @cagatayulusoy @bensusoral .
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #bensusoral #içerde #icerde #ayyapim

∞❤❤ | ویدیو های بیشتر #cuvideosicerde 🎥 | @cagatayulusoy @bensusoral
.
.
ملک : میشه یکم صحبت کنیم ؟
سارپ : آره , شما برید سوار ماشین شید من میام
ملک : خدا بد نده ( بخیر بگذره )
سارپ : ممنون
ملک : بابا جلال من رو فرستاده
سارپ : سلامت باشه
ملک : من رو قبلا هم فرستاده بود , میدونی ... اما ایندفعه یکم فرق داره
سارپ : چطور فرق داره ؟
ملک : گفت نمیذارم سارپ دسته یوسف بمونه , برو درش بیار از اونجا ! جدا از اون اینم خواست بدونی که اگه بخوای میتونی فرزنده ما باشی , اینو راحت به هر کسی نمیگه ...
سارپ : ممنون
ملک : ماشینه توی پارکینگم که جمعش میکردی آوردم , اونجاست
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #melek #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #fiçipi #icerde #içerde #نفوذی #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 2⃣2⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | @cagatayulusoy
.
.
سارپ : ما تو چه وضعیتی هستیم مدیر ؟ از تعقیب جلال چیزی دستمون اومد ؟
یوسف : اومد , ولی این هاندان مثل جن میمونه ... معلوم نیست با کی کار میکنه کی پشتشه , نمیدونیم !
سارپ : شمارشو به من داد , میخوای بهش نزدیک بشم ؟ 😎😁
یوسف : اصلا وقت رو از دست نده نزدیکش شو بفهمیم با این زنه چیکار داره , بفهمیم کیه ؟ چیکار میکنه ؟
سارپ : باشه مدیر
یوسف : مراقب باش
سارپ : 👍😎
.
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 2⃣2⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 |
.
.
سارپ : چی شده ؟
ملک : یادت میاد ؟ اینجا اومده بودم بخاطره اینکه بگم بری ... به پلیس بودنت شک کرده بودم , اما خودم رفتم ! تو اینجا موندی , من رفتم ...
سارپ : کار درستی کردی , لیاقته یه زندگی پاک رو داشتی
ملک : تو نداری ؟
سارپ : به بعضی چیزا فکر میکنم ... فکر میکنم که لیاقتش رو ندارم ! نمیدونم شاید منم یه روزی یه تیکه ای از زندگی پاک تو باشم ...✨ .
. .
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣0⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 |
.
.
سارپ : چیزی که میخواستی شد یوسف مدیر اما مستان رو من نکشتم !
یوسف : البته , تو قربانیه تقدیر هستی ... اونی که تو مراسم فارغ التحصیلی بکشه هم تو نبودی
سارپ : آخه من یه دوقلو دارم , اون از این کارای بد میکنه 😅
یوسف : چرا وایسادین ؟ بگردین اونا رو
سما : هیچکس اصلحه نداره
یوسف : ما چیزی که میخواستیم رو پیدا کردیم , بیا ببینم سارپ
سارپ : بیام ببینید
.
. .
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣7⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 |
.
.
سارپ : باز کن , اگر کوچیک ترین خطایی کنی وسطه مخت یه سوراخ ایجاد میکنم و از توش اونطرفه خیابون رو تماشا میکنم ... باشه ؟ 😂
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣7⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | [ Part 2 / 2 ]
.
.
سارپ : چه خبر جوونها ؟ حالتون چطوره ؟
یاشار : همه ی آدم های جلال اینطور هستن ؟ بی مزه
سارپ : یاشار حرومزاده ... فکر کردی حساب کاری که میکنی رو پس نمیدی ؟
یاشار : صبر کن ... تازه شروع شده , بعدا به حساب ها و سود و ضرر ها رسیدگی میکنیم
سارپ : صبر کن ... حرفت یادت نره ! از تو چه خبر ( شیرین شی 😂😂😂😂 ) بانمک ؟
صداتون رو ببرین ... کش ندین
.
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣7⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | [ Part 1 / 2 ]
.
.
یوسف : تو کی هستی ؟
جوشکون : هیچی ... آدمه مهمی نیستم
یوسف : بگیرین اون مرتیکه غیر مهم رو هم 😂😂
سارپ : مدیر یوسف
جلال : سارپ
یوسف : وای ... سارپه ما باز هم اینجاست
سارپ : بیخیاله بابا جلال شو دیگه ,اعصاب منو خورد نکن
یوسف : اینم ببرین بازداشتگاه , باز هم هار شده ... تو بازداشتگاه یه کم آرومت میکنیم
.
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣8⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 .
.
ملک : فکرم موند پیشه تو ... طاقت نیاوردم و اومدم
سارپ : خوب کاری کردی , چطوری ؟ خوبی ؟
ملک : آره , بازم به لطفت خوبم ❤ خوبه که هستی
سارپ : توام همینطور
ملک : اصلا نمیخوام از تو دور بمونم ... بیا بریم یه جایی
سارپ : ملک من یه کاری دارم
ملک : کار رو ول کن ... زود باش بیا بریم
سارپ : مهمه ... خواهش میکنم درک کن
ملک : گفتم با هم وقت بگذرونیم ... یه کاری کنیم
سارپ : باشه ... کارم رو حل کنم میام
ملک : باشه
.
.
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣7⃣ | صبح بخیر ❤ #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | .
.
ملک : سارپ , صبح بخیر 😻 خواستم باز هم موقعی که بیدار میشی اول من بیام تو فکرت
سارپ : خیلی وقته بیدار شدم یکی یدونم ( از صداش معلومه 😅 ) خیلی وقته کاره فکر کردن به تو رو هم ردیف کردم ...
ملک : خوبه که تو زندگیمی سارپ ,سارپ ...
سارپ : بله ؟
ملک : دارم میرم خارج ... دو تا هم بلیط گرفتم , زودباش بیا از اینجا بریم
سارپ : چه جوری ملک ؟ به بابا جلال چی بگم ؟
ملک : والا این چیزیه که خودت میدونی , مثلا بگو میخوام از یه قسمت از مرخصی سالانه ام استفاده کنم
سارپ : ملککک
ملک : سارپ ... نه نیار دیگه ... یه راهی پیدا کن
سارپ : باشه , صبر کن , اومدم خونه حرف میزنیم
ملک : دیگ خیلی دیره , تاکسی هم خبر کردم ... اگر میخوای حرف بزنی بیا فرودگاه
.
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣7⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | [ Part 2 / 2 ]
.
.
سارپ : یه سوال هم من از تو میپرسم
مرت : بپرس
سارپ : این تصویرا تو خونه تو چیکار میکنه ؟
مرت : این اصلا به تو مربوط نیست سارپ ... اینا موضوعات مربوط به پلیسه ! زود باش برو مهمون
سارپ : اگه یه بار دیگه با من مشکلی داشتی ایلم رو قاطی نکن , مستقیم بیا پیشه من
.
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣7⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | [ Part 1 / 2 ]
.
.
سارپ : بابا جلال آدمه با عشق و محبتیه ... از خشونت خوشش نمیاد !!😁 ازش بخواه که هر روز برات شعر بنویسه و ترانه بخونه 😂
مرت : دیوونست این 😅
.
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #ایچرده #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣6⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | [ Part 3 / 3 ] .
.
فوسون : نه خودت رو بسوزون نه اونو ... بعلاوه اگر جلال بفهمه تو قضیه آدم دزدی هم کمک کرده !
سارپ : مامان منم اینجا اومدم که اینو بگم ... با اون دختر دیداری نداشته باش !
فوسون : نظره منم همینه
.
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #في_الداخل #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #nihalkoldaş

▶ İçerde | Episode 1⃣6⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | [ Part 2 / 3 ] .
.
باریش : دختره این کبابی هم چقدر واسش با ارزشه ؟ تو رو خدا داداش , میخواد از تو بهتر گیر بیاره ؟ 😅😂
سارپ : پسر وایسا تو هم ... وایسا
باریش : باشه داداش
فوسون : خب قرار بود چی بشه ؟ یه کاری کردم ولی به آخرش فکر نکردم , این کار شدنی نیست پسرم ... نمیشه
سارپ : چیزی نشده مامان ... شروع نکن
فوسون : سارپ جون مگه من نمیبینم ؟ باشه خیلی خب قبوله , دختره شیرینیه ... دختره خوبیه , به ما خیلی کمک کرده , اما در نهایت دختره جلاله !!.. ما با اونا چیکار داریم ؟
سارپ : مامان
فوسون : ببین پسرم , اگه جلال شما دو تا رو بفهمه میدونی چی میشه ؟ برای اومدنه دختره تو این خونه انقدر عصبانی شده , اگه شما دو تا رو بفهمه دیگه میخواد چیکار کنه ؟ چرا من از قبل به این فکر نکردم ...
سارپ : مامان
فوسون : بهترین کار اینه که ازش دور باشی
.
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #في_الداخل #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #nihalkoldaş

▶ İçerde | Episode 1⃣6⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | [ Part 1 / 3 ] .
سارپ : مامان
فوسون : سارپ ... صورتت چی شده پسرم ؟
سارپ : نه نه , چیزه مهمی نیست ... بشین , بشین
فوسون : چی شده ؟
سارپ : اتفاقه دیگه مامان ... چیزی نیست که بخوای بزرگش کنی ! چه خبر ؟ خوبی ؟ اومدم حالت رو بپرسم
فوسون : من خوبم , راستش از تو چه خبر ؟
سارپ : ملک ... چون تو خونه ما رفت و آمد کرده میونش با جلال خراب شده
فوسون : نکنه اون این کار رو کرده ؟
سارپ : نه مامان , بزرگش نکن .
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #في_الداخل #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #nihalkoldaş

▶ İçerde | Episode 1⃣6⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | [ Part 5 / 5 ]
.
سارپ : فکر میکنی که بیخیالت میشم من ؟ ولت نمیکنم ...❤ فقط کنجکاوم که یه چیزی رو بدونم
ملک : چی رو ؟
سارپ : برای اینکه این حرفارو به من بزنی چند بار تمرین کردی ؟ خدا میدونه ... حتما شب هم نخوابیدی 😅
ملک : خیلی بدی
سارپ : بستگی داره به قضایا از چه زاویه ای نگاه میکنی
ملک : آهان , خب تو به قضایا از چه زاویه ای نگاه میکنی ؟
سارپ : شاید یه روز گفتم ... اما الان ازت به خواهشی دارم
ملک : بشه ... کافیه بگی
سارپ : باید برم ,کار دارم ... یه بار دیگه خودت رو به اون یارو دم در نشون بده , دعواش کن 😅 حتما هنوزم اونجاست ... منم دیگه از دیوار نپرم
ملک : باشه آقا سارپ , ظرفه دو دقیقه راهتون رو باز میکنم
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #في_الداخل #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

▶ İçerde | Episode 1⃣6⃣ | #cuvideosicerde ویدیو های بیشتر از ایچرده 🎥 | [ Part 4 / 5 ]
.
سارپ : اینم درسته ... ادامه بده دیگه , چقدر خوب داشتی چیزای درست رو میگفتی
ملک : حالا که به همه چی میگی درسته یعنی تو هم میخوای که این رابطه تموم بشه
سارپ : آها ... ببین این درست نیست دیگه !
ملک : چی داری میگی سارپ ؟ حسابی گیجم کردی
سارپ : تو از چند دقیقه قبل تا حالا داری ترانه جدایی میخونی واسه من , مگه نه ؟
ملک : چاره دیگه ای نداریم
سارپ : پس جدا بشیم ملک ... حالا لازمه جدا بشیم پس چرا ناراحت میشی ؟
ملک : چه خبره سارپ ؟
سارپ : از کی تا حالا داری از چیزای درست با من حرف میزنی , منم از این چیزای درست خوشم نمیاد ... خلق و خوی من اینجوریه
.
.
#cagatayulusoy #çağatayulusoy #hazalkaya #serenaysarikaya #serenaysarıkaya #afk #adiniferihakoydum #emirinyolu #yamankoper #emirsarrafoglu #feriha #barisayaz #bensusoral #kerembursin #leylalydiatugutlu #turkdizi #femir #sarpyilmaz #sarmel #سریال #sarpmelek #yamira #چاتای_اولوسوی #في_الداخل #icerde #içerde #arasbulutiynemli #medcezir #delibal

Most Popular Instagram Hashtags